Menu

เปราะป่า

ชื่อเครื่องยา

เปราะป่า

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ตูบหมูบ

ได้จาก

เหง้า

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

เปราะป่า

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ตูบหมูบ (อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ); เปราะเถื่อน (ปราจีนบุรี ชพ);เปราะเขา เปราะป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Kaempferia marginata Carey

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Zingiberaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           มีเหง้าสั้น ขนาดเล็ก เหง้าหลักทรงกลม สีน้ำตาล ที่ผิวมีรอยข้อปล้องชัดเจน ออกรากจากเหง้าหลักเป็นเส้นกลมยาว เหง้าใต้ดิน มีกลิ่นหอม รสร้อน เผ็ดขมจัด

 

เครื่องยา เปราะป่า

 

เปราะป่า(เหง้าสด)

 

เปราะป่า

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล
 
สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ใช้ เหง้าใต้ดิน รสเผ็ดขมจัด แก้ไข้ แก้หวัด แก้กำเดา ขับลมในลำไส้ ตำผสมกับหัวหอม สุมกระหม่อมเด็ก แก้หวัด แก้กำเดา
           ยาพื้นบ้านอีสาน: ใช้ เหง้าใต้ดิน ตำพอก แก้อาการอักเสบ เนื่องจากแมลงสัตว์ กัดต่อย หรือผสมใบหนาดใหญ่ ต้มน้ำดื่ม แก้อัมพาต เข้าตำรับยาอายุวัฒนะ(มุกดาหาร)
           ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี: ใช้ หัว มีกลิ่นหอม รสร้อน ขมจัด ทำลูกประคบ แก้ฟกช้ำ ใช้แก้ไข้ แก้หวัด แก้กำเดา ขับลมในลำไส้

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูล เปราะป่า จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


เปราะป่า การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Monocots ไม่ได้จัดลำดับ: Commelinids อันดับ: Zingiberales วงศ์: Zingiberaceae วงศ์ย่อย: Zingiberoideae เผ่า: Kaempferia สกุล: Kaempferia สปีชีส์: K.  marginata ชื่อทวินาม Kaempferia marginata เปราะป่า ชื่อวิทยาศาสตร์: Kaempferia marginata Carey เป็นพืชล้มลุกในวงศ์ Zingiberaceae ชื่ออื่นๆ ตูบหมูบ (อุบลราชธานี) เปราะเถื่อน (ปราจีนบุรี) เปราะเขา เป็นพืชล้มลุก เหง้าสั้น ขนาดเล็ก เหง้าหลักทรงกลม สีน้ำตาล ที่ผิวมีรอยข้อปล้องชัดเจน ออกรากจากเหง้าหลักเป็นเส้นกลมยาว เหง้าใต้ดิน มีกลิ่นหอม รสเผ็ดจัด[1] เปราะป่าเป็นพืชสมุนไพร ตำรายาไทยใช้ เหง้าใต้ดิน แก้ไข้ แก้หวัด แก้กำเดา ขับลมในลำไส้ ตำผสมกับหัวหอม สุมกระหม่อมเด็ก แก้หวัด แก้กำเดา ทางภาคอีสาน ใช้ เหง้าใต้ดิน ตำพอก แก้อาการอักเสบ เนื่องจากแมลงสัตว์ กัดต่อย หรือผสมใบหนาดใหญ่ ต้มน้ำดื่ม แก้อัมพาต ทางจังหวัดมุกดาหารใช้เข้าตำรับยาอายุวัฒนะ ทางจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ หัว มีกลิ่นหอม รสร้อน ขมจัด ทำลูกประคบ แก้ฟกช้ำ ใช้แก้ไข้ แก้หวัด แก้กำเดา ขับลมในลำไส้[2] อ้างอิง [ แก้ ] ↑ เปราะป่า ↑ เปราะป่า เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=เปราะป่า&oldid=7870817"
.

สมุนไพรอื่นๆ

199

ชันย้อย
ชันย้อย ชื่อเครื่องยาชันย้อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากชันที่ไหลออกมาแห้งกรังตามเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพืชวงศ์ Dipterocarparpaceae ได้แก่ ตะเคียนทอง ยางนา ยางกราด เต็ง รัง เป็นต้น ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Dipterocarpaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ชันย้อยที่แห้งกรังจะมีความแข็ง สามารถบดเป็นผงได้ ลักษณะภายนอกเป็นก้อนแข็ง สีขาวอมเหลืองอ่อน มีก...

64

เถาเอ็นอ่อน
เถาเอ็นอ่อน ชื่อเครื่องยาเถาเอ็นอ่อน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเถาเอ็นอ่อน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตีนเป็ดเครือ เครือเจน เครือเถาเอ็น เมื่อย หมอนตีนเป็ด หญ้าลิเลน ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptolepis buchanani Roem. & Schult. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Asclepiadaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ไม้เถา เนื้อแข็ง เถากลม เปลือกเถาเรียบ เปลือกมีผิวบางๆสีแดงเข้มหุ้มอยู่ เถาแ...

87

โป๊ยกั๊ก
โป๊ยกั๊ก ชื่อเครื่องยาโป๊ยกั๊ก ชื่ออื่นๆของเครื่องยาจันทร์แปดกลีบ (Chinese star anise) ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโป๊ยกั๊ก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Illicium verum Hook. f. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Illiciaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ผลเป็นกลีบโดยรอบ ทำให้มองเห็นเป็นรูปดาว มี 5-13 พู แต่ที่พบมากมักเป็น 8 พู ผลแห้งมีกลีบหนาแข็ง สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร ยาว 1-2 เ...

5

กระดอม
กระดอม ชื่อเครื่องยากระดอม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาลูกกระดอม ได้จากผลอ่อนกระดอม ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระดอม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ขี้กาดง ขี้กาน้อย(สระบุรี) ขี้กาเหลี่ยม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขี้กาลาย (นครราชสีมา) ผักแคบป่า (น่าน) มะนอยจา (ภาคเหนือ) มะนอยหก มะนอยหกฟ้า (แม่ฮ่องสอน) ผักขาว (เชียงใหม่) ดอม (นครศรีธรรมราช) ชื่อวิทยาศาสตร์Gymnopetalum chinensis (Lour.) Merr. ชื่อพ้องGymnopetalum cochinchinense ชื่อวงศ์Cucurbitaceae ลักษณะภายนอกขอ...

39

ขิง
ขิง ชื่อเครื่องยาขิง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขิง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ขิงแกลง ขิงแดง ขิงเผือก สะเอ ชื่อวิทยาศาสตร์Zingiber officinale Roscoe ชื่อพ้องAmomum zingiber L., Curcuma longifolia Wall., Zingiber cholmondeleyi (F.M.Bailey) K.Schum., Zingiber majus Rumph., Zingiber missionis Wall., Zingiber sichuanense ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:        &...

45

งา
งา ชื่อเครื่องยางา ชื่ออื่นๆของเครื่องยางาขาว งาดำ ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยางา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)งาขาว งาดำ ชื่อวิทยาศาสตร์Sesamum indicum L. ชื่อพ้องSesamum orientale ชื่อวงศ์Pedaliaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เมล็ดแบน รูปไข่ สีดำ (งาดำ) และนวล (งาขาว) ผิวเป็นมัน เนื้อชุ่มน้ำมัน น้ำมันจากเมล็ดมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน เมล็ดรสฝาด หวาน ขม  น้ำมัน รสฝาดร้อน &nbs...

83

ปวกหาด
ปวกหาด ชื่อเครื่องยาปวกหาด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผงฟองที่เกิดจากการต้มแก่นมะหาดอายุ 5 ปีขึ้นไป ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะหาด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กาแย ขนุนป่า ตาแป ตาแปง มะหาดใบใหญ่ หาดหนุน หาด ชื่อวิทยาศาสตร์Artocarpus lakoocha Roxb. ชื่อพ้องArtocarpus lacucha Buch.-Ham., A. ficifolius W.T.Wang, A. yunnanensis H.H.Hu, Saccus lakoocha ชื่อวงศ์Moraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:          &nb...

154

เปราะหอม
เปราะหอม ชื่อเครื่องยาเปราะหอม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเปราะหอม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านหอม ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น หอมเปราะ เปราะหอมขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia galanga L. ชื่อพ้องAlpinia sessilis J.Koenig, Kaempferia humilis Salisb., Kaempferia latifolia Donn ex Hornem., Kaempferia marginata Carey ex Roscoe, Kaempferia plantaginifolia Salisb., Kaempferia procumbens Noronha ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษ...

120

ลิเภา
ลิเภา ชื่อเครื่องยาลิเภา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาลิเภา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กูดเครือ กูดก้อง กูดงอดแงด กูดแพะ กูดย่อง ผักตีน ต๊กโต (เหนือ); กระฉอก (ประจวบคีรีขันธ์); กะฉอด(ราชบุรี); ตะเภาขึ้นหน (ประจวบคีรีขันธ์, ใต้); เฟิร์นตีนมังกร (กรุงเทพมหานคร); หมอยแม่ม่าย (ราชบุรี นครราชสีมา); หลีเภา (ใต้); ลิเภาย่อง กูดก๊อง ย่านลิเภา หญ้ายายเภา สายพานผี งอแง หมอยยายชี ตีนตะขาบ ลิเภาใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์Lygodium polystachyum Wall.ex Moore ...

สมุนไพรหาง่าย"เปาะป่า"ไม่น่าเชื่อประโยชน์เยอะ

สมุนไพรหาง่าย"เปาะป่า"ไม่น่าเชื่อประโยชน์เยอะ

สมุนไพรหาง่าย"เปาะป่า"ไม่น่าเชื่อประโยชน์เยอะ

View
เปราะป่า​ ว่าน​ มหานิยม​ ว่านสยบคุณไสย์​ ว่านมีคุณแก่ผู้ครอบครอง

เปราะป่า​ ว่าน​ มหานิยม​ ว่านสยบคุณไสย์​ ว่านมีคุณแก่ผู้ครอบครอง

เปราะป่า​ ว่าน​ มหานิยม​ ว่านสยบคุณไสย์​ ว่านมีคุณแก่ผู้ครอบครอง

View
สมุนไพรเปราะป่า#(ว่านมหานิยม)

สมุนไพรเปราะป่า#(ว่านมหานิยม)

สมุนไพรเปราะป่า#(ว่านมหานิยม)

View
ผักเปราะป่าวิถีไทยพื้นุบ้านผักบ้านนา(ผักสมุนไพรพื้นบ้าน)ทานได้ปลอดสาร

ผักเปราะป่าวิถีไทยพื้นุบ้านผักบ้านนา(ผักสมุนไพรพื้นบ้าน)ทานได้ปลอดสาร

ผักเปราะป่าวิถีไทยพื้นุบ้านผักบ้านนา(ผักสมุนไพรพื้นบ้าน)ทานได้ปลอดสาร

View
ว่านเปราะป่า สมุนไพรปรับสมดุลโลหิต

ว่านเปราะป่า สมุนไพรปรับสมดุลโลหิต

ว่านเปราะป่า สมุนไพรปรับสมดุลโลหิต

View
ยาดี สมุนไพร เปราะป่า หรือ ตุบหมูบ / ๑๐๐๙ สมุนไพร เรื่องเล่าสมุนไพร บ้าน นา ป่า โคก ep.1

ยาดี สมุนไพร เปราะป่า หรือ ตุบหมูบ / ๑๐๐๙ สมุนไพร เรื่องเล่าสมุนไพร บ้าน นา ป่า โคก ep.1

ยาดี สมุนไพร เปราะป่า หรือ ตุบหมูบ / ๑๐๐๙ สมุนไพร เรื่องเล่าสมุนไพร บ้าน นา ป่า โคก ep.1

View
#EP82ว่านตูบหมูบ(เปราะป่า) สรรพคุณทางยาเพียบ แก้ไข้แก้หวัด สมุนไพรกลางป่า

#EP82ว่านตูบหมูบ(เปราะป่า) สรรพคุณทางยาเพียบ แก้ไข้แก้หวัด สมุนไพรกลางป่า

#EP82ว่านตูบหมูบ(เปราะป่า) สรรพคุณทางยาเพียบ แก้ไข้แก้หวัด สมุนไพรกลางป่า

View
#เปราะหอม#เปราะป่า#หัวเปราะ#สมุนไพรไทยมีสรรพคุณมากมาย#กินได้อร่อยด้วย@อาหลาน channel 16กย64

#เปราะหอม#เปราะป่า#หัวเปราะ#สมุนไพรไทยมีสรรพคุณมากมาย#กินได้อร่อยด้วย@อาหลาน channel 16กย64

#เปราะหอม#เปราะป่า#หัวเปราะ#สมุนไพรไทยมีสรรพคุณมากมาย#กินได้อร่อยด้วย@อาหลาน channel 16กย64

View
เรื่องน่ารู้ของ เปราะหอม ว่านศักดิ์สิทธิ์  แก้อักเสบ คลายเครียด แก้สิวฝ้า บำรุงผิว !!

เรื่องน่ารู้ของ เปราะหอม ว่านศักดิ์สิทธิ์ แก้อักเสบ คลายเครียด แก้สิวฝ้า บำรุงผิว !!

เรื่องน่ารู้ของ เปราะหอม ว่านศักดิ์สิทธิ์ แก้อักเสบ คลายเครียด แก้สิวฝ้า บำรุงผิว !!

View
เปราะป่า สมุนไพรหน้าฝน

เปราะป่า สมุนไพรหน้าฝน

เปราะป่า สมุนไพรหน้าฝน

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับเปราะป่า
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่