Menu

แฝกหอม

ชื่อเครื่องยา

แฝกหอม

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

หญ้าแฝก

ได้จาก

ราก

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

แฝกหอม

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

หญ้าแฝกหอม แกงหอม แคมหอม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Vetiveria zizanioides (L.) Nash

ชื่อพ้อง

Anatherum muricatum (Retz.) P.Beauv., Anatherum zizanioides (L.) Hitchc. & Chase Andropogon muricatum Retz., Andropogon muricatus Retz., Andropogon zizanioides (L.) Urb., Chamaeraphis muricata (Retz.) Merr., Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, Holcus zizanioides (L.) Stuck., Phalaris zizanioides L., Rhaphis zizanioides (L.) Roberty., Sorghum zizanioides (L.) Kuntze., Vetiveria arundinacea Griseb., Vetiveria muricata (Retz.) Griseb., Vetiveria odorata Virey., Vetiveria odoratissima

ชื่อวงศ์

Gramineae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
       รากแทงออกจากเหง้าใต้ดิน  รูปทรงกระบอกตัน แคบยาว  ออกเป็นกระจุก รากฝอยแห้ง  ขนาดกว้างราว 8 มม. ความยาว  120  ซม.  เส้นรอบวง  0.4-5  ซม.  ผิวรากเกลี้ยง สีน้ำตาลเทา  รากมีกลิ่นหอมร้อน

 

เครื่องยา รากแฝกหอม

 

เครื่องยา รากแฝกหอม

 

เครื่องยา รากแฝกหอม

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
          ราก ปริมาณน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่า 0.25% v/w, ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 9% w/w, ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดไม่เกิน 5% w/w, ปริมาณความชื้นไม่เกิน 8% v/w, ปริมาณสารสกัดด้วยน้ำ และสารสกัดด้วยเอทานอล ไม่น้อยกว่า 2% w/w (J Traditional Medicine and Alternative Medicine 3(3), 2005.)
 
สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ราก มีสรรพคุณทำให้ดวงจิตชุ่มชื่น กลิ่นมีสรรพคุณกล่อมประสาท ใช้ปรุงเป็นยาขับลมในลำไส้ ทำให้หาวเรอ บำรุงโลหิต  แก้ปวดท้อง จุกเสียด  แก้ท้องอืด  ขับปัสสาวะ แก้ไข้  แก้ไข้พิษ  แก้ไข้อภิญญาณ  แก้ไข้อันเกิดแต่ซาง  โลหิต  ดี และคุดทะราด แก้โรคประสาท แก้ท้องเดิน  แก้ร้อน  ต้มอาบทำให้กระชุ่มกระชวย อบเสื้อผ้าให้หอม และสกัดน้ำมันหอมระเหย หัว ขับลมในลำไส้ ขับปัสสาวะ แก้ท้องเดิน แก้ร้อน แก้ไข้หวัด แก้ปวดเมื่อย น้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ทำให้นอนหลับ ทำให้สงบ ทำให้ผิวหนังร้อนแดงอย่างอ่อน
           นอกจากนี้บัญชียาจากสมุนไพร ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา   ปรากฏการใช้รากแฝกหอม ในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกาย หลายตำรับ ได้แก่ ยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) มีส่วนประกอบของแฝกหอม ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ คือ ”ยาหอมเทพจิตร” มีสรรพคุณในการแก้ลมกองละเอียด ได้แก่ อาการหน้ามืด ตาลาย สวิงสวาย (อาการที่รู้สึกใจหวิว วิงเวียน คลื่นไส้ ตาพร่าจะเป็นลม) ใจสั่น ตำรับ”ยาหอมนวโกฐ”  สรรพคุณแก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแน่นในอก) ในผู้สูงอายุ แก้ลมปลายไข้ (หลังจากฟื้นไข้แล้วยังมีอาการ เช่น คลื่นเหียน วิงเวียน เบื่ออาหาร ท้องอืด อ่อนเพลีย)
          ยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร ปรากฏตำรับ “ยาประสะกานพลู” มีส่วนประกอบแฝกหอมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้อง จุกเสียด แน่นเฟ้อจากอาหารไม่ย่อย เนื่องจากธาตุไม่ปกติ
ยาแก้ไข้ “ตำรับยาเขียวหอม”  บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษสุกใส (บรรเทาอาการไข้จากหัดและสุกใส)
           ตำรายาพระโอสถพระนารายณ์ปรากฏตำรับ “ยามโหสถธิจันทน์” เข้าเครื่องยาแฝกหอม ร่วมกับสมุนไพรอื่นอีก 15 ชนิด  บดให้ละเอียด ทำเป็นแท่ง ใช้น้ำดอกไม้เป็นกระสาย  ใช้ชโลมตัว หรือกินแก้ไข้

           ตำรับยาอายุรเวทของอินเดีย ใช้ยาชงรากแฝกหอม แก้กระหาย ลดไข้ แก้ปวดศีรษะ ขับเหงื่อ เป็นยาธาตุ ขับระดู ในประเทศศรีลังกา เป็นที่รู้จักว่าเป็น “oil of tranquility” หมายถึงน้ำมันที่ช่วยให้ระงับสงบ  ประเทศฟิลิปปินส์ น้ำต้มรากใช้เป็นยาละลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ


รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           น้ำมันหอมระเหย (Vetiver  oil) ร้อยละ 0.3-1%  ประกอบด้วยสาร  vetiverol (50-75%), alpha-vetivone (4.36%) ,  beta-vetivenene  ,  beta-vetivone, khusimol

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:         

    ฤทธิ์ลดอาการปวด และต้านการอักเสบ

            การทดสอบฤทธิ์ลดอาการปวด และต้านการอักเสบในหนู โดยใช้การทดสอบwrithing test และ formalin test การทดลอง writhing test ทำโดยฉีดน้ำมันหอมระเหย (EO) เข้าทางช่องท้องหนูในขนาด 25, 50, และ 100 mg/kg หลังจากนั้น 30 นาที จึงฉีด 0.85% acetic acid (10 mL/kg)เข้าทางช่องท้องแล้วนับจำนวนครั้งที่หนูเกิดความเจ็บปวดจนเกิดอาการบิดงอลำตัว (writhing)     ผลการทดลองพบว่า EO ในขนาด 50 และ 100 mg/kgสามารถลดจำนวนครั้งในการเกิด writhing  ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 51.9 และ 64.9% ตามลำดับส่วนการทดลอง formalin test ให้ EO ในขนาด  25, 50 และ 100 mg/kgและกลุ่มสุดท้ายให้ aspirin ขนาด 200 mg/kg  หลังจากนั้น 30 นาที จึงฉีด 2.5% formalin เข้าทางใต้ผิวหนังบริเวณอุ้งเท้าหลังด้านขวา สังเกตพฤติกรรมใน 2 ช่วง คือในช่วง early phase (0-5 นาทีหลังจากฉีด formalin) ซึ่งแสดงถึงอาการปวดแบบเฉียบพลัน (acute pain) อีกช่วงหนึ่ง คือ late phase (15-30 นาทีหลังจากฉีด formalin) ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการอักเสบ inflammation phase ผลการทดลองพบว่าสารสกัด  EO ในขนาด 50 และ 100 mg/kgสามารถลดเวลาที่หนูยกเท้าข้างที่ถูกฉีด formalin ขึ้นเลีย ลงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติใน late phase (56.7 และ 86.2%, ตามลำดับ)ดังนั้นจากผลการทดลองข้างต้นแสดงว่าน้ำมันหอมระเหยของรากแฝกหอม มีฤทธิ์ในการลดอาการปวด และต้านการอักเสบได้ (Lima, et al., 2012)

          ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

          การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของน้ำมันหอมระเหยจากรากแฝกหอม ด้วยวิธี free radical scavenging (DPPH) และ lipid peroxidation inhibition (TBARs) ผลการทดสอบฤทธิ์กำจัดอนุมูลอิสระ (free radical scavenging) ด้วยวิธี DPPH ที่ความเข้มข้น 10 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร พบว่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 90.18±0.84% คิดเป็นค่า IC5o  เท่ากับ 0.635±0.036 mg/ml และแสดงผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมัน (lipid peroxidation) ด้วยวิธี TBARs ที่ความเข้มข้น 0.95 ไมโครลิตร/มิลลิลิตร มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเท่ากับ 23.90±5.68% (Veerapan and Khunkitti, 2011)

         ฤทธิ์ต้านอาการชัก

        เมื่อทำการทดลองในหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดการชักด้วยการช็อตไฟฟ้า พบว่าสารสกัดเอทานอลจากเหง้าแฝกหอมในขนาด 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สามารถยับยั้งการเกิดอาการชักที่เกิดจากการช็อตไฟฟ้าได้ (p<0.001) และสารสกัดขนาด 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทำให้ระยะเวลาก่อนเริ่มเกิดการชักยาวนานขึ้น เมื่อกระตุ้นการชักด้วยสารเคมี Pentylenetetrazoleโดยทำให้สัตว์ทดลองรอดชีวิต 83% แต่ขนาดของยามาตรฐานต้านการชัก phenobarbital ที่ทำให้สัตว์ทดลองรอดชีวิตทั้งหมดคือขนาด 20mg/kgและสารสกัดเอทานอลจากเหง้าแฝกหอม ที่ทำให้สัตว์ทดลองรอดชีวิตทั้งหมดคือขนาด 200 และ 400 mg/kg(Gupta, et al., 2013)

 

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดรากด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 7,143 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2546)

           การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดเอทานอลจากรากแฝกหอม โดยให้สารสกัดรากแฝกหอมในหนูเม้าส์เพศผู้สายพันธุ์ swiss albino จำนวน 6 ตัว ในขนาด 100, 200, 300, 400, 500  และ 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หลังจากนั้นสังเกตอาการของการเกิดพิษเฉียบพลันทุกชั่วโมง และความผิดปกติของพฤติกรรมจนครบ 48 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าไม่มีการตาย หรือความผิดปกติของพฤติกรรมของหนูเมื่อให้สารสกัดในขนาด 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และพบค่าความเข้มข้นที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่ง (LD50) เท่ากับ 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (Gupta, et al., 2013)

 

เอกสารอ้างอิง:

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.

2. Gupta R, Sharma KK, Afzal M, Damanhouri ZA, Ali B, Kaur R, et al. Anticonvulsant activity of ethanol extracts of Vetiveria zizanioides roots in experimental mice. Pharm Biol. 2013;51(12):1521-1524.

3. Lima GM, Quintans-Júnior LJ, Thomazzi SM, Almeida EMSA, Melo MS, Serafini MR, et al. Phytochemical screening, antinociceptive and anti-inflammatory activities of Chrysopogon zizanioides essential oil. Brazilian Journal of Pharmacognosy. 2012;22(2):443-450.

4. Veerapan P, KhunkittiW.  In Vitro antioxidant activities of essential oils. IJPS, 2011; 7(3) : 30-38.

 

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ แฝกหอม

...

Other Related แฝกหอม

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ แฝกหอม

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

997

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของแฝกหอม
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของแฝกหอมศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของต้นแฝกหอม (Vertiveria zizanioides  L.) โดยทำการทดลองในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงด้วยการฉีด alloxan monohydrate ขนาด 150 มก./กก. เข้าทางเส้นเลือดดำ จากนั้น 48 ชั่วโมง แบ่งหนูแรทออกเป็น 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 6 ตัว) กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยน้ำเกลือ (normal saline) กลุ่มที่ 2 ป้อนด้วยยาต้านเบาหวาน glibenclamide ขนาด 10 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 3, 4, 5 และ 6 ป้อนสารสกัดเอทานอลรากแฝกหอมขนาด 100, 250, 500 และ 750 มก./กก./วัน ตามลำดับ หลังจา...

สมุนไพรอื่นๆ

123

โลดทะนงแดง
โลดทะนงแดง ชื่อเครื่องยาโลดทะนงแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จาก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโลดทะนงแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์); ดู่เบี้ย ดู่เตี้ย (เพชรบุรี); ทะนง รักทะนง (นครราชสีมา); ทะนงแดง (ประจวบคีรีขันธ์); นางแซง (อุบลราชธานี); โลดทะนงแดง (บุรีรัมย์);หนาดคำ (เหนือ) หัวยาเข้าเย็นเนิน ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ชื่อวิทยาศาสตร์Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ...

103

มะคำดีควาย
มะคำดีควาย ชื่อเครื่องยามะคำดีควาย ชื่ออื่นๆของเครื่องยาประคำดีควาย ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะคำดีควาย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ประคำดีควาย, ประคำดีกระบือ, ส้มป่อยเทศ(เชียงใหม่), ชะแซ(กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), คำดีควาย(ใต้), มะซัก(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Sapindus rarak DC. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Sapindaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลแก่จะแห้ง ค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางราว 1.5-2 ...

190

มะเดื่อชุมพร
มะเดื่อชุมพร ชื่อเครื่องยามะเดื่อชุมพร ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะเดื่อชุมพร ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มะเดื่ออุทุมพร เดื่อเกลี้ยง มะเดื่อ เดื่อน้ำ มะเดื่อดง ชื่อวิทยาศาสตร์Ficus racemosa L. ชื่อพ้องCovellia glomerata (Roxb.) Miq., Ficus acidula King, Ficus chittagonga Miq., Ficus glomerata Roxb., Ficus henrici King, Ficus lanceolata Buch.-Ham. ex Roxb., Ficus leucocarpa (Miq.) Miq., Ficus lucescens Blume, Ficus semicostata F.M.Bail...

198

ครั่ง
ครั่ง ชื่อเครื่องยาครั่ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยาครั่งดุ้น ครั่งดิบ, จุ้ยเก้ง (จีน) ได้จากสารที่ขับถ่ายจากแมลงครั่ง (ลักษณะเป็นยางหรือชัน) ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์แมลงครั่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Laccifera chinensis Mahdihassan) ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์แมลงครั่ง (ชื่อวงศ์ Lacciferidae) ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เป็นก้อนแข็งสีน้ำตาลแดง มีรูปร่างเป็นปมตะปุ่มตะป่ำต...

105

มะนาว
มะนาว ชื่อเครื่องยามะนาว ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกผล น้ำในผล เมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะนาว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มมะนาว(ภาคกลาง) ส้มนาว(ภาคใต้) โกรยซะม้า(เขมร-สุรินทร์) หมากฟ้า(ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle ชื่อพ้องCitrus × acida Pers., C. × davaoensis (Wester) Yu.Tanaka, C. depressa var. voangasay Bory, C. × excelsa Wester, C. hystrix subsp. acida Engl., C. × javanica Blume, C. × lima Macfad....

165

สารภี
สารภี ชื่อเครื่องยาสารภี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสารภี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ทรพี สร้อยพี สารภีแนน ชื่อวิทยาศาสตร์Mammea siamensis T. Anderson ชื่อพ้อง Calysaccion siamense Miq. ชื่อวงศ์Calophyllaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ดอกขนาดเล็ก ทรงกลมกลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม เกสรตัวผู้สีเหลือง จำนวนมาก ดอกแห้งสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ ...

191

ไม้เท้ายายม่อม
ไม้เท้ายายม่อม ชื่อเครื่องยาไม้เท้ายายม่อม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาไม้เท้ายายม่อม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ปิ้งขม ปิ้งหลวง (เหนือ); พญาเล็งจ้อน, เล็งจ้อนใต้ (เชียงใหม่); พญารากเดียว (ใต้) ไม้เท้าฤาษี (เหนือ ใต้); พมพี (อด); พินพี (เลย); โพพิ่ง (ราชบุรี); หญ้าลิ้นจ้อน (ประจวบคีรีขันธ์); กาซะลอง จรดพระธรณี ดอกคาน (ยะลา) ท่าละม่อม เท้ายายม่อมตัวเมีย ปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาด ชื่อวิทยาศาสตร์Clerodendrum indicum (L.) Kuntze ชื่อพ้องCleroden...

166

สารส้ม
สารส้ม ชื่อเครื่องยาสารส้ม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหินส้ม ได้จากธาตุวัตถุ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์ ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ผลึกก้อนใส หรือสีขาว มัวเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น มีรสฝาดมาก หากสะตุแล้ว จะเป็นผงสีขาว (วิธีสะตุ นำสารส้มมาบดให้ละเอียด นำมาใส่หม้อดิน เอาตั้งไฟจนสารส้มละลายฟู ขาวดี จึงยกลงจากไฟ นำไปปรุงยาได้) &nbs...

138

สีเสียดเทศ
สีเสียดเทศ ชื่อเครื่องยาสีเสียดเทศ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากการต้มเคี่ยวใบและกิ่ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสีเสียดเทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สีเสียดแขก ชื่อวิทยาศาสตร์Uncaria gambir (Hunter) Roxb.. ชื่อพ้องNauclea gambir Hunter, Ourouparia gambir (Hunter) Baill., Uruparia gambir ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ได้จากการนำใบและกิ่งก้านของสีเสียดเทศ มาสกัดด้วยน้ำเดือด ...

สมุนไพร แฝกหอม

สมุนไพร แฝกหอม

สมุนไพร แฝกหอม

View
ญ่าแฝกหอม

ญ่าแฝกหอม

ญ่าแฝกหอม

View
หญ้าแฝก : สมุนไพรแก้โรคประสาท กล่อมประสาท บำรุงโลหิต ลดไข้ แก้ไข้ และแก้อาการปวดท้อง

หญ้าแฝก : สมุนไพรแก้โรคประสาท กล่อมประสาท บำรุงโลหิต ลดไข้ แก้ไข้ และแก้อาการปวดท้อง

หญ้าแฝก : สมุนไพรแก้โรคประสาท กล่อมประสาท บำรุงโลหิต ลดไข้ แก้ไข้ และแก้อาการปวดท้อง

View
พึ่งรู้ว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์เยอะมาก

พึ่งรู้ว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์เยอะมาก

พึ่งรู้ว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์เยอะมาก

View
ปลูกแฝกหอม ep.1 วิธีป้องกันดินพังทะลาย ดักตะกอนดิน ดักจับโลหะหนัก ฟื้นฟูดิน

ปลูกแฝกหอม ep.1 วิธีป้องกันดินพังทะลาย ดักตะกอนดิน ดักจับโลหะหนัก ฟื้นฟูดิน

ปลูกแฝกหอม ep.1 วิธีป้องกันดินพังทะลาย ดักตะกอนดิน ดักจับโลหะหนัก ฟื้นฟูดิน

View
ปลูกแฝกหอม ep.2 ระยะห่าง ปลูกตามแนวลาดชันขอบสระ

ปลูกแฝกหอม ep.2 ระยะห่าง ปลูกตามแนวลาดชันขอบสระ

ปลูกแฝกหอม ep.2 ระยะห่าง ปลูกตามแนวลาดชันขอบสระ

View
หญ้าแฝกยังเป็นสมุนไพรช่วยแก้โรคประสาท กล่อมประสาท ใช้รู้สึกชุ่มชื่น ผ่อนคลายหายเหนื่อยได้

หญ้าแฝกยังเป็นสมุนไพรช่วยแก้โรคประสาท กล่อมประสาท ใช้รู้สึกชุ่มชื่น ผ่อนคลายหายเหนื่อยได้

หญ้าแฝกยังเป็นสมุนไพรช่วยแก้โรคประสาท กล่อมประสาท ใช้รู้สึกชุ่มชื่น ผ่อนคลายหายเหนื่อยได้

View
การพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหญ้าแฝกหอม

การพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหญ้าแฝกหอม

การพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยหญ้าแฝกหอม

View
แฝกหอม / ย้อนกาล TV Channel

แฝกหอม / ย้อนกาล TV Channel

แฝกหอม / ย้อนกาล TV Channel

View
Khudmalao - ขุดมาเล่า | คุณลักษณะและสรรพคุณของ - แฝกหอม

Khudmalao - ขุดมาเล่า | คุณลักษณะและสรรพคุณของ - แฝกหอม

Khudmalao - ขุดมาเล่า | คุณลักษณะและสรรพคุณของ - แฝกหอม

View