Menu

หัวร้อยรู

ชื่อเครื่องยา

หัวร้อยรู

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

กระเช้าผีมด

ได้จาก

หัว

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

หัวร้อยรู

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ร้อยรู ปุ่มฟ้า ดาลูบูตาลิมา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Hydnophytum formicarium Jack.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           เป็นพืชจำพวกหัว ที่อาศัยเกาะตามต้นไม้อื่น ต้นแก่มีหัวกลมโตขนาดเท่าลูกมะพร้าวห้าว ภายในหัวเป็นรูย้อนขึ้น ย้อนลง พรุนไปทั่ว เมื่อผ่าออกดู มักมีมดดำอาศัยอยู่เต็มหัว ต้องนำมาแช่น้ำทิ้งไว้จนกว่ามดจะออกไปหมด เนื้อนิ่ม สีน้ำตาลไหม้ มักขึ้นตามคาคบไม้ หัวมีรสเมา

 

หัวร้อยรู

 

หัวร้อยรู

 

เครื่องยา หัวร้อยรู

 

หัวร้อยรู

 

หัวร้อยรู ที่จัดแสดงในงานสมุนไพรแห่งชาติ

 

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล
 
สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: หัวบำรุงหัวใจ ขับชีพจร ขับพยาธิ แก้พิษในข้อในกระดูก แก้พิษประดง แก้ข้อเข่าข้อเท้าบวม รักษามะเร็ง
           หัวร้อยรู จัดอยู่ใน “พิกัดมหากาฬทั้ง 5” คือการจำกัดตัวยารักษากาฬ 5 อย่างมี หัวถั่วพู หัวกระเช้าผีมด หัวร้อยรู มหากาฬนกยูง มหากาฬใหญ่ สรรพคุณ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้พิษอักเสบ ช้ำบวม แก้พิษไข้ ไข้กาฬ ประดงผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูลข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ หัวร้อยรู

...

Other Related หัวร้อยรู

ข้อมูล หัวร้อยรู จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


หัวร้อยรู ลักษณะต้นของหัวร้อยรู การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots ไม่ได้จัดลำดับ: Asterids อันดับ: Gentianales วงศ์: Rubiaceae สกุล: Hydnophytum สปีชีส์: Hydnophytum formicarium หัวร้อยรู ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydnophytum formicarum หรือ ปุ่มฟ้า ดาลูบูตาลิมา เป็นพืชจำพวกลงหัว ในวงศ์ Rubiaceae เป็นพืชอิงอาศัยกับต้นไม้ชนิดอื่น มักขึ้นตามคาคบไม้ ต้นแก่มีหัวกลมโตขนาดเท่ามะพร้าว ภายในหัวเป็นรูพรุนไปทั่ว จัดเป็นพืชที่อยู่ร่วมกับมด (myrmecophyte) ชนิดหนึ่ง ถ้าผ่าออกดู มักมีมดดำอาศัยอยู่เต็มหัว เนื้อนิ่ม สีน้ำตาลไหม้ เมื่อจะนำมาใช้ ต้องนำมาแช่น้ำทิ้งไว้จนกว่ามดจะออกไปหมด ในตำรายาไทย หัวร้อยรูอยู่ใน “พิกัดมหากาฬทั้ง 5” ที่ใช้ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ แก้พิษอักเสบ ช้ำบวม แก้พิษไข้ ไข้กาฬ ประดงผื่นคัน น้ำเหลืองเสีย ส่วนหัวของหัวร้อยรูเองมีฤทธิ์บำรุงหัวใจ ขับพยาธิ แก้พิษในข้อในกระดูก แก้พิษประดง แก้ข้อเข่าข้อเท้าบวม[1] อ้างอิง [ แก้ ] ↑ หัวร้อยรู-ฐานข้อมูลเครื่องยา เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=หัวร้อยรู&oldid=8436169"
.

สมุนไพรอื่นๆ

97

ฟ้าทะลายโจร
ฟ้าทะลายโจร ชื่อเครื่องยาฟ้าทะลายโจร ชื่ออื่นๆของเครื่องยาฟ้าทะลาย ได้จากส่วนเหนือดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาฟ้าทะลายโจร ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)น้ำลายพังพอน หญ้ากันงู ซีปังฮี ชื่อวิทยาศาสตร์Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees ชื่อพ้องJusticia paniculata Burm.f. ชื่อวงศ์Acanthaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม ใบเดี่ยว ก้านใบยาว 3-10 มิลลิเมตร แผ่นใบรูปไข่หรือรู...

134

ส้มโอ
ส้มโอ ชื่อเครื่องยาส้มโอ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาส้มโอ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)โกรัยตะลอง มะขุน มะโอ ส้มมะโอ ลีมาบาลี สังอู ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus grandis (L.) Osbeck ชื่อพ้องC.maxima (Burm.f.) Merr., Citrus aurantium L. var. grandis L., C. pamplemos Risso., Aurantium maxima ชื่อวงศ์Rutaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลรูปทรงกลมหรือรูปแพร์ เส้นผ่า...

67

เทียนข้าวเปลือก
เทียนข้าวเปลือก ชื่อเครื่องยาเทียนข้าวเปลือก ชื่ออื่นๆของเครื่องยายี่หร่าหวาน (Sweet Fennel) เทียนแกลบ ได้จากผลแก่ แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนข้าวเปลือก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ยี่หร่าหวาน เทียนแกลบ ชื่อวิทยาศาสตร์Foeniculum vulgare Miller subsp. var. vulgare ชื่อพ้องFoeniculum dulce (Miller.) Battandier et Trabut. F.officinale All. F.capillaceum Gilib, Anethum foeniculum ชื่อวงศ์Umbelliferae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:     ...

136

สะบ้า
สะบ้า ชื่อเครื่องยาสะบ้า ชื่ออื่นๆของเครื่องยาสะบ้ามอญ ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสะบ้า ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สะบ้ามอญ สะบ้าใหญ่ สะบ้าหลวง มะบ้าหลวง มะนิม หมากงิม บ้า ย่านบ้า สะบ้าหนัง สะบ้าแฝก กาบ้า ชื่อวิทยาศาสตร์Entada rheedii Spreng. ชื่อพ้องAdenanthera gogo Blanco, Entada gogo (Blanco) I.M.Johnst., E. monostachya DC., E. pursaetha DC., E. pusaetha DC. [Spelling variant], E. rheedei Spreng. [Spelling variant], E. scheffleri Ridl., Mimosa entada ...

91

พริกไทยล่อน
พริกไทยล่อน ชื่อเครื่องยาพริกไทยล่อน ชื่ออื่นๆของเครื่องยาพริกล่อน พริกไทยขาว ได้จากผลสุกตากแห้งที่ร่อนเปลือกออกแล้ว ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพริกไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)พริกน้อย พริกขี้นก ชื่อวิทยาศาสตร์Piper nigrum L. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Piperaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            พริกไทยล่อนได้จากผลสุกของของพริกไทยเมื่อผลสุกแล้วจะเก็บเอามาใส่รวมกันไว้ในกระสอบ แช่น้ำไว้ อาจใช้ไม้ทุบเบาๆจ...

3

กระชาย
กระชาย ชื่อเครื่องยากระชาย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า และราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระชาย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กะแอน ขิงทราย (มหาสารคาม) ละแอน (เหนือ) ว่านพระอาทิตย์ (กรุงเทพฯ) จี๊ปู ซีพู เป๊าะซอเร้าะ เป๊าะสี่ (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) ขิงแดง ขิงกระชาย ชื่อวิทยาศาสตร์Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ชื่อพ้องBoesenbergia cochinchinensis ( Gagnep.) Loes., Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr., Curcuma rotunda L., Gastrochilus panduratus (Roxb.) Ridl....

197

กล้วยตีบ
กล้วยตีบ ชื่อเครื่องยากล้วยตีบ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากล้วยตีบ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Musa ABB group (triploid) cv. ‘teep’ ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Musaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:          รากมีรูปร่างกลมยาว สีน้ำตาลดำ รสฝาดเย็น  มีเส้นใยมาก (กล้วยตีบเป็นกล้วยพันธุ์ลูกผสม ระหว่างกล้วยป่า (Musa acuminata Colla) มียีโนม “A” และกล้วยตานี (Musa...

106

มะลิ
มะลิ ชื่อเครื่องยามะลิ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอกมะลิลา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะลิลา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Jasminum sambac Ait. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Oleaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ดอกแห้งสีน้ำตาล กลีบดอกเป็นหลอดยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5-8 กลีบ เกสรตัวผู้มี 2 อัน กลิ่นหอมเย็น มีกลิ่นเฉพาะตัว รสขม     เครื่องยา ดอกมะลิลา &nbs...

56

ดองดึง
ดองดึง ชื่อเครื่องยาดองดึง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาดองดึง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน (ชลบุรี) ก้ามปู ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู (กลาง) พันมหา (นครราชสีมา) มะขาโก้ง (เหนือ) ดองดึงหัวขวาน ด้ามขวาน หัวฟาน ชื่อวิทยาศาสตร์Gloriosa superba L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Colchicaceae (Liliaceae) ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าขนาดเล็...

พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน ชาหัวร้อยรู

พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน ชาหัวร้อยรู

พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน ชาหัวร้อยรู

View
#รู้เรื่องเมืองตราด กระเช้าผีมด หัวร้อยรู สรรพคุณเป็นมิตรกับร่างกาย ที่บ้านท่าระแนะ

#รู้เรื่องเมืองตราด กระเช้าผีมด หัวร้อยรู สรรพคุณเป็นมิตรกับร่างกาย ที่บ้านท่าระแนะ

#รู้เรื่องเมืองตราด กระเช้าผีมด หัวร้อยรู สรรพคุณเป็นมิตรกับร่างกาย ที่บ้านท่าระแนะ

View
พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน กำแพงเจ็ดชั้นตากแห้ง

พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน กำแพงเจ็ดชั้นตากแห้ง

พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน กำแพงเจ็ดชั้นตากแห้ง

View
ศึกษาวิจัยยาสมุนไพรรักษามะเร็ง

ศึกษาวิจัยยาสมุนไพรรักษามะเร็ง

ศึกษาวิจัยยาสมุนไพรรักษามะเร็ง

View
หัวร้อยรูหรือกระเช้าผีมด

หัวร้อยรูหรือกระเช้าผีมด

หัวร้อยรูหรือกระเช้าผีมด

View
ปวดเข่าปวดข้อเข่าข้อเท้าปวดบวมใช้สมุนไพรหัวร้อยรูต้มกินชะงัดนักแล #โจฮักนะสารคาม EP.886

ปวดเข่าปวดข้อเข่าข้อเท้าปวดบวมใช้สมุนไพรหัวร้อยรูต้มกินชะงัดนักแล #โจฮักนะสารคาม EP.886

ปวดเข่าปวดข้อเข่าข้อเท้าปวดบวมใช้สมุนไพรหัวร้อยรูต้มกินชะงัดนักแล #โจฮักนะสารคาม EP.886

View
หัวร้อยรู

หัวร้อยรู

หัวร้อยรู

View
พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน ชาใบขลู่

พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน ชาใบขลู่

พืชสมุนไพรป่าชายเลน ตอน ชาใบขลู่

View
หัวร้อยรู มาทำไม้โขดแปลก ๆ

หัวร้อยรู มาทำไม้โขดแปลก ๆ

หัวร้อยรู มาทำไม้โขดแปลก ๆ

View
"การดองยา" ภูมิปัญญาไทยสู่สุขภาพ (6 ก.ค. 60)

"การดองยา" ภูมิปัญญาไทยสู่สุขภาพ (6 ก.ค. 60)

"การดองยา" ภูมิปัญญาไทยสู่สุขภาพ (6 ก.ค. 60)

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับหัวร้อยรู
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่