Menu

หมักม่อ

ชื่อเครื่องยา

หมักม่อ

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

หม้อ

ได้จาก

เนื้อไม้ แก่น

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

หมักม่อ

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ต้นขี้หมู(บุรีรัมย์) หม่อ หม้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Rothmannia wittii (Craib.) Bremek.

ชื่อพ้อง

Randia wittii

ชื่อวงศ์

Rubiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           เปลือกสีน้ำตาลอมดำ  แก่น รสสุขุม (จืดมันฝาดหวานร้อน)

 

เครื่องยา หมักม่อ

 

เครื่องยา หมักม่อ

 

เครื่องยา หมักม่อ

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล
 
สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ใช้ แก่น รสสุขุม (จืดมันฝาดหวานร้อน) ปรุงยาต้มดื่มแก้ไข้ ถ่ายเส้นเอ็น แก้อัมพฤกษ์อัมพาต เหน็บชา ถ่ายพิษในตับ ขับปัสสาวะ แก้โรคทางเดินปัสสาวะ
           ยาพื้นบ้าน: ใช้ แก่นหรือราก ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ ลำต้น ผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่มรักษากามโรค
           ตำรายาพื้นบ้านอำนาจเจริญ: ใช้ แก่น นำมาต้มกินแก้ท้องผูก ต้มดื่มตอนที่อยู่ไฟ เป็นสมุนไพรแก้เส้นเอ็น

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูล หมักม่อ จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


หมักม่อ การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots ไม่ได้จัดลำดับ: Asterids อันดับ: Gentianales วงศ์: Rubiaceae สกุล: Rothmannia สปีชีส์: R.  wittii ชื่อทวินาม Rothmannia wittii หมักม่อ ชื่อวิทยาศาสตร์: Rothmannia wittii บุรีรัมย์เรียกต้นขี้หมู เป็นพืชในสกุลสะแล่งหอมไก๋ วงศ์ Rubiaceae เป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีน้ำตาลอมดำ ใบเดี่ยว ดอกออกเป็นกระจุก ปลายยอดสีขาวนวล ช่อละ 1-12 ดอก รูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกด้านในมีจุดประสีม่วงแดง ออกดอกพร้อมกันทั้งต้น บานนานประมาณ 1 สัปดาห์ มีกลิ่นหอมอ่อนตอนกลางคืน ผลกลม ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน พบครั้งแรกที่จ.นครราชสีมา ชื่อสปีชีส์ตั้งเป็นเกียรติแก่พระยาวินิจวนันดร ใช้เป็นไม้ประดับ และมีฤทธิ์ทางยาสมุนไพร ใช้ แก่น ปรุงยาต้มดื่มแก้ไข้ ถ่ายเส้นเอ็น แก้อัมพฤกษ์ อัมพาต เหน็บชา ถ่ายพิษในตับ ขับปัสสาวะ แก้โรคทางเดินปัสสาวะ ใช้ แก่นหรือราก ต้มน้ำดื่มแก้ไข้ ลำต้น ผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่มรักษากามโรค ทางจังหวัดอำนาจเจริญ ใช้ แก่น นำมาต้มกินแก้ท้องผูก ต้มดื่มตอนที่อยู่ไฟ[1] อ้างอิง

ปิยะ เฉลิมกลิ่น จิรพันธุ์ ศรีทองกุล และอนันต์ พิริยะภัทรกิจ. พรรณไม้ที่พบครั้งแรกในประเทศไทย. กทม. โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพ. 2551 หน้า 160 ↑ หมักม่อ-ฐานข้อมูลเครื่องยา เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=หมักม่อ&oldid=7870750"
.

สมุนไพรอื่นๆ

46

งิ้ว
งิ้ว ชื่อเครื่องยางิ้ว ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเนื้อไม้ เปลือกไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยางิ้ว ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)นุ่นป่า งิ้วป่าดอกขาว งิ้วดอกขาว ไกร งิ้วผา (เหนือ) ง้าวป่า (กลาง) งิ้วขาว ชื่อวิทยาศาสตร์Bombax anceps Pierre. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Bombacaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีดำ มีหนามตามแข็งขนาดใหญ่ ตามลำต้นและกิ่งก้าน เนื้อไม้ภายในมีสีเนื้ออ่อนเปรา...

77

บัวขม
บัวขม ชื่อเครื่องยาบัวขม ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอกบัวขม ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาบัวขม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Nymphaea lotus L. var. pubescens Hook.f. & Th. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Nymphaeaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ดอกสีขาว เมื่ออบแห้งแล้วมีสีน้ำตาล กลีบเลี้ยง ยาว 4-5 เซนติเมตร มีกลีบดอก 19 กลีบ รูปหอกกลับ ชั้นเกสรตัวผู้มีลักษณะแบน 60 อัน เกสรตัวผู้ยาว 2 เซนต...

63

เถาวัลย์เปรียง
เถาวัลย์เปรียง ชื่อเครื่องยาเถาวัลย์เปรียง ชื่ออื่นๆของเครื่องยาเถาวัลย์เปรียงขาว ได้จากเถา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเถาวัลย์เปรียง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เครือเขาหนัง เถาตาปลา เครือตาปลา(นครราชสีมา) ย่านเหมาะ(นครศรีธรรมราช) พานไสน(ชุมพร) เครือตับปลา ชื่อวิทยาศาสตร์Derris scandens (Roxb.) Benth ชื่อพ้องBrachypterum scandens (Roxb.) Wight, Brachypterum scandens Benth., Brachypterum timorense Benth., Dalbergia scandens Roxb., Dalbergia timoriensis DC., Deguelia tim...

58

ดีปลี
ดีปลี ชื่อเครื่องยาดีปลี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลที่แก่จัดแต่ยังไม่สุก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาดีปลี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ดีปลีเชือก ประดงข้อ ปานนุ พิษพญาไฟ ปีกผัวะ ชื่อวิทยาศาสตร์Piper retrofractum Vahl ชื่อพ้องPiper chaba Hunter., P. officinarum ชื่อวงศ์Piperaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลแห้งสีน้ำตาลแดง  ผลอัดกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอก  โคนโต  ปลายเล...

173

ข่า
ข่า ชื่อเครื่องยาข่า ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาข่า ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กฎุกโรหินี ข่าตาแดง (กลาง); ข่าหยวก ข่าใหญ่ ข่าหลวง (เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Alpinia galanga (L.) Willd. ชื่อพ้องAlpinia alba (Retz.) Roscoe, Alpinia bifida Warb., Alpinia carnea Griff., Alpinia pyramidata Blume, Alpinia rheedei Wight, Alpinia viridiflora Griff., Amomum galanga (L.) Lour. , Amomum medium Lour., Galanga officinalis Salisb., Hellenia alba (Ret...

89

แฝกหอม
แฝกหอม ชื่อเครื่องยาแฝกหอม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหญ้าแฝก ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาแฝกหอม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)หญ้าแฝกหอม แกงหอม แคมหอม ชื่อวิทยาศาสตร์Vetiveria zizanioides (L.) Nash ชื่อพ้องAnatherum muricatum (Retz.) P.Beauv., Anatherum zizanioides (L.) Hitchc. & Chase Andropogon muricatum Retz., Andropogon muricatus Retz., Andropogon zizanioides (L.) Urb., Chamaeraphis muricata (Retz.) Merr., Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, Holcus zizanio...

85

เปล้าน้อย
เปล้าน้อย ชื่อเครื่องยาเปล้าน้อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเปล้าน้อย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)เปล้าท่าโพ (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Croton fluviatilis Esser ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Euphorbiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ใบก้านใบยาว 1-3.5 มิลลิเมตร  มีขนสั้นนุ่มประปราย แผ่นใบตรงแคบยาว กว้าง 1.5 -2.44 เซนติเมตร ยาว 10-17 เซนติเมตร แผ่นใบบางคล้...

62

ตูมกา
ตูมกา ชื่อเครื่องยาตูมกา ชื่ออื่นๆของเครื่องยาโกฐกะกลิ้ง ได้จากเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาแสลงใจ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตูมกาขาว ขี้กา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) มะติ่ง มะติ่งต้น มะติ่งหมาก (เหนือ) แสงเบื่อ แสลงเบื่อ แสลงโทน แสลงทม ตูมกาต้น ตึ่ง ตึ่งต้น เม็ดกะจี้ กระดุมสุนัข ถั่วพิษ กระดุมผู้สั่น ชื่อวิทยาศาสตร์Strychnos nux-blanda A.W. Hill ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Strychnaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:         &...

142

หมักม่อ
หมักม่อ ชื่อเครื่องยาหมักม่อ ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหม้อ ได้จากเนื้อไม้ แก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาหมักม่อ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ต้นขี้หมู(บุรีรัมย์) หม่อ หม้อ ชื่อวิทยาศาสตร์Rothmannia wittii (Craib.) Bremek. ชื่อพ้องRandia wittii ชื่อวงศ์Rubiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            เปลือกสีน้ำตาลอมดำ  แก่น รสสุขุม (จืดมันฝาดหวานร้อน)   เครื่องยา หมักม่อ   ...

เจอข้างทางให้รีบเก็บ หมักม่อ สมุนไพรหายากที่ตามหามานาน สรรพคุณใช้ลูกดองเหล้าบำรุงกำลังชั้น1

เจอข้างทางให้รีบเก็บ หมักม่อ สมุนไพรหายากที่ตามหามานาน สรรพคุณใช้ลูกดองเหล้าบำรุงกำลังชั้น1

เจอข้างทางให้รีบเก็บ หมักม่อ สมุนไพรหายากที่ตามหามานาน สรรพคุณใช้ลูกดองเหล้าบำรุงกำลังชั้น1

View
หมากหม่อแก้ ตับพิการ แก้ร้อนใน

หมากหม่อแก้ ตับพิการ แก้ร้อนใน

หมากหม่อแก้ ตับพิการ แก้ร้อนใน

View
หมักม่อ"ขี้หมู "/ไม้ภูเขาดอกสวย ที่คนมองข้าม

หมักม่อ"ขี้หมู "/ไม้ภูเขาดอกสวย ที่คนมองข้าม

หมักม่อ"ขี้หมู "/ไม้ภูเขาดอกสวย ที่คนมองข้าม

View
หมักม่อออกดอกสวยงามสะพรั่งไปเก็บลูกมาเพาะกัน

หมักม่อออกดอกสวยงามสะพรั่งไปเก็บลูกมาเพาะกัน

หมักม่อออกดอกสวยงามสะพรั่งไปเก็บลูกมาเพาะกัน

View
หมักม้อป่า, สรรพคุณ,ดีๆที่ไม่ควรพลาด,

หมักม้อป่า, สรรพคุณ,ดีๆที่ไม่ควรพลาด,

หมักม้อป่า, สรรพคุณ,ดีๆที่ไม่ควรพลาด,

View
ดอกหมากหม่อ สมุนไพรไทย

ดอกหมากหม่อ สมุนไพรไทย

ดอกหมากหม่อ สมุนไพรไทย

View
หามาปลูกเลย หมักหม้อ เป็นสมุนไพรออกดอกหอมสวยมากมายเป็นทั้งไม้ประดับและยาได้เลย

หามาปลูกเลย หมักหม้อ เป็นสมุนไพรออกดอกหอมสวยมากมายเป็นทั้งไม้ประดับและยาได้เลย

หามาปลูกเลย หมักหม้อ เป็นสมุนไพรออกดอกหอมสวยมากมายเป็นทั้งไม้ประดับและยาได้เลย

View
ออกดอกสีสันสวยงาม​ หมักม่อ

ออกดอกสีสันสวยงาม​ หมักม่อ

ออกดอกสีสันสวยงาม​ หมักม่อ

View
ใช้ดองสุราเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย หมักม่อ

ใช้ดองสุราเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย หมักม่อ

ใช้ดองสุราเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย หมักม่อ

View
หมักม่อหมากม่อหรือบักม่อไม้ประดับนอกสายตา

หมักม่อหมากม่อหรือบักม่อไม้ประดับนอกสายตา

หมักม่อหมากม่อหรือบักม่อไม้ประดับนอกสายตา

View