Menu

โกฐชฎามังสี

ชื่อเครื่องยา

โกฐชฎามังสี

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

โกฐจุฬารส

ได้จาก

ราก และเหง้าแห้ง

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

โกฐชฎามังสี (spikenard)

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Nardostachys grandiflora DC.

ชื่อพ้อง

Nardostachys jatamansi (D.Don) DC., Patrinia jatamansi D.Don, Nardostachys chinensis

ชื่อวงศ์

Caprifoliaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
              เหง้าเป็นไม้เนื้อแข็ง เหง้าแห้งรูปทรงกระบอกยาว 2.5-7.5 เซนติเมตร สีน้ำตาลเข้ม มีรากย่อยสีน้ำตาลแกมแดงปกคลุมเป็นเส้นยาว อยู่โดยรอบหนาแน่น เหง้าเปราะ รอยหักสีน้ำตาลแกมสีแดง รากมีรสสุขุม ขม กลิ่นหอม มีกลิ่นแรงเฉพาะตัว  รสเผ็ดและขมเล็กน้อย

 

เครื่องยา โกฐชฏามังสี

 

เครื่องยา โกฐชฏามังสี

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
            ปริมาณน้ำไม่เกิน 12% v/w  ปริมาณสิ่งแปลกปลอมไม่เกิน 2 % w/w  ปริมาณเถ้ารวมไม่เกิน 11% w/w ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด ไม่เกิน 6.0% w/w ปริมาณสารสกัดเอทานอลไม่น้อยกว่า 2% w/w ปริมาณสารสกัดน้ำไม่น้อยกว่า 5% w/w ปริมาณน้ำมันระเหยง่ายไม่น้อยกว่า 1% v/w (THP)

 

สรรพคุณ:           

            ตำรายาไทย: เป็นยากระจายหนองที่เป็นก้อนอยู่ในร่างกาย  ขับพยาธิออกจากร่างกาย  แก้ไส้ด้วนไส้ลาม คือแผลเนื้อร้ายกินแต่ปลายองคชาติเข้าไปและองค์กำเนิดบวม  ขับโลหิตระดูเน่าเสีย  ขับประจำเดือน แก้ดีพิการ ช่วยย่อยอาหาร แก้พิษทั้งปวง แก้แผลเนื้อร้าย แก้รัตตะปิตตะโรค  แก้โลหิตอันเกิดแต่กองปิตตะสมุฏฐาน  แก้โรคปากในคอ  ขับลม  

            การแพทย์อายุรเวทของอินเดีย:  เหง้าและรากมีคุณสมบัติกระตุ้นและลดการเกร็ง  ใช้บำบัดโรคลมบ้าหมู  โรคฮิสทีเรีย  โรคที่มีอาการชักทุกชนิด  รวมทั้งโรคตา  แก้แผลพุพองปวด  บวมที่ผิวหนัง  โรคต่าง ๆ ที่เกิดในศีรษะ  อาการสะอึก  
           นอกจากนี้บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ปรากฏการใช้โกฐชฎามังสีในยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ปรากฏตำรับ”ยาหอมเทพจิตร” และตำรับ ”ยาหอมนวโกฐ” มีส่วนประกอบของโกฐชฎามังสีอยู่ในพิกัดโกฐทั้ง 9 ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณในการแก้ลมวิงเวียน แก้อาการหน้ามืด ตาลาย ใจสั่น คลื่นเหียน อาเจียน แก้ลมจุกแน่นในท้อง
           โกฐชฎามังสีเป็นสมุนไพรที่มีการนำมาใช้ในตำรับยาแผนโบราณของไทยหลายตำรับ พืชชนิดนี้มีเขตกระจายพันธุ์ในบริเวณเทือกเขาหิมาลัย ในประเทศอินเดีย เป็นสมุนไพรนำเข้า  และได้มีการนำมาใช้ในเครื่องยาไทย ที่เรียกว่า “พิกัดโกฐ”     โกฐชฎามังสีจัดอยู่ใน โกฐทั้งเก้า(เนาวโกฐ) สรรพคุณโดยรวม ของยาที่ใช้ในพิกัดโกฐ คือ แก้ไข้ แก้ไข้ร่วมกับมีเสมหะ แก้หืดไอ แก้หอบ แก้ลมในกองธาตุ ชูกำลัง ขับลม แก้สะอึก บำรุงเลือด บำรุงกระดูก
           เครื่องยา“พิกัดโกฐ” ประกอบด้วย “พิกัดโกฐทั้ง 5” ได้แก่ โกฐหัวบัว โกฐสอ โกฐเขมา โกฐเชียง โกฐจุฬาลำพา มีสรรพคุณแก้ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด โรคในปากคอ แก้ลมในกองธาตุ ชูกำลัง บำรุงโลหิต “พิกัดโกฐทั้ง 7” (มีโกฐกระดูก และโกฐก้านพร้าว เพิ่มเข้ามา) สรรพคุณ แก้ไข้จับสั่น แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืดไอ แก้โรคในปอด แก้ลมในกองธาตุ ชูกำลัง บำรุงโลหิต แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ แก้สะอึก “พิกัดโกฐทั้ง 9”  (มีโกฐพุงปลา และโกฐชฎามังษี เพิ่มเข้ามา) สรรพคุณแก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ แก้หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปากคอ แก้ลมในกองธาตุ ชูกำลัง บำรุงโลหิต แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบ แก้สะอึก บำรุงกระดูก แก้ไข้ในกองธาตุอติสาร แก้ไส้ด้วนไส้ลาม ขับระดูร้าย

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
            ผงยา 2-3 กรัมต่อวัน

องค์ประกอบทางเคมี:
           แอนเจลิซิน (angelicin)  กรมจาทาแมนซิก  (jatamansic  acid)  จาทาแมนซิน  (jatamansin)  จาทาแมนซินอล  (jatamansinol)  จาทาแมนโซน  (jatamansone)  จาทามอลเอ  (jatamol A)  จาทามอลบี  (jatamol B)  พัตชูลิอัลกอฮอล์ (patchouli  alcohol)  

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ลดคอเลสเตอรอลในเลือด  ต้านการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบ  ลดความดันโลหิต  เสริมฤทธิ์ยานอนหลับ  กดประสาทส่วนกลาง เพิ่มการเรียนรู้และความจำ คลายมดลูก ทำให้หัวใจเต้นช้า  ต้านการเต้นไม่เป็นจังหวะของหัวใจ  ฆ่าอสุจิ  กล่อมประสาท  ต้านหืด  ต้านแบคทีเรีย    ลดน้ำตาลในเลือด  ลดปริมาณกรดยูริก  ต้านการชัก  ลดไข้  ต้านการเกิดแผล

การศึกษาทางคลินิก:
          สารจาทาแมนโซนบี มีฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง ชนิดปานกลางถึงรุนแรง


การศึกษาทางพิษวิทยา:
    สำหรับการทดสอบความเป็นพิษพบว่า  เมื่อฉีดสารสกัดรากด้วยแอลกอฮอล์-น้ำ (1 : 1)  เข้าช่องท้องหนูถีบจักร  ขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ  มากกว่า 1 ก/กก  การฉีดน้ำมันหอมระเหยเข้าช่องท้อง  พบว่าขนาดที่ทำให้สุนัขและหนูถีบจักรตายครึ่งหนึ่งคือ 93 มก/กก  และ 80.3 มก/กก  ตามลำดับ  ส่วนในหนูตะเภาและหนูขาวคือ 2 มล/กก  และ 1.5 มล/กก  ตามลำดับ  ส่วนสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95%  ใช้ขนาด 1.25 ก/กก  เมื่อฉีดเข้าช่องท้องหนูถีบจักรและเมื่อป้อนหนูขาวใช้  20 ก/กกข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ โกฐชฎามังสี

...

Other Related โกฐชฎามังสี

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ โกฐชฎามังสี

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

1018

ฤทธิ์ต้านภาวะ
ฤทธิ์ต้านภาวะ oxidative stress ของพิกัดนวโกฐพิกัดนวโกฐ เป็นเครื่องยาไทยซึ่งอยู่ในตำรับยาหอม ประกอบด้วยสมุนไพร 9 ชนิด ได้แก่ โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก โกฐก้านพร้าว โกฐพุงปลา และโกฐชฎามังสี การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด 80% เอทานอลจากพิกัดนวโกฐ ความเข้มข้น 5 - 1,000 มคก./มล. ในการต้านภาวะ oxidative stress ในยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae ) ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 30 มคก./มล. มีผลเพิ่มเปอร์เซนต์การอยู่รอดของเซลล์ได้ 63% ส่วนสารสกัดคว...

สมุนไพรอื่นๆ

188

คนทา
คนทา ชื่อเครื่องยาคนทา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาคนทา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กะลันทา โกทา ขี้ตำตา จี้ สีเตาะ สีฟัน สีฟันคนตาย สีฟันคนทา หนามจี้ ชื่อวิทยาศาสตร์Harrisonia perforata (Blanco) Merr. ชื่อพ้องAnisifolium pubescens (Wall.) Kuntze, Feroniella puberula Yu.Tanaka, Feroniella pubescens (Wall. ex Hook.f.) Yu.Tanaka, Harrisonia citrinaecarpa Elmer, Lasiolepis multijuga Benn., Lasiolepis paucijuga Benn. & R. Br., Limonia pubesc...

194

สะระแหน่
สะระแหน่ ชื่อเครื่องยาสะระแหน่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากทั้งต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะระแหน่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สะระแหน่ต้น ต้นน้ำมันหม่อง (ไทย) หอมด่วน (พายัพ) สะแน่ (ใต้) ชื่อวิทยาศาสตร์Mentha × cordifolia Opiz ex Fresen. ชื่อพ้องMentha × villosa Huds., Mentha x amaurophylla Timb.-Lagr., M. x benthamiana Timb.-Lagr., Mentha × billotiana Déségl. & T.Durand, M. x bolzanensis Heinr.Braun, M. x chloreilema (Briq.) Heinr.Braun, M. x chlorostachya Gand. ...

122

ลูกซัด
ลูกซัด ชื่อเครื่องยาลูกซัด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาลูกซัด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Trigonella foenum-graecum L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Papilionaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เมล็ดใน 1 ฝักมี 10-20 เมล็ด เมล็ดแก่สีน้ำตาลอ่อน หรือสีเหลืองทอง เมล็ดขนาดเล็ก  ขนาดกว้าง 3 มิลลิเมตร ยาว 4 มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร มีร่องตรงกลางเมล็ด มีกลิ่นแรงเฉพาะต...

40

คนทีสอ
คนทีสอ ชื่อเครื่องยาคนทีสอ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)คนทีสอขาว(ชลบุรี);โคนดินสอ (ภาคกลาง จันทบุรี) ดินสอ (ภาคกลาง) สีสอ (ประจวบคีรีขันธ์) มูดเพิ่ง (ตาก)ผีเสื้อน้อย (เหนือ) สีเสื้อน้อย ดอกสมุทร (เชียงใหม่) ผีเสื้อ (เลย) ทีสอ เทียนขาว (เพชรบุรี) คุนตีสอ (สตูล) ชื่อวิทยาศาสตร์Vitex trifolia Linn. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Verbenaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:       &nbs...

108

ม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง ชื่อเครื่องยาม้ากระทืบโรง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาม้ากระทืบโรง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เดื่อเครือ(เชียงใหม่) ม้าทะลายโรง(อีสาน) ม้าคอกแตก คอกม้าแตก มันฤาษี กาโร(ระนอง) พญานอนหลับ(นครสวรรค์) มาดพรายโรง(โคราช) ชื่อวิทยาศาสตร์Ficus foveolata Wall. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Moraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:               ไม้เถาขนาดใหญ่ เป...

71

เทียนเยาวพาณี
เทียนเยาวพาณี ชื่อเครื่องยาเทียนเยาวพาณี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนเยาวพาณี (ajowan) ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Trachyspermum ammi (L.) Sprague ชื่อพ้องAmmi copticum L., Ammios muricata Moench, Athamanta ajowan Wall., Bunium copticum (L.) Spreng., Carum ajowan Benth. & Hook.f., Carum aromaticum Druce, Carum copticum (L.) Benth. & Hook. f., Carum panatjan Baill., Cyclospermum ammi (L.) Lag., Daucus anisodoru...

112

ยาดำ
ยาดำ ชื่อเครื่องยายาดำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเคี่ยวน้ำยางสีเหลืองจากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านหางจระเข้ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านหางตะเข้ ว่านไฟไหม้ ชื่อวิทยาศาสตร์Aloe vera (L.) Burm.f. ชื่อพ้องAloe barbadensis Mill., A. chinensis Steud. ex Baker, A. elongata Murray, A. flava Pers., A. indica Royle, A. lanzae Tod., A. perfoliata var. barbadensis (Mill.) Aiton, A. perfoliata var. vera L., A. rubescens DC., A. vulgaris ชื่อวงศ์Aloaceae ...

39

ขิง
ขิง ชื่อเครื่องยาขิง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขิง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ขิงแกลง ขิงแดง ขิงเผือก สะเอ ชื่อวิทยาศาสตร์Zingiber officinale Roscoe ชื่อพ้องAmomum zingiber L., Curcuma longifolia Wall., Zingiber cholmondeleyi (F.M.Bailey) K.Schum., Zingiber majus Rumph., Zingiber missionis Wall., Zingiber sichuanense ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:        &...

168

ตานหม่อน
ตานหม่อน ชื่อเครื่องยาตานหม่อน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาตานหม่อน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตานหม่น ตานค้อน ตาลขี้นก ช้าหมากหลอด ชื่อวิทยาศาสตร์Tarlmounia elliptica (DC.) ชื่อพ้องCacalia elaeagnifolia Kuntze, Strobocalyx elaeagnifolia (DC.) Sch.Bip., Strobocalyx elliptica (DC.) Sch.Bip., Vernonia elaeagnifolia DC., Vernonia elliptica ชื่อวงศ์Asteraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:      &nb...

โกฐทั้ง 9

โกฐทั้ง 9

โกฐทั้ง 9

View
คุยเฟื่องเรื่องโอสถ EP. 45 ปักคี้ ตังเซียม ช่วงที่1

คุยเฟื่องเรื่องโอสถ EP. 45 ปักคี้ ตังเซียม ช่วงที่1

คุยเฟื่องเรื่องโอสถ EP. 45 ปักคี้ ตังเซียม ช่วงที่1

View
[สมุนไพรแห้ง] ประมาณ 70 ตัว มีธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุบางชนิด

[สมุนไพรแห้ง] ประมาณ 70 ตัว มีธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุบางชนิด

[สมุนไพรแห้ง] ประมาณ 70 ตัว มีธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุบางชนิด

View
ร้านยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศ เปิด...อภัยภูเบศร ช่วง เปิดเรื่อง เดือนกรกฎาคม 2559

ร้านยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศ เปิด...อภัยภูเบศร ช่วง เปิดเรื่อง เดือนกรกฎาคม 2559

ร้านยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศ เปิด...อภัยภูเบศร ช่วง เปิดเรื่อง เดือนกรกฎาคม 2559

View
วิธีง่ายๆ ที่เปลี่ยนโคนผมหงอก"ให้เป็น"สีดำ"โดยไม่ต้องย้อม!!

วิธีง่ายๆ ที่เปลี่ยนโคนผมหงอก"ให้เป็น"สีดำ"โดยไม่ต้องย้อม!!

วิธีง่ายๆ ที่เปลี่ยนโคนผมหงอก"ให้เป็น"สีดำ"โดยไม่ต้องย้อม!!

View
ติวเภสัชกรรมไทย สมุนไพรแห้ง ชุดที่ 1

ติวเภสัชกรรมไทย สมุนไพรแห้ง ชุดที่ 1

ติวเภสัชกรรมไทย สมุนไพรแห้ง ชุดที่ 1

View
แกะกลไกยาหอมนวโกฐ ฉบับแพทย์แผนไทย

แกะกลไกยาหอมนวโกฐ ฉบับแพทย์แผนไทย

แกะกลไกยาหอมนวโกฐ ฉบับแพทย์แผนไทย

View
เฮนน่า สมุนไพรย้อมปิดหงอกจากธรรมชาติ สำหรับคนที่แพ้สารเคมีหรือเลี่ยงสารเคมี

เฮนน่า สมุนไพรย้อมปิดหงอกจากธรรมชาติ สำหรับคนที่แพ้สารเคมีหรือเลี่ยงสารเคมี

เฮนน่า สมุนไพรย้อมปิดหงอกจากธรรมชาติ สำหรับคนที่แพ้สารเคมีหรือเลี่ยงสารเคมี

View
ชีวิตชีวา 6 ตค. 56 ช่วงที่ 3/3 ยาหอม

ชีวิตชีวา 6 ตค. 56 ช่วงที่ 3/3 ยาหอม

ชีวิตชีวา 6 ตค. 56 ช่วงที่ 3/3 ยาหอม

View
ท่องโลกอักษร: ตำราพิกัดยาไทย

ท่องโลกอักษร: ตำราพิกัดยาไทย

ท่องโลกอักษร: ตำราพิกัดยาไทย

View