Menu

กล้วยตีบ

ชื่อเครื่องยา

กล้วยตีบ

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ราก

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

กล้วยตีบ

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Musa ABB group (triploid) cv. ‘teep’

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Musaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

         รากมีรูปร่างกลมยาว สีน้ำตาลดำ รสฝาดเย็น  มีเส้นใยมาก (กล้วยตีบเป็นกล้วยพันธุ์ลูกผสม ระหว่างกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) มียีโนม “A” และกล้วยตานี (Musa balbisiana Colla) มียีโนม “B” โดยกล้วยตีบมียีโนมของกล้วยป่า (A) ร้อยละ 33

หมายเหตุ : กล้วยตีบมีลักษณะคล้ายกล้วยตานี แต่ใบและผลเล็กกว่า ใบสั้นกว่ากล้วยตานี มีเครือหนึ่งราว 1-2 หวี หวีหนึ่ง มี 7-8 ผล ผลเล็กกว่ากล้วยตานี ไม่นิยมปลูกไว้รับประทาน แต่ปลูกเพื่อใช้ทำยา

 

                                                      

                                                                                                             เครื่องยา รากกล้วยตีบ

 

                                                                   

                                                                                                                                      เครื่องยา รากกล้วยตีบ

 

 

                                                                     

                                                                                                                                      เครื่องยา รากกล้วยตีบ

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:      -

         

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย ราก มีรสฝาดเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้โรคปากเปื่อย แก้ไข้ แก้ปวดตามข้อ และกล้ามเนื้อ แก้อุจจาระเป็นมูกเลือด แก้พิษภายนอก ใบมวนยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก  ต้มอาบแก้ผื่นคันตามผิวหนัง 

          พิกัดยาไทย: รากกล้วยตีบจัดอยู่ใน “พิกัดตรีอมฤต” ประกอบด้วยตัวยาสามอย่าง ได้แก่ รากกล้วยตีบ รากกระดอม และรากมะกอก ในปริมาณเท่ากัน มีสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ ทำให้เจริญอาหาร

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้รากกล้วยตีบในตำรับ “ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของรากกล้วยตีบร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปนและท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:              -

 

องค์ประกอบทางเคมี:

          รากพบสารกลุ่มแทนนิน

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:               -

การศึกษาทางคลินิก:                      -

อาการไม่พึงประสงค์:                      -

การศึกษาทางพิษวิทยา:                  -

 

ข้อมูลตำรับยาเหลืองปิดสมุทร  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูล กล้วยตีบ จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


กล้วยตีบ การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae อันดับ: Zingiberales วงศ์: Musaceae สกุล: Musa สปีชีส์: Musa (ABB group) "Kluai Tib" ชื่อทวินาม Musa (ABB group) "Kluai Tib" กล้วยตีบ ชื่อวิทยาศาสตร์: Musa ABB group ลักษณะคล้ายกล้วยตานี ท้องใบมีสีนวลขาว แต่ละเครือมีเพียง 1-3 หวี ผลเล็กกว่ากล้วยตานี นิยมปลูกไว้ทำยา รากใช้แก้ร้อนใน ใบใช้มวนยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก ต้มน้ำอาบแก้ผื่นคัน น้ำที่คั้นจากใบหรือน้ำต้มใบใช้เป็นน้ำกระสายยา อ้างอิง

ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 1 น้ำกระสายยา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2556.หน้า 49 -50 เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=กล้วยตีบ&oldid=7870309"
.

สมุนไพรอื่นๆ

197

กล้วยตีบ
กล้วยตีบ ชื่อเครื่องยากล้วยตีบ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากล้วยตีบ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Musa ABB group (triploid) cv. ‘teep’ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Musaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:          รากมีรูปร่างกลมยาว สีน้ำตาลดำ รสฝาดเย็น  มีเส้นใยมาก (กล้วยตีบเป็นกล้วยพันธุ์ลูกผสม ระหว่างกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) มียีโนม “A” และกล้วยตานี (Musa...

33

โกฐหัวบัว
โกฐหัวบัว ชื่อเครื่องยาโกฐหัวบัว ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐหัวบัว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Ligusticum sinense Oliv. ชื่อพ้องLigusticum harrysmithii M.Hiroe, Ligusticum markgrafianum Fedde ex H.Wolff, Ligusticum pilgerianum Fedde ex H.Wolff, Ligusticum silvaticum H.Wolff, Ligusticum sinense var. sinense ชื่อวงศ์Apiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:        &n...

192

ย่านาง
ย่านาง ชื่อเครื่องยาย่านาง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาย่านาง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จ้อยนาง (เชียงใหม่) เถาวัลย์เขียว (กลาง) ยาดนาง วันยอ (สุราษฎร์ธานี) เถาร้อยปลา ปู่เจ้าเขาเขียว เถาย่านาง ย่านางขาว ย่านนาง หญ้าภคินี ชื่อวิทยาศาสตร์Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ชื่อพ้องCocculus triandrus Colebr., Limacia triandra ชื่อวงศ์Menispermaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:        &n...

67

เทียนข้าวเปลือก
เทียนข้าวเปลือก ชื่อเครื่องยาเทียนข้าวเปลือก ชื่ออื่นๆของเครื่องยายี่หร่าหวาน (Sweet Fennel) เทียนแกลบ ได้จากผลแก่ แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนข้าวเปลือก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ยี่หร่าหวาน เทียนแกลบ ชื่อวิทยาศาสตร์Foeniculum vulgare Miller subsp. var. vulgare ชื่อพ้องFoeniculum dulce (Miller.) Battandier et Trabut. F.officinale All. F.capillaceum Gilib, Anethum foeniculum ชื่อวงศ์Umbelliferae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:     ...

88

ฝาง
ฝาง ชื่อเครื่องยาฝาง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากแก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาฝาง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ฝางเสน ฝางส้ม ง้าย ขวาง หนามโค้ง ชื่อวิทยาศาสตร์Caesalpinia sappan L. ชื่อพ้องBiancaea sappan (L.) Tod. ชื่อวงศ์Leguminosae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เนื้อไม้สีเหลืองส้ม แก่นมีสีแดง ถูกอากาศนานเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เสี้ยนตรง เนื้อแข็งละเอียด แก่นที่มีสีแดงเข้ม รสขมหวาน เรียกว่าฝาง...

108

ม้ากระทืบโรง
ม้ากระทืบโรง ชื่อเครื่องยาม้ากระทืบโรง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาม้ากระทืบโรง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เดื่อเครือ(เชียงใหม่) ม้าทะลายโรง(อีสาน) ม้าคอกแตก คอกม้าแตก มันฤาษี กาโร(ระนอง) พญานอนหลับ(นครสวรรค์) มาดพรายโรง(โคราช) ชื่อวิทยาศาสตร์Ficus foveolata Wall. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Moraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:               ไม้เถาขนาดใหญ่ เป...

99

มะกรูด
มะกรูด ชื่อเครื่องยามะกรูด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผิวผลชั้นนอก ผล น้ำจากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะกรูด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มกรูด ส้มมั่วผี (ใต้) มะหูด (หนองคาย) มะขูด มะขุน (เหนือ) มะขู (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) โกร้ยเชียด (เขมร) ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus hystrix DC. ชื่อพ้องCitrus auraria Michel, Citrus balincolong (Yu.Tanaka) Yu.Tanaka, Citrus boholensis (Wester) Yu.Tanaka, Citrus celebica Koord., Citrus combara Raf., Citrus hyalopulpa Yu.Tanaka, Citru...

50

เจตพังคี
เจตพังคี ชื่อเครื่องยาเจตพังคี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเจตพังคี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ใบหลังขาว (กลาง) เปล้าน้ำเงิน (ใต้) ตองตาพราน (สระบุรี); ตะเกีย เปล้าเงิน หนาดตะกั่ว (นครราชสีมา) มนเขา (สุราษฎร์ธานี) สมี (ประจวบคีรีขันธ์) ปานดง พังคี ปานดงเหลือง ชื่อวิทยาศาสตร์Cladogynos orientalis Zipp.ex Span., Croton crassifolius Giesel. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:     ...

73

ไทรย้อย
ไทรย้อย ชื่อเครื่องยาไทรย้อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากรากอากาศ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาไทรย้อย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ไทรย้อยใบแหลม ไทรกระเบื้อง ไซรย้อย ไฮ จาเรย ชื่อวิทยาศาสตร์Ficus benjamina L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Moraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            รากอากาศ รากเล็ก เป็นเส้นสีน้ำตาล กลมๆ ยาวเหมือนเส้นลวดย้อยลงมาจากต้น รากอากาศขนาดใหญ่จะมีเนื้อไม้ รสจืด ฝาด   เครื่อง...

ตำราอ้างอิง​สมุนไพร​4​กล้วยตีบราก

ตำราอ้างอิง​สมุนไพร​4​กล้วยตีบราก

ตำราอ้างอิง​สมุนไพร​4​กล้วยตีบราก

View
กล้วยตีบ.. รสชาติ​หอมหวาน.

กล้วยตีบ.. รสชาติ​หอมหวาน.

กล้วยตีบ.. รสชาติ​หอมหวาน.

View
Young @ Heart : มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้า (23 ธ.ค. 59)

Young @ Heart : มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้า (23 ธ.ค. 59)

Young @ Heart : มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้า (23 ธ.ค. 59)

View
#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#ลดกรดไหลย้อน#แม่ตีบหลวง#แม่ตีบ#ลำปาง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน@oatpachim#EP2

#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#ลดกรดไหลย้อน#แม่ตีบหลวง#แม่ตีบ#ลำปาง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน@oatpachim#EP2

#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#ลดกรดไหลย้อน#แม่ตีบหลวง#แม่ตีบ#ลำปาง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน@oatpachim#EP2

View
กล้วยตีบ ไม้ล้มลุก ราก รสฝาดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ท้องเสีย ( ไข้รากสาด ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ ใบ รสฝาดเมา

กล้วยตีบ ไม้ล้มลุก ราก รสฝาดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ท้องเสีย ( ไข้รากสาด ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ ใบ รสฝาดเมา

กล้วยตีบ ไม้ล้มลุก ราก รสฝาดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ท้องเสีย ( ไข้รากสาด ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ ใบ รสฝาดเมา

View
กล้วยตีบกล้วยโบราณ​

กล้วยตีบกล้วยโบราณ​

กล้วยตีบกล้วยโบราณ​

View
ทดลองปลูก .กล้วยตีบ

ทดลองปลูก .กล้วยตีบ

ทดลองปลูก .กล้วยตีบ

View
#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#แม่ตีบหลวง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน#กรดไหลย้อน#@OATPACHIM#อำเภองาว#จังหวัดลำปาง

#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#แม่ตีบหลวง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน#กรดไหลย้อน#@OATPACHIM#อำเภองาว#จังหวัดลำปาง

#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#แม่ตีบหลวง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน#กรดไหลย้อน#@OATPACHIM#อำเภองาว#จังหวัดลำปาง

View
ขายหน่อกล้วยตีบจันทร์​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

ขายหน่อกล้วยตีบจันทร์​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

ขายหน่อกล้วยตีบจันทร์​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

View
เกษตรทำเงิน : กล้วยสมุนไพรไรซ์เบอร์รี่ ขนมสุขภาพขึ้นชื่อของชัยนาท

เกษตรทำเงิน : กล้วยสมุนไพรไรซ์เบอร์รี่ ขนมสุขภาพขึ้นชื่อของชัยนาท

เกษตรทำเงิน : กล้วยสมุนไพรไรซ์เบอร์รี่ ขนมสุขภาพขึ้นชื่อของชัยนาท

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับกล้วยตีบ
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่