Menu

ว่านกีบแรด

ชื่อเครื่องยา

ว่านกีบแรด

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

เหง้า

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ว่านกีบแรด

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

กีบม้าลม กีบแรด ว่านกีบม้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.

ชื่อพ้อง

Polypodium evectum

ชื่อวงศ์

Marattiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

            เหง้าใหญ่ มีกลีบแข็ง คล้ายกีบเท้าแรด หรือกีบเท้ากระบือ มีขนาดสั้น ผิวเป็นลูกคลื่น ผิวเหง้าด้านนอกสีน้ำตาลเข้มถึงดำ เนื้อข้างในสีเหลือง

 

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

            ไม่มีข้อมูล

 

สรรพคุณ:

            ตำรายาไทย เหง้า รสจืดฝาดเย็น แก้พิษไข้ พิษตานซาง แก้พิษกำเดา แก้ฝี รักษาแผลในปากคอ แก้น้ำลายเหนียว แก้กาฬมูตร (ปัสสาวะสีดำ) แก้ปวดศีรษะ ขับปัสสาวะ ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย อาเจียน แก้ตาเจ็บ มักใช้ร่วมกับว่านร่อนทอง ราก รสจืดเย็นฝาด ใช้ห้ามเลือด

            ตำรับยาโบราณ ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงเลือด โดยใช้เหง้าหั่นตาก ดองเหล้า หรือต้มน้ำกิน แก้ปวดหลัง ปวดเอว ลดความดันโลหิต การใช้รักษาแผลในปากคอ จะนำมาฝนกับน้ำ หรือต้มเคี่ยวให้ข้นๆ ใช้ทา หรืออมไว้ ให้ตัวยาสัมผัสกับแผล

            บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ระบุการใช้เหง้าว่านกีบแรด ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ใน “ตำรับยาเขียวหอม”  สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัด และอีสุกอีใส)

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

           ไม่มีข้อมูล

 

องค์ประกอบทางเคมี:

         ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

        ฤทธิ์ลดอาการปวด

       การทดสอบฤทธิ์ลดปวด ด้วยวิธี Abdominal Writhing Test โดยการให้สารสกัดเมทานอลจากรากว่านกีบแรด ป้อนให้แก่หนูถีบจักร ในขนาดยา 50, 100, 200 และ 400 mg/kg หนูถูกกระตุ้นให้ปวดด้วยการฉีดกรดอะซีติกเข้าไปยังช่องท้อง ผลการทดลองพบว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนท้องของหนูลดลง เท่ากับ 25.9, 40.7, 48.1 และ 59.3% ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน aspirin ขนาดยา 200 และ 400 mg/kg การหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนท้องของหนูลดลงเท่ากับ 48.1 และ 63.0% ตามลำดับ (Molla, et al., 2014)

       ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด

       การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธี oral glucose tolerance tests (OGTT) โดยการให้สารสกัดเมทานอลจากรากว่านกีบแรด ป้อนให้แก่หนูถีบจักร ในขนาดยา 50, 100, 200  และ 400 mg/kg หลังจากนั้นจึงป้อนน้ำตาลกลูโคสในขนาด 2 กรัม กลูโคส/ kg body weight แก่หนู จากนั้น 2 ชั่วโมง จึงวัดระดับน้ำตาลในเลือดหนู ผลการทดลองพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลงเท่ากับ 11.3, 23.0, 32.8 และ 46.7% ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน glibenclamide ขนาดยา 10 mg/kg body weight ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง เท่ากับ 47.4% (Molla, et al., 2014)

       

การศึกษาทางคลินิก:

       ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางพิษวิทยา

       การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดเหง้าด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 1,111 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2546)

      การทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรด้วยการแบ่งหนูเป็น 9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหนู 6 ตัว กลุ่มที่ 1 ได้รับ 1% Tween 80 (2 ml mg/kg body weight) กลุ่มที่ 2-9 ได้รับ สารสกัดว่านกีบแรดขนาด 100, 200, 300, 600, 800, 1000, 2000 และ 3000 mg/kg body weight ติดตามอย่างใกล้ชิดใน 8 ชั่วโมงแรก และติดตามในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา พบว่าไม่มีการเกิดพิษใดๆ หนูทดลองมีพฤติกรรมที่ปกติ ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีการตายของหนูทดลอง (Molla, et al., 2014)

 

เอกสารอ้างอิง:

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.

2. Molla F, Rahman S, Bashar A, Rahmatullah M.Phytochemical screening and pharmacological studies with Angiopteris evecta roots.World Journal of Pharmaceutical Research. 2014:3(8):105-115.

 

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ว่านกีบแรด

...

Other Related ว่านกีบแรด

ข้อมูล ว่านกีบแรด จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


ว่านกีบแรด สถานะการอนุรักษ์ Conservation Dependent (EPBC Act) การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae หมวด: Pteridophyta ชั้น: Marattiopsida อันดับ: Marattiales วงศ์: Marattiaceae สกุล: Angiopteris สปีชีส์: A.  evecta ชื่อทวินาม Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. ชื่อพ้อง Polypodium evectum G.Forst. Angiopteris elongata Hieron. ว่านกีบแรดหรือว่านกีบม้า ชื่อวิทยาศาสตร์: Angiopteris evecta เป็นพืชในวงศ์ Marattiaceae เป็นเฟินที่มีหัวอยู่ใต้ดิน หัวใหญ่ ใบที่หลุดออกไปจะทิ้งขั้วไว้มองคล้ายกีบเท้าของแรดหรือควายมาก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน มีอับสปอร์สีน้ำตาลแดงสองแถวเรียงกันที่ขอบใบตลอดความยาวใบ กระจายพันธุ์ในออสเตรเลีย นิวกินี และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก[1] เป็นยาสมุนไพร ฤทธิ์เย็น แก้ไข้ ใบอ่อนกินเป็นผักสด หัวพกไว้ติดตัว เชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยม หรือใช้ผสมในพิมพ์พระเครื่อง ชาวเผ่าลัวะใช้แช่น้ำดื่มรวมกับต้นมหาสดำใช้แก้ท้องอืด[2] อ้างอิง

เศรษฐมนตร์ กาญจนกุล. ว่าน. กทม. เศรษฐศิลป์. 2553 หน้า 20 ↑ "Angiopteris evecta". Global Invasive Species. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2015-03-12 . ↑ ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล. 2541. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวขมุ ชาวลัวะและชาวถิ่นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่านวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่242 หน้า ดูฉบับเต็ม เก็บถาวร 2020-08-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ว่านกีบแรด&oldid=10450613"
.

สมุนไพรอื่นๆ

11

กระวานไทย
กระวานไทย ชื่อเครื่องยากระวานไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่ที่มีอายุ 4-5 ปี, เมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระวานไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระวานขาว (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) ข่าโคม ข่าโคก หมากเนิ้ง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปล้าก้อ (ปัตตานี) มะอี้ (เหนือ) กระวานดำ กระวานแดง กระวานโพธิสัตว์ กระวานจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์Amomum krervanh Pierre ex Gagnep ชื่อพ้องAmomum verum ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:    &nbs...

74

น้อยหน่า
น้อยหน่า ชื่อเครื่องยาน้อยหน่า ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ดจากผลสุก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาน้อยหน่า ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เตียบ น้อยแน่ มะนอแน่ มะแน่ มะออจ้า มะโอจ่า ลาหนัง หมักเขียบ ลาหนัง ชื่อวิทยาศาสตร์Annona squamosa L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Annonaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เมล็ดรูปไข่หรือรูปรี แข็ง สีดำ หรือน้ำตาลเข้ม เป็นมัน ขนาดกว้าง 3-6 มม. ยาว 1 ซม. ในผลหนึ่งมีประมาณ ...

177

กุ่มบก
กุ่มบก ชื่อเครื่องยากุ่มบก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากุ่มบก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ผักก่าม (อีสาน) กุ่ม ผักกุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์Crateva adansonii DC. ชื่อพ้องCrateva guineensis Schumach. & Thonn., Crateva laeta ชื่อวงศ์Capparaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เปลือกต้นสีเทา หรือสีน้ำตาลอ่อน ค่อนข้างเรียบ หรือมีรอยแตกตามขวาง ผิวเปลือกด้านในสีขาวนวลหรือออ...

67

เทียนข้าวเปลือก
เทียนข้าวเปลือก ชื่อเครื่องยาเทียนข้าวเปลือก ชื่ออื่นๆของเครื่องยายี่หร่าหวาน (Sweet Fennel) เทียนแกลบ ได้จากผลแก่ แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนข้าวเปลือก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ยี่หร่าหวาน เทียนแกลบ ชื่อวิทยาศาสตร์Foeniculum vulgare Miller subsp. var. vulgare ชื่อพ้องFoeniculum dulce (Miller.) Battandier et Trabut. F.officinale All. F.capillaceum Gilib, Anethum foeniculum ชื่อวงศ์Umbelliferae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:     ...

121

ลูกจันทน์
ลูกจันทน์ ชื่อเครื่องยาลูกจันทน์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหน่วยสาน ได้จากเมล็ดแห้ง (จากผลสุก) ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาจันทน์เทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลูกจันทน์ จันทน์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์Myristica fragrans Houtt. ชื่อพ้องAruana silvestris Burm.f., Myristica aromatica Sw., Myristica moschata Thunb., Myristica officinalis L.f., Palala fragrans (Houtt.) Kuntze ชื่อวงศ์Myristicaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:       &nbs...

151

ขมิ้นอ้อย
ขมิ้นอ้อย ชื่อเครื่องยาขมิ้นอ้อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขมิ้นอ้อย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ขมิ้นอ้อย (กลาง),ขมิ้นขึ้น (เหนือ),แฮ้วดำ (เชียงใหม่), ละเมียด (เขมร) ขมิ้นเจดีย์ ว่านเหลือง ขมิ้นหัวขึ้น สากกะเบือละว้า ชื่อวิทยาศาสตร์Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe ชื่อพ้องAmomum latifolium Lam., Amomum zedoaria Christm., Costus luteus Blanco, Costus nigricans Blanco, Curcuma malabarica Velay., Amalraj & Mural., Curcuma pallida Lou...

81

ปลาไหลเผือกน้อย
ปลาไหลเผือกน้อย ชื่อเครื่องยาปลาไหลเผือกน้อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาปลาไหลเผือกน้อย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เอี่ยนด่อน (ตะวันออกเฉียงเหนือ)ในภาษาอีสาน “เอียน” แปลว่าปลาไหล “ด่อน” คือสีขาว ตรึงบาดาล หยิกบ่ถอง ชื่อวิทยาศาสตร์Eurycoma harmandiana Pierre ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Simaroubaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            มีรากแก้วขนาดใหญ่เพียงรากเดียว รากยาว สีขาวน...

100

มะขามแขก
มะขามแขก ชื่อเครื่องยามะขามแขก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ฝัก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะขามแขก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia acutifolia Del. (Cassia senna L. Senna alexandrina P. Miller) C. angustifolia Vahl. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Caesalpiniaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบแห้งของมะขามแขกชนิด C. angustifolia มีสีเขียวอมน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปวง...

68

เทียนดำ
เทียนดำ ชื่อเครื่องยาเทียนดำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนดำ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Nigella sativa L. ชื่อพ้องNigella cretica Mill. ชื่อวงศ์Ranunculaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เมล็ดรูปสามเหลี่ยม ถึงห้าเหลี่ยม สีดำ เนื้อในสีขาว ขนาดกว้าง 1.4-1.8 มิลลิเมตร ยาว 2.5-3.0 มิลลิเมตร   เมล็ดแก่แห้ง มีสีดำสนิท ผิวนอกขรุขระ ไม่ม...

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

View
สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

View
ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

View
Herb

Herb

Herb

View
ว่านกีบแรด

ว่านกีบแรด

ว่านกีบแรด

View
ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

View
ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

View
Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

View
ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

View
ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

View