Menu

โลดทะนงแดง

ชื่อเครื่องยา

โลดทะนงแดง

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

โลดทะนงแดง

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์); ดู่เบี้ย ดู่เตี้ย (เพชรบุรี); ทะนง รักทะนง (นครราชสีมา); ทะนงแดง (ประจวบคีรีขันธ์); นางแซง (อุบลราชธานี); โลดทะนงแดง (บุรีรัมย์);หนาดคำ (เหนือ) หัวยาเข้าเย็นเนิน ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Euphorbiaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           รากเก็บสะสมอาหารพองโต ผิวสีแดงอมม่วง เนื้อสีขาว ราก มีรสร้อน

 

เครื่องยา โลดทะนงแดง

 

เครื่องยา โลดทะนงแดง

 

เครื่องยา โลดทะนงแดง

 

เครื่องยา โลดทะนงแดง

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล
 
สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ใช้ ราก มีรสร้อน ฝนน้ำกินทำให้อาเจียน ทำให้ถ่าย เพื่อถอนพิษคนกินยาเบื่อ เมาพิษเห็ดและหอย แก้พิษงู แก้เสมหะเป็นพิษ (เสมหะหรืออุจาระเป็นมูกเลือด) แก้หืด แก้วัณโรค เป็นยาระบาย ฝนเกลื่อนฝี หรือดูดหนองถ้าฝีแตก ฝนทาแก้ฟกช้ำ เคล็ดบวม แก้ปวดฝี คุมกำเนิด ต้มดื่ม แก้วัณโรค ฝนกับน้ำมะนาว หรือสุรา รับประทานแก้พิษงู ฝนทาแก้ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก
           ยาพื้นบ้าน: ใช้ ราก ผสมกับเมล็ดหมาก ฝนน้ำกิน และผสมกับน้ำมะนาว ทาแผลแก้พิษงูชนิดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ซึ่งควรมีการวิจัยเพิ่มเติม ต้มน้ำดื่ม หรือฝนรับประทาน ทำให้อาเจียนอย่างหนัก ใช้ถอนพิษคนกินยาเบื่อยาเมา หรือฝนน้ำกินช่วยให้เลิกดื่มเหล้า
           ยาสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี: ใช้ ราก เข้ายากับน้ำมะนาว ฝนกับน้ำดื่ม แก้ผิดสำแดง พิษแมงมุม ทำให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา เหง้า ฝนทา แก้สิว ฝ้า และฟกช้ำ เคล็ดบวม ราก ผสมกับพญาไฟ และปลาไหลเผือก ฝนน้ำดื่มถอนเมาเหล้า

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
           ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           ไม่มีข้อมูล

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูล โลดทะนงแดง จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


โลดทะนงแดง การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots ไม่ได้จัดลำดับ: Rosids อันดับ: Malpighiales วงศ์: Euphorbiaceae สกุล: Trigonostemon สปีชีส์: T.  reidioides ชื่อทวินาม Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib โลดทะนงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์: Trigonostemon reidioides หรือ ข้าวเย็นเนิน หนาดคำ เป็นพืชในวงศ์ Euphorbiaceae มีรากสะสมอาหารพองโต ผิวสีแดงอมม่วง เนื้อสีขาว โลดทะนงแดงมีฤทธิ์เป็นยาสมุนไพร โดยราก ใช้ฝนน้ำกินทำให้อาเจียน ทำให้ถ่าย เพื่อถอนพิษคนกินยาเบื่อ เมาพิษเห็ดและหอย แก้พิษงู แก้เสมหะเป็นพิษ แก้หืด แก้วัณโรค เป็นยาระบาย ฝนเกลื่อนฝี หรือดูดหนองถ้าฝีแตก ฝนทาแก้ฟกช้ำ เคล็ดบวม แก้ปวดฝี คุมกำเนิด ต้มดื่ม แก้วัณโรค ฝนกับน้ำมะนาว หรือสุรา รับประทานแก้พิษงู ฝนทาแก้ฟกช้ำ เคล็ดขัดยอก รากนำมาต้มน้ำดื่ม หรือฝนรับประทาน ทำให้อาเจียนอย่างหนัก ใช้ถอนพิษคนกินยาเบื่อยาเมา หรือฝนน้ำกินช่วยให้เลิกดื่มเหล้า ทางจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ ราก เข้ายากับน้ำมะนาว ฝนกับน้ำดื่ม แก้ผิดสำแดง พิษแมงมุม ทำให้อาเจียน ถอนพิษเบื่อเมา เหง้า ฝนทา แก้สิว ฝ้า และฟกช้ำ เคล็ดบวม[1] สารสกัดด้วยเอทานอลจากพืชอบแห้งมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสและต้านอนุมูลอิสระ[2] อ้างอิง [ แก้ ] ↑ โลดทะนงแดง-ฐานข้อมูลเครื่องยา ↑ จินดาพร คงเดช. 2551. การผลิตสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=โลดทะนงแดง&oldid=7870657"
.

สมุนไพรอื่นๆ

113

ย่านางแดง
ย่านางแดง ชื่อเครื่องยาย่านางแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ราก ใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาย่านางแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สยาน (ตาก ลำปาง) หญ้านางแดง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เครือขยัน (เหนือ) เถาขยัน ชื่อวิทยาศาสตร์Bauhinia strychnifolia Craib. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Leguminosae (Fabaceae)-Caesalpinioideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ไม้เถาเนื้อแข็ง เถาขนาดกลางๆมักแบนมีร่องตรงกลาง ผิว...

11

กระวานไทย
กระวานไทย ชื่อเครื่องยากระวานไทย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่ที่มีอายุ 4-5 ปี, เมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระวานไทย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระวานขาว (ภาคกลาง ภาคตะวันออก) ข่าโคม ข่าโคก หมากเนิ้ง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปล้าก้อ (ปัตตานี) มะอี้ (เหนือ) กระวานดำ กระวานแดง กระวานโพธิสัตว์ กระวานจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์Amomum krervanh Pierre ex Gagnep ชื่อพ้องAmomum verum ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:    &nbs...

155

ผักชีลา
ผักชีลา ชื่อเครื่องยาผักชีลา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาผักชีลา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ผักชี ผักหอมป้อม ผักหอม ผักหอมน้อย ยำแย้ ผักชีไทย ผักชีหอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L. ชื่อพ้องBifora loureiroi Kostel., Coriandropsis syriaca H.Wolff, Coriandrum globosum Salisb., Coriandrum majus Gouan, Selinum coriandrum ชื่อวงศ์Apiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:         ...

116

ราชดัด
ราชดัด ชื่อเครื่องยาราชดัด ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ดีคน (อุบลราชธานี) กะดัด ฉะดัด(ใต้) ดีคน(กลาง) กาจับหลัก ยาแก้ฮากขม(เชียงใหม่) พญาดาบหัก(ตราด) เพี้ยฟาน(นครราชสีมา ขอนแก่น) เพียะฟาน(นครศรีธรรมราช) มะลาคา(ปัตตานี) สอยดาว(จันทบุรี) เท้ายายม่อมน้อย มะขี้เหา มะดีควาย ชื่อวิทยาศาสตร์Brucea javanica (L.) Merr. ชื่อพ้องBrucea amarissima ชื่อวงศ์Simaroubaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:  ...

141

หม่อน
หม่อน ชื่อเครื่องยาหม่อน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาหม่อน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)มอน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Morus alba L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Moraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ใบ รูปไข่ หรือรูปไข่กว้าง ขอบเรียบหรือหยักเว้าเป็นพู ขึ้นกับพันธุ์ กว้าง 8-14 เซนติเมตร ยาว 12-16 เซนติเมตร ผิวใบสากคาย ปลายเรียวแหลมยาว ฐานใบกลม หรือรูปหัวใจ หรือค่อนข้า...

7

กระแตไต่ไม้
กระแตไต่ไม้ ชื่อเครื่องยากระแตไต่ไม้ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้า ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระแตไต่ไม้ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ฮำฮอก (อุบลราชธานี); ใบหูช้าง สไบนาง (กาญจนบุรี); กูดขาฮอก กูดอ้อม กูดไม้ (เหนือ); กระปรอกว่าว (ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี),หัวว่าว (ประจวบคีรีขันธ์);หว่าว (ปน) สะโมง กาบหูช้าง หัวว่าว ชื่อวิทยาศาสตร์Drynaria quercifolia (L.) J.Sm. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Polypodiaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:     &n...

64

เถาเอ็นอ่อน
เถาเอ็นอ่อน ชื่อเครื่องยาเถาเอ็นอ่อน ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเถา ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาเถาเอ็นอ่อน ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ตีนเป็ดเครือ เครือเจน เครือเถาเอ็น เมื่อย หมอนตีนเป็ด หญ้าลิเลน ชื่อวิทยาศาสตร์Cryptolepis buchanani Roem. & Schult. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Asclepiadaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ไม้เถา เนื้อแข็ง เถากลม เปลือกเถาเรียบ เปลือกมีผิวบางๆสีแดงเข้มหุ้มอยู่ เถาแ...

18

กานพลู
กานพลู ชื่อเครื่องยากานพลู ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอกตูม (ดอกที่โตเต็มที่ แต่ยังไม่บาน) ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากานพลู (Clove) ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จันจี่ (เหนือ) ดอกจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry) ชื่อพ้องCaryophyllus aromaticus L., Caryophyllus hortensis Noronha, Caryophyllus silvestris Teijsm. ex Hassk., Eugenia caryophyllata Thunb., Eugenia caryophyllus (Spreng.) Bullock & S.G.Harrison, Jambosa caryophyllus (Thunb.)...

36

ขอนดอก
ขอนดอก ชื่อเครื่องยาขอนดอก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเนื้อไม้ที่มีราลงของไม้พิกุล หรือไม้ตะแบก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพิกุล, ตะแบก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Mimusops elengi L. (พิกุล), Lagerstroemia calyculata Kurz. (ตะแบก) ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Sopotaceae (พิกุล) Lythraceae (ตะแบก) ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ขอนดอกคือเนื้อไม้จากต้นพิกุลหรือต้นตะแบกที่มีราลง เนื้อไม้มีสี...

สมุนไพรช่วยถอนพิษงูและสัตว์มีพิษต่างๆ  ( โลดทะนงแดง )

สมุนไพรช่วยถอนพิษงูและสัตว์มีพิษต่างๆ ( โลดทะนงแดง )

สมุนไพรช่วยถอนพิษงูและสัตว์มีพิษต่างๆ ( โลดทะนงแดง )

View
นางแซง โลดทะนงแดง สมุนไพรสาวสองพันปี

นางแซง โลดทะนงแดง สมุนไพรสาวสองพันปี

นางแซง โลดทะนงแดง สมุนไพรสาวสองพันปี

View
ดอกสวย ดกเต็มต้น สมุนไพรต้นนี้คือ โลดทะนงแดง

ดอกสวย ดกเต็มต้น สมุนไพรต้นนี้คือ โลดทะนงแดง

ดอกสวย ดกเต็มต้น สมุนไพรต้นนี้คือ โลดทะนงแดง

View
ต้นโลดทะนงแดง

ต้นโลดทะนงแดง

ต้นโลดทะนงแดง

View
โลดทะนงแดง สมุนไพรจากป่าแล้ง สุดยอดยาถอนพิษ

โลดทะนงแดง สมุนไพรจากป่าแล้ง สุดยอดยาถอนพิษ

โลดทะนงแดง สมุนไพรจากป่าแล้ง สุดยอดยาถอนพิษ

View
โลดทะนงแดง - แก้อสรพิษ เป็นเซรุ่มธรรมชาติ รักษาอาการผู้ติดสิ่งเสพติด EP.  02 โลดทะนงแดง

โลดทะนงแดง - แก้อสรพิษ เป็นเซรุ่มธรรมชาติ รักษาอาการผู้ติดสิ่งเสพติด EP. 02 โลดทะนงแดง

โลดทะนงแดง - แก้อสรพิษ เป็นเซรุ่มธรรมชาติ รักษาอาการผู้ติดสิ่งเสพติด EP. 02 โลดทะนงแดง

View
เจอในป่าให้รีบเก็บ โลดทะนงแดง สมุนไพรที่โด่งดังในการล้างพิษ โรงพยาบาลนำเอาไปใช้หลายแห่งแล้วEP3

เจอในป่าให้รีบเก็บ โลดทะนงแดง สมุนไพรที่โด่งดังในการล้างพิษ โรงพยาบาลนำเอาไปใช้หลายแห่งแล้วEP3

เจอในป่าให้รีบเก็บ โลดทะนงแดง สมุนไพรที่โด่งดังในการล้างพิษ โรงพยาบาลนำเอาไปใช้หลายแห่งแล้วEP3

View
เป็นกระแสมาแรงทั้งโรงพยาบาลโรงงานก็ต้องการ โลดทะนงแดง บอกเลยดีไม่แพ้โสมเกาหลี

เป็นกระแสมาแรงทั้งโรงพยาบาลโรงงานก็ต้องการ โลดทะนงแดง บอกเลยดีไม่แพ้โสมเกาหลี

เป็นกระแสมาแรงทั้งโรงพยาบาลโรงงานก็ต้องการ โลดทะนงแดง บอกเลยดีไม่แพ้โสมเกาหลี

View
ตอนที่ 3  หมอเอี๊ยะ สายกระสุน หมอพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์

ตอนที่ 3 หมอเอี๊ยะ สายกระสุน หมอพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์

ตอนที่ 3 หมอเอี๊ยะ สายกระสุน หมอพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์

View
โลดทะนงแดง สมุนไพรสยบพิษงู หมอแผนปัจจุบันยังทึ่ง

โลดทะนงแดง สมุนไพรสยบพิษงู หมอแผนปัจจุบันยังทึ่ง

โลดทะนงแดง สมุนไพรสยบพิษงู หมอแผนปัจจุบันยังทึ่ง

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโลดทะนงแดง
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่