Menu

กล้วยตีบ

ชื่อเครื่องยา

กล้วยตีบ

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ราก

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

กล้วยตีบ

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Musa ABB group (triploid) cv. ‘teep’

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Musaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

         รากมีรูปร่างกลมยาว สีน้ำตาลดำ รสฝาดเย็น  มีเส้นใยมาก (กล้วยตีบเป็นกล้วยพันธุ์ลูกผสม ระหว่างกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) มียีโนม “A” และกล้วยตานี (Musa balbisiana Colla) มียีโนม “B” โดยกล้วยตีบมียีโนมของกล้วยป่า (A) ร้อยละ 33

หมายเหตุ : กล้วยตีบมีลักษณะคล้ายกล้วยตานี แต่ใบและผลเล็กกว่า ใบสั้นกว่ากล้วยตานี มีเครือหนึ่งราว 1-2 หวี หวีหนึ่ง มี 7-8 ผล ผลเล็กกว่ากล้วยตานี ไม่นิยมปลูกไว้รับประทาน แต่ปลูกเพื่อใช้ทำยา

 

                                                      

                                                                                                             เครื่องยา รากกล้วยตีบ

 

                                                                   

                                                                                                                                      เครื่องยา รากกล้วยตีบ

 

 

                                                                     

                                                                                                                                      เครื่องยา รากกล้วยตีบ

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:      -

         

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย ราก มีรสฝาดเย็น แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้โรคปากเปื่อย แก้ไข้ แก้ปวดตามข้อ และกล้ามเนื้อ แก้อุจจาระเป็นมูกเลือด แก้พิษภายนอก ใบมวนยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก  ต้มอาบแก้ผื่นคันตามผิวหนัง 

          พิกัดยาไทย: รากกล้วยตีบจัดอยู่ใน “พิกัดตรีอมฤต” ประกอบด้วยตัวยาสามอย่าง ได้แก่ รากกล้วยตีบ รากกระดอม และรากมะกอก ในปริมาณเท่ากัน มีสรรพคุณ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับปัสสาวะ บำรุงธาตุ ทำให้เจริญอาหาร

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้รากกล้วยตีบในตำรับ “ยาเหลืองปิดสมุทร” มีส่วนประกอบของรากกล้วยตีบร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระไม่เป็นมูก หรือมีเลือดปนและท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:              -

 

องค์ประกอบทางเคมี:

          รากพบสารกลุ่มแทนนิน

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:               -

การศึกษาทางคลินิก:                      -

อาการไม่พึงประสงค์:                      -

การศึกษาทางพิษวิทยา:                  -

 

ข้อมูลตำรับยาเหลืองปิดสมุทร  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูล กล้วยตีบ จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


กล้วยตีบ การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae อันดับ: Zingiberales วงศ์: Musaceae สกุล: Musa สปีชีส์: Musa (ABB group) "Kluai Tib" ชื่อทวินาม Musa (ABB group) "Kluai Tib" กล้วยตีบ ชื่อวิทยาศาสตร์: Musa ABB group ลักษณะคล้ายกล้วยตานี ท้องใบมีสีนวลขาว แต่ละเครือมีเพียง 1-3 หวี ผลเล็กกว่ากล้วยตานี นิยมปลูกไว้ทำยา รากใช้แก้ร้อนใน ใบใช้มวนยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก ต้มน้ำอาบแก้ผื่นคัน น้ำที่คั้นจากใบหรือน้ำต้มใบใช้เป็นน้ำกระสายยา อ้างอิง [ แก้ ] ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 1 น้ำกระสายยา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2556.หน้า 49 -50 เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=กล้วยตีบ&oldid=7870309"
.

สมุนไพรอื่นๆ

132

สมอไทย
สมอไทย ชื่อเครื่องยาสมอไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยาสมอ ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมอไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กกส้มมอ สมอ มาแน่ สมออัพยา หมากแน่ะ ชื่อวิทยาศาสตร์Terminalia chebula Retz. ชื่อพ้องT. acuta Walp., T. gangetica Roxb., T. parviflora Thwaites, T. reticulata Roth, T. zeylanica Van Heurck & Müll. Arg., Buceras chebula (Retz.) Lyons, Myrobalanus chebula (Retz.) Gaertn., M. gangetica ชื่อวงศ์Combretaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา &...

59

โด่ไม่รู้ล้ม
โด่ไม่รู้ล้ม ชื่อเครื่องยาโด่ไม่รู้ล้ม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโด่ไม่รู้ล้ม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ขี้ไฟนกคุ่ม คิงไฟนกคุ่ม เคยโบ้ ตะชี โกวะ หญ้าไก่นกคุ่ม หญ้าปลาบ หญ้าไฟนกคุ่ม หญ้าสามสิบสองหาบ หนาดผา หนาดมีแคลน ชื่อวิทยาศาสตร์Elephantopus scaber Linn. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Asteraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบมีขนสีขาวตรงละเอียด ตรง ห่าง สาก ทอดขนานกั...

196

ชะเอมเทศ
ชะเอมเทศ ชื่อเครื่องยาชะเอมเทศ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก และลำต้นใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชะเอมเทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชะเอมจีน (ทั่วไป), กำเช้า (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์Glycyrrhiza glabra L. ชื่อพ้องGlycyrrhiza brachycarpa Boiss., G. glandulifera Waldst. & Kit., G. hirsuta Pall., G. pallida Boiss. & Noe, G. pallida Boiss., G. violacea ชื่อวงศ์Leguminosae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:        &...

158

มหาสดำ
มหาสดำ ชื่อเครื่องยามหาสดำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเนื้อไม้ ราก เหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามหาสดำ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Cyathea podophylla (Hook.) Copel. ชื่อพ้องAlsophila kohchangensis C. Chr., Gymnosphaera podophylla ชื่อวงศ์Cyatheaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             เหง้ามีผิวด้านนอกสีน้ำตาลดำ ค่อนข้างขรุขระ เนื้อเหง้าด้านในสีเหลือง ปนน้ำตาล เมื่อตัดเ...

175

ผักเสี้ยนผี
ผักเสี้ยนผี ชื่อเครื่องยาผักเสี้ยนผี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากทั้งต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาผักเสี้ยนผี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มเสี้ยนผี (เหนือ), ผักเสี้ยนตัวเมีย, ไปนิพพานไม่รู้กลับ ชื่อวิทยาศาสตร์Cleome viscosa L. ชื่อพ้องArivela viscosa (L.) Raf., Cleome acutifolia Elmer, Cleome icosandra L., Polanisia icosandra (L.) Wight & Arn., Polanisia microphylla Eichler, Polanisia viscosa (L.) Blume, Sinapistrum viscosum ชื่อวงศ์Cleomaceae ลั...

53

ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ ชื่อเครื่องยาชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบสดและแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชุมเห็ดใหญ่ ลับหมื่นหลวง ชี้คาก หมากกะลิงเทศ ส้มเห็ด ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia alata L. ชื่อพ้องSenna alata (L.) Roxb., Cassia bracteata ชื่อวงศ์Leguminosae-Caesalpinoideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบรูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ กว้าง 3-7 เซนติเมตร ย...

64

เถาเอ็นอ่อน
เถาเอ็นอ่อน ชื่อเครื่องยาเถาเอ็นอ่อน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเถาเอ็นอ่อน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตีนเป็ดเครือ เครือเจน เครือเถาเอ็น เมื่อย หมอนตีนเป็ด หญ้าลิเลน ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptolepis buchanani Roem. & Schult. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Asclepiadaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ไม้เถา เนื้อแข็ง เถากลม เปลือกเถาเรียบ เปลือกมีผิวบางๆสีแดงเข้มหุ้มอยู่ เถาแ...

168

ตานหม่อน
ตานหม่อน ชื่อเครื่องยาตานหม่อน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาตานหม่อน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตานหม่น ตานค้อน ตาลขี้นก ช้าหมากหลอด ชื่อวิทยาศาสตร์Tarlmounia elliptica (DC.) ชื่อพ้องCacalia elaeagnifolia Kuntze, Strobocalyx elaeagnifolia (DC.) Sch.Bip., Strobocalyx elliptica (DC.) Sch.Bip., Vernonia elaeagnifolia DC., Vernonia elliptica ชื่อวงศ์Asteraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:      &nb...

120

ลิเภา
ลิเภา ชื่อเครื่องยาลิเภา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาลิเภา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กูดเครือ กูดก้อง กูดงอดแงด กูดแพะ กูดย่อง ผักตีน ต๊กโต (เหนือ); กระฉอก (ประจวบคีรีขันธ์); กะฉอด(ราชบุรี); ตะเภาขึ้นหน (ประจวบคีรีขันธ์, ใต้); เฟิร์นตีนมังกร (กรุงเทพมหานคร); หมอยแม่ม่าย (ราชบุรี นครราชสีมา); หลีเภา (ใต้); ลิเภาย่อง กูดก๊อง ย่านลิเภา หญ้ายายเภา สายพานผี งอแง หมอยยายชี ตีนตะขาบ ลิเภาใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์Lygodium polystachyum Wall.ex Moore ...

ตำราอ้างอิง​สมุนไพร​4​กล้วยตีบราก

ตำราอ้างอิง​สมุนไพร​4​กล้วยตีบราก

ตำราอ้างอิง​สมุนไพร​4​กล้วยตีบราก

View
กล้วยตีบ.. รสชาติ​หอมหวาน.

กล้วยตีบ.. รสชาติ​หอมหวาน.

กล้วยตีบ.. รสชาติ​หอมหวาน.

View
Young @ Heart : มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้า (23 ธ.ค. 59)

Young @ Heart : มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้า (23 ธ.ค. 59)

Young @ Heart : มหัศจรรย์กล้วยน้ำว้า (23 ธ.ค. 59)

View
#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#ลดกรดไหลย้อน#แม่ตีบหลวง#แม่ตีบ#ลำปาง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน@oatpachim#EP2

#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#ลดกรดไหลย้อน#แม่ตีบหลวง#แม่ตีบ#ลำปาง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน@oatpachim#EP2

#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#ลดกรดไหลย้อน#แม่ตีบหลวง#แม่ตีบ#ลำปาง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน@oatpachim#EP2

View
กล้วยตีบ ไม้ล้มลุก ราก รสฝาดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ท้องเสีย ( ไข้รากสาด ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ ใบ รสฝาดเมา

กล้วยตีบ ไม้ล้มลุก ราก รสฝาดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ท้องเสีย ( ไข้รากสาด ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ ใบ รสฝาดเมา

กล้วยตีบ ไม้ล้มลุก ราก รสฝาดเย็น สรรพคุณ แก้ไข้ท้องเสีย ( ไข้รากสาด ) แก้ร้อนในกระหายน้ำ ใบ รสฝาดเมา

View
กล้วยตีบกล้วยโบราณ​

กล้วยตีบกล้วยโบราณ​

กล้วยตีบกล้วยโบราณ​

View
ทดลองปลูก .กล้วยตีบ

ทดลองปลูก .กล้วยตีบ

ทดลองปลูก .กล้วยตีบ

View
#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#แม่ตีบหลวง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน#กรดไหลย้อน#@OATPACHIM#อำเภองาว#จังหวัดลำปาง

#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#แม่ตีบหลวง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน#กรดไหลย้อน#@OATPACHIM#อำเภองาว#จังหวัดลำปาง

#ผงกล้วยน้ำว้าดิบ#แม่ตีบหลวง#โอ๊ตพาชิมอร่อยถึงบ้าน#กรดไหลย้อน#@OATPACHIM#อำเภองาว#จังหวัดลำปาง

View
ขายหน่อกล้วยตีบจันทร์​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

ขายหน่อกล้วยตีบจันทร์​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

ขายหน่อกล้วยตีบจันทร์​ by.เมล็ด​พันธุ์​ดี​เกษตร​วิถี​ไทย​

View
เกษตรทำเงิน : กล้วยสมุนไพรไรซ์เบอร์รี่ ขนมสุขภาพขึ้นชื่อของชัยนาท

เกษตรทำเงิน : กล้วยสมุนไพรไรซ์เบอร์รี่ ขนมสุขภาพขึ้นชื่อของชัยนาท

เกษตรทำเงิน : กล้วยสมุนไพรไรซ์เบอร์รี่ ขนมสุขภาพขึ้นชื่อของชัยนาท

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับกล้วยตีบ
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่