Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของสาร caffeoylquinic acid จากสารสกัดมันเทศสีม่วงต่อการเรียนรู้และความจำ

การทดสอบฤทธิ์ของสาร caffeoylquinic acid (CQA) ในสารสกัดเอทิลอะซิเตตของมันเทศสีม่วง (Ipomoea batatas ) (PSP) ที่มีสาร anthocyanin (PSPEa) หรือไม่มีสาร anthocyanin (PSPEb) ในหนูเม้าส์เพศผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียนรู้และการจำจากการเหนี่ยวนำเร่งให้เกิดภาวะแก่ (senescence-accelerated prone mouse strain; SAMP8) และหนูเม้าส์ที่มีภาวะแก่ตามปกติ (senescence-accelerated resistant mice; SAMR1) โดยหนูจะถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว โดยกลุ่มที่ 1 และ 3 เป็นกลุ่มควบคุม ประกอบด้วยหนู SAMR1 และ SAMP8 ตามลำดับ เปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง คือหนูกลุ่ทที่ 2 เป็นหนู SAMR1 ที่ได้รับ PSPEa, กลุ่มที่ 4 เป็นหนู SAMP8 ที่ได้รับ PSPEa และกลุ่มที่ 5 เป็นหนู SAMP8 ที่ได้รับสารสกัด PSPEb โดยหนูกลุ่มทดลองจะได้รับ PSPEa และ PSPEb ในขนาด 20 มก./กก./วัน ผสมกับน้ำประปาและป้อนด้วยหลอดฉีดยาทางปาก เป็นเวลา 30 วัน ในขณะที่กลุ่มควบคุมจะได้รับเพียงน้ำประปาในปริมาณที่เท่ากัน การทดสอบการเรียนรู้และความจำด้วยวิธี Morris Water Maze (MWM) พบว่าหนูกลุ่มที่ 4 (SAMP8 + PSPEa) และกลุ่มที่ 5 (SAMP8 + PSPEb) ใช้เวลาออกจากเขาวงกตน้อยกว่ากลุ่มที่ 3 (SAMP8; กลุ่มควบคุม) แต่ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ 1 (SAMR1; กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่ 2 (SAMR1 + PSPEa) นอกจากนี้ยังพบว่าในสมองของหนู SAMP8 ที่ได้รับ PSPEa มีการเพิ่มการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระ การเผาผลาญพลังงาน และมีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สมอง และการทดสอบในเซลล์สมอง SH-SY5Y (human neuroblastoma SH-SY5Y cell) พบว่าทั้ง PSPEa และ PSPEb สามารถเพิ่มการแบ่งตัวและการสร้าง ATP ในเซลล์สมอง เมื่อเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้รับสารทั้ง 2 โดย PSPEa จะสามารถเพิ่มการสร้าง ATP ได้มากกว่า PSPEb และสารทั้ง 2 ชนิดยังลดการสร้าง reactive oxygen species (ROS) ภายในเซลล์สมอง SH-SY5Y ที่ให้เปปไทด์บีต้าอะมีลอยด์ (Aβ1−42) ซึ่งมีความเป็นพิษต่อเซลล์สมอง ส่งผลให้การรอดชีวิตของเซลล์สมอง SH-SY5Y เพิ่มขึ้น จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า PSP ซึ่งอุดมไปด้วย CQA ที่มีหรือไม่มีสารในกลุ่ม anthocyanin มีฤทธิ์ปกป้องสมองหนูและสามารถช่วยบรรเทาความผิดปกติของการเรียนรู้และความจำให้หนูได้

J Agric Food Chem 2013;61:5037-45

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

398

ผลของสารกลุ่ม
ผลของสารกลุ่ม Polyphenols จากชาเขียวต่อเยื่อบุกระเพาะการเกิดมะเร็งในกระเพาะมีสาเหตุหนึ่งมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H. pylori) ซึ่งเชื้อดังกล่าวมีผลทำให้เซลล์เยื่อบุของกระเพาะอาหารมีการแบ่งตัวและตายอย่างรวดเร็ว การศึกษาผลของสารในกลุ่ม polyphenols ของชาเขียว (GTP) ในหนูถีบจักรประเภท Balb/c โดยให้ได้รับ 0.5% GTP ในน้ำดื่มติดต่อกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วบ่มเชื้อ H. pylori 108 cfu ในหนูเป็นเวลา 18 สัปดาห์ จากนั้นฉีดสาร bromodeoxyuridine (BrdU) 0.2 มก./กก. เข้าที่ช่องท้อง เพื่อเป็น...

1367

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์
ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ polyphenol oxidase ของสารสำคัญจากเปลือกมังคุดการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ polyphenol oxidase (PPO) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล มีสีน้ำตาล (enzymatic browning reaction) ของสาร cyanidin-3-sophoroside (CS) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม anthocyanins ที่พบได้มากในเปลือกมังคุด (Garcinia mangostana) โดยทำการทดสอบกับเอนไซม์ PPO ด้วย Lineweaver Burk plot ผลการทดลองพบว่า CS สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ของ PPO ในแอปเปิ้ลที่ปอกไว้ได้และช่วยให้อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้น ทำให้สามารถ...

543

Policosanols
Policosanols จากอ้อย ไม่มีส่วนช่วยลด LDL oxidation ในผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงสาร Policosanols เป็นสารให้ความหวานในอ้อย ซึ่งการศึกษาอย่างกว้างขวาง พบว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย การศึกษาแบบ Randomized double blind crossover ในชายและหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีคอเลสเตอรอลสูง จำนวน 21 คน สุ่มให้รับประทาน Policosanols 10 มิลลิกรัม/วัน หรือยาหลอกโดยผสมอยู่ในมาการีน เป็นเวลา 28 วัน ทิ้งช่วงล้างยา 28 วัน แล้วสลับมารับประทานมาการีนอีกสูตรที่เหลือ เมื่อจบการทดลองไม่พบความแตกต่างของ LDL oxidation ระหว่าง...

1339

ฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายของสารสกัดซาโปนินจากใบโสมอเมริกัน
ฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายของสารสกัดซาโปนินจากใบโสมอเมริกันศึกษาฤทธิ์ป้องกันตับเสียหายของโสมอเมริกัน (Panax quinquefolius) โดยป้อนสารสกัดซาโปนิน (saponins) ที่สกัดได้จากส่วนใบ ขนาดวันละ 150 และ 300 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์นานติดต่อกัน 7 วัน ก่อนป้อนยา acetaminophen ขนาด 250 มก./กก. ซึ่งการกินยาดังกล่าวในปริมาณสูงจะมีผลข้างเคียงทำให้ตับเกิดความเสียหายได้ ผลจากการศึกษาพบว่า การป้อนสารสกัดซาโปนินมีผลป้องกันความเสียหายของตับหนูเม้าส์เมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่ป้อนยา acetaminophen อย่างเดียว โดยมีผลลดการทำงา...

152

สารจากขมิ้นที่ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในขมิ้น
สารจากขมิ้นที่ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในขมิ้น จากการศึกษาสารที่แยกจากขมิ้นพบว่า calebin A, curcumin, demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin และ 1,7-bis(4-hydroxyphenyl)-1-heptene-3,5-dione มีฤทธิ์ป้องกันการจับของ beta-amyloid ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะการเสื่อมของสมอง J Nat Prod 2002;65(9):1227-31 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

459

ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ
ผลของชาเขียวต่อสารอนุมูลอิสระในผู้ชายออกกำลังกายแบบ weight-trainedการศึกษาผลของชาเขียวในอาสาสมัครเพศชายอายุระหว่าง 19-30 ปี จำนวน 14 คน ซึ่งออกกำลังกายแบบ weight-training อาสาสมัครทั้งหมดเคยผ่านการเข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และเคยใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย bench press โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มควบคุม ให้ดื่มน้ำปริมาณ 200 มล./ครั้ง, 3 ครั้ง/วัน (เช้า-กลางวัน-เย็น) เป็นเวลา 7 วัน กลุ่มทดลองให้ดื่มน้ำชาเขียวซึ่งเตรียมจากใบชาแห้งขนาด 10 มก. ชงกับน้ำร้อน (อุณหภูมิประม...

1412

ผลของการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่อการรู้คิดและภาวะอารมณ์ในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดี
ผลของการสูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ต่อการรู้คิดและภาวะอารมณ์ในอาสาสมัครหญิงสุขภาพดีการศึกษาในอาสามัครหญิงสุขภาพดี อายุ 20-22 ปี จำนวน 60 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้สูดดมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ จำนวน 30 คน และกลุ่มที่สูดดมน้ำมันหลอก (inactive control oil) จำนวน 30 คน เป็นเวลา 5 นาที ทำการประเมินผลการรู้คิดโดยใช้ชุดแบบทดสอบทางคอมพิวเตอร์ (Cognitive compu-terized battery of tests) และภาวะอารมณ์โดยใช้แบบประเมินให้คะแนนด้วยตนเอง (Mood visual analogue scale) รวมทั้งวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจทั...

11

ฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของผลดีปลีและผลพริกไท
ฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของผลดีปลีและผลพริกไท สารสกัดด้วยเมธานอลและน้ำจากผลดีปลีและผลพริกไทให้ผลต้านการออกซิเดชั่นในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยวิธี DPPH assay เนื่องจาก reactive oxygen radical ทำให้เกิดความเสียหายต่อเซล (cellula damage) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ไขข้ออักเสบ ภาวะอักเสบ และaging ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของผลดีปลีและผลพริกไท จึงอาจนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้Songklanakarin J Sci Technol 1998; 20...

1457

ฤทธิ์ของสารสกัดรากสามสิบต่อระดับไขมันในซีรัม
ฤทธิ์ของสารสกัดรากสามสิบต่อระดับไขมันในซีรัม การเกิด lipid peroxidation และการสร้างเอนไซม์ superoxide dismutase ในหนูที่ถูกตัดรังไข่การศึกษาในหนูแรทที่ถูกตัดรังไข่ (Ovariectomized rat) โดยให้สารสกัดน้ำ หรือสารสกัดเอทานอลจากรากของต้นรากสามสิบ (Asparagus racemosus) ในขนาด 500 มก./กก. เป็นเวลานาน 5 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับสาร 17α-ethynylestradiol ขนาด 0.1 มก./กก. และหนูกลุ่มควบคุม พบว่าระดับของคอเลสเตอรอลรวมและระดับไขมันชนิด LDL ในซีรัมในทุกกลุ่มไม่แตกต่างกัน หนูที่ได้รับสารสกัดเอทา-...