Menu

สมอดีงู

ชื่อเครื่องยา

สมอดีงู

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ผล

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

สมอดีงู

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

สมอเหลี่ยม สมอหมึก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Terminalia citrina Roxb.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Combretaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           ผลรูปกระสวยกลม หัวท้ายแหลม ผลสดสีแดงเข้ม ขนาดเล็กเรียว ผลแห้งสีดำเข้ม ผลมีรสขมฝาด

 

เครื่องยา สมอดีงู

 

เครื่องยา สมอดีงู

 

เครื่องยา สมอดีงู

 

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล
 
สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ผล แก้พิษดี พิษโลหิต แก้ไอ ขับโลหิตระดูสตรี ถ่ายพิษไข้ พิษเสมหะและโลหิต แก้เจ็บคอ ถ่ายอุจจาระธาตุ ระบายอุจจาระแรงกว่าสมอชนิดอื่นมาก ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับช่องท้อง เป็นยาฝาดสมาน รักษาโรคท้องร่วงอย่างแรง
           ตำรับยาสมุนไพรล้านนา:ยารักษาโรคตะคริว”  ที่ไม่มีไข้และไม่รู้สึกหนาว ให้เอาสมอดีงู และสมุนไพรอื่นอีก 3 ชนิด อย่างละเท่าๆกัน ใช้กินและทา
           นอกจากนี้บัญชียาจากสมุนไพร: ที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม ตามประกาศ คณะกรรมการแห่งชาติด้านยา (ฉบับที่ 5)    ปรากฏการใช้สมอดีงูร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆในตำรับ ในยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร คือ “ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง” สรรพคุณ แก้อาการท้องผูก กรณีที่ใช้ยาอื่นแล้วไม่ได้ผล

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           ผลพบสารกลุ่มแทนนินปริมาณมาก

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูลข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ สมอดีงู

...

Other Related สมอดีงู

ข้อมูล สมอดีงู จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


สมอดีงู การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae หมวด: Magnoliophyta ชั้น: Magnoliopsida อันดับ: Myrtales วงศ์: Combretaceae สกุล: Terminalia สปีชีส์: T.  citrina ชื่อทวินาม Terminalia citrina สมอดีงู ชื่อวิทยาศาสตร์: Terminalia citrina Roxb. ex Fleming เป็นพืชในวงศ์สมอ Combretaceae[1] ชื่อท้องถิ่นอื่นๆ สมอหมึก (พัทลุง), สมอเหลี่ยม (ชุมพร) เป็นต้น ลักษณะของพืช [ แก้ ] เป็นพรรณไม้ยืนต้น แตกกิ่งก้ายสาขาแผ่ออก เปลือกไม้เรียบสีน้ำตาลแกมเทา มีพูพอนขนาดเล็กที่โคนต้น ใช่เมล็ดในการขยาพันธ์ ขนาดประมาณ 150-200 เซนติเมตร และสูงประมาณ 20-30เมตร จัดเป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในบริเวรที่มีดินชื่น พบได้ทั่วไปในประเทศส่วนใหญมักพบบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ของประเทศไทย ใบเดี่ยว ออกตรงข้างกันเป็นคู่ๆ รูปร่างมนรีปลายใบแหลม ใบเกลี้ยงสีเขียว มีต่อม1-2คู่ไกล้โคนใบ ดอกจะไม่มีก้าน ไม่มีกลีบดอก แต่มีเกสร ดอกออกเป็นตามง่ามใบ และเชื่อมติดกันเป็นหลอด ผลรูปกระสวยกลม หัวท้ายแหลม ผลสดสีแดงเข้ม ขนาดเล็กเรียว ผลแห้งสีดำเข้ม ผลมีรสขมฝาด ในผลมีแทนนินมาก[2] สรรพคุณทางยา [ แก้ ] ส่วนผลที่มีรสขมฝาดรักษาโรคเกี่ยวกับช่องท้อง แก้ลม แก้พิษ แก้โลหิตเป็นพิษ แก้เสมหะโลหิต และยังใช้เป็นยาแก้ไอ แก้เจ็บคอได้ ในทางสมุนไพร ใช้ผล แก้พิษดี พิษโลหิต แก้ไอ ขับโลหิตระดูสตรี ถ่ายพิษไข้ พิษเสมหะและโลหิต แก้เจ็บคอ ถ่ายอุจจาระธาตุ ระบายอุจจาระแรงกว่าสมอชนิดอื่นมาก ใช้รักษาโรคเกี่ยวกับช่องท้อง เป็นยาฝาดสมาน รักษาโรคท้องร่วงอย่างแรง ทางภาคเหนือใช้แก้ตะคริว นอกจากนั้น ยังเป็นส่วนประกอบในตำรับยาที่เรียกยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ใช้แก้ท้องผูก[3] อ้างอิง [ แก้ ] ↑ [https://web.archive.org/web/20151006031001/http://frynn.com/ เก็บถาวร 2015-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ↑ [https://web.archive.org/web/20151006031001/http://frynn.com/ เก็บถาวร 2015-10-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ↑ สมอดีงู บทความสมุนไพรนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยการเพิ่มเติมข้อมูลดคก เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=สมอดีงู&oldid=10834399"
.

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ สมอดีงู

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

197

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมอดีงู
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสมอดีงูการทดสอบสารสกัดจากสมอดีงู โดยสกัดด้วยเมทานอลและนำมาแยกส่วนได้สารสกัดคลอโรฟอร์ม เอทิลอะซิเตท บิวทานอล และส่วน aqueous ที่เหลือ สมอดีงูอีกส่วนนำมาสกัดด้วยน้ำ รวมเป็นสารสกัด 6 ชนิด และทดสอบสาร casuarinin, chebulanin, chebulinic acid และ 1,6-di-O-galloyl-beta-D-glucose พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยตรวจสอบฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ anti-superoxide formation และ antilipid peroxidation ซึ่งสารแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์ต่างๆ ไม่เท่ากัน เช่น chebulinic acid มีฤทธิ์จั...

สมุนไพรอื่นๆ

160

มะแว้งต้น
มะแว้งต้น ชื่อเครื่องยามะแว้งต้น ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะแว้งต้น ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มะแค้งขม มะแค้งดำ (เหนือ อีสาน) ชื่อวิทยาศาสตร์ Solanum indicum L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Solanaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ผลรูปกลม (ผลสดเมื่อดิบสีเขียวอ่อน ไม่มีลาย เมื่อสุกสีส้ม) ผิวเรียบเกลี้ยงเป็นมัน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร ภายในผลมีเมล็ดรู...

9

กะเพราแดง
กะเพราแดง ชื่อเครื่องยากะเพราแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ และยอด, ราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากะเพราแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่) กะเพรา กะเพราขน กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง) ห่อกวอซู ห่อตูปลู (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) อิ่มคิมหลำ (ฉาน แม่ฮ่องสอน) อีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Ocimum tenuiflorum L. ชื่อพ้องGeniosporum tenuiflorum (L.) Merr., Lumnitzera tenuiflora (L.) Spreng., Moschosma tenuiflorum (L.) Heynh., Oci...

131

สมอดีงู
สมอดีงู ชื่อเครื่องยาสมอดีงู ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสมอดีงู ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สมอเหลี่ยม สมอหมึก ชื่อวิทยาศาสตร์Terminalia citrina Roxb. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Combretaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลรูปกระสวยกลม หัวท้ายแหลม ผลสดสีแดงเข้ม ขนาดเล็กเรียว ผลแห้งสีดำเข้ม ผลมีรสขมฝาด   เครื่องยา สมอดีงู   เครื่องยา สมอดีงู...

75

บวบลม
บวบลม ชื่อเครื่องยาบวบลม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาจุกโรหินี ได้จากใบ ราก ทั้งต้น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาบวบลม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จุกโรหินี กล้วยไม้ (เหนือ) บวบลม (นครราชสีมา, อุบลราชธานี) เถาพุงปลา (ภาคตะวันออก ระยอง) พุงปลาช่อน (กลาง) นมตำไร(เขมร) ชื่อวิทยาศาสตร์Dischidia major (Vahl) Merr. ชื่อพ้องDischidia rafflesiana ชื่อวงศ์Asclepiadaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบเดี่ยวเรีย...

107

มังคุด
มังคุด ชื่อเครื่องยามังคุด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกผลแก่ ยางจากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามังคุด ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Garcinia mangostana Linn. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Guttiferae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลกลมแป้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5-2.5 นิ้ว พื้นผิวเปลือกเรียบเกลี้ยง เปลือกหนาแข็ง เมื่อแก่มีสีม่วงอมน้ำตาล ที่ปลายผลมียอดเกสรเพศเมียติดอยู่ แยกเป็น 4-...

157

พิษนาศน์
พิษนาศน์ ชื่อเครื่องยาพิษนาศน์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพิษนาศน์ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)แผ่นดินเย็น นมราชสีห์ น้ำนมราชสีห์ ปันสะเมา พิษหนาด สิบสองราศี ชื่อวิทยาศาสตร์ Sophora exigua Craib ชื่อพ้องSophora violacea var. pilosa ชื่อวงศ์Fabaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             รากมักมีขนาดใกล้เคียงกัน หลายราก กลม ค่อนข้างยาว 20-30 เซนติเมตร ขนาดเส้น...

71

เทียนเยาวพาณี
เทียนเยาวพาณี ชื่อเครื่องยาเทียนเยาวพาณี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเทียนเยาวพาณี (ajowan) ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Trachyspermum ammi (L.) Sprague ชื่อพ้องAmmi copticum L., Ammios muricata Moench, Athamanta ajowan Wall., Bunium copticum (L.) Spreng., Carum ajowan Benth. & Hook.f., Carum aromaticum Druce, Carum copticum (L.) Benth. & Hook. f., Carum panatjan Baill., Cyclospermum ammi (L.) Lag., Daucus anisodoru...

30

โกฐเชียง
โกฐเชียง ชื่อเครื่องยาโกฐเชียง ชื่ออื่นๆของเครื่องยาตังกุย ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐเชียง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Angelica sinensis (Oliv.) Diels ชื่อพ้องAngelica polymorpha var. sinensis Oliv. ชื่อวงศ์Apiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ไม้ล้มลุก รากสดอวบหนา รูปทรงกระบอก แยกเป็นรากแขนงหลายราก รากแห้งรูปแกมทรงกระบอก ปลายแยกเป็นแขนง 3-5 แขนง หรือมากกว่า ย...

188

คนทา
คนทา ชื่อเครื่องยาคนทา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากราก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาคนทา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กะลันทา โกทา ขี้ตำตา จี้ สีเตาะ สีฟัน สีฟันคนตาย สีฟันคนทา หนามจี้ ชื่อวิทยาศาสตร์Harrisonia perforata (Blanco) Merr. ชื่อพ้องAnisifolium pubescens (Wall.) Kuntze, Feroniella puberula Yu.Tanaka, Feroniella pubescens (Wall. ex Hook.f.) Yu.Tanaka, Harrisonia citrinaecarpa Elmer, Lasiolepis multijuga Benn., Lasiolepis paucijuga Benn. & R. Br., Limonia pubesc...

ลูกสมอดีงู

ลูกสมอดีงู

ลูกสมอดีงู

View
ตำรับตรีผลา ปรับสมดุลธาตุในร่างกาย/ครัวแม่น้อง

ตำรับตรีผลา ปรับสมดุลธาตุในร่างกาย/ครัวแม่น้อง

ตำรับตรีผลา ปรับสมดุลธาตุในร่างกาย/ครัวแม่น้อง

View
สมอพิเภกไม้ดีน่าปลูกทำยาสมุนไพร

สมอพิเภกไม้ดีน่าปลูกทำยาสมุนไพร

สมอพิเภกไม้ดีน่าปลูกทำยาสมุนไพร

View
สมอพิเภก แต่ละช่วงวัย เป็นอย่างไร?

สมอพิเภก แต่ละช่วงวัย เป็นอย่างไร?

สมอพิเภก แต่ละช่วงวัย เป็นอย่างไร?

View
คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักผลไม้สมุนไพรอายุ2,500ปี กินแล้วห่างไกลมะเร็งปลูกไว้เลยตอนนี้มีค่ามากๆ

คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักผลไม้สมุนไพรอายุ2,500ปี กินแล้วห่างไกลมะเร็งปลูกไว้เลยตอนนี้มีค่ามากๆ

คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักผลไม้สมุนไพรอายุ2,500ปี กินแล้วห่างไกลมะเร็งปลูกไว้เลยตอนนี้มีค่ามากๆ

View
ตรีผลา : สรรพคุณและข้อควรระวัง

ตรีผลา : สรรพคุณและข้อควรระวัง

ตรีผลา : สรรพคุณและข้อควรระวัง

View
สมอพิเภก สมุนไพรพื้นฐานในยาต้มตรีผลา

สมอพิเภก สมุนไพรพื้นฐานในยาต้มตรีผลา

สมอพิเภก สมุนไพรพื้นฐานในยาต้มตรีผลา

View
ความรู้เรื่องสมอต่างๆ

ความรู้เรื่องสมอต่างๆ

ความรู้เรื่องสมอต่างๆ

View
สมอพิเภก ผลสด เตรียมส่งลูกค้าแบบนี้เลย ไม่ต้องล้าง

สมอพิเภก ผลสด เตรียมส่งลูกค้าแบบนี้เลย ไม่ต้องล้าง

สมอพิเภก ผลสด เตรียมส่งลูกค้าแบบนี้เลย ไม่ต้องล้าง

View
สมอไทยไม้สมุนไพรน่าปลูก ep117

สมอไทยไม้สมุนไพรน่าปลูก ep117

สมอไทยไม้สมุนไพรน่าปลูก ep117

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับสมอดีงู
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่