Menu

ว่านกีบแรด

ชื่อเครื่องยา

ว่านกีบแรด

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

เหง้า

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

ว่านกีบแรด

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

กีบม้าลม กีบแรด ว่านกีบม้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

Angiopteris evecta (G. Forst.) Hoffm.

ชื่อพ้อง

Polypodium evectum

ชื่อวงศ์

Marattiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:

            เหง้าใหญ่ มีกลีบแข็ง คล้ายกีบเท้าแรด หรือกีบเท้ากระบือ มีขนาดสั้น ผิวเป็นลูกคลื่น ผิวเหง้าด้านนอกสีน้ำตาลเข้มถึงดำ เนื้อข้างในสีเหลือง

 

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

เครื่องยา ว่านกีบแรด

 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:

            ไม่มีข้อมูล

 

สรรพคุณ:

            ตำรายาไทย เหง้า รสจืดฝาดเย็น แก้พิษไข้ พิษตานซาง แก้พิษกำเดา แก้ฝี รักษาแผลในปากคอ แก้น้ำลายเหนียว แก้กาฬมูตร (ปัสสาวะสีดำ) แก้ปวดศีรษะ ขับปัสสาวะ ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย อาเจียน แก้ตาเจ็บ มักใช้ร่วมกับว่านร่อนทอง ราก รสจืดเย็นฝาด ใช้ห้ามเลือด

            ตำรับยาโบราณ ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงเลือด โดยใช้เหง้าหั่นตาก ดองเหล้า หรือต้มน้ำกิน แก้ปวดหลัง ปวดเอว ลดความดันโลหิต การใช้รักษาแผลในปากคอ จะนำมาฝนกับน้ำ หรือต้มเคี่ยวให้ข้นๆ ใช้ทา หรืออมไว้ ให้ตัวยาสัมผัสกับแผล

            บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา ระบุการใช้เหง้าว่านกีบแรด ร่วมกับสมุนไพรอื่นๆ ใน “ตำรับยาเขียวหอม”  สรรพคุณ บรรเทาอาการไข้ ร้อนในกระหายน้ำ แก้พิษหัด พิษอีสุกอีใส (บรรเทาอาการไข้จากหัด และอีสุกอีใส)

 

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:

           ไม่มีข้อมูล

 

องค์ประกอบทางเคมี:

         ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:

        ฤทธิ์ลดอาการปวด

       การทดสอบฤทธิ์ลดปวด ด้วยวิธี Abdominal Writhing Test โดยการให้สารสกัดเมทานอลจากรากว่านกีบแรด ป้อนให้แก่หนูถีบจักร ในขนาดยา 50, 100, 200 และ 400 mg/kg หนูถูกกระตุ้นให้ปวดด้วยการฉีดกรดอะซีติกเข้าไปยังช่องท้อง ผลการทดลองพบว่าการหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนท้องของหนูลดลง เท่ากับ 25.9, 40.7, 48.1 และ 59.3% ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน aspirin ขนาดยา 200 และ 400 mg/kg การหดตัวของกล้ามเนื้อส่วนท้องของหนูลดลงเท่ากับ 48.1 และ 63.0% ตามลำดับ (Molla, et al., 2014)

       ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด

       การทดสอบฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด ด้วยวิธี oral glucose tolerance tests (OGTT) โดยการให้สารสกัดเมทานอลจากรากว่านกีบแรด ป้อนให้แก่หนูถีบจักร ในขนาดยา 50, 100, 200  และ 400 mg/kg หลังจากนั้นจึงป้อนน้ำตาลกลูโคสในขนาด 2 กรัม กลูโคส/ kg body weight แก่หนู จากนั้น 2 ชั่วโมง จึงวัดระดับน้ำตาลในเลือดหนู ผลการทดลองพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลงเท่ากับ 11.3, 23.0, 32.8 และ 46.7% ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับยามาตรฐาน glibenclamide ขนาดยา 10 mg/kg body weight ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลง เท่ากับ 47.4% (Molla, et al., 2014)

       

การศึกษาทางคลินิก:

       ไม่มีข้อมูล

 

การศึกษาทางพิษวิทยา

       การทดสอบพิษเฉียบพลันของสารสกัดเหง้าด้วยเอทานอล 50% โดยให้หนูกินในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม (คิดเป็น 1,111 เท่า เปรียบเทียบกับขนาดรักษาในคน) และให้โดยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังหนู ในขนาด 10 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ตรวจไม่พบอาการเป็นพิษ (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2546)

      การทดสอบพิษเฉียบพลันในหนูถีบจักรด้วยการแบ่งหนูเป็น 9 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีหนู 6 ตัว กลุ่มที่ 1 ได้รับ 1% Tween 80 (2 ml mg/kg body weight) กลุ่มที่ 2-9 ได้รับ สารสกัดว่านกีบแรดขนาด 100, 200, 300, 600, 800, 1000, 2000 และ 3000 mg/kg body weight ติดตามอย่างใกล้ชิดใน 8 ชั่วโมงแรก และติดตามในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา พบว่าไม่มีการเกิดพิษใดๆ หนูทดลองมีพฤติกรรมที่ปกติ ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีการตายของหนูทดลอง (Molla, et al., 2014)

 

เอกสารอ้างอิง:

1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2546. ประมวลผลงานวิจัยด้านพิษวิทยา ของสถาบันวิจัยสมุนไพร เล่ม 1.โรงพิมพ์การศาสนา:กรุงเทพมหานคร.

2. Molla F, Rahman S, Bashar A, Rahmatullah M.Phytochemical screening and pharmacological studies with Angiopteris evecta roots.World Journal of Pharmaceutical Research. 2014:3(8):105-115.

 

ข้อมูลตำรับยาเขียวหอม : www.thai-remedy.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ ว่านกีบแรด

...

Other Related ว่านกีบแรด

ข้อมูล ว่านกีบแรด จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


ว่านกีบแรด สถานะการอนุรักษ์ Conservation Dependent  (EPBC Act) การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae หมวด: Pteridophyta ชั้น: Marattiopsida อันดับ: Marattiales วงศ์: Marattiaceae สกุล: Angiopteris สปีชีส์: A.  evecta ชื่อทวินาม Angiopteris evecta (G.Forst.) Hoffm. ชื่อพ้อง Polypodium evectum G.Forst. Angiopteris elongata Hieron. ว่านกีบแรดหรือว่านกีบม้า ชื่อวิทยาศาสตร์: Angiopteris evecta เป็นพืชในวงศ์ Marattiaceae เป็นเฟินที่มีหัวอยู่ใต้ดิน หัวใหญ่ ใบที่หลุดออกไปจะทิ้งขั้วไว้มองคล้ายกีบเท้าของแรดหรือควายมาก ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น แผ่นใบหนา สีเขียวเป็นมัน มีอับสปอร์สีน้ำตาลแดงสองแถวเรียงกันที่ขอบใบตลอดความยาวใบ กระจายพันธุ์ในออสเตรเลีย นิวกินี และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก[1] เป็นยาสมุนไพร ฤทธิ์เย็น แก้ไข้ ใบอ่อนกินเป็นผักสด หัวพกไว้ติดตัว เชื่อว่ามีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยม หรือใช้ผสมในพิมพ์พระเครื่อง ชาวเผ่าลัวะใช้แช่น้ำดื่มรวมกับต้นมหาสดำใช้แก้ท้องอืด[2] อ้างอิง [ แก้ ] เศรษฐมนตร์ กาญจนกุล. ว่าน. กทม. เศรษฐศิลป์. 2553 หน้า 20 ↑ "Angiopteris evecta". Global Invasive Species. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-03-03. สืบค้นเมื่อ 2015-03-12 . ↑ ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล. 2541. พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวขมุ ชาวลัวะและชาวถิ่นในบางพื้นที่ของจังหวัดน่านวิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่242 หน้า ดูฉบับเต็ม เก็บถาวร 2020-08-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=ว่านกีบแรด&oldid=11319858"
.

สมุนไพรอื่นๆ

100

มะขามแขก
มะขามแขก ชื่อเครื่องยามะขามแขก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ฝัก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะขามแขก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Cassia acutifolia Del. (Cassia senna L. Senna alexandrina P. Miller) C. angustifolia Vahl. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Caesalpiniaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบแห้งของมะขามแขกชนิด C. angustifolia มีสีเขียวอมน้ำตาล ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปวง...

104

มะตูม
มะตูม ชื่อเครื่องยามะตูม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะตูม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มะปิน(เหนือ), กะทันตาเถร (ปัตตานี), ตูม(ใต้), บักตูม(อีสาน), ตุ่มตัง (ปัตตานี), พะโนงค์ (เขมร), มะตูม (กลาง), มะปีส่า (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) ชื่อวิทยาศาสตร์Aegle marmelos (L.) Corr. ชื่อพ้องBelou marmelos (L.) Lyons, Bilacus marmelos (L.) Kuntze, Crateva marmelos L., Feronia pellucida ชื่อวงศ์Rutaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:  &...

128

ส้มจีน
ส้มจีน ชื่อเครื่องยาส้มจีน ชื่ออื่นๆของเครื่องยาส้มเกลี้ยง ได้จากเปลือกผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาส้มจีน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มตรา ส้มเกลี้ยง น้ำผึ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus sinensis Osbeck. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Rutaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ผลกลม เปลือกติดเนื้อ ไม่ล่อน ผิวเปลือกหนา ไม่เรียบ สีเหลือง พบต่อมน้ำมันที่ผิวด้านนอก พบรอยที่เคยมีก้านผลติดอยู่ เนื้อผลชั้นกลางสีขาวเหลือง หรือส...

196

ชะเอมเทศ
ชะเอมเทศ ชื่อเครื่องยาชะเอมเทศ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก และลำต้นใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาชะเอมเทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ชะเอมจีน (ทั่วไป), กำเช้า (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์Glycyrrhiza glabra L. ชื่อพ้องGlycyrrhiza brachycarpa Boiss., G. glandulifera Waldst. & Kit., G. hirsuta Pall., G. pallida Boiss. & Noe, G. pallida Boiss., G. violacea ชื่อวงศ์Leguminosae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:        &...

8

กระเทียม
กระเทียม ชื่อเครื่องยากระเทียม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากลำต้นใต้ดิน (หัว) หรือกลีบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระเทียม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)หัวเทียม (ภาคใต้) กะเที้ยม (อีสาน) กระเทียม (ภาคกลาง) หอมขาว กระเทียมขาว (อุดรธานี) กระเทียมจีน (ทั่วไป) ปะเซ้วา (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) หอมเทียม (เหนือ) เทียม หัวเทียม (คาบสมุทร) ชื่อวิทยาศาสตร์Allium sativum L. ชื่อพ้องAllium controversum Schrad. ex Willd., Allium longicuspis Regel, Allium ophioscorodon Link, Allium pek...

58

ดีปลี
ดีปลี ชื่อเครื่องยาดีปลี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลที่แก่จัดแต่ยังไม่สุก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาดีปลี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ดีปลีเชือก ประดงข้อ ปานนุ พิษพญาไฟ ปีกผัวะ ชื่อวิทยาศาสตร์Piper retrofractum Vahl ชื่อพ้องPiper chaba Hunter., P. officinarum ชื่อวงศ์Piperaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลแห้งสีน้ำตาลแดง  ผลอัดกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอก  โคนโต  ปลายเล...

187

ขิงแห้ง
ขิงแห้ง ชื่อเครื่องยาขิงแห้ง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา- ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาขิงแห้ง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)- ชื่อวิทยาศาสตร์Zingiber ligulatum Roxb. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เหง้ามีลักษณะเป็นข้อๆ แบนในแนวนอน แตกแขนง รูปร่างเหมือนฝ่ามือประกอบด้วยแง่งเล็กๆ ขนาดยาว 3-6 เซนติเมตร กว้าง 1-2 เซนติเมตร ผิวนอกสีน้ำตาลอ่อน ภายในมีสีขาวแกมม่วงอ่อนๆ เน...

178

กุ่มน้ำ
กุ่มน้ำ ชื่อเครื่องยากุ่มน้ำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากุ่มน้ำ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กุ่ม (เลย) อำเภอ (สุพรรณบุรี) ผักกุ่ม ก่าม (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Crateva religiosa G.Forst. ชื่อพ้องCrateva brownii Korth. ex Miq., Crateva hansemannii K.Schum., Crateva macrocarpa Kurz, Crateva magna (Lour.) DC., Crateva membranifolia Miq. , Crateva speciosa ชื่อวงศ์Capparaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา: ...

103

มะคำดีควาย
มะคำดีควาย ชื่อเครื่องยามะคำดีควาย ชื่ออื่นๆของเครื่องยาประคำดีควาย ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะคำดีควาย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ประคำดีควาย, ประคำดีกระบือ, ส้มป่อยเทศ(เชียงใหม่), ชะแซ(กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), คำดีควาย(ใต้), มะซัก(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Sapindus rarak DC. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Sapindaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลแก่จะแห้ง ค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางราว 1.5-2 ...

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

ว่านกีบแรดหรือกีบม้าลมเฟิร์นกีบแรดสมุนไพรสรรพคุณดีอีก 1 ตัว

View
สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

สมุนไพรแก้ปวดหลัง ปวดเอว (สมุนไพรว่านกีบแรด)

View
ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

ว่านกลีบแรด ว่านโบราณยุคจูลาสสิค วรากรสมุนไพร โทร 0616498997 ไอดีไลน์ herbsddd

View
Herb

Herb

Herb

View
ว่านกีบแรด

ว่านกีบแรด

ว่านกีบแรด

View
ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

ว่านกีบแรด#ตระกูลเดียวกันกับเฟิร์นของรวมมิตรฟาร์ม วาไรตี้

View
ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

ต้นกีบแรด#เฟิร์น#สวยงาม

View
Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

Fern-Angiopteris palmiformis กีบแรด

View
ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

ว่านกีบแรดบำบัดโรคหัวใจบำรุงกำลังควบคุมน้ำตาลลดเบาหวาน@สมุนไพร #ลุงโจสมุนไพร #โจฮักนะสารคาม EP.122

View
ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

ขึ้นอันดับ1สมุนไพรเงินล้าน ทั่วโลกแห่ซื้อคนก็แห่เก็บมาขาย สรรพคุณเป็นยาให้เจริญอาหาร

View