Menu

ไม้เท้ายายม่อม

ชื่อเครื่องยา

ไม้เท้ายายม่อม

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ราก

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ไม้เท้ายายม่อม

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ปิ้งขม ปิ้งหลวง (เหนือ); พญาเล็งจ้อน, เล็งจ้อนใต้ (เชียงใหม่); พญารากเดียว (ใต้) ไม้เท้าฤาษี (เหนือ ใต้); พมพี (อด); พินพี (เลย); โพพิ่ง (ราชบุรี); หญ้าลิ้นจ้อน (ประจวบคีรีขันธ์); กาซะลอง จรดพระธรณี ดอกคาน (ยะลา) ท่าละม่อม เท้ายายม่อมตัวเมีย ปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาด

ชื่อวิทยาศาสตร์

Clerodendrum indicum (L.) Kuntze

ชื่อพ้อง

Clerodendrum indicum f. semiserratum (Wall.) Moldenke, Clerodendrum longicolle G.Mey., Clerodendrum mite (L.) Vatke, Ovieda mitis L., Siphonanthus angustifolius Willd., Siphonanthus indicus

ชื่อวงศ์

Labiatae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา

          ผิวรากด้านนอกสีน้ำตาลเหลือง เนื้อรากมีสีขาว ผิวรากขรุขระมีรอยตามแนวยาว

 

เครื่องยา รากไม้เท้ายายม่อม

 

 

 

เครื่องยา รากไม้เท้ายายม่อม

 

 

 

เครื่องยา รากไม้เท้ายายม่อม

 

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

                    -

 

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย รากรสจืดขื่น ปรุงเป็นยาแก้พิษไข้ พิษกาฬ ลดความร้อนในร่างกาย กระทุ้งพิษไข้หวัด ไข้เหนือ ขับเสมหะลงสู่เบื้องต่ำ ถอนพิษไข้ทุกชนิด แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้หืดไอ แก้อาเจียน ดับพิษฝี แก้ไข้เหนือไข้พิษ ไข้กาฬ ตัดไข้จับ แก้ไข้เพื่อดีพิการ ใช้ภายนอกเป็นยาพอกหรือทาแผลแก้พิษงู แก้พิษสัตว์กัดต่อย ราก ใบ แก้หืด ต้น รสจืดเฝื่อน ขับเสมหะให้ลงเบื้องต่ำ ขับพิษไข้ทุกชนิด แก้ร้อนใน
          ยาพื้นบ้านล้านนา  ใช้  รากผสมใบพิมเสนต้น เหง้าว่านกีบแรด เนระพูสีทั้งต้น ใช้น้ำซาวข้าวและน้ำเกสรบุนนาคเป็นน้ำกระสายยา ปั้นเป็นลูกกลอน กินถอนพิษไข้กาฬ (ไข้ที่มีตุ่มที่ผิวหนัง ตุ่มอาจมีสีดำ)

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้เท้ายายม่อมในตำรับ “ยาห้าราก” มีส่วนประกอบของรากเท้ายายม่อมร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการไข้

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:          -

 

องค์ประกอบทางเคมี:

        สาร flavonoids ที่พบจากราก ได้แก่ pectolinarigenin, hispidulin

        สาร triterpenoids ได้แก่ 3beta-hydroxy-D:B-friedo-olean-5-ene, oleanolic acid-3-acetate, taraxerol, lupeol

        สาร steroids และ steroid glycosides ได้แก่ (22E)-stigmasta-4,22,25-trien-3-one , stigmasta-4,25-dien-3-one , stigmasta-4,22-dien-3-one  , 22-dehydroclerosterol , clerosterol, stigmasterol, 22-dehydroclerosterol-3-O-beta-D-glucopyranoside, clerosterol-3-O-beta-D-glucopyranoside, stigmasterol-3-O-beta-D-glucopyranoside (Somwong, et al., 2015)

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:      -

การศึกษาทางคลินิก:             -

อาการไม่พึงประสงค์:             -

การศึกษาทางพิษวิทยา:         -

 

เอกสารอ้างอิง:

       Somwong P, Moriyasu M, Suttisri R. Chemical constituents from the roots of Clerodendrum indicum and Clerodendrum villosum. Biochemical Systematics and Ecology. 2015;63:153-156.

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา   : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง              : www.thaiherbarium.com

ข้อมูลตำรับยาห้าราก               : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ไม้เท้ายายม่อม

...

Other Related ไม้เท้ายายม่อม

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ ไม้เท้ายายม่อม

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

1274

ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของตำรับยาเบญจโลกวิเชียร
ฤทธิ์ต้านมาลาเรียของตำรับยาเบญจโลกวิเชียรตำรับยาเบญจโลกวิเชียร เป็นตำรับยาแผนโบราณที่ใช้แก้ไข้ต่างๆ รวมทั้งไข้มาลาเรีย ประกอบด้วยรากของต้นชิงชี่ ย่านาง คนทา ไม้เท้ายายม่อม และมะเดื่อชุมพร แต่ในปัจจุบันมีการนำส่วนของลำต้นมาใช้แทนรากในตำรับยา ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านเชื้อมาลาเรีย (Plasmodium falciparum) สายพันธุ์ที่ไวต่อยาคลอโรควิน (chloroquine-sensitive, Pf3D7) และสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา (chloroquine-resistant, PfW2) ของตำรับยาที่เตรียมจากราก หรือเตรียมจากลำต้น รวมทั้งส่วน...

สมุนไพรอื่นๆ

174

เจตมูลเพลิงแดง
เจตมูลเพลิงแดง ชื่อเครื่องยาเจตมูลเพลิงแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเจตมูลเพลิงแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ปิดปิวแดง (ภาคเหนือ) ปิดปีแดง(เลย) ไฟใต้ดิน(ใต้) คุ้ยวู่ (กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์Plumbago indica L. ชื่อพ้องPlumbago rosea L., Thela coccinea ชื่อวงศ์Plumbaginaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           รากเป็นแท่งค่อนข้างกลม โค้งงอ คดไปมา สีน้ำตาลดำ ขนาดควา...

28

โกฐจุฬาลัมพา
โกฐจุฬาลัมพา ชื่อเครื่องยาโกฐจุฬาลัมพา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบและเรือนยอด(ที่มีดอก)แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐจุฬาลัมพา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)โกฐจุฬาลัมพาจีน, โกฐจุฬา, ชิงเฮา, ชิงฮาว, แชเฮา ชื่อวิทยาศาสตร์Artemisia annua L. ชื่อพ้องArtemisia chamomilla C.Winkl. ชื่อวงศ์Compositae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ประกอบด้วยส่วนของลำต้น ใบ และดอก ลำต้นมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก...

43

คูน
คูน ชื่อเครื่องยาคูน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเนื้อในฝักแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเนื้อในฝักแก่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชัยพฤกษ์ ลมแล้ง ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia fistula L. ชื่อพ้องBactyrilobium fistula Willd., Cassia bonplandiana DC., C. excelsa Kunth, C. fistuloides Collad., C. rhombifolia Roxb., Cathartocarpus excelsus G.Don, Cathartocarpus fistula Pers., Cathartocarpus fistuloides (Collad.) G.Don, Cathartocarpus rhombifolius ชื่อวงศ์Legumonosae-Caesalpi...

157

พิษนาศน์
พิษนาศน์ ชื่อเครื่องยาพิษนาศน์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพิษนาศน์ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)แผ่นดินเย็น นมราชสีห์ น้ำนมราชสีห์ ปันสะเมา พิษหนาด สิบสองราศี ชื่อวิทยาศาสตร์ Sophora exigua Craib ชื่อพ้องSophora violacea var. pilosa ชื่อวงศ์Fabaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             รากมักมีขนาดใกล้เคียงกัน หลายราก กลม ค่อนข้างยาว 20-30 เซนติเมตร ขนาดเส้น...

81

ปลาไหลเผือกน้อย
ปลาไหลเผือกน้อย ชื่อเครื่องยาปลาไหลเผือกน้อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาปลาไหลเผือกน้อย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เอี่ยนด่อน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)ในภาษาอีสาน “เอียน” แปลว่าปลาไหล “ด่อน” คือสีขาว ตรึงบาดาล หยิกบ่ถอง ชื่อวิทยาศาสตร์Eurycoma harmandiana Pierre ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Simaroubaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            มีรากแก้วขนาดใหญ่เพียงรากเดียว รากยาว สีขาวน...

51

ชะลูด
ชะลูด ชื่อเครื่องยาชะลูด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชะลูด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลูด(ปัตตานี) ชะนูด(สุราษฎร์ธานี) นูด(ภาคใต้), ขี้ตุ่น, ช้างตุ่น, ต้นธูป(อีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์Alyxia reinwardtii Blume var. lucida Markgr. ชื่อพ้องAlyxia nitens Kerr. หรืออาจได้จาก Alyxia schlechteri ชื่อวงศ์Apocynaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เป็นไม้เถา เนื้อแข็...

68

เทียนดำ
เทียนดำ ชื่อเครื่องยาเทียนดำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนดำ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Nigella sativa L. ชื่อพ้องNigella cretica Mill. ชื่อวงศ์Ranunculaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ถึงห้าเหลี่ยม สีดำ เนื้อในสีขาว ขนาดกว้าง 1.4-1.8 มิลลิเมตร ยาว 2.5-3.0 มิลลิเมตร   เมล็ดแก่แห้ง มีสีดำสนิท ผิวนอกขรุขระ ไม่ม...

133

สมอพิเภก
สมอพิเภก ชื่อเครื่องยาสมอพิเภก ชื่ออื่นๆของเครื่องยาผล ได้จาก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมอพิเภก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลัน สมอแหน แหน แหนขาว แหนต้น สะคู้ ชื่อวิทยาศาสตร์Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Combretaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลรูปกลมหรือรี แข็ง กว้างประมาณ 1.5-2 ซม. ยาว 2.5-3 ซม. มีสัน 5 สัน ผิวนอกปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาลหนาแน่น เมล็ดเดี่ยวแข็ง ผลอ่อน...

187

ขิงแห้ง
ขิงแห้ง ชื่อเครื่องยาขิงแห้ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา- ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขิงแห้ง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)- ชื่อวิทยาศาสตร์Zingiber ligulatum Roxb. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแง่งเล็กๆ ขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อน ภายในมีสีขาวแกมม่วงอ่อนๆ เน...

ไม้เท้ายายม่อม ดอกสวย รากถอนพิษไข้ทุกชนิด EP. 03 รากสดพิษสัตว์กัดต่อย พิษงู

ไม้เท้ายายม่อม ดอกสวย รากถอนพิษไข้ทุกชนิด EP. 03 รากสดพิษสัตว์กัดต่อย พิษงู

ไม้เท้ายายม่อม ดอกสวย รากถอนพิษไข้ทุกชนิด EP. 03 รากสดพิษสัตว์กัดต่อย พิษงู

View
ไม้เท้ายายม่อม และเท้ายายม่อม ชนิดต่างๆ ชื่อเรียกสมุนไพรคล้ายๆกัน มักทำให้สับสน

ไม้เท้ายายม่อม และเท้ายายม่อม ชนิดต่างๆ ชื่อเรียกสมุนไพรคล้ายๆกัน มักทำให้สับสน

ไม้เท้ายายม่อม และเท้ายายม่อม ชนิดต่างๆ ชื่อเรียกสมุนไพรคล้ายๆกัน มักทำให้สับสน

View
ไม้เท้ายายม่อม หนึ่งในตำรับยาห้าราก หรือแก้วห้าดวง ของดีที่ไม่ควรมองข้าม

ไม้เท้ายายม่อม หนึ่งในตำรับยาห้าราก หรือแก้วห้าดวง ของดีที่ไม่ควรมองข้าม

ไม้เท้ายายม่อม หนึ่งในตำรับยาห้าราก หรือแก้วห้าดวง ของดีที่ไม่ควรมองข้าม

View
ปักชำไม้เท้ายายม่อม สมุนไพร 1 ในตำรับยา 5 ราก

ปักชำไม้เท้ายายม่อม สมุนไพร 1 ในตำรับยา 5 ราก

ปักชำไม้เท้ายายม่อม สมุนไพร 1 ในตำรับยา 5 ราก

View
ต้นนี้ของดีราคาแพง พญามังกรดำ  บุกฤษี ไม้เท้าฤษี ต้นท้าวยายม่อม

ต้นนี้ของดีราคาแพง พญามังกรดำ บุกฤษี ไม้เท้าฤษี ต้นท้าวยายม่อม

ต้นนี้ของดีราคาแพง พญามังกรดำ บุกฤษี ไม้เท้าฤษี ต้นท้าวยายม่อม

View
ต้นไม้เท้ายายม่อม พืชผักสมุนไพรเพิ่งเคยเห็น ต้องเอาไปปลูก

ต้นไม้เท้ายายม่อม พืชผักสมุนไพรเพิ่งเคยเห็น ต้องเอาไปปลูก

ต้นไม้เท้ายายม่อม พืชผักสมุนไพรเพิ่งเคยเห็น ต้องเอาไปปลูก

View
ไม้เท้ายายม่อม ท้าวยายม่อม ปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาด

ไม้เท้ายายม่อม ท้าวยายม่อม ปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาด

ไม้เท้ายายม่อม ท้าวยายม่อม ปู่เจ้าหายใจไม่รู้ขาด

View
แก้อสรพิษ กระทุ้งพิษไข้ - ด้วยสมุนไพรไม้เท้ายายม่อม EP.  03 สมุนไพรไม้เท้ายายม่อม

แก้อสรพิษ กระทุ้งพิษไข้ - ด้วยสมุนไพรไม้เท้ายายม่อม EP. 03 สมุนไพรไม้เท้ายายม่อม

แก้อสรพิษ กระทุ้งพิษไข้ - ด้วยสมุนไพรไม้เท้ายายม่อม EP. 03 สมุนไพรไม้เท้ายายม่อม

View
"ไม้เท้ายายม่อม"สมุนไพรพื้นบ้านแก้พิษไข้ทุกชนิด

"ไม้เท้ายายม่อม"สมุนไพรพื้นบ้านแก้พิษไข้ทุกชนิด

"ไม้เท้ายายม่อม"สมุนไพรพื้นบ้านแก้พิษไข้ทุกชนิด

View
#ไม้เท้ายายม่อม   #สมุนไพรใกล้ตัว

#ไม้เท้ายายม่อม #สมุนไพรใกล้ตัว

#ไม้เท้ายายม่อม #สมุนไพรใกล้ตัว

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับไม้เท้ายายม่อม
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่