Menu

มะลิ

ชื่อเครื่องยา

มะลิ

ชื่ออื่นๆของเครื่องยา

ได้จาก

ดอกมะลิลา

ชื่อพืชที่ให้เครื่องยา

มะลิลา

ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)

ชื่อวิทยาศาสตร์

Jasminum sambac Ait.

ชื่อพ้อง

ชื่อวงศ์

Oleaceae

ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:
           ดอกแห้งสีน้ำตาล กลีบดอกเป็นหลอดยาว 1-2 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5-8 กลีบ เกสรตัวผู้มี 2 อัน กลิ่นหอมเย็น มีกลิ่นเฉพาะตัว รสขม

 

 

เครื่องยา ดอกมะลิลา

 

เครื่องยา ดอกมะลิลา

 

 

 


ลักษณะทางกายภาพและเคมีที่ดี:
           ไม่มีข้อมูล

สรรพคุณ:
           ตำรายาไทย “ดอกมะลิ” จัดเป็นยาในพิกัดเกสร ทั้ง 5, ทั้ง 7 และทั้ง  9  แต่ใช้ทั้งดอก เมื่อพิจารณาจากรสของยา ดอกมะลิถูกจัดเป็น “ยารสหอมเย็น” จึงมีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ทำให้ชื่นใจ แก้อ่อนเพลีย ชูกำลัง แก้ร้อนในกระหายน้ำ แต่อย่าใช้มากเกินไป เพราะจะแสลงกับโรคลมจุกเสียด แน่น  ดอกมะลิลา มีสรรพคุณ ที่ระบุในตำรายาไทย ใช้บำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ทำจิตใจให้ชุ่มชื่น บำรุงครรภ์รักษา แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้เจ็บตา เนื่องจากมีรสฝาดสมาน จึงช่วยสมานท้อง แก้บิด แก้ปวดท้อง แก้แผลเรื้อรัง ผิวหนังเป็นผื่นคัน น้ำแช่ดอกสดบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น นำดอกสดตำใส่พิมเสน สุมหัวเด็กแก้ซาง แก้ตัวร้อน แก้หวัด ในตำรายาไทย มีการนำดอกมะลิ ผสมเข้าในตำรับยาหอม ที่มีสรรพคุณบำรุงหัวใจ ทำจิตใจให้ชุ่มชื่น แก้ลมวิงเวียน  ตัวอย่างเช่น ยาหอมเทพจิตร ยาหอมนวโกฐ ยาหอมทิพโอสถ  และยาหอมอินทจักร์   ซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นดอกมะลิ

           ทางสุคนธบำบัด น้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิ ใช้ในการกระตุ้นระบบประสาทสำหรับผู้ที่มีภาวะอ่อนล้าทางจิตใจ ง่วง เฉื่อยชา อ่อนเพลีย ช่วยปรับอารมณ์และสภาพสมดุลของจิตใจให้ดีขึ้น บรรเทาอาการปวดศีรษะในผู้ที่มีความเครียด ความกลัว บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ

รูปแบบและขนาดวิธีใช้ยา:
           บำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่น ใช้ดอกแห้ง 1.5 – 3 กรัม ต้มน้ำ หรือชงน้ำร้อนดื่ม

องค์ประกอบทางเคมี:
           ดอกมะลิสดมีน้ำมันหอมระเหยประมาณร้อยละ 0.2-0.3 จากการศึกษาด้วยวิธี GC-MS พบว่าน้ำมันระเหยง่าย ที่พบในดอก มีมากกว่า 40 ชนิด แต่สารที่ทำให้มะลิลามีกลิ่นเฉพาะคือ linalool ซึ่งเป็นชนิด R-(-)isomer และ methyl anthranilate ขณะที่ ดอกมะลิชนิด J. grandiflorum L.(ในไทยเรียก “สถาน” หรือ “จะขาน”) ซึ่งใช้ผลิตเป็นน้ำหอมหลัก ในอัลจีเรีย มอรอคโค และอิตาลี  linalool จะเป็นชนิด S-(-) isomer จึงทำให้มะลิต่างสายพันธุ์มีกลิ่นที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างสารที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิลา เช่น benzyl alcohol, benzyl acetate,   jasmine lactone, methyl jasmonte, geraniol, jasmine, jasmone, methyl benzoate, caryophyllene, cadinene, hexenyl benzoate  เป็นต้น แต่ถ้านำดอกมะลิแห้งมาสกัดด้วยเมทานอล จะพบองค์ประกอบเป็นสารกลุ่ม irridoid glycoside ชนิด dimeric irridoid glycoside เช่น molihuaside A, C, D, E ชนิด trimeric irridoid glycoside เช่น molihuaside B, sambacoside A  สารกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่พบ ได้แก่ rutin, kaempferol, quercetin นอกจากนี้ยังพบสารกลุ่ม indole อีกด้วย
           ใบ และลำต้นของมะลิลา มีรายงานพบสารสำคัญหลายกลุ่ม เช่น triterpenoid, flavonoid,  irridoid glycoside เช่น sambacin, jasminin, quercetin, isoquercetin, rutin, kaempferol-3-rhamnooglycoside, linalool, sambacoside A, E, F, methyl benzoate, benzyl acetate, methyl salicylate, myrcene, d-fenchene, limonene, cis-linalool oxide, trans-3-hexenyl butyrate

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:
           ฤทธิ์ขยายหลอดเลือดโคโรนารี และกระตุ้นหัวใจ (coronary vasodilating and cardiotropic activities) : สาร jasmolactone B และ D ที่แยกได้จากดอกมะลิพวงออกฤทธิ์ดังกล่าว จึงอาจสนับสนุนการใช้ดอกมะลิในตำรับยาหอม ซึ่งเป็นตำรับยาพื้นบ้าน ในการรักษาอาการเป็นลม วิงเวียน ที่มีการใช้ในยาไทยมาแต่โบราณ
           ฤทธิ์กระตุ้นประสาท : จากการทดสอบกับหนูพบว่า น้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิลา ช่วยทำให้ระยะเวลาการหลับของยา pentobarbital สั้นลง โดยการกระตุ้นประสาทสัมผัสกลิ่น และสารสำคัญคือ phytol
           ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus sanguinis ที่เป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุ : พบว่าสารสกัด เมทานอล จากดอกมะลิลาแห้ง มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อดังกล่าว โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ (MIC) เท่ากับ 1 mg/ml  ดังนั้นสารสกัดจากดอกมะลิจึงมีผลต่อสุขภาพในช่องปาก
           ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas aeruginosa และเชื้อรา Aspergillus niger : พบว่าสาร caryophyllene oxide, benzyl benzoate, farnesyl acetate, methyl isoeugenol จากดอกมะลิลาออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อดังกล่าว
           ฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ : จากการทดสอบตำรับยาที่มีน้ำมันหอมระเหยอยู่ในตำรับ 3-20% (โดยมีน้ำมันหอมระเหยจากมะลิ คิดเป็น 50-90%) มีฤทธิ์กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
           ฤทธิ์สงบประสาท และทำให้นอนหลับ: น้ำคั้นจากรากสดมะลิลา 1-8 กรัม ต่อน้ำหนักสัตว์ 1 กิโลกรัม เมื่อฉีดเข้าช่องท้อง หนู กระต่าย และสุนัข มีผลในการสงบประสาท ทำให้สัตว์เคลื่อนไหวน้อยลง และทำให้นอนหลับ ในปริมาณต่างกัน  จึงควรระมัดระวังในการใช้ เพราะการใช้มากเกินไปจะทำให้สลบได้
           ฤทธิ์ไล่หมัด : น้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิลา มีฤทธิ์ไล่หมัดได้ดีกว่าสารเคมี diethyltoluamide
    
การศึกษาทางคลินิก:
           กลิ่นจากชามะลิ ซึ่งมีสารสำคัญคือ  (R)-(-)-linalool ช่วยทำให้สงบในอาสาสมัคร 24 คน

การศึกษาทางพิษวิทยา:
           สารสกัดดอกมะลิลา ด้วยน้ำ และอัลกอฮอล์ (1:1) ในขนาดเทียบเท่าผงยา 10 กรัม / กิโลกรัม ไม่เป็นพิษต่อหนูถีบจักร ไม่ว่าจะให้โดยการป้อน หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนัง  สารสกัดส่วนเหนือดินด้วยน้ำและอัลกอฮอล์ (1:1) เมื่อฉีดเข้าช่องท้องหนูถีบจักร ขนาดที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งคือ 1 กรัม / กิโลกรัมข้อมูลอ้างอิงจาก : ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภชัยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทความสมุนไพร

บทความสมุนไพรที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับ มะลิ

...

Other Related มะลิ

ข้อมูล มะลิ จากสารานุกรมวิกิพีเดีย


มะลิ มะลิลา (Jasminum sambac) การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ อาณาจักร: Plantae ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots ไม่ได้จัดลำดับ: Asterids อันดับ: Lamiales วงศ์: Oleaceae เผ่า: Jasmineae สกุล: Jasminum L. (1753) ชนิดต้นแบบ Jasminum officinale L. สปีชีส์ มีมากกว่า 200 ชนิด ดูรายชื่อสปีชีส์ของมะลิ แหล่งข้อมูล: ING[1], CPN[2], UNIPROT[3] สำหรับเพลงในซิงเกิลลำดับที่ 3 ของวง CGM48 ดูที่ มะลิ (เพลง) มะลิ เป็นไม้พุ่มหรือไม้เถาในวงศ์มะลิ มีประมาณ 200 ชนิด มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในแถบทวีปยุโรป เอเชีย และแอฟริกา ลักษณะดอกและกลิ่นมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดหรือพันธุ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ [ แก้ ] มะลิมีทั้งชนิดไม้ผลัดใบและไม้ไม่ผลัดใบที่ลำต้นตั้งตรงหรือกางออก หรือเป็นไม้พุ่มและไม้เถา ใบเรียงใบแบบตรงข้ามหรือเรียงใบแบบสลับ สามารถเป็นใบเดี่ยว มีสามใบ หรือเป็นแบบขนนก ดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 2.5 ซm (0.98 in) มีสีขาวหรือเหลือง บางชนิดมีสีแดงเรื่อ ดอกแบบช่อกระจุก หนึ่งกระจุกมีอย่างน้อยสามดอก บางชนิดเป็นดอกเดี่ยวที่ปลายแขนง แต่ละดอกมี 4 - 9 กลีบดอก มี 2 ช่อง และ 1 - 4 ออวุล มีเกสรเพศผู้ที่มีก้านชูอับเรณูสั้นๆ 2 เกสร ใบประดับรูปแถบหรือรูปไข่ วงกลีบเลี้ยงรูประฆัง ดอกมีกลิ่นหอม ผลแบบเบอร์รี เปลี่ยนเป็นสีดำเมื่อสุก[4][5] จำนวนโครโมโซมพื้นฐานของสกุลคือ 13 สปีชีส์ส่วนมากเป็น diploid (2n=26) อย่างไรก็ตาม ยังมี polyploidy (จำนวนโครโมโซมมากกว่าปกติ) ปรากฏอยู่ในธรรมชาติ โดยเฉพาะใน Jasminum sambac (2n=39), Jasminum flexile (2n=52), Jasminum primulinum (2n=39), และ Jasminum angustifolium (2n=52)[4] การกระจายพันธุ์และถิ่นอาศัย [ แก้ ] มะลิมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในพื้นที่ทวีปเอเชีย, ทวีปแอฟริกา, และออสตราเลเซีย[6] มีประมาณ 200 ชนิด มีเพียงชนิดเดียวที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป[7] มีศูนย์กลางความหลากหลายในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[5] แม้ว่าจะไม่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป มะลิหลายชนิดได้ปรับตัวกลายเป็นพืชพื้นถิ่นในแถบเมดิเตอร์เรเนียน เช่น มะลิสเปน (Jasminum grandiflorum) ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศอิหร่านและทางตะวันตกของเอเชียใต้ และปัจจุบันได้กลายเป็นพืชท้องถิ่นในคาบสมุทรไอบีเรีย[4] Jasminum fluminense (บางครั้งถูกเข้าใจผิดเป็นมะลิบราซิล) และ Jasminum dichotomum (Gold Coast Jasmine) เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในรัฐฮาวายและรัฐฟลอริดา[8][9] Jasminum polyanthum เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศออสเตรเลียเช่นกัน[10] อนุกรมวิธาน [ แก้ ] สปีชีส์ภายใต้สกุล Jasminum จัดอยู่ภายใต้เผ่า Jasmineae ของวงศ์ Oleaceae[4] Jasminum แบ่งเป็น 5 หมู่ ประกอบด้วย Alternifolia, Jasminum, Primulina, Trifoliolata, และ Unifoliolata[11] ชื่อสกุลกลายมาจากคำว่า Yasameen ("ของขวัญจากพระเจ้า") ในภาษาเปอร์เซียมาเป็นภาษาอาหรับและภาษาละติน[12][13][14] สปีชีส์ [ แก้ ] ประกอบด้วย:[15] J. abyssinicum Hochst. ex DC.   – forest jasmine   J. adenophyllum Wall.   – bluegrape jasmine, pinwheel jasmine, princess jasmine   J. angulare Vahl J. angustifolium (L.) Willd. J. auriculatum Vahl   – Indian hasmine, needle-flower jasmine   J. azoricum L. J. beesianum Forrest & Diels   – red jasmine   J. dichotomum Vahl   – Gold Coast jasmine   J. didymum G.Forst. J. dispermum Wall. J. elegans Knobl. J. elongatum (P.J.Bergius) Willd. J. floridum Bunge J. fluminense Vell. J. fruticans L. J. grandiflorum L.   – Catalonian jasmine, jasmin odorant, royal jasmine, Spanish jasmine   J. humile L.   – Italian jasmine, Italian yellow jasmine   J. anceolarium Roxb. J. mesnyi Hance   – Japanese jasmine, primrose jasmine, yellow jasmine   J. multiflorum (Burm.f.) Andrews   – Indian jasmine, star jasmine, winter jasmine   J. multipartitum Hochst.   – starry wild jasmine   J. nervosum Lour. J. nobile C.B.Clarke J. nudiflorum Lindl.   – winter jasmine   J. odoratissimum L.   – yellow jasmine   J. officinale L.   – common jasmine, jasmine, jessamine, poet's jasmine, summer jasmine, white jasmine   J. parkeri Dunn   – dwarf jasmine   J. polyanthum Franch. J. sambac (L.) Aiton   – Arabian jasmine, Sambac jasmine   J. simplicifolium G.Forst. J. sinense Hemsl. J. subhumile W.W.Sm. J. subtriplinerve Blume J. tortuosum Willd. J. urophyllum Hemsl. ความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและชนชาติ [ แก้ ] เนื่องจากมะลิมีหลายพันธุ์ และขึ้นอยู่ในภูมิภาคเอเชีย มะลิจึงมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ในแถบเอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้ คนไทยนิยมนำดอกมะลิมาใช้ลอยน้ำเย็นเพื่อดื่ม ตกแต่ง ร้อยเป็นมาลัยบูชาพระ และทำเครื่องหอม นอกจากนี้มะลิยังเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ด้วยมีสีขาวบริสุทธิ์ ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปี โดยตีความเปรียบกับความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย[16] มะลิ (melati putih) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย มะลิฉัตร หรือ มะลิลา (Arabian jasmine) เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ อ้างอิง [ แก้ ] ↑ http://botany.si.edu/ing/INGsearch.cfm?searchword=Jasminum ↑ http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=116771 ↑ http://beta.uniprot.org/taxonomy/4147 ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 A.K. Singh (2006). Flower Crops: Cultivation and Management. New India Publishing. pp. 193–205. ISBN 978-81-89422-35-6. ↑ 5.0 5.1 H. Panda (2005). Cultivation and Utilization of Aromatic Plants. National Institute Of Industrial Research. p. 220. ISBN 978-81-7833-027-3. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-12-07. สืบค้นเมื่อ 2014-09-29 . ↑ Ernst Schmidt, Mervyn Lötter, & Warren McCleland (2002). Trees and shrubs of Mpumalanga and Kruger National Park. Jacana Media. p. 530. ISBN 978-1-919777-30-6. {{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (ลิงก์) ↑ Jasminum @ EFloras.org. ↑ "Jasminum fluminense". Natural Resources Conservation Service PLANTS Database. USDA. ↑ "Jasminum dichotomum". Natural Resources Conservation Service PLANTS Database. USDA. ↑ "Weeds of the Blue Mountains Bushland - Jasminum polyanthum". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-02-04. สืบค้นเมื่อ 2014-09-29 . ↑ อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ GRIN ↑ "jasmine, -in, jessamine, -in", OED ↑ "jasmine." Webster's Third New International Dictionary, Unabridged. Merriam-Webster, 2002. ↑ Metcalf, 1999, p. 123. ↑ GRIN. "Jasminum information from NPGS/GRIN". Taxonomy for Plants. National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland: USDA, ARS, National Genetic Resources Program. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2015-09-24. สืบค้นเมื่อ October 19, 2012 . ↑ "วิเคราะห์คอลัมนิสต์ 12 08 58". ฟ้าวันใหม่. 12 August 2015. สืบค้นเมื่อ 13 August 2015 . แหล่งข้อมูลอื่น [ แก้ ] บทความพีชนี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยการเพิ่มเติมข้อมูลดคก เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=มะลิ&oldid=10819363"
.

บทความผลวิจัยสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับ มะลิ

ดูผลวิจัยสมุนไพรทั้งหมด Click ที่นี่

624

ฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ของน้ำมันจากดอกมะลิ
ฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ของน้ำมันจากดอกมะลิการศึกษาผลของน้ำมันหอมระเหยจากดอกมะลิ (Jasminum sambac  L., Oleaceae) ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ (autonomic nervous system) ของอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 40 คน โดยในกลุ่มทดสอบ จะทาน้ำมันมะลิ 20%w/w ในน้ำมันเมล็ดอัลมอน ขนาด 1 มล. ลงบนผิวบริเวณท้องของอาสาสมัคร ในขณะที่กลุ่มควบคุม จะทาเพียงน้ำมันเมล็ดอัลมอน เป็นเวลา 20 นาที แล้วตรวจวัดความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure (SBP)) ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure (DBP)) ชีพจร (pulse...

1273

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดรวงข้าวหอมมะลิต่อการชะลอความเสื่อมของผิวหนัง
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดรวงข้าวหอมมะลิต่อการชะลอความเสื่อมของผิวหนังJ Ethnopharmacol 2016;193:607-16. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

สมุนไพรอื่นๆ

56

ดองดึง
ดองดึง ชื่อเครื่องยาดองดึง ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากเหง้าแห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาดองดึง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)คมขวาน บ้องขวาน หัวขวาน (ชลบุรี) ก้ามปู ดาวดึงส์ ว่านก้ามปู (กลาง) พันมหา (นครราชสีมา) มะขาโก้ง (เหนือ) ดองดึงหัวขวาน ด้ามขวาน หัวฟาน ชื่อวิทยาศาสตร์Gloriosa superba L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Colchicaceae (Liliaceae) ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ลำต้นเป็นหัวหรือเหง้าขนาดเล็...

80

บุนนาค
บุนนาค ชื่อเครื่องยาบุนนาค ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอก ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาบุนนาค ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สารภีดอย (เชียงใหม่) นากบุต (ใต้) ก๊าก่อ ก้ำก่อ (แม่ฮ่องสอน) ปะนาคอ (ปัตตานี) ชื่อวิทยาศาสตร์Mesua ferrea L. ชื่อพ้องMesua nagassarium (Burm. f.) Kosterm. ชื่อวงศ์Calophyllaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           ดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 5-10 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ ซ้อน...

19

การบูร
การบูร ชื่อเครื่องยาการบูร ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากการกลั่นลำต้น ราก หรือใบของการบูร ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาการบูร ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)อบเชยญวน พรมเส็ง ชื่อวิทยาศาสตร์Cinnamomum camphora (L.) J. Presl. ชื่อพ้องCamphora camphora (L.) H.Karst., Camphora hahnemannii Lukman., Camphora hippocratei Lukman., Camphora officinarum Nees, Camphora vera Raf., Camphorina camphora (L.) Farw., Cinnamomum camphoriferum St.-Lag., Cinnamomum camphoroides Hayata, Cinnamom...

1

กระเจี๊ยบแดง
กระเจี๊ยบแดง ชื่อเครื่องยากระเจี๊ยบแดง ชื่ออื่นๆของเครื่องยากระเจี๊ยบเปรี้ยว ได้จากใบประดับ และกลีบเลี้ยง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากระเจี๊ยบแดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบเปรี้ยว ส้มพอเหมาะ ส้มเก็งเค็ง ส้มปู ส้มพอดี แกงแดง ส้มตะเลงเครง ชื่อวิทยาศาสตร์Hibiscus sabdariffa L. ชื่อพ้อง ชื่อวงศ์Malvaceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปถ้วย ยาว 1-1.5 เซนต...

28

โกฐจุฬาลัมพา
โกฐจุฬาลัมพา ชื่อเครื่องยาโกฐจุฬาลัมพา ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากใบและเรือนยอด(ที่มีดอก)แห้ง ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาโกฐจุฬาลัมพา ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)โกฐจุฬาลัมพาจีน, โกฐจุฬา, ชิงเฮา, ชิงฮาว, แชเฮา ชื่อวิทยาศาสตร์Artemisia annua L. ชื่อพ้องArtemisia chamomilla C.Winkl. ชื่อวงศ์Compositae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ประกอบด้วยส่วนของลำต้น ใบ และดอก ลำต้นมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก...

18

กานพลู
กานพลู ชื่อเครื่องยากานพลู ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากดอกตูม (ดอกที่โตเต็มที่ แต่ยังไม่บาน) ชื่อพืชที่ให้เครื่องยากานพลู (Clove) ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)จันจี่ (เหนือ) ดอกจันทร์ ชื่อวิทยาศาสตร์Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry) ชื่อพ้องCaryophyllus aromaticus L., Caryophyllus hortensis Noronha, Caryophyllus silvestris Teijsm. ex Hassk., Eugenia caryophyllata Thunb., Eugenia caryophyllus (Spreng.) Bullock & S.G.Harrison, Jambosa caryophyllus (Thunb.)...

181

มะดูก
มะดูก ชื่อเครื่องยามะดูก ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากแก่น ชื่อพืชที่ให้เครื่องยามะดูก ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)บักดูก (อีสาน), บักโคก (เขมร), ยายปลวก (ใต้) ดูกหิน ชื่อวิทยาศาสตร์Siphonodon celastrineus Griff. ชื่อพ้อง- ชื่อวงศ์Celastraceae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:           เนื้อไม้บริเวณแก่น เรียบ สีขาว หรือออกสีเหลืองอ่อนๆ   เครื่องยา มะดูก   เครื่องยา มะดู...

137

สิรินธรวัลลี
สิรินธรวัลลี ชื่อเครื่องยาสิรินธรวัลลี ชื่ออื่นๆของเครื่องยาสามสิบสองประดง ได้จากเถา เนื้อไม้ ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาสามสิบสองประดง ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)สิรินธรวัลลี ชื่อวิทยาศาสตร์Bauhinia sirindhorniae (K.Larsen & S.S.Larsen) ชื่อพ้องPhanera sirindhorniae ชื่อวงศ์Leguminosae-Caesalpinioideae ลักษณะภายนอกของเครื่องยา:            ไม้เถา ยาวได้ถึง 10-20 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดง เถาแก่...

124

ว่านน้ำ
ว่านน้ำ ชื่อเครื่องยาว่านน้ำ ชื่ออื่นๆของเครื่องยา ได้จากรากและลำต้นใต้ดิน ชื่อพืชที่ให้เครื่องยาว่านน้ำ ชื่ออื่น(ของพืชที่ให้เครื่องยา)ว่านน้ำเล็ก ตะไคร้น้ำ คาเจียงจี้ ทิสืปุตอ ผมผา ส้มชื่น ฮางคาวน้ำ ฮางคาวบ้าน ฮางคาวผา ชื่อวิทยาศาสตร์Acorus calamus L. ชื่อพ้องAcorus angustatus Raf., Acorus angustifolius Schott, Acorus belangeri Schott, Acorus calamus-aromaticus Clairv., Acorus casia Bertol., Acorus commersonii Schott, Acorus commutatus Schott, Acorus elatus Salisb...

รู้แล้วจะอุึ้ง !! ดอกมะลิ มีสรรพคุณทางยา มีคุณค่ามากกว่ากลิ่นหอม แก้วิงเวียน บำรุงหัวใจ ปวดเมื่อย

รู้แล้วจะอุึ้ง !! ดอกมะลิ มีสรรพคุณทางยา มีคุณค่ามากกว่ากลิ่นหอม แก้วิงเวียน บำรุงหัวใจ ปวดเมื่อย

รู้แล้วจะอุึ้ง !! ดอกมะลิ มีสรรพคุณทางยา มีคุณค่ามากกว่ากลิ่นหอม แก้วิงเวียน บำรุงหัวใจ ปวดเมื่อย

View
โง่มาตั้งนาน!! "มะลิ" ดอกไม้สมุนไพรสุดเจ๋ง ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง| Nava DIY

โง่มาตั้งนาน!! "มะลิ" ดอกไม้สมุนไพรสุดเจ๋ง ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง| Nava DIY

โง่มาตั้งนาน!! "มะลิ" ดอกไม้สมุนไพรสุดเจ๋ง ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง| Nava DIY

View
น้ำมันเขียว แม่มะลิ ทดลองดม และอ่านสรรพคุณข้างขวด l #ร้านห้องยา

น้ำมันเขียว แม่มะลิ ทดลองดม และอ่านสรรพคุณข้างขวด l #ร้านห้องยา

น้ำมันเขียว แม่มะลิ ทดลองดม และอ่านสรรพคุณข้างขวด l #ร้านห้องยา

View
7 ประโยชน์ชามะลิ ชาสมุนไพรมากคุณค่า พร้อมกลิ่นหอมๆ สำหรับคนรักชา

7 ประโยชน์ชามะลิ ชาสมุนไพรมากคุณค่า พร้อมกลิ่นหอมๆ สำหรับคนรักชา

7 ประโยชน์ชามะลิ ชาสมุนไพรมากคุณค่า พร้อมกลิ่นหอมๆ สำหรับคนรักชา

View
เครื่องดื่มสมุนไพร ชาดอกมะลิ

เครื่องดื่มสมุนไพร ชาดอกมะลิ

เครื่องดื่มสมุนไพร ชาดอกมะลิ

View
พี่มะลิปลูกและขายสมุนไพรหญ้าพันงูเขียว (น้ำดับไฟ) จ้า

พี่มะลิปลูกและขายสมุนไพรหญ้าพันงูเขียว (น้ำดับไฟ) จ้า

พี่มะลิปลูกและขายสมุนไพรหญ้าพันงูเขียว (น้ำดับไฟ) จ้า

View
กำจัดหนอนเพลี้ยไฟในสวนดอกมะลิ สูตรกำจัดหนอนสวนดอกมะลิมีเฮงน๊อคเอาท์ สารกำจัดแมลงแบบอินทรีย์

กำจัดหนอนเพลี้ยไฟในสวนดอกมะลิ สูตรกำจัดหนอนสวนดอกมะลิมีเฮงน๊อคเอาท์ สารกำจัดแมลงแบบอินทรีย์

กำจัดหนอนเพลี้ยไฟในสวนดอกมะลิ สูตรกำจัดหนอนสวนดอกมะลิมีเฮงน๊อคเอาท์ สารกำจัดแมลงแบบอินทรีย์

View
ดอกมะลิ   สรรพคุณเลอค่า ที่มากกว่าเป็นแค่ดอกไม้ "สุขภาพดี มีสาระ"

ดอกมะลิ สรรพคุณเลอค่า ที่มากกว่าเป็นแค่ดอกไม้ "สุขภาพดี มีสาระ"

ดอกมะลิ สรรพคุณเลอค่า ที่มากกว่าเป็นแค่ดอกไม้ "สุขภาพดี มีสาระ"

View
ดอกมะลิ ใครๆ ก็รู้จักดอกไม้นี้  ไม่น่าเชื่อรากต้มดื่มเป็นสมุนไพรชุ่มชื่นหัวใจ

ดอกมะลิ ใครๆ ก็รู้จักดอกไม้นี้ ไม่น่าเชื่อรากต้มดื่มเป็นสมุนไพรชุ่มชื่นหัวใจ

ดอกมะลิ ใครๆ ก็รู้จักดอกไม้นี้ ไม่น่าเชื่อรากต้มดื่มเป็นสมุนไพรชุ่มชื่นหัวใจ

View
ตอน 24 สมุนไพร มะลิ แก้ไข้

ตอน 24 สมุนไพร มะลิ แก้ไข้

ตอน 24 สมุนไพร มะลิ แก้ไข้

View

ถามตอบปัญหาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับมะลิ
ดูถามตอบปัญหาสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Click ที่นี่