Menu

เกลือสินเธาว์

ชื่อเครื่องยา

เกลือสินเธาว์

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

เกลือหิน เกลือเทศ เกลือบก

ได้จาก

เกลือแกงที่ได้จากใต้ดิน (ได้จากดินเค็ม ดินโป่ง)

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

-

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

-

ชื่อวิทยาศาสตร์

-

ชื่อพ้อง

-

ชื่อวงศ์

-

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

          เป็นผลึกสีขาว รสเค็ม

 

เครื่องยา เกลือสินเธาว์

 

เครื่องยา เกลือสินเธาว์

 

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

          เกลือสินเธาว์ เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ จะเห็นเป็นผลึกรูปลูกบาศก์ จุดหลอมเหลว 800 ºC

 

สรรพคุณ:

          ตำรายาไทย เกลือสินเธาว์ มีรสเค็ม ทำลายพรรดึก (แก้ท้องผูก) ล้างเมือกในลำไส้ ขับพยาธิในท้อง แก้ระส่ำระสาย แก้สมุฎฐานตรีโทษ ละลายนิ่ว ถ่วงเสมหะให้ลงเบื้องต่ำ รักษาเนื้อหนังไม่ให้เน่าเปื่อย บำรุงธาตุทั้ง 4  แก้น้ำดีพิการ แก้น้ำเหลืองเสีย

ตามสรรพคุณยาแผนโบราณ มีการนำเกลือสินเธาว์ไปใช้ร่วมกับเกลือชนิดอื่น ได้แก่ “เกลือด่างคลี” เป็นส่วนผสมของเกลือสมุทร เกลือสินเธาว์ และด่างขี้เถ้า ที่ได้จากการเผาหญ้าพันธุ์งู มีสรรพคุณช่วยชำระล้างลำไส้ แก้ปัสสาวะพิการ

          เกลือสินเธาว์ จัดอยู่ในพิกัด “เกลือทั้งห้า” คือการจำกัดจำนวนของเกลือ ซึ่งประกอบด้วยเกลือ 5 ชนิด ในอัตราส่วนเท่ากัน ได้แก่ เกลือสินเธาว์ เกลือพิก เกลือวิก เกลือฟอง(ฝ่อ) และเกลือสมุทรี สรรพคุณ แก้ไข้พรรดึก แก้ท้องมาน แก้เสมหะ แก้บิดมูกเลือด บำรุงน้ำเหลือง ชำระเมือกมันในลำไส้

          บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้เกลือสินเธาว์ในตำรับ “ยาประสะไพล” มีส่วนประกอบของเกลือสินเธาว์ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการระดูมาไม่สม่ำเสมอหรือมาน้อยกว่าปกติ บรรเทาอาการปวดประจำเดือน ขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร  ในตำรับ “ยาแก้ลมอัมพฤกษ์” มีส่วนประกอบของเกลือสินเธาว์ ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆ ในตำรับ มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ มือ เท้า ตึงหรือชา

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

          ก่อนนำมาปรุงยา มักนำเกลือมาสะตุก่อน เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค และกำจัดความชื้น โดยผ่านการคั่วที่อุณหภูมิสูงจนความชื้น และน้ำระเหยออกไปหมด

 

องค์ประกอบทางเคมี:

          มีสูตรทางเคมี NaCl (เป็นเกลือที่ไม่มีธาตุไอโอดีน)

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:  -

การศึกษาทางคลินิก:         -

อาการไม่พึงประสงค์:        -

การศึกษาทางพิษวิทยา:    -

 

ข้อมูลตำรับยาแก้ลมอัมพฤกษ์  : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ เกลือสินเธาว์

...

Other Related เกลือสินเธาว์

สมุนไพรอื่นๆ

102

มะคังแดง
มะคังแดง ชื่อเครื่องยามะคังแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยามุยแดง ตะลุมพุกแดง ได้จากเนื้อไม้ แก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จงก่าขาว ตะลุมพุกแดง (กาญจนบุรี) ; จิ้งก่าขาว ชันยอด (ราชบุรี); ตุมกาแดง (กลาง) มะคัง (เชียงใหม่) มะคังป่า (กลาง เหนือ) ; มุยแดง ลุมพุกแดง (นครราชสีมา) โรคแดง ชื่อวิทยาศาสตร์Gardenia erythroclada Kurz ชื่อพ้องDioecrescis erythroclada ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:      ...

161

ว่านกีบแรด
ว่านกีบแรด ชื่อเครื่องยาว่านกีบแรด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านกีบแรด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กีบม้าลม กีบแรด ว่านกีบม้า ชื่อวิทยาศาสตร์Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. ชื่อพ้องPolypodium evectum ชื่อวงศ์Marattiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             เหง้าใหญ่ มีกลีบแข็ง คล้ายกีบเท้าแรด หรือกีบเท้ากระบือ มีขนาดสั้น ผิวเป็นลูกคลื่น ผิวเหง้าด้า...

28

โกฐจุฬาลัมพา
โกฐจุฬาลัมพา ชื่อเครื่องยาโกฐจุฬาลัมพา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบและเรือนยอด(ที่มีดอก)แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐจุฬาลัมพา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)โกฐจุฬาลัมพาจีน, โกฐจุฬา, ชิงเฮา, ชิงฮาว, แชเฮา ชื่อวิทยาศาสตร์Artemisia annua L. ชื่อพ้องArtemisia chamomilla C.Winkl. ชื่อวงศ์Compositae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ประกอบด้วยส่วนของลำต้น ใบ และดอก ลำต้นมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก...

86

เปล้าใหญ่
เปล้าใหญ่ ชื่อเครื่องยาเปล้าใหญ่ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเปล้าใหญ่ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เปล้าหลวง (เหนือ) เปาะ (กำแพงเพชร) ควะวู (กาญจนบุรี) ชื่อวิทยาศาสตร์Croton oblongifolius Roxb. ชื่อพ้องCroton roxburghii ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบรูปขอบขนาน รูปวงรีแกมขอบขนาน รูปไข่หรือรูปใบหอก ใบลู่ลง ใบรียาว กว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 9-30...

180

ขันทองพยาบาท
ขันทองพยาบาท ชื่อเครื่องยาขันทองพยาบาท ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากแก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขันทองพยาบาท ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ดูกใส (อีสาน) ยางปลอก ยายปลวก ฮ่อสะพานควาย (แพร่ น่าน) ขันทองพยาบาท (ภาคกลาง) ดูกหิน (สระบุรี) ข้าวตาก (กาญจนบุรี) มะดูกเลื่อม (เหนือ) ขันทอง (พิษณุโลก) ขุนทอง (ประจวบคีรีขันธ์) กระดูก (ใต้) ป่าช้าหมอง ดูกไทร ขอบนางนั่ง สลอดน้ำ มะดูกดง ข้าวตาก ขนุนดง เจิง หมากดูก ชื่อวิทยาศาสตร์Suregada multiflora (A.Juss) Baill. ชื่อพ้องGelonium ...

178

กุ่มน้ำ
กุ่มน้ำ ชื่อเครื่องยากุ่มน้ำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากุ่มน้ำ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กุ่ม (เลย) อำเภอ (สุพรรณบุรี) ผักกุ่ม ก่าม (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Crateva religiosa G.Forst. ชื่อพ้องCrateva brownii Korth. ex Miq., Crateva hansemannii K.Schum., Crateva macrocarpa Kurz, Crateva magna (Lour.) DC., Crateva membranifolia Miq. , Crateva speciosa ชื่อวงศ์Capparaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา: ...

105

มะนาว
มะนาว ชื่อเครื่องยามะนาว ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกผล น้ำในผล เมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะนาว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มมะนาว(ภาคกลาง) ส้มนาว(ภาคใต้) โกรยซะม้า(เขมร-สุรินทร์) หมากฟ้า(ไทยใหญ่-แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle ชื่อพ้องCitrus × acida Pers., C. × davaoensis (Wester) Yu.Tanaka, C. depressa var. voangasay Bory, C. × excelsa Wester, C. hystrix subsp. acida Engl., C. × javanica Blume, C. × lima Macfad....

123

โลดทะนงแดง
โลดทะนงแดง ชื่อเครื่องยาโลดทะนงแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จาก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโลดทะนงแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์); ดู่เบี้ย ดู่เตี้ย (เพชรบุรี); ทะนง รักทะนง (นครราชสีมา); ทะนงแดง (ประจวบคีรีขันธ์); นางแซง (อุบลราชธานี); โลดทะนงแดง (บุรีรัมย์);หนาดคำ (เหนือ) หัวยาเข้าเย็นเนิน ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ชื่อวิทยาศาสตร์Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ...

163

สมุลแว้ง
สมุลแว้ง ชื่อเครื่องยาสมุลแว้ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมุลแว้ง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เชียกใหญ่ เฉียด ฝนแสนห่า พะแว มหาปราบ โมงหอม อบเชย ขนุนมะแว้ง จวงดง แสงแวง ระแวง มหาปราบตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์Cinnamomum bejolghota (Buch.-Ham.) Sweet ชื่อพ้องCinnamomum bazania (Buch.-Ham.) Nees, Cinnamomum obtusifolium (Roxb.) Nees, Cinnamomum sikkimense Lukman., Cinnamomum van-houttei Lukman., Laurus bejolghota Buch.-Ham., Laurus obtu...

เกลือสินเธาว์ มรดกจากผืนดิน บ้านหนองเทา ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร : ซีรีส์วิถีคน (10 ส.ค. 63)

เกลือสินเธาว์ มรดกจากผืนดิน บ้านหนองเทา ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร : ซีรีส์วิถีคน (10 ส.ค. 63)

เกลือสินเธาว์ มรดกจากผืนดิน บ้านหนองเทา ต.นาแก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร : ซีรีส์วิถีคน (10 ส.ค. 63)

View
เกลือสินเธาว์ วิธีต้มเกลือสินเธาว์ปี๊บละ170 บาท ทรัพย์ในดินเกลือสินเธาว์-พ่อทองแดงทีตอ/ลุงต๋อมพาชม

เกลือสินเธาว์ วิธีต้มเกลือสินเธาว์ปี๊บละ170 บาท ทรัพย์ในดินเกลือสินเธาว์-พ่อทองแดงทีตอ/ลุงต๋อมพาชม

เกลือสินเธาว์ วิธีต้มเกลือสินเธาว์ปี๊บละ170 บาท ทรัพย์ในดินเกลือสินเธาว์-พ่อทองแดงทีตอ/ลุงต๋อมพาชม

View
"เกลือสินเธาว์" สู่วิถีครัวเรือน

"เกลือสินเธาว์" สู่วิถีครัวเรือน

"เกลือสินเธาว์" สู่วิถีครัวเรือน

View
สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกลือสินเธาว์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกลือสินเธาว์

สาระน่ารู้เกี่ยวกับเกลือสินเธาว์

View
เกลือต่างๆ เกลือสินเธาว์ เกลือสมุทร เกลือวิก เกลือพิก เกลือฝ่อ เกลือสมุทรี สรรพคุณตำราแพทย์แผนโบราณ

เกลือต่างๆ เกลือสินเธาว์ เกลือสมุทร เกลือวิก เกลือพิก เกลือฝ่อ เกลือสมุทรี สรรพคุณตำราแพทย์แผนโบราณ

เกลือต่างๆ เกลือสินเธาว์ เกลือสมุทร เกลือวิก เกลือพิก เกลือฝ่อ เกลือสมุทรี สรรพคุณตำราแพทย์แผนโบราณ

View
บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาแห่งเดียวในโลก

บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาแห่งเดียวในโลก

บ่อเกลือสินเธาว์โบราณ เกลือภูเขาแห่งเดียวในโลก

View
วิธีการทำเกลือสินเธาว์ ที่ อุดรธานี

วิธีการทำเกลือสินเธาว์ ที่ อุดรธานี

วิธีการทำเกลือสินเธาว์ ที่ อุดรธานี

View
ผลิตเกลือสินเธาว์และแปรรูป จ อุดรธานี : ชุมชนทั่วไทย (10 มิ.ย. 62)

ผลิตเกลือสินเธาว์และแปรรูป จ อุดรธานี : ชุมชนทั่วไทย (10 มิ.ย. 62)

ผลิตเกลือสินเธาว์และแปรรูป จ อุดรธานี : ชุมชนทั่วไทย (10 มิ.ย. 62)

View
EP 367  สิ่งที่ขาดไม่ได้ เกลือสมุทร เกลือสินเธาว์ | Sea salt Rocksalt | พี่เล็ก Lek Amazing

EP 367 สิ่งที่ขาดไม่ได้ เกลือสมุทร เกลือสินเธาว์ | Sea salt Rocksalt | พี่เล็ก Lek Amazing

EP 367 สิ่งที่ขาดไม่ได้ เกลือสมุทร เกลือสินเธาว์ | Sea salt Rocksalt | พี่เล็ก Lek Amazing

View
บ่อเกลือภูเขา อายุกว่า 800 ปี | บ่อเกลือสินเธาว์ จังหวัดน่าน

บ่อเกลือภูเขา อายุกว่า 800 ปี | บ่อเกลือสินเธาว์ จังหวัดน่าน

บ่อเกลือภูเขา อายุกว่า 800 ปี | บ่อเกลือสินเธาว์ จังหวัดน่าน

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับเกลือสินเธาว์
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่