Menu

เมื่อยขาว

ชื่อเครื่องยา

เมื่อยขาว

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

มะม่วย

ได้จาก

ลำต้น เนื้อไม้

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

เมื่อยขาว

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

เมื่อย(ตราด) ม่วย(เชียงราย อุบลราชธานี) มะม่วย(เชียงใหม่) แฮนม่วย(เลย) เถาเอ็น

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gnetum montanum Markgr.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Gnetaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           ไม้พุ่มรอเลื้อย  ไม้เถาเนื้อแข็ง กิ่งเป็นข้อต่อกันและข้อบวมพอง เปลือกเถาเรียบ สีน้ำตาลปนเทา  เถารสขื่น เฝื่อน

 

เครื่องยา เมื่อยขาว

 

เครื่องยา เมื่อยขาว

 

เครื่องยา เมื่อยขาว

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
            ไม่มีข้อมูล

สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย: ใช้ เถา รสขื่นเฝื่อน แก้เมื่อย ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ทำให้จิตใจชุ่มชื่น ทำให้แข็งแรง    ยาพื้นบ้านอีสานใช้ ลำต้น ผสมสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่มแก้ปวดเมื่อย ลำต้นผสมกับลำต้นเถาเอ็นอ่อน ต้มน้ำดื่มแก้ปวดเมื่อย เปลือกต้น ต้มน้ำดื่ม แก้บวมพอง ลำต้นนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยในการอยู่ไฟ

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
            ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบทางเคมี:
            ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
            ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางคลินิก:
            ไม่มีข้อมูล

การศึกษาทางพิษวิทยา:
            ไม่มีข้อมูล

 

ค้นหาข้อมูลพืชที่ให้เครื่องยา : www.phargarden.com

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง : www.thaiherbarium.comข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อมูล เมื่อยขาว จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


เมื่อยขาว การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae หมวด: Gnetophyta ชั้น: Gnetopsida อันดับ: Gnetales วงศ์: Gnetaceae สกุล: Gnetum สปีชีส์: G.  montanum ชื่อทวินาม Gnetum montanum เมื่อยขาว หรือมะม่วย ชื่อวิทยาศาสตร์: Gnetum montanum Markgr. ชื่ออื่น ๆ คือ เมื่อย (ตราด) ม่วย (เชียงราย อุบลราชธานี) มะม่วย (เชียงใหม่) แฮนม่วย (เลย) เป็นพืชเมล็ดเปลือยในสกุลมะเมื่อย เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ไม้เนื้อแข็ง กิ่งเป็นข้อต่อกันและข้อบวมพอง เปลือกเถาเรียบ สีน้ำตาลปนเทา มีฤทธิ์เป็นพืชสมุนไพร ใช้ เถา รสขื่นเฝื่อน แก้เมื่อย ทำให้เส้นเอ็นหย่อน ทำให้แข็งแรง ทางภาคอีสานใช้ ลำต้น ลำต้นผสมกับลำต้นเถาเอ็นอ่อน ต้มน้ำดื่มแก้ปวดเมื่อย เปลือกต้น ต้มน้ำดื่ม แก้บวมพอง ลำต้นนำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยในการอยู่ไฟ[1] อ้างอิง

↑ เมื่อยขาว-ฐานข้อมูลเครื่องยา เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=เมื่อยขาว&oldid=8137299"
.

สมุนไพรอื่นๆ

93

พิมเสน
พิมเสน ชื่อเครื่องยาพิมเสน ชื่ออื่นๆของเครื่องยาพิมเสนเกล็ด พิมเสนตรังกานู พรมเสน ได้จากสารสกัดจากเนื้อไม้พืชสกุล Dryobalanops. สารสกัดจากใบพิมเสนต้น ใบหนาด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาพืชสกุล Dryobalanops, พิมเสนต้น, หนาดหลวง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา) ชื่อวิทยาศาสตร์Dryobalanops aromatica Gaertn. (วงศ์ Dipterocarpaceae), หนาดหลวง Blumea balsamifera DC. (วงศ์ Compositae), พิมเสนต้น Pogostemon cablin (Blanco) Benth (วงศ์ Lamiaceae) ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์- ...

10

กระวานเทศ
กระวานเทศ ชื่อเครื่องยากระวานเทศ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากผลแก่, เมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระวานเทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระวานแท้ ลูกเอล (Ela) ลูกเอน ลูกเอ็น กระวานขาว กะวาน ชื่อวิทยาศาสตร์Elettaria cardamomum (L.) Maton ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Zingiberaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ผลมีลักษณะยาวรี รูปไข่ หัวท้ายแหลม ขนาดผลเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ผลแก...

5

กระดอม
กระดอม ชื่อเครื่องยากระดอม ชื่ออื่นๆของเครื่องยาลูกกระดอม ได้จากผลอ่อนกระดอม ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระดอม ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ขี้กาดง ขี้กาน้อย(สระบุรี) ขี้กาเหลี่ยม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ขี้กาลาย (นครราชสีมา) ผักแคบป่า (น่าน) มะนอยจา (ภาคเหนือ) มะนอยหก มะนอยหกฟ้า (แม่ฮ่องสอน) ผักขาว (เชียงใหม่) ดอม (นครศรีธรรมราช) ชื่อวิทยาศาสตร์Gymnopetalum chinensis (Lour.) Merr. ชื่อพ้องGymnopetalum cochinchinense ชื่อวงศ์Cucurbitaceae ลักษณะภายนอกขอ...

55

ดอกจันทน์
ดอกจันทน์ ชื่อเครื่องยาดอกจันทน์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยาดอกจันทน์เทศ จันทน์ปาน ได้จากรกหุ้มเมล็ด ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาจันทน์เทศ (nutmeg) ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ดอกจันทน์ จันทน์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์Myristica fragrans Houtt. ชื่อพ้องAruana silvestris Burm.f., Myristica aromatica Sw., Myristica moschata Thunb., Myristica officinalis L.f., Palala fragrans (Houtt.) Kuntze ชื่อวงศ์ Myristicaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:     &n...

129

ส้มป่อย
ส้มป่อย ชื่อเครื่องยาส้มป่อย ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบ ฝัก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาส้มป่อย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ส้มขอน ชื่อวิทยาศาสตร์Acacia concinna (Willd.) DC. ชื่อพ้องA. hooperiana Miq., A. philippinarium Benth., A. poilanei Gagnep., A. polycephala DC., A. quisumbingii Merr., A. rugata (Lam.) Merr., Guilandina microphylla DC., Mimosa concinna Willd. ,M. rugata Lam., Nygae sylvarum-minimae ชื่อวงศ์Leguminosae-Mimosoideae ลักษณะภายนอก...

121

ลูกจันทน์
ลูกจันทน์ ชื่อเครื่องยาลูกจันทน์ ชื่ออื่นๆของเครื่องยาหน่วยสาน ได้จากเมล็ดแห้ง (จากผลสุก) ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาจันทน์เทศ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ลูกจันทน์ จันทน์บ้าน ชื่อวิทยาศาสตร์Myristica fragrans Houtt. ชื่อพ้องAruana silvestris Burm.f., Myristica aromatica Sw., Myristica moschata Thunb., Myristica officinalis L.f., Palala fragrans (Houtt.) Kuntze ชื่อวงศ์Myristicaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:       &nbs...

165

สารภี
สารภี ชื่อเครื่องยาสารภี ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสารภี ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ทรพี สร้อยพี สารภีแนน ชื่อวิทยาศาสตร์Mammea siamensis T. Anderson ชื่อพ้อง Calysaccion siamense Miq. ชื่อวงศ์Calophyllaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:             ดอกขนาดเล็ก ทรงกลมกลีบดอกสีขาว ร่วงง่าย มีกลิ่นหอม เกสรตัวผู้สีเหลือง จำนวนมาก ดอกแห้งสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงมี 2 กลีบ ...

134

ส้มโอ
ส้มโอ ชื่อเครื่องยาส้มโอ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเปลือกผล ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาส้มโอ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)โกรัยตะลอง มะขุน มะโอ ส้มมะโอ ลีมาบาลี สังอู ชื่อวิทยาศาสตร์Citrus grandis (L.) Osbeck ชื่อพ้องC.maxima (Burm.f.) Merr., Citrus aurantium L. var. grandis L., C. pamplemos Risso., Aurantium maxima ชื่อวงศ์Rutaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลรูปทรงกลมหรือรูปแพร์ เส้นผ่า...

103

มะคำดีควาย
มะคำดีควาย ชื่อเครื่องยามะคำดีควาย ชื่ออื่นๆของเครื่องยาประคำดีควาย ได้จากผลแก่ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะคำดีควาย ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ประคำดีควาย, ประคำดีกระบือ, ส้มป่อยเทศ(เชียงใหม่), ชะแซ(กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน), คำดีควาย(ใต้), มะซัก(เหนือ) ชื่อวิทยาศาสตร์Sapindus rarak DC. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Sapindaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ผลแก่จะแห้ง ค่อนข้างกลม เส้นผ่าศูนย์กลางราว 1.5-2 ...

เถาเมื่อยขาว"ม่วยขาว/แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย  /บำรุงร่างกาย

เถาเมื่อยขาว"ม่วยขาว/แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย /บำรุงร่างกาย

เถาเมื่อยขาว"ม่วยขาว/แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย /บำรุงร่างกาย

View
เส้นยึด เอ็นตึง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหายใน2วัน

เส้นยึด เอ็นตึง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหายใน2วัน

เส้นยึด เอ็นตึง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหายใน2วัน

View
แก้เส้นยึด เส้นตึง ปวดล้าจากการทำงาน สมุนไพรคลายเส้น แค่ต้มดื่มก็เห็นผล สมุนไพรไทยรักษาโรค

แก้เส้นยึด เส้นตึง ปวดล้าจากการทำงาน สมุนไพรคลายเส้น แค่ต้มดื่มก็เห็นผล สมุนไพรไทยรักษาโรค

แก้เส้นยึด เส้นตึง ปวดล้าจากการทำงาน สมุนไพรคลายเส้น แค่ต้มดื่มก็เห็นผล สมุนไพรไทยรักษาโรค

View
น้ำตะไคร้ สรรพคุณแก้ปวดขา ปวดหลัง แก้กระดูกผุ บำรุงไต ลดคอเลสเตอรอล

น้ำตะไคร้ สรรพคุณแก้ปวดขา ปวดหลัง แก้กระดูกผุ บำรุงไต ลดคอเลสเตอรอล

น้ำตะไคร้ สรรพคุณแก้ปวดขา ปวดหลัง แก้กระดูกผุ บำรุงไต ลดคอเลสเตอรอล

View
ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย บำรุงกำลัง จะกี่ครั้งก็ยังไหว แก้ปวด แก้เมื่อย

ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย บำรุงกำลัง จะกี่ครั้งก็ยังไหว แก้ปวด แก้เมื่อย

ไม่เหน็ดไม่เหนื่อย บำรุงกำลัง จะกี่ครั้งก็ยังไหว แก้ปวด แก้เมื่อย

View
ปวดเอว ปวดเมื่อย - สมุนไพรหญ้าพันงูขาว สมุนไพรใกล้ตัว ภูมิปัญญาชาวบ้าน EP.  01 หญ้าพันงูขาว

ปวดเอว ปวดเมื่อย - สมุนไพรหญ้าพันงูขาว สมุนไพรใกล้ตัว ภูมิปัญญาชาวบ้าน EP. 01 หญ้าพันงูขาว

ปวดเอว ปวดเมื่อย - สมุนไพรหญ้าพันงูขาว สมุนไพรใกล้ตัว ภูมิปัญญาชาวบ้าน EP. 01 หญ้าพันงูขาว

View
11 สมุนไพร สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย!!

11 สมุนไพร สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย!!

11 สมุนไพร สรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย!!

View
สูตรยาอบสมุนไพร แก้ปวดเมื่อย [2020]

สูตรยาอบสมุนไพร แก้ปวดเมื่อย [2020]

สูตรยาอบสมุนไพร แก้ปวดเมื่อย [2020]

View
เถาคันขาว :  สมุนไพรแก้กระษัย ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ฟอกเลือด แก้ไอ และขับเสมหะ

เถาคันขาว : สมุนไพรแก้กระษัย ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ฟอกเลือด แก้ไอ และขับเสมหะ

เถาคันขาว : สมุนไพรแก้กระษัย ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ฟอกเลือด แก้ไอ และขับเสมหะ

View
ม้ากระทืบโรง หรือ เถาเมื่อย หรือม้วนเลือด

ม้ากระทืบโรง หรือ เถาเมื่อย หรือม้วนเลือด

ม้ากระทืบโรง หรือ เถาเมื่อย หรือม้วนเลือด

View