Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสารสกัดใบกะเพราต่อความเครียดที่เกิดจากเสียง

การทดลองเมื่อทำให้หนูเกิดความเครียดโดยให้ฟังเสียงดังระดับ 100 เดซิเบล นาน 4 ชั่วโมง มีผลลดจำนวนเม็ดเลือดขาวรวม (total leukocyte count) เพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (neutrophil) และเพิ่มระดับคอร์ติโคสเตอโรนในเลือด แต่เมื่อให้สารสกัดเอทานอลจากใบกะเพรา ( Ocimum sanctum L.) ก่อนโดยการฉีดเข้าช่องท้องติดต่อกันนาน 45 วัน มีผลทำให้ค่าต่างๆดังกล่าวข้างต้นกลับสู่ระดับปกติ

J Ethnopharmacol 2000;73:81-5

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

307

การรับประทานมะเขือเทศร่วมกับ
การรับประทานมะเขือเทศร่วมกับ broccoli สามารถต้านมะเร็งต่อมลูกหมากได้ทำการศึกษาในหนูเพศผู้จำนวน 206 ตัว โดยแบ่งหนูออกเป็น 7 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มี 10% มะเขือเทศ และ 10% broccoli ต่อ 100 กรัมอาหาร ตามลำดับ กลุ่มที่ 4 และ 5 เป็นกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของ 5% มะเขือเทศ +5% broccoli และ 10% มะเขือเทศ + 10% broccoli ต่อ 100 กรัมอาหารตามลำดับ กลุ่มที่ 6 และ 7 เป็นกลุ่มที่ได้รับสาร lycopene 23 และ 224 นาโนโมล/กรัม ของอาหารตามลำดับ นา...

1007

ฤทธิ์ลดอาการเมื่อยล้าและต้านความเครียดของกระเจี๊ยบมอญ
ฤทธิ์ลดอาการเมื่อยล้าและต้านความเครียดของกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus )ศึกษาฤทธิ์ลดอาการเมื่อยล้าและต้านความเครียดของสาร quercetin-3-O-gentiobiose (QG) จากกระเจี๊ยบมอญ (Abelmoschus esculentus ) โดยทำการทดลองในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดโดยการว่ายน้ำวันละ 150 นาที เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ในระหว่างการทดลองป้อนหนูด้วยสาร QG ขนาดวันละ 25, 50 และ 75 มก./กก. ผลจากการทดลองพบว่าหนูที่ถูกป้อนด้วยสาร QG มีพฤติกรรมที่ทนต่อความเครียดได้มากขึ้น ว่ายน้ำได้นานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกล...

339

ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร
ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกเมื่อป้อนสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อก ขนาด 180 และ 360 มก./กก. ให้แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกชนิด uterine cervical carcinoma (U14) เป็นเวลา 12 วัน พบว่า polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ 27.39% และ 37.94% ตามลำดับ โดยไม่มีพิษต่อตับและไตของหนู ซึ่งผลในการต้านเนื้องอกมาจากสาร polysaccharides ทำให้เซลล์ของเนื้องอกตายเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการแสดงออกของยีนส์ Bax และลดการแสดงออกของยีนส์ Bcl-2 และ ...

45

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะเดื่อชุมพร
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของมะเดื่อชุมพร สารสกัดใบมะเดื่อชุมพร ( Ficus racemosa Linn.)แสดงฤทธิ์ต้านการอักเสบเมื่อทดลองในหนูขาว เมื่อให้สารสกัดความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว สามารถลดการอักเสบได้ 30.4 , 32.2 , 33.9 , 32.0 % ในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้ขาหลังอักเสบด้วย carragenin , serotonin , histamine และ dextran ตามลำดับ กลไกการลดการอักเสบเกิดจากการยับยั้ง histamine และ serotonin ผลการลดการอักเสบเรื้อรังเมื่อทดลองโดยการฝัง...

1109

ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสำคัญจากฮอพส์
ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสารสำคัญจากฮอพส์การทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทของสาร xanthohumol (Xn) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม polyphenol chalcone จากฮอพส์ (Humulus lupulus L.) ในเซลล์เนื้องอกของหนูแรทชนิด PC12 ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษด้วยสภาวะออกซิเดชั่น (oxidative-stress) จากการทดลองพบว่าสาร Xn มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และทำให้ยีนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องเซลล์ (phase II cytoprotective genes) เช่น glutathione, heme oxygenase, NAD(P)H:quinone oxidoreductase, thioredoxin, และ thioredoxin reductas เพิ...

202

Carotenoids
Carotenoids จากพริกหยวก (Capsicum annuum) ป้องกันตับจากการถูกทำลายด้วย Carbon tetrachloride การทดลองคาโรตินอยด์กับเซลล์ตับหนู ที่เหนี่ยวนำให้อักเสบด้วย carbon tetrachloride พบว่า คาโรตินอยด์ และสารสกัดจากพริกหยวก สามารถลดระดับของ glutamic pyruvic transaminase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ปล่อยออกมาเมื่อตับเป็นพิษได้ นอกจากนี้พบว่าหลังจากหนูได้รับ carbon tetrachloride ปริมาณของ aminotransterase และ lipid peroside ในตับจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม จากนั้นเมื่อให้ capsanthin และ beta-cryptoxanthin ...

377

เกรฟฟรุทเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีหมดประจำเดือน
เกรฟฟรุทเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีหมดประจำเดือนBr J Cancer 2007;97:440-5 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1147

ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดของน้ำมันรำข้าว
ฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดของน้ำมันรำข้าวศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของน้ำมันรำข้าวจากข้าวสายพันธุ์ Njavara ของอินเดีย โดยผสมน้ำมันรำข้าวขนาด 100 มก./กก. ลงในอาหารที่มีไขมันสูง (high fat diet) แล้วป้อนให้กับหนูแรท นานติดต่อกัน 60 วัน เปรียบเทียบกับการกับการป้อนด้วยอาหารที่มีไขมันสูงเพียงอย่างเดียวพบว่า หนูแรทกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงผสมกับน้ำมันรำข้าวมีค่าไตรกลีเซอร์ไรด์ คอเลสเตอรอลรวม และ LDL-C ในเลือดลดลง และค่า HDL-C เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไขมันสู...

912

ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบของสาร capsaicinการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร capsaicin ซึ่งเป็นสารสำคัญที่อยู่ในพืชตระกูลพริก โดยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ THP-1 (human acute monocytic leukemia cell) macrophages เกิดการแสดงออกของยีน macrophage inflammatory protein 1 (MIP-1) และ interleukin 8 (IL-8) ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบ โดยการให้เซลล์ได้รับ palmitate (กรดไขมันอิสระชนิดหนึ่ง) แล้วเปรียบเทียบผลระหว่างการที่เซลล์ได้รับและไม่ได้รับสาร capsaicin พบว่าสาร capsaicin สามารถยับยั้งการแสดงออกของยีน MIP-1 แล...