Menu

กำแพงเก้าชั้น

ชื่อเครื่องยา

กำแพงเก้าชั้น

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ตากวง ตากวาง

ได้จาก

เนื้อไม้

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

กำแพงเก้าชั้น

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ตากวง(นครพนม) ตากวาง กระดอเย็น(เกาะช้าง)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Salacia verrucosa Wight.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Celastraceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           ไม้เถา หรือไม้พุ่มรอเลื้อย เปลือกลำต้นเรียบสีเทานวล ผิวสีน้ำตาลมีกระด่างขาว เนื้อไม้สีชมพู มีวงปีสีแดงเข้ม ค่อนข้างถี่ จำนวนหลายชั้นเห็นชัดเจน มียางสีแดง เนื้อไม้รสฝาดเมา

เครื่องยา กำแพงเก้าชั้น

 

เครื่องยา กำแพงเก้าชั้น

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล

สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: เนื้อไม้ บำรุงโลหิต แก้โลหิตจาง แก้โลหิตและน้ำเหลืองพิการ บำรุงตับไต แก้ระดูขาว แก้กระษัยไตพิการ แก้ปวดหลังปวดเอว ตำรับยาแก้ปวดเมื่อย คลายเส้นเอ็น ใช้ลำต้น (เข้ายากับ ตาไก้ อ้อยดำ ขมิ้นเกลือ ดูกหิน ตับเต่า ใช้ลำต้นของทุกต้นรวมกัน มาต้มน้ำดื่ม) ยาระบาย (เข้ายากับ ยาปะดง ดูกไส คอแลน พาสาน) ขับปัสสาวะ ใช้แก่นตากวง (เข้ายากับ แก่นตาไก้ แก่นดูกไส แก่นตานนกกรด) ตัวอย่างตำรับยาของตากวง ใช้เป็นยาแก้ปวดเมื่อย แก้กษัย บำรุงกำลัง ใช้ตากวง ตาไก้  เถาวัลย์เปรียง เถาวัลย์เหล็ก เครือเขาแกลบ) ต้มกินเป็นประจำ ตัวอย่างตำรับยาระบาย ใช้ตากวง ตาไก้ แก่นนมสาว แก่นดูกใส รากเกียงปืน กาฝากต้นติ้ว ต้มกิน
           ตำรายาพื้นบ้านนครราชสีมา: ใช้ลำต้น ต้มน้ำดื่ม ช่วยขับลม

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ กำแพงเก้าชั้น

...

Other Related กำแพงเก้าชั้น

ข้อมูล กำแพงเก้าชั้น จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


กำแพงเก้าชั้น การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids อันดับ: Celastrales วงศ์: Celastraceae สกุล: Salacia สปีชีส์: S.  verrucosa ชื่อทวินาม Salacia verrucosa กำแพงเก้าชั้น ชื่อวิทยาศาสตร์: Salacia verrucosa เป็นพืชในวงศ์ Celastraceae ชื่ออื่น ๆ ตากวง(นครพนม) ตากวาง กระดอเย็น(เกาะช้าง)เป็นไม้เถา หรือไม้พุ่มรอเลื้อย เปลือกลำต้นเรียบสีเทานวล ผิวสีน้ำตาลมีกระด่างขาว เนื้อไม้สีชมพู มีวงปีสีแดงเข้ม ค่อนข้างถี่ จำนวนหลายชั้นเห็นชัดเจน มียางสีแดง กำแพงเก้าชั้นเป็นพืชสมุนไพร เนื้อไม้ บำรุงโลหิต แก้โลหิตจาง แก้โลหิตและน้ำเหลืองพิการ บำรุงตับไต แก้ระดูขาว แก้กระษัยไตพิการ แก้ปวดหลังปวดเอว ตำรับยาแก้ปวดเมื่อย คลายเส้นเอ็น ใช้ลำต้นผสมกับยาอื่น (ใช้เป็นยาระบาย ขับปัสสาวะ ทางจังหวัดนครราชสีมา ใช้ลำต้น ต้มน้ำดื่ม ช่วยขับลม[1] อ้างอิง

↑ กำแพงเก้าชั้น-ฐานข้อมูลเครื่องยา เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=กำแพงเก้าชั้น&oldid=7870921"
.

สมุนไพรอื่นๆ

125

ว่านหอมแดง
ว่านหอมแดง ชื่อเครื่องยาว่านหอมแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากหัวใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านหอมแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านไก่แดง ว่านข้าว ว่านหมาก (เหนือ) ว่านเพลาะ (เชียงใหม่) หอมแดง(กลาง) ว่านข้าว ชื่อวิทยาศาสตร์Eleutherine palmifolia (L.) Merr. ชื่อพ้องEleutherine americana ชื่อวงศ์Iridaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            พืชล้มลุก หัวใต้ดินรูปไข่ยาว เปลือกหุ้มหัวสีแดง ทร...

198

ครั่ง
ครั่ง ชื่อเครื่องยาครั่ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยาครั่งดุ้น ครั่งดิบ, จุ้ยเก้ง (จีน) ได้จากสารที่ขับถ่ายจากแมลงครั่ง (ลักษณะเป็นยางหรือชัน) ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์แมลงครั่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์ Laccifera chinensis Mahdihassan) ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์แมลงครั่ง (ชื่อวงศ์ Lacciferidae) ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เป็นก้อนแข็งสีน้ำตาลแดง มีรูปร่างเป็นปมตะปุ่มตะป่ำต...

118

ละหุ่ง
ละหุ่ง ชื่อเครื่องยาละหุ่ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากน้ำมันจากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาละหุ่ง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ละหุ่งแดง (ภาคกลาง) ละหุ่งขาว มะโห่ง มะโห่งหิน (ภาคเหนือ) มะหุ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์Ricinus communis L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เมล็ดทรงรี เปลือกเมล็ดสีน้ำตาลแดงประขาว หรือจุดสีน้ำตาลปนเทา เป็นลายคล้ายตัวเห็บ มีสีแตกต่างกันไปขึ้นกั...

109

เมื่อยขาว
เมื่อยขาว ชื่อเครื่องยาเมื่อยขาว ชื่ออื่นๆของเครื่องยามะม่วย ได้จากลำต้น เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเมื่อยขาว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เมื่อย(ตราด) ม่วย(เชียงราย อุบลราชธานี) มะม่วย(เชียงใหม่) แฮนม่วย(เลย) เถาเอ็น ชื่อวิทยาศาสตร์Gnetum montanum Markgr. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Gnetaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ไม้พุ่มรอเลื้อย  ไม้เถาเนื้อแข็ง กิ่งเป็นข้อต่อกันและข้อบวมพอง เปลือกเ...

82

ปลาไหลเผือก
ปลาไหลเผือก ชื่อเครื่องยาปลาไหลเผือก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาปลาไหลเผือก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี); คะนาง, ชะนาง (ตราด); ตรึงบาดาล (ปัตตานี); ตุงสอ, แฮพันชั้น (ภาคเหนือ); เพียก (ภาคใต้); หยิกบ่อถองหรือหยิกไม่ถึง, เอียนด่อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ไหลเผือก (ตรัง);หมุนขึ้น ชื่อวิทยาศาสตร์Eurycoma longifolia Jack ชื่อพ้องEurycoma latifolia Ridl., Eurycoma longifolia var. cochinchinensis Pierre, Eurycoma merguen...

163

สมุลแว้ง
สมุลแว้ง ชื่อเครื่องยาสมุลแว้ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมุลแว้ง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เชียกใหญ่ เฉียด ฝนแสนห่า พะแว มหาปราบ โมงหอม อบเชย ขนุนมะแว้ง จวงดง แสงแวง ระแวง มหาปราบตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet ชื่อพ้องCinnamomum bazania (Buch.-Ham.) Nees, Cinnamomum obtusifolium (Roxb.) Nees, Cinnamomum sikkimense Lukman., Cinnamomum van-houttei Lukman., Laurus bejolghota Buch.-Ham., Laurus obtu...

166

สารส้ม
สารส้ม ชื่อเครื่องยาสารส้ม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหินส้ม ได้จากธาตุวัตถุ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์ ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ผลึกก้อนใส หรือสีขาว มัวเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น มีรสฝาดมาก หากสะตุแล้ว จะเป็นผงสีขาว (วิธีสะตุ นำสารส้มมาบดให้ละเอียด นำมาใส่หม้อดิน เอาตั้งไฟจนสารส้มละลายฟู ขาวดี จึงยกลงจากไฟ นำไปปรุงยาได้) &nbs...

116

ราชดัด
ราชดัด ชื่อเครื่องยาราชดัด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ดีคน (อุบลราชธานี) กะดัด ฉะดัด(ใต้) ดีคน(กลาง) กาจับหลัก ยาแก้ฮากขม(เชียงใหม่) พญาดาบหัก(ตราด) เพี้ยฟาน(นครราชสีมา ขอนแก่น) เพียะฟาน(นครศรีธรรมราช) มะลาคา(ปัตตานี) สอยดาว(จันทบุรี) เท้ายายม่อมน้อย มะขี้เหา มะดีควาย ชื่อวิทยาศาสตร์Brucea javanica (L.) Merr. ชื่อพ้องBrucea amarissima ชื่อวงศ์Simaroubaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:  ...

17

กระทือ
กระทือ ชื่อเครื่องยากระทือ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแก่สด หรือแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระทือ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระทือ (ภาคกลาง) กะทือป่า กะแวน กะแอน แฮวดำ (ภาคเหนือ) เปลพ้อ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) เฮียวข่า (ฉาน แม่ฮ่องสอน) เฮียวดำ เฮียวแดง (แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm. ชื่อพ้องAmomum silvestre Poir., A. spurium (J.Koenig) J.F.Gmel., A. zerumbet L., Cardamomum spurium (J.Koenig) Kuntze, Diete...

กำแพงเก้าชั้นตอน60

กำแพงเก้าชั้นตอน60

กำแพงเก้าชั้นตอน60

View
กำแพงเก้าชั้น สุดยอดของสมุนไพรบำรุงกำลังชั้นเยี่ยม แก้กษัย ไตพิการ

กำแพงเก้าชั้น สุดยอดของสมุนไพรบำรุงกำลังชั้นเยี่ยม แก้กษัย ไตพิการ

กำแพงเก้าชั้น สุดยอดของสมุนไพรบำรุงกำลังชั้นเยี่ยม แก้กษัย ไตพิการ

View
ตากวง (กำแพง9ชั้น) กับตาไก้ (กำแพง7ชั้น) ต่างกันยังไง

ตากวง (กำแพง9ชั้น) กับตาไก้ (กำแพง7ชั้น) ต่างกันยังไง

ตากวง (กำแพง9ชั้น) กับตาไก้ (กำแพง7ชั้น) ต่างกันยังไง

View
ของดีหายากในประเทศไทยมีไม่กี่แห่ง กำแพงเก้าชั้น ตากวาง สรรพคุณบำรุงกำลังอย่างแรง

ของดีหายากในประเทศไทยมีไม่กี่แห่ง กำแพงเก้าชั้น ตากวาง สรรพคุณบำรุงกำลังอย่างแรง

ของดีหายากในประเทศไทยมีไม่กี่แห่ง กำแพงเก้าชั้น ตากวาง สรรพคุณบำรุงกำลังอย่างแรง

View
วิธีการเพาะเมล็ดต้นกำแพงเก้าชั้น | ผลไม้ท้องถิ่นหวาน

วิธีการเพาะเมล็ดต้นกำแพงเก้าชั้น | ผลไม้ท้องถิ่นหวาน

วิธีการเพาะเมล็ดต้นกำแพงเก้าชั้น | ผลไม้ท้องถิ่นหวาน

View
กำแพงเจ็ดชั้นต้นตาไก้สมุนไพรแก้ระบายท้องลำไส้ขับลม

กำแพงเจ็ดชั้นต้นตาไก้สมุนไพรแก้ระบายท้องลำไส้ขับลม

กำแพงเจ็ดชั้นต้นตาไก้สมุนไพรแก้ระบายท้องลำไส้ขับลม

View
กำแพงเจ็ดชั้น (ตาไก้) : สมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงโลหิตในร่างกาย และรักษาโรคไต

กำแพงเจ็ดชั้น (ตาไก้) : สมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงโลหิตในร่างกาย และรักษาโรคไต

กำแพงเจ็ดชั้น (ตาไก้) : สมุนไพรบำรุงกำลัง บำรุงโลหิตในร่างกาย และรักษาโรคไต

View
กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต

กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต

กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต

View
พามาเก็บผลสมุนไพรกำแพงเก้าชั้น เก็บเพื่อนำไปขยายพันธุ์

พามาเก็บผลสมุนไพรกำแพงเก้าชั้น เก็บเพื่อนำไปขยายพันธุ์

พามาเก็บผลสมุนไพรกำแพงเก้าชั้น เก็บเพื่อนำไปขยายพันธุ์

View
กำแพง7ชั้น

กำแพง7ชั้น

กำแพง7ชั้น

View