Menu

เทียนกิ่ง

ชื่อเครื่องยา

เทียนกิ่ง

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ใบ

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

เทียนกิ่ง

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

เทียนต้น เทียนไม้ เทียนกิ่งดอกขาว เทียนกิ่งดอกแดง เทียนย้อม เทียนย้อมมือ เทียนป้อม

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lawsonia inermis L.

ชื่อพ้อง

Alcanna spinosa (L.) Gaertn., Casearia multiflora Spreng., Lawsonia speciosa L., Lawsonia spinosa L., Rotantha combretoides

ชื่อวงศ์

Lythraceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

          ใบเดี่ยว ขนาดเล็ก สีเขียวน้ำตาล รูปไข่ กว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร โคนใบ และปลายใบแหลม ขอบใบ และผิวใบเรียบ ก้านใบสั้น มีกลิ่นหอมเล็กน้อย รสฝาด และขม

 

                                                              

                                                                                                                                  เครื่องยา เทียนกิ่ง

 

                                                                  

                                                                                                                            เครื่องยา เทียนกิ่ง

 

                                                            

                                                                                                                            เครื่องยา ใบเทียนกิ่ง

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:           -

        

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย ใบเทียนกิ่งมีรสฝาดเฝื่อน ใช้ยอดสีแดง ต้มกินแก้ท้องร่วง แก้บิด มูกเลือด ใบตำละเอียดพอกปิดกันเล็บถอด หรือใช้ใบเทียนกิ่งตำกับขมิ้น ใส่เกลือเล็กน้อย พอกกันเล็บถอด เล็บอักเสบ เล็บเป็นแผล เล็บขบ หรือเป็นหนอง ใบแก้น้ำเหลืองเสีย พอกสมานบาดแผล แก้อักเสบช้ำ แก้กลาก ยอดอ่อน รสฝาด ต้มดื่ม แก้ท้องร่วงในเด็กได้ดี ใบสด หรือแห้งต้มเอาน้ำอมบ้วนปากและคอ แก้เจ็บคอ หรือใช้น้ำล้าง หรือทาบาดแผล ใบแก้โรคเรื้อน แก้ดีซ่าน และแก้รังแค  ใบให้สีส้มแดง ใช้ย้อมผม หนวดเครา คิ้ว ฝ่าเท้า เล็บ มือ ย้อมเส้นไหม และขนสัตว์

         บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้เทียนกิ่งในตำรับ “ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของใบเทียนกิ่งร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปน และท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:        -

 

องค์ประกอบทางเคมี:

          สารกลุ่มแทนนิน ได้แก่ gallic acid สารกลุ่ม napthoquinone ได้แก่ lawsone, lawsonadeem, lawsonicin สารกลุ่ม coumarin ได้แก่ p-coumaric acid, fraxetin, scopoletin, esculetin นอกจากนี้ยังพบสาร lalioside และ 2,4,6-trihydroxy acetophenone-2-O-b-D-glucopyranoside เป็นสารกลุ่ม acetophenone,  สาร luteolin-7-O-b-D-glucopyranoside เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์, สาร lawsoniaside และ 1,2,4-trihydroxynaphthalene-1-O-b-D-glucopyranoside เป็นสารกลุ่ม naphthalene

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

      การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัด 50% เมทานอล ที่ได้จากใบเทียนกิ่ง ทำการศึกษาในหลอดทดลอง ตรวจสอบโดยวิธี disk diffusion method บันทึกผลจากบริเวณพื้นที่ใสที่เชื้อไม่ขึ้น (zone of inhibition) เชื้อที่ใช้ทดสอบเป็นเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก 2 ชนิด ได้แก่ Bacillus cereus และ Staphylococcus aureus และเชื้อแบคทีเรียแกรมลบ 2 ชนิด ได้แก่ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ผลการทดสอบพบว่าสารสกัด 50% เมทานอล ที่ได้จากใบเทียนกิ่งที่ความเข้มข้น 100 mg/ml มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย B. cereus และ S. aureus ได้โดยมีค่า zone of inhibition เท่ากับ 14.0 และ 9.9 mm ตามลำดับ (สารมาตรฐาน tetracycline ขนาด 5µg/disc มีค่า zone of inhibition เท่ากับ 14.0 และ 15.0 mm ตามลำดับ) และมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย E. coli และK. pneumoniae ได้โดยมีค่า zone of inhibition เท่ากับ 16.0 และ 10.2 mm ตามลำดับ (สารมาตรฐาน norfloxacinขนาด 5µg/disc มีค่า zone of inhibition เท่ากับ 16.0 และ 20.0 mm ตามลำดับ) (Raja, et al., 2013) โดยสรุปสารสกัด 50% เมทานอล ที่ได้จากใบเทียนกิ่ง สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดที่ใช้ในการทดสอบ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ B. cereus และ E. coli ได้เทียบเท่ากับยามาตรฐาน (เชื้อ B. cereus ก่อโรคฉวยโอกาสได้ในผู้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ และเป็นสาเหตุของการติดเชื้อที่โรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ สามารถก่อโรคอาหารเป็นพิษ และตาอักเสบ เป็นต้น เชื้อ E. coli สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โรคกระเพาะและลำไส้อักเสบ และโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น)

ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อรา

     การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Candida albicans ATCC 10231 (เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ ในช่องปาก,  บริเวณผิวหนังและเล็บ, เกิดโรคติดเชื้อราที่บริเวณผิวหนัง และเยื่อบุชนิดเรื้อรัง ติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศ เป็นต้น เชื้อนี้พบมากที่ช่องปาก และช่องคลอด) ทดสอบโดยใช้สารสกัดเอทานอลจากเทียนกิ่ง ทำการศึกษาในหลอดทดลองโดยใช้วิธี microdilution broth method รายงานผลเป็นค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการฆ่าเชื้อ (MFC) ผลการทดสอบพบว่า สารสกัดเอทานอลของเทียนกิ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ C. albicans โดยมีค่า MIC และ MFC เท่ากับ 0.910 และ 2.340 mg/ml ตามลำดับ ในขณะที่ ketoconozole ซึ่งเป็นสารมาตรฐาน มีค่า MIC และ MFC เท่ากับ 0.008 และ 0.010 mg/ml ตามลำดับ (Chatchawanchonteera, et al., 2010)

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

      การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเฮกเซน, คลอโรฟอร์ม, เอทิลอะซิเตต, บิวทานอล และสารสกัดน้ำ ที่ได้จากใบเทียนกิ่ง ทำการศึกษาในหลอดทดลอง ตรวจสอบโดยใช้วิธีทางเคมีคือ DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) assay เพื่อหาค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งอนุมูลอิสระได้ร้อยละ 50 (EC50) โดยใช้วิตามินซีเป็นสารมาตรฐาน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ โดยมีค่า EC50 ของสารสกัดเอทิลอะซิเตต, บิวทานอล, น้ำ และวิตามินซี เท่ากับ 4.8±0.2, 9.0±0.3, 7.6±0.1 และ 3.5±0.2 µg/ml ตามลำดับ โดยสรุปสารสกัดเอทิลอะซิเตตสามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH ได้ดีที่สุด รองลงมาคือสารสกัดน้ำ ส่วนสารสกัดเฮกเซน และสารสกัดคลอโรฟอร์มไม่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH (Hsouna, et al., 2011)

     การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเฮกเซน, คลอโรฟอร์ม, เอทิลอะซิเตต, บิวทานอล และสารสกัดน้ำ ที่ได้จากใบเทียนกิ่ง ทำการศึกษาในหลอดทดลอง ตรวจสอบโดยใช้วิธี β-carotenebleaching method เพื่อดูความสามารถของสารทดสอบในการปกป้อง β-carotene โดยการ neutralize linoleate free radical ที่เกิดขึ้นในระบบ ซึ่งแสดงถึงการยับยั้งการเกิดออกซิเดชันของไขมันได้ ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเฮกเซน, เอทิลอะซิเตต, บิวทานอล และสารสกัดน้ำ สามารถปกป้อง β-carotene (ยับยั้งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นได้) โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 11.8±0.3, 38.7±0.7, 52.0±3.0 และ 16.5±1.5 µg/ml ตามลำดับ ส่วนสารสกัดคลอโรฟอร์มไม่ออกฤทธิ์ โดยสรุปสารที่มีความเป็นขั้วต่ำคือเฮกเซนสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี β-carotene bleaching ได้ดีที่สุด (Hsouna, et al., 2011)

     ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay และวิธี β-carotene bleaching method ของสารบริสุทธิ์ 5 ชนิด ที่แยกได้จากสารสกัดบิวทานอลของใบเทียนกิ่ง ได้แก่ Lalioside (1), Lawsoniaside (2), Luteolin-7-O-β-D-glucopyranoside (3)    2,4,6-trihydroxy acetophenone-2-O-β-D-glucopyranoside (4) และ 1,2,4-trihydroxynaphthalene-1-O-β-D-glucopyranoside (5) โดยสาร 1 และ 4 เป็นสารกลุ่ม acetophenone, สาร 3 เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์, สาร 2 และ 5 เป็นสารกลุ่ม naphthalene ผลการทดสอบพบว่าสาร 1-5 สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ได้ โดยมีค่า EC50 เท่ากับ 10.0 ± 0.5, 8.0 ± 0.6, 17.0 ± 0.7, 54.0 ± 1.2 และ 6.5 ± 0.8 µg/ml ตามลำดับ (สารมาตรฐาน ascorbic acid มีค่า EC50 เท่ากับ 3.5 ± 0.2 µg/ml) สาร 1-5 สามารถปกป้อง β-carotene โดยมีค่าร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระได้เท่ากับ 0, 18.5 ± 0.1, 61.5 ± 0.4, 14.0 ± 0.1 และ 12.0 ± 0.5% (สารมาตรฐาน BHT ยับยั้งได้เท่ากับ 79.0 ± 0.5%) โดยสรุปสาร 5 ยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay ได้ดีที่สุด และสาร 3 ยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี β-carotenebleaching method ได้ดีที่สุด (Hsouna, et al., 2011)

     การทดสอบหาปริมาณของสารฟีนอลรวม ของสารสกัดเฮกเซน, คลอโรฟอร์ม, เอทิลอะซิเตต, บิวทานอล และสารสกัดน้ำ ที่ได้จากใบเทียนกิ่ง ทำการศึกษาในหลอดทดลอง ตรวจสอบโดยใช้วิธี Folin–Ciocalteu method ในการหาปริมาณสารฟีนอลทั้งหมด รายงานผลในหน่วยมิลลิกรัมของกรดแกลลิคต่อกรัมของตัวอย่างแห้ง (mg GAE/g) ผลการทดสอบพบว่าปริมาณของสารฟีนอลรวม ที่ได้จากใบเทียนกิ่ง มีค่าเท่ากับ 50±5.0, 73±4.0, 367±19, 286±8.0 และ 444±38 mg GAE/g ตามลำดับ โดยสรุปสารสกัดน้ำมีปริมาณทั้งหมดของสารฟีนอลมากที่สุด รองลงมาคือสารสกัดเอทิลอะซิเตต (Hsouna, et al., 2011)

 

การศึกษาทางคลินิก:          -

การศึกษาทางพิษวิทยา:      -

 

เอกสารอ้างอิง:

1. Chatchawanchonteera A, Trongvanichnam K, Thiratanaboon J, Duangjinda M, Suksawat F, Nimitsantiwong W. Efficacy of Thai medicinal plants against Candida albicans. In Proceedings of the 48th Kasetsart University Annual Conference: Veterinary Medicine. 2010:246-251.

2. HsounaAB, Trigui M, Culioli G, Blache Y, Jaoua S. Antioxidant constituents from Lawsonia inermis leaves: Isolation, structure elucidation and antioxidative capacity. Food Chemistry. 2011;125:193-200.

3. Raja W, Ovais M, Dubey A. Phytochemical screening and antibacterial activity ofLawsonia inermis leaf extract. Intl J Microbiol Res. 2013;4(1):33-36.

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา    : www.phargarden.com

ข้อมูลตำรับยาเหลืองปิดสมุทร  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ เทียนกิ่ง

...

Other Related เทียนกิ่ง

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ เทียนกิ่ง

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

1589

ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บ
ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บการศึกษาในหญิงหลังคลอดบุตรซึ่งมีแผลฝีเย็บ จำนวน 160 คน อายุ 18 - 40 ปี แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ให้ทาแผลด้วยขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 5% กลุ่มที่ให้ทาขี้ผึ้งซึ่งมีส่วน ผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ด Persian oak (Quercus persica) 2% กลุ่มที่ทายาหลอก และกลุ่มควบคุม โดยให้ทาแผล เป็นเวลา 14 วัน ประเมินผลการรักษาด้วยแบบประเมินลักษณะแผลฝีเย็บหลังคลอด (REEDA scale) และแบบประเมินความปวด Visual Analog Scale (VAS) ก่อนเริ่มการศึกษ...

1587

ประสิทธิภาพของเทียนกิ่งในการรักษาผิวหนังอักเสบในผู้ป่วยที่ใส่ขาเทียม
ประสิทธิภาพของเทียนกิ่งในการรักษาผิวหนังอักเสบในผู้ป่วยที่ใส่ขาเทียมผู้ป่วยซึ่งมีอาการผิวหนังอักเสบเนื่องจากใส่ขาเทียม จำนวน 85 คน อายุ 12-70 ปี แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ใช้ขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 1% และกลุ่มควบคุมซึ่งใช้ครีมหลอก โดยทาขี้ผึ้งหรือครีมหลอกให้ทั่วผิวบริเวณตอขาซึ่งสัมผัสกับขาเทียม ทุกๆ คืน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ใช้ขี้ผึ้งเทียนกิ่ง การอักเสบของผิว เช่น อาการบวม คัน เหงื่อออก ผิวบาง และปวด จะลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าอาการผิวไ...

สมุนไพรอื่นๆ

94

เพกา
เพกา ชื่อเครื่องยาเพกา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเพกา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลิ้นฟ้า(เลย) ลิ้นก้าง ลิ้นช้าง(ไทยใหญ่) เพกา (ภาคกลาง) มะลิดไม้ มะลิ้นไม้ ลิดไม้ (ภาคเหนือ) หมากลิ้นก้าง หมากลิ้นซ้าง (ฉาน ภาคเหนือ) กาโด้โด้ง (กะเหรี่ยง กาญจนบุรี) ด๊อกก๊ะ ดอก๊ะ ดุแก (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เบโก (มาเลย์ นราธิวาส) ชื่อวิทยาศาสตร์Oroxylum indicum (L.) Kurz ชื่อพ้องArthrophyllum ceylanicum Miq. Arthrophyllum reticulatum Blume ex Miq. Bi...

42

คำฝอย
คำฝอย ชื่อเครื่องยาคำฝอย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากกลีบดอก และเกสรแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาคำฝอย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ดอกคำ คำหยุม คำหยอง คำยุ่ง คำ คำยอง ชื่อวิทยาศาสตร์Carthamus tinctorius L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Compositae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ดอกช่อ มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก ดอกยาวประมาณ 2.5-4 เซนติเมตร กลีบดอกเป็นกระจุก กลีบสีแดงถึงน้ำตาลแดง หลอดกลีบดอกยาว ผอม แบ่งเป็น ...

152

เทียนสัตตบุษย์
เทียนสัตตบุษย์ ชื่อเครื่องยาเทียนสัตตบุษย์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนสัตตบุษย์ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)อาหนี ชื่อวิทยาศาสตร์Pimpinella anisum L. ชื่อพ้องAnisum odoratum Raf., Anisum officinale DC., Anisum officinarum Moench, Anisum vulgare Gaertn., Apium anisum (L.) Crantz, Carum anisum (L.) Baill., Ptychotis vargasiana DC., Selinum anisum (L.) E.H.L. Krause, Sison anisum (L.) Spreng, Seseli gilliesii Hook. & Arn., Tragium an...

164

สันพร้าหอม
สันพร้าหอม ชื่อเครื่องยาสันพร้าหอม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสันพร้าหอม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เกี๋ยงพาใย (เหนือ), พอกี่ (กะเหรี่ยง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Eupatorium fortunei Turcz. ชื่อพ้องEupatorium caespitosum Migo, Eupatorium stoechadosmum ชื่อวงศ์Asteraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             เนื้อใบค่อนข้างหนา สีเขียวเข้ม ปนแดง ผิวมัน แผ่นใบรูปใบหอกแคบ ป...

146

หอยขม
หอยขม ชื่อเครื่องยาหอยขม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหอยจุ๊บ ได้จากเปลือกหอยขม ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Filopaludina sumatrensis Dunker. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Viviparidae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:                    เป็นหอยน้ำจืดชนิดฝาเดียวขนาดเล็ก ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร รูปร่างเป็นกระเปาะเกือบเป็นทรงกลม มีเปลือกเกลียวกลมยอดแหลม เปลือกห...

57

ดีบัว
ดีบัว ชื่อเครื่องยาดีบัว ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากต้นอ่อนในเมล็ดบัวหลวง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาบัวหลวง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)บัว, สัตตบงกช, สัตตบุษย์, อุบล, โช้ค (เขมร) ชื่อวิทยาศาสตร์Nelumbo nucifera Gaertn. ชื่อพ้องNelumbo caspica (Fisch.) Schipcz., Nelumbo komarovii Grossh., Nelumbo speciosa Willd., Nymphaea nelumbo ชื่อวงศ์Nelumbonaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ดีบัวมีรูป...

98

มะกรูด
มะกรูด ชื่อเครื่องยามะกรูด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะกรูด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มกรูด ส้มมั่วผี (ใต้) มะหูด (หนองคาย) มะขูด มะขุน (เหนือ) มะขู (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) โกร้ยเชียด (เขมร) ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus hystrix DC. ชื่อพ้องCitrus auraria Michel, Citrus balincolong (Yu.Tanaka) Yu.Tanaka, Citrus boholensis (Wester) Yu.Tanaka, Citrus celebica Koord., Citrus combara Raf., Citrus hyalopulpa Yu.Tanaka, Citrus kerrii (Swingle) Yu...

87

โป๊ยกั๊ก
โป๊ยกั๊ก ชื่อเครื่องยาโป๊ยกั๊ก ชื่ออื่นๆของเครื่องยาจันทร์แปดกลีบ (Chinese star anise) ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโป๊ยกั๊ก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Illicium verum Hook. f. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Illiciaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ผลเป็นกลีบโดยรอบ ทำให้มองเห็นเป็นรูปดาว มี 5-13 พู แต่ที่พบมากมักเป็น 8 พู ผลแห้งมีกลีบหนาแข็ง สีน้ำตาลเข้ม กว้าง 0.3-0.5 เซนติเมตร ยาว 1-2 เ...

125

ว่านหอมแดง
ว่านหอมแดง ชื่อเครื่องยาว่านหอมแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากหัวใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านหอมแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านไก่แดง ว่านข้าว ว่านหมาก (เหนือ) ว่านเพลาะ (เชียงใหม่) หอมแดง(กลาง) ว่านข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์Eleutherine palmifolia (L.) Merr. ชื่อพ้องEleutherine americana ชื่อวงศ์Iridaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            พืชล้มลุก หัวใต้ดินรูปไข่ยาว เปลือกหุ้มหัวสีแดง ทร...

Red Henna|ย้อมผมธรรมชาติ|ใบเทียนกิ่ง ใบกาว| Lawsonia inermis L.| LYTHRACEAE| Mignonette tree

Red Henna|ย้อมผมธรรมชาติ|ใบเทียนกิ่ง ใบกาว| Lawsonia inermis L.| LYTHRACEAE| Mignonette tree

Red Henna|ย้อมผมธรรมชาติ|ใบเทียนกิ่ง ใบกาว| Lawsonia inermis L.| LYTHRACEAE| Mignonette tree

View
ย้อมผมหงอกจากสมุนไพรธรรมชาติ |ใบเทียนกิ่ง(Red Henna)ผสมดอกอัญชัน|สวยและปลอดภัย!! Lawsonia inermis L.

ย้อมผมหงอกจากสมุนไพรธรรมชาติ |ใบเทียนกิ่ง(Red Henna)ผสมดอกอัญชัน|สวยและปลอดภัย!! Lawsonia inermis L.

ย้อมผมหงอกจากสมุนไพรธรรมชาติ |ใบเทียนกิ่ง(Red Henna)ผสมดอกอัญชัน|สวยและปลอดภัย!! Lawsonia inermis L.

View
ลักษณะของต้นใบกาว หรือ ต้นเทียนกิ่ง / โดยฮอยไทยอีสาน

ลักษณะของต้นใบกาว หรือ ต้นเทียนกิ่ง / โดยฮอยไทยอีสาน

ลักษณะของต้นใบกาว หรือ ต้นเทียนกิ่ง / โดยฮอยไทยอีสาน

View
EP:044  สมุนไพรเฮนนา เทียนกิ่งของต้องมี

EP:044 สมุนไพรเฮนนา เทียนกิ่งของต้องมี

EP:044 สมุนไพรเฮนนา เทียนกิ่งของต้องมี

View
หมักผมด้วยสมุนไพรเทียนกิ่ง บอระเพ็ด ยานาง

หมักผมด้วยสมุนไพรเทียนกิ่ง บอระเพ็ด ยานาง

หมักผมด้วยสมุนไพรเทียนกิ่ง บอระเพ็ด ยานาง

View
สมุนไพรย้อมผม/เฮนน่า/เทียนกิ่ง

สมุนไพรย้อมผม/เฮนน่า/เทียนกิ่ง

สมุนไพรย้อมผม/เฮนน่า/เทียนกิ่ง

View
ย้อมปิดผมขาวด้วยสมุนไพรเทียนกิ่ง หรือใบกาว หรือเฮนน่า

ย้อมปิดผมขาวด้วยสมุนไพรเทียนกิ่ง หรือใบกาว หรือเฮนน่า

ย้อมปิดผมขาวด้วยสมุนไพรเทียนกิ่ง หรือใบกาว หรือเฮนน่า

View
สมุนไพรเทียนกิ่ง - ย้อมผมดกดำยาวนาน ย้อมทนอยู่ได้ 1 เดือน/1 ครั้ง EP. 02 สมุนไพรย้อมผม

สมุนไพรเทียนกิ่ง - ย้อมผมดกดำยาวนาน ย้อมทนอยู่ได้ 1 เดือน/1 ครั้ง EP. 02 สมุนไพรย้อมผม

สมุนไพรเทียนกิ่ง - ย้อมผมดกดำยาวนาน ย้อมทนอยู่ได้ 1 เดือน/1 ครั้ง EP. 02 สมุนไพรย้อมผม

View
วิธีย้อมผมด้วย เฮนน่า henna ชุดแนะนำสำหรับคนเริ่มใช้เฮนน่า ย้อมผมหงอกด้วยเฮนน่า เฮนน่าหาซื้อที่ไหน

วิธีย้อมผมด้วย เฮนน่า henna ชุดแนะนำสำหรับคนเริ่มใช้เฮนน่า ย้อมผมหงอกด้วยเฮนน่า เฮนน่าหาซื้อที่ไหน

วิธีย้อมผมด้วย เฮนน่า henna ชุดแนะนำสำหรับคนเริ่มใช้เฮนน่า ย้อมผมหงอกด้วยเฮนน่า เฮนน่าหาซื้อที่ไหน

View
A2 มารู้จัก ต้น#ใบเทียนกิ่ง หรือ#ใบกาว เพื่อนำไป#ย้อมผมหงอก

A2 มารู้จัก ต้น#ใบเทียนกิ่ง หรือ#ใบกาว เพื่อนำไป#ย้อมผมหงอก

A2 มารู้จัก ต้น#ใบเทียนกิ่ง หรือ#ใบกาว เพื่อนำไป#ย้อมผมหงอก

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับเทียนกิ่ง
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่