Menu

ว่านกีบแรด

ชื่อเครื่องยา

ว่านกีบแรด

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

เหง้า

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ว่านกีบแรด

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

กีบม้าลม กีบแรด ว่านกีบม้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.

ชื่อพ้อง

Polypodium evectum

ชื่อวงศ์

Marattiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

            เหง้าใหญ่ มีกลีบแข็ง คล้ายกีบเท้าแรด หรือกีบเท้ากระบือ มีขนาดสั้น ผิวเป็นลูกคลื่น ผิวเหง้าด้านนอกสีน้ำตาลเข้มถึงดำ เนื้อข้างในสีเหลือง

 

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

            ไม่มีข้อมูล

 

สรรพคุณ:

            ตำรายาไทย เหง้า รสจืดฝาดเย็น แก้พิษไข้ พิษตานซาง แก้พิษกำเดา แก้ฝี รักษาแผลในปากคอ แก้น้ำลายเหนียว แก้กาฬมูตร (ปัสสาวะสีดำ) แก้ปวดศีรษะ ขับปัสสาวะ ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย อาเจียน แก้ตาเจ็บ มักใช้ร่วมกับว่านร่อนทอง ราก รสจืดเย็นฝาด ใช้ห้ามเลือด

            ตำรับยาโบราณ ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงเลือด โดยใช้เหง้าหั่นตาก ดองเหล้า หรือต้มน้ำกิน แก้ปวดหลัง ปวดเอว ลดความดันโลหิต การใช้รักษาแผลในปากคอ จะนำมาฝนกับน้ำ หรือต้มเคี่ยวให้ข้นๆ ใช้ทา หรืออมไว้ ให้ตัวยาสัมผัสกับแผล

            บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ระบุการใช้เหง้าว่านกีบแรด ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ใน “ตำรับยาเขียวหอม”  สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัด และอีสุกอีใส)

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

           ไม่มีข้อมูล

 

องค์ประกอบทางเคมี:

         ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

        ฤทธิ์ลดอาการปวด

       การทดสอบฤทธิ์ลดปวด ด้วยวิธี Abdominal Writhing Test โดยการให้สารสกัดเมทานอลจากรากว่านกีบแรด ป้อนให้แก่หนูถีบจักร ในขนาดยา 50, 100, 200 และ 400 mg/kg หนูถูกกระตุ้นให้ปวดด้วยการฉีดกรดอะซีติกเข้าไปยังช่องท้อง ผลการทดลองพบว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนท้องของหนูลดลง เท่ากับ 25.9, 40.7, 48.1 และ 59.3% ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน aspirin ขนาดยา 200 และ 400 mg/kg การหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนท้องของหนูลดลงเท่ากับ 48.1 และ 63.0% ตามลำดับ (Molla, et al., 2014)

       ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด

       การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธี oral glucose tolerance tests (OGTT) โดยการให้สารสกัดเมทานอลจากรากว่านกีบแรด ป้อนให้แก่หนูถีบจักร ในขนาดยา 50, 100, 200  และ 400 mg/kg หลังจากนั้นจึงป้อนน้ำตาลกลูโคสในขนาด 2 กรัม กลูโคส/ kg body weight แก่หนู จากนั้น 2 ชั่วโมง จึงวัดระดับน้ำตาลในเลือดหนู ผลการทดลองพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลงเท่ากับ 11.3, 23.0, 32.8 และ 46.7% ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน glibenclamide ขนาดยา 10 mg/kg body weight ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง เท่ากับ 47.4% (Molla, et al., 2014)

       

การศึกษาทางคลินิก:

       ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางพิษวิทยา

       การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดเหง้าด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 1,111 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2546)

      การทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรด้วยการแบ่งหนูเป็น 9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหนู 6 ตัว กลุ่มที่ 1 ได้รับ 1% Tween 80 (2 ml mg/kg body weight) กลุ่มที่ 2-9 ได้รับ สารสกัดว่านกีบแรดขนาด 100, 200, 300, 600, 800, 1000, 2000 และ 3000 mg/kg body weight ติดตามอย่างใกล้ชิดใน 8 ชั่วโมงแรก และติดตามในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา พบว่าไม่มีการเกิดพิษใดๆ หนูทดลองมีพฤติกรรมที่ปกติ ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีการตายของหนูทดลอง (Molla, et al., 2014)

 

เอกสารอ้างอิง:

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.

2. Molla F, Rahman S, Bashar A, Rahmatullah M.Phytochemical screening and pharmacological studies with Angiopteris evecta roots.World Journal of Pharmaceutical Research. 2014:3(8):105-115.

 

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ว่านกีบแรด

...

Other Related ว่านกีบแรด

ข้อมูล ว่านกีบแรด จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


ว่านกีบแรด สถานะการอนุรักษ์ Conservation Dependent  (EPBC Act) การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae หมวด: Pteridophyta ชั้น: Marattiopsida อันดับ: Marattiales วงศ์: Marattiaceae สกุล: Angiopteris สปีชีส์: A.  evecta ชื่อทวินาม Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. ชื่อพ้อง Polypodium evectum G.Forst. Angiopteris elongata Hieron. ว่านกีบแรดหรือว่านกีบม้า ชื่อวิทยาศาสตร์: Angiopteris evecta เป็นพืชในวงศ์ Marattiaceae เป็นเฟินที่มีหัวอยู่ใต้ดิน หัวใหญ่ ใบที่หลุดออกไปจะทิ้งขั้วไว้มองคล้ายกีบเท้าของแรดหรือควายมาก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน มีอับสปอร์สีน้ำตาลแดงสองแถวเรียงกันที่ขอบใบตลอดความยาวใบ กระจายพันธุ์ในออสเตรเลีย นิวกินี และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก[1] เป็นยาสมุนไพร ฤทธิ์เย็น แก้ไข้ ใบอ่อนกินเป็นผักสด หัวพกไว้ติดตัว เชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยม หรือใช้ผสมในพิมพ์พระเครื่อง ชาวเผ่าลัวะใช้แช่น้ำดื่มรวมกับต้นมหาสดำใช้แก้ท้องอืด[2] อ้างอิง [ แก้ ] เศรษฐมนตร์ กาญจนกุล. ว่าน. กทม. เศรษฐศิลป์. 2553 หน้า 20 ↑ "Angiopteris evecta". Global Invasive Species. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2015-03-12 . ↑ ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล. 2541. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวขมุ ชาวลัวะและชาวถิ่นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่านวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่242 หน้า ดูฉบับเต็ม เก็บถาวร 2020-08-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ว่านกีบแรด&oldid=11319858"
.

สมุนไพรอื่นๆ

161

ว่านกีบแรด
ว่านกีบแรด ชื่อเครื่องยาว่านกีบแรด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านกีบแรด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กีบม้าลม กีบแรด ว่านกีบม้า ชื่อวิทยาศาสตร์Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm. ชื่อพ้องPolypodium evectum ชื่อวงศ์Marattiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             เหง้าใหญ่ มีกลีบแข็ง คล้ายกีบเท้าแรด หรือกีบเท้ากระบือ มีขนาดสั้น ผิวเป็นลูกคลื่น ผิวเหง้าด้า...

183

สะค้าน
สะค้าน ชื่อเครื่องยาสะค้าน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะค้าน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตะค้านเล็ก ตะค้านหยวก ชื่อวิทยาศาสตร์1. Piper interruptum Opiz , 2. Piper ribesioides Wall. 3. Piper wallichii (Miq.) Hand.-Mazz. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Piperaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เถาแห้งสีน้ำตาล ทรงกระบอก ผิวขรุขระ มีข้อปล้อง หน้าตัดตามขวงมีลายเส้นเป็นแนวรัศมี เปลือกค่...

154

เปราะหอม
เปราะหอม ชื่อเครื่องยาเปราะหอม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเปราะหอม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านหอม ว่านตีนดิน ว่านแผ่นดินเย็น หอมเปราะ เปราะหอมขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Kaempferia galanga L. ชื่อพ้องAlpinia sessilis J.Koenig, Kaempferia humilis Salisb., Kaempferia latifolia Donn ex Hornem., Kaempferia marginata Carey ex Roscoe, Kaempferia plantaginifolia Salisb., Kaempferia procumbens Noronha ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษ...

150

อ้อยแดง
อ้อยแดง ชื่อเครื่องยาอ้อยแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยาอ้อยดำ ได้จากลำต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาอ้อยแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)อ้อย อ้อยขม อ้อยแดง อ้อยตาแดง ชื่อวิทยาศาสตร์Saccharum officinarum Linn. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Graminae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นแข็งแรง ต้นมีลักษณะคล้ายต้นอ้อยทั่วไป แต่จะมีสีม่วงแดง ถึงดำ มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้าน ลำต้นกลมยาว เห็นข้อและปล้องชัดเจน แต่ละ...

40

คนทีสอ
คนทีสอ ชื่อเครื่องยาคนทีสอ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)คนทีสอขาว(ชลบุรี);โคนดินสอ (ภาคกลาง จันทบุรี) ดินสอ (ภาคกลาง) สีสอ (ประจวบคีรีขันธ์) มูดเพิ่ง (ตาก)ผีเสื้อน้อย (เหนือ) สีเสื้อน้อย ดอกสมุทร (เชียงใหม่) ผีเสื้อ (เลย) ทีสอ เทียนขาว (เพชรบุรี) คุนตีสอ (สตูล) ชื่อวิทยาศาสตร์Vitex trifolia Linn. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Verbenaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:       &nbs...

53

ชุมเห็ดเทศ
ชุมเห็ดเทศ ชื่อเครื่องยาชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบสดและแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชุมเห็ดเทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชุมเห็ดใหญ่ ลับหมื่นหลวง ชี้คาก หมากกะลิงเทศ ส้มเห็ด ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia alata L. ชื่อพ้องSenna alata (L.) Roxb., Cassia bracteata ชื่อวงศ์Leguminosae-Caesalpinoideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบรูปวงรีแกมขอบขนาน หรือรูปไข่กลับ กว้าง 3-7 เซนติเมตร ย...

115

รางจืด
รางจืด ชื่อเครื่องยารางจืด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ราก เถา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ยาเขียว เครือเขาเขียว กำลังช้างเผือก หนามแน่(เหนือ) ย่ำแย้(อุตรดิตถ์) น้ำนอง คาย(ยะลา) ดุเหว่า(ปัตตานี) รางเย็น ทิดพุด แอดแอ รางจืดเถา ชื่อวิทยาศาสตร์Thunbergia laurifolia L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Thunbergiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เถาที่มีอายุมากจะมีเนื้อแข็งขนาดกลาง เ...

192

ย่านาง
ย่านาง ชื่อเครื่องยาย่านาง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาย่านาง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จ้อยนาง (เชียงใหม่) เถาวัลย์เขียว (กลาง) ยาดนาง วันยอ (สุราษฎร์ธานี) เถาร้อยปลา ปู่เจ้าเขาเขียว เถาย่านาง ย่านางขาว ย่านนาง หญ้าภคินี ชื่อวิทยาศาสตร์Tiliacora triandra (Colebr.) Diels ชื่อพ้องCocculus triandrus Colebr., Limacia triandra ชื่อวงศ์Menispermaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:        &n...

11

กระวานไทย
กระวานไทย ชื่อเครื่องยากระวานไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่ที่มีอายุ 4-5 ปี, เมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระวานไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระวานขาว (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) ข่าโคม ข่าโคก หมากเนิ้ง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปล้าก้อ (ปัตตานี) มะอี้ (เหนือ) กระวานดำ กระวานแดง กระวานโพธิสัตว์ กระวานจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์Amomum krervanh Pierre ex Gagnep ชื่อพ้องAmomum verum ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:    &nbs...

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

View
สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

View
ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

View
Herb

Herb

Herb

View
ว่านกีบแรด

ว่านกีบแรด

ว่านกีบแรด

View
ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

View
ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

View
Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

View
ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

View
ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

View