Menu

คำเงาะ

ชื่อเครื่องยา

คำเงาะ

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

เมล็ด

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

คำเงาะ

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

คำแสด คำแงะ คำไทย คำยง มะกายหยุม ชาตี จำปู้ หมักซิตี ส้มปู้ ส้มบู๊ คำแฝด ดอกชาด แสด หมากมอง

ชื่อวิทยาศาสตร์

Bixa orellana L.

ชื่อพ้อง

Bixa americana Poir., B. katangensis Delpierre, B. odorata Ruiz & Pav. ex G.Do, B. purpurea Sweet, B. upatensis Ram.Goyena, Orellana americana

ชื่อวงศ์

Bixaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           เมล็ดรูปสามเหลี่ยม มีเนื้อหุ้มเมล็ดสีแดงหรือสีแสด รสร้อนหอม นำเมล็ดแช่น้ำให้ตกตะกอนได้ผงสีส้มชื่อ bixin ใช้ผสมอาหารและย้อมผ้าได้

 

เครื่องยา คำเงาะ

 

ผลและเมล็ด คำเงาะ

 

ผลและเมล็ด คำเงาะ

 

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล

สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ใช้เมล็ด เป็นยาหอม แก้ลม เป็นยาฝาดสมาน สมานบาดแผล แก้ไข้ ถ่ายเสมหะ แก้โรคผิวหนัง ขับระดู ตำพอกหรือทาแก้ปวดบวม ตำพอกหัวหน่าว แก้ปวดมดลูกหลังคลอด รักษาโรคหนองใน ไข้มาลาเรีย โรคพิษจากมันสำปะหลังและสบู่แดง รก(เนื้อหุ้มเมล็ด) รสหวานร้อน เป็นยาระบายท้อง ทา ขับพยาธิ รักษาโรคผิวหนัง น้ำมันจากเมล็ด รสร้อน แก้อัมพฤกษ์อัมพาต แก้ขัดตามข้อ

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

           ไม่มีข้อมูล


องค์ประกอบทางเคมี:
           สารที่ให้สีคือ bixin, norbixin มีสารขม และสารอื่นๆ เช่น orellin

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
          เมื่อให้สารสกัดเมล็ดคำแสดทางปากแก่หนูถีบจักร ในขนาด 16 กรัม/กิโลกรัม โดยแบ่งให้ 2 ครั้ง ครั้งละ 8 กรัม/กิโลกรัม พบว่าไม่เกิดพิษเฉียบพลันใดๆ การศึกษาพิษกึ่งเฉียบพลัน เป็นระยะเวลา 28 วัน แก่หนูวิสตาร์ ในขนาด 0.24, 2.4, 12.0, 60.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน ไม่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ หรือพฤติกรรมของหนูเปลี่ยนแปลงไป ค่าโลหิตวิทยา เคมีคลินิก จุลพยาธิ ไม่ผิดปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ควรใช้ในปริมาณพอเหมาะ ไม่เข้มข้นมากเกินไป

 

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ คำเงาะ

...

Other Related คำเงาะ

ข้อมูล คำเงาะ จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


คำแสด ดอกคำแสด การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae หมวด: Magnoliophyta ชั้น: Magnoliopsida อันดับ: Malvales วงศ์: Bixaceae สกุล: Bixa สปีชีส์: B.  orellana ชื่อทวินาม Bixa orellana L. ผลคำแสด คำแสด หรือ คำเงาะ หรือ คำใต้ (ชื่อวิทยาศาสตร์: Bixa orellana) เป็นไม้ต้นขนาดเล็กสูงราว 3-5 เมตร เปลือกสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้ม เปลือกด้านในสีส้ม กิ่งอ่อนมีเกล็ดสีสนิมหนาแน่น ใบเดี่ยว เรียงเวียนรอบลำต้น ใบรูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดของกิ่ง กลีบดอกสีชมพู สีขาวหรือสีเหลืองอมม่วง กลีบเลี้ยงสีเขียวขนาดเล็ก เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก อับเรณูสีม่วง ผลรูปไข่มีขนสีแดงคล้ายผลเงาะ แก่แล้วเป็นสีแดง เมื่อผลแก่ จะแตกออก ภายในมีเมล็ดจำนวนมากและเปลือกหุ้มสีแดง ประโยชน์

คำแสดเป็นไม้พื้นเมืองในทวีปอเมริกา สารสีจากผลใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ใช้ปรุงแต่งสีเนยเทียม ไอศกรีม เนย ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ในปาปัวนิวกินีใช้เป็นสีทาตามร่างกาย ใช้ย้อมเส้นใยต่าง ๆ ได้สีแดงส้ม ถ้านำไปผ่านกรดทาร์ทาริกอ่อนจะได้สีเหลือง แต่สีมักตกเมื่อถูกแดด เปลือกของต้นใช้ทำเชือก สารสีหลักในเมล็ดคือบิซิน สรรพคุณ

เปลือกเมล็ดให้สีแสด ใช้แต่งสีอาหาร ย้อมผ้า เปลือกรากแก้ไข้มาลาเรีย รักษาโรคหนองใน ใบแก้ไข บิด ขับปัสสาวะ ดีซ่าน แก้งูกัด ผลเป็นยาฝาดสมาน เมล็ดเป็นยาหอม แก้ไข้ แก้หนองใน แก้ไขมาลาเรีย และแก้พิษจากมันสำปะหลัง และสบู่แดง เนื้อหุ้มเมล็ดช่วยขับพยาธิ เป็นยาระบาย แก้โรคผิวหนัง ดอกบำรุงเลือด แก้โลหิตจาง แก้บิด คันตามผิวหนัง อ้างอิง

พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ และคณะ. ทรัพยากรพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3: พืชให้สีย้อมและแทนนิน. กทม. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2544. หน้า 57 - 59 เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=คำแสด&oldid=8374669"
.

สมุนไพรอื่นๆ

169

ผักกระโฉม
ผักกระโฉม ชื่อเครื่องยาผักกระโฉม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาผักกระโฉม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)อ้มกบ ผักกะโสม ราน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Limnophila rugosa (Roth) Merr. ชื่อพ้องHerpestis rugosa ชื่อวงศ์Plantaginaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ผิวใบเกลี้ยงหรือมีขนหยาบแข็ง แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ กว้าง 0.8-4.5 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร โคนใบ...

152

เทียนสัตตบุษย์
เทียนสัตตบุษย์ ชื่อเครื่องยาเทียนสัตตบุษย์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนสัตตบุษย์ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)อาหนี ชื่อวิทยาศาสตร์Pimpinella anisum L. ชื่อพ้องAnisum odoratum Raf., Anisum officinale DC., Anisum officinarum Moench, Anisum vulgare Gaertn., Apium anisum (L.) Crantz, Carum anisum (L.) Baill., Ptychotis vargasiana DC., Selinum anisum (L.) E.H.L. Krause, Sison anisum (L.) Spreng, Seseli gilliesii Hook. & Arn., Tragium an...

183

สะค้าน
สะค้าน ชื่อเครื่องยาสะค้าน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะค้าน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตะค้านเล็ก ตะค้านหยวก ชื่อวิทยาศาสตร์1. Piper interruptum Opiz , 2. Piper ribesioides Wall. 3. Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Piperaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เถาแห้งสีน้ำตาล ทรงกระบอก ผิวขรุขระ มีข้อปล้อง หน้าตัดตามขวงมีลายเส้นเป็นแนวรัศมี เปลือกค่...

125

ว่านหอมแดง
ว่านหอมแดง ชื่อเครื่องยาว่านหอมแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากหัวใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านหอมแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านไก่แดง ว่านข้าว ว่านหมาก (เหนือ) ว่านเพลาะ (เชียงใหม่) หอมแดง(กลาง) ว่านข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์Eleutherine palmifolia (L.) Merr. ชื่อพ้องEleutherine americana ชื่อวงศ์Iridaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            พืชล้มลุก หัวใต้ดินรูปไข่ยาว เปลือกหุ้มหัวสีแดง ทร...

201

แห้วหมู
แห้วหมู ชื่อเครื่องยาแห้วหมู ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหญ้าแห้วหมู ได้จากหัวใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาแห้วหมู ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)หญ้าขนหมู (แม่ฮ่องสอน) หญ้าแห้วหมู หัวแห้วหมู หญ้ามะนิ่วหมู ชื่อวิทยาศาสตร์Cyperus rotundus L. ชื่อพ้องChlorocyperus rotundus (L.) Palla, Chlorocyperus salaam (L.) Hayek, Schoenus tuberosusensis Palla, Cyperus agrestis Willd. ex Spreng. & Link, Cyperus arabicus Ehrenb. ex Boeckeler, Cyperus bicolor Vahl, Cyperus bifax C.B.Clarke,...

118

ละหุ่ง
ละหุ่ง ชื่อเครื่องยาละหุ่ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากน้ำมันจากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาละหุ่ง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ละหุ่งแดง (ภาคกลาง) ละหุ่งขาว มะโห่ง มะโห่งหิน (ภาคเหนือ) มะหุ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์Ricinus communis L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เมล็ดทรงรี เปลือกเมล็ดสีน้ำตาลแดงประขาว หรือจุดสีน้ำตาลปนเทา เป็นลายคล้ายตัวเห็บ มีสีแตกต่างกันไปขึ้นกั...

165

สารภี
สารภี ชื่อเครื่องยาสารภี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสารภี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ทรพี สร้อยพี สารภีแนน ชื่อวิทยาศาสตร์Mammea siamensis T. Anderson ชื่อพ้อง Calysaccion siamense Miq. ชื่อวงศ์Calophyllaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ดอกขนาดเล็ก ทรงกลมกลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม เกสรตัวผู้สีเหลือง จำนวนมาก ดอกแห้งสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ ...

121

ลูกจันทน์
ลูกจันทน์ ชื่อเครื่องยาลูกจันทน์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหน่วยสาน ได้จากเมล็ดแห้ง (จากผลสุก) ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาจันทน์เทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลูกจันทน์ จันทน์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์Myristica fragrans Houtt. ชื่อพ้องAruana silvestris Burm.f., Myristica aromatica Sw., Myristica moschata Thunb., Myristica officinalis L.f., Palala fragrans (Houtt.) Kuntze ชื่อวงศ์Myristicaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:       &nbs...

170

สวาด
สวาด ชื่อเครื่องยาสวาด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสวาด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ป่าขี้แฮด หวาด ชื่อวิทยาศาสตร์Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. ชื่อพ้องBonduc minus Medik., Caesalpinia bonducella (L.) Fleming, Caesalpinia crista Thunb., Caesalpinia cristata Prowazek, Caesalpinia grisebachiana Kuntze., Caesalpinia sogerensis Baker f., Guilandina bonduc Griseb., Guilandina bonducella L., Guilandina gemina ชื่อวงศ์Caesalpiniaceae ...

ชาวเน็ตแห่แชร์ชาใบคำเงาะสมุนไพรมาแรงต้มกินบำรุงกำลังชูกำลังแรงกว่าโสมเกาหลีแรงกว่าถังเช่า

ชาวเน็ตแห่แชร์ชาใบคำเงาะสมุนไพรมาแรงต้มกินบำรุงกำลังชูกำลังแรงกว่าโสมเกาหลีแรงกว่าถังเช่า

ชาวเน็ตแห่แชร์ชาใบคำเงาะสมุนไพรมาแรงต้มกินบำรุงกำลังชูกำลังแรงกว่าโสมเกาหลีแรงกว่าถังเช่า

View
ของดีมีค่ามากไม่คิดว่าจะเจอ คำเงาะหรือคำไทย เอาแค่ใบมามาชงชาดื่มบำรุงกำลังอย่างแรง

ของดีมีค่ามากไม่คิดว่าจะเจอ คำเงาะหรือคำไทย เอาแค่ใบมามาชงชาดื่มบำรุงกำลังอย่างแรง

ของดีมีค่ามากไม่คิดว่าจะเจอ คำเงาะหรือคำไทย เอาแค่ใบมามาชงชาดื่มบำรุงกำลังอย่างแรง

View
ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ สอนทำชาคำเงาะ ของดีของแพงของหายากสรรพคุณแรงยิ่งกว่าโสมเกาหลีแพงๆ

ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ สอนทำชาคำเงาะ ของดีของแพงของหายากสรรพคุณแรงยิ่งกว่าโสมเกาหลีแพงๆ

ไม่คิดว่าจะดีขนาดนี้ สอนทำชาคำเงาะ ของดีของแพงของหายากสรรพคุณแรงยิ่งกว่าโสมเกาหลีแพงๆ

View
คำไทย คำเงาะ ชาตรี สมุนไพรช่วยบำรุงร่างกาย แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ความดันสูง

คำไทย คำเงาะ ชาตรี สมุนไพรช่วยบำรุงร่างกาย แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ความดันสูง

คำไทย คำเงาะ ชาตรี สมุนไพรช่วยบำรุงร่างกาย แก้น้ำเหลืองเสีย แก้ความดันสูง

View
รู้หรือไม่ว่าเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังต้นคำไทยหรือคำเงาะเป็นสมุนไพรที่คนมองข้าม

รู้หรือไม่ว่าเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังต้นคำไทยหรือคำเงาะเป็นสมุนไพรที่คนมองข้าม

รู้หรือไม่ว่าเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังต้นคำไทยหรือคำเงาะเป็นสมุนไพรที่คนมองข้าม

View
สมุนไพรคําเงาะกินแค่ใบกําลังของท่านก็กับมาแล้วรีบหากินด่วน

สมุนไพรคําเงาะกินแค่ใบกําลังของท่านก็กับมาแล้วรีบหากินด่วน

สมุนไพรคําเงาะกินแค่ใบกําลังของท่านก็กับมาแล้วรีบหากินด่วน

View
คำแสด สมุนไพร5นาที ep. 1 (เสียง )

คำแสด สมุนไพร5นาที ep. 1 (เสียง )

คำแสด สมุนไพร5นาที ep. 1 (เสียง )

View
ต้นคำไทย คำเงาะ สมุนไพรบำรุงกำลัง ต้านเชิ่อแบคทีเรีย บำรุงหัวใจ ความดันสูง

ต้นคำไทย คำเงาะ สมุนไพรบำรุงกำลัง ต้านเชิ่อแบคทีเรีย บำรุงหัวใจ ความดันสูง

ต้นคำไทย คำเงาะ สมุนไพรบำรุงกำลัง ต้านเชิ่อแบคทีเรีย บำรุงหัวใจ ความดันสูง

View
สมุนไพร-คำไทย คำแสด คำเงาะ

สมุนไพร-คำไทย คำแสด คำเงาะ

สมุนไพร-คำไทย คำแสด คำเงาะ

View
ฮว่านง็อก สมุนไพรเวียดนาม สรรพคุณเยอะมาก

ฮว่านง็อก สมุนไพรเวียดนาม สรรพคุณเยอะมาก

ฮว่านง็อก สมุนไพรเวียดนาม สรรพคุณเยอะมาก

View