Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดความกังวลจากใบบัวบก

การศึกษาฤทธิ์คลายความกังวลของสารสกัด ECa 233 (สารสกัดมาตรฐานจากใบบัวบก ประกอบด้วย triterpenoids ไม่น้อยกว่า 80%) ในหนูแรทที่เกิดอาการเครียดแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรังเทียบกับการใช้ยาแผนปัจจุบัน diazepam (ยาคลายความกังวล) ในการทดสอบภาวะเครียดแบบเฉียบพลันด้วยวิธี Elevated plus-maze, Dark-light box test และ Open-field test พบว่าการป้อน ECa 233 ขนาด 100 และ 300 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูแรทก่อนการทดสอบ 1 ชั่วโมง ช่วยลดความวิตกกังวลในหนูแรทได้ใกล้เคียงกับการใช้ยา diazepam ขนาด 2 มก./กก.น้ำหนักตัว และการป้อน ECa 233 ขนาด 100 มก./กก.น้ำหนักตัว วันละ 2 ครั้ง ติดต่อกัน 10 วัน ในระหว่างการชักนำให้เกิดภาวะเครียดแบบเรื้อรังจากการจำกัดการเคลื่อนไหว (immobilization stress) ช่วยลดพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความเครียดได้อย่างมีนัยสำคัญ และใกล้เคียงกับการใช้ยา diazepam นอกจากนี้ ECa 233 ยังช่วยเพิ่มน้ำหนักตัวและลดปริมาณ corticosterone ในเลือดของหนูที่เกิดความเครียด และเมื่อทดสอบโดยป้อนสาร Madecassoside และ Asiaticoside (สารสำคัญที่พบในใบบัวบก) ปริมาณเทียบเท่ากับใน ECa 233 ก็สามารถช่วยลดอาการเครียดได้เช่นกัน แต่ไม่มีผลกับน้ำหนักตัวและปริมาณ corticosterone แสดงให้เห็นว่าใบบัวบกมีฤทธิ์ลดความเครียดและคลายความกังวลได้ทั้งในภาวะเครียดแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง โดยมี Madecassoside และ Asiaticoside เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์

J Ethnopharmcol 2012;143:579-85

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

249

หญ้าต้อมต๊อก
หญ้าต้อมต๊อก ( Solanum nigrum ) มีฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร สารสกัดของผลหญ้าต้อมต๊อก ( Solanum nigrum ) ประกอบด้วยสารสำคัญหลายชนิด ได้แก่ แทนนิน, อัลคาลอยด์, ซาโปนินส์, คาร์โบไฮเดรต, น้ำมันหอมระเหย และแอนโทไซยานิน เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแอนโทโซยานินมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร ส่วนซาโปนินส์, แทนนิน และน้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ป้องกันแผลในกระเพาะอาหาร จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดของผลหญ้าต้อมต๊อก, SNE ใ...

518

ผลของสารสกัด
ผลของสารสกัด saponin จากโสมจีน ในการยับยั้งโรคหลอดเลือดแดงแข็งการศึกษาฤทธิ์ของสาร saponin จากโสมจีน (Panax notoginseng saponin, PNS) ในการยับยั้งโรคเส้นเลือดแดงแข็ง ในหนูที่ขาด apolipoprotein E โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6-8 ตัว กลุ่มแรกเป็นกลุ่มควบคุม ให้อาหารชนิด western-type ที่ประกอบด้วยไขมัน 21% และโคเลสเตอรอล 15% กลุ่มที่ 2 ให้อาหาร western-type และเสริมสาร PNS 4.0 มิลลิกรัม/ตัว/วัน (PNS ขนาดต่ำ) และกลุ่มที่ 3 ให้อาหาร western-type เสริมสาร PNS 12 มิลลิกรัม/ตัว/วัน (PNS ขนาดสูง) เลี...

1496

ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบของเห็ดออรินจิ
ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบของเห็ดออรินจิการศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะอักเสบของระบบทางเดินอาหาร (Inflammatory Bowel Disease; IBD) ของเห็ดออรินจิ (Pleurotus eryngii) ในหนูเม้าส์ โดยหนูจะถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบในลำไส้ใหญ่ด้วย dextran-sodium-sulfate (DSS) จากนั้นจะได้รับอาหารมาตรฐาน AIN-93G ที่มีส่วนผสมของผงเห็ดออรินจิขนาด 0, 1.5%, หรือ 3% w/w (เทียบเท่าคนหนัก 60 กก.รับประทานเห็ดแห้งน้ำหนัก 5-15 ก./วัน) พบว่าผงเห็ดออรินจิสามารถบรรเทาการอักเสบในลำไส้ใหญ่ได้ โดยสามารถลด disease index, เพิ่มความยาวของลำ...

1148

ฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของสารโพลีแซคคาไรด์จากโสม
ฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของสารโพลีแซคคาไรด์จากโสมศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดของโสม (Panax ginseng ) โดยทดลองป้อนสารสกัดโพลีแซคคาไรด์ให้แก่หนูเม้าส์ที่เป็นมะเร็งปอดชนิด Lewis lung carcinoma ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. น้ำหนักตัว นาน 20 วัน พบว่า สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง น้ำหนักของม้ามและต่อมไทมัสเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มจำนวนเซลล์ splenocytes ของม้าม และอัตราส่วนของเซลล์เม็ดเลือดขาว CD4+/CD8+ T lymphocyte ในเลือดของหนูที่เป็นมะเร็งปอด นอกจากนี้การให้สารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากโสมยังมีผล...

1011

ว่านหางจระเข้ช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงแดด
ว่านหางจระเข้ช่วยปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงแดดการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดด (photoaging) ของสารสกัดเมทานอลจากว่านหางจระเข้ที่มีอายุต่างกัน ทำการทดสอบในเซลล์ปกติจากผิวหนังของคน (normal human dermal fibroblast) ที่กระตุ้นด้วยรังสีอุลตราไวโอเลต (UVB) พบว่าสารสกัดจากว่านหางจระเข้ที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ (อายุ 1 เดือน) จะช่วยลดระดับเอนไซม์ metalloproteinase ชนิดที่ 1 และ 3 ซึ่งมีผลในการทำลายโครงสร้างคอลลาเจนในผิวหนัง รวมทั้งลดระดับของ interleukin-6 ซึ่งเป็นสารก่อการอักเ...

432

ผลขยายหลอดเลือดของ
ผลขยายหลอดเลือดของ isoflavone จากถั่วเหลืองในหญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาผลการขยายหลอดเลือดของ isoflavone จากถั่วเหลืองในอาสาสมัครหญิงที่อยู่ในวัยหมดประจำเดือน จำนวน 22 คน อายุระหว่าง 54 - 70 ปี โดยให้รับประทานอาหาร คือ ขนมปังปิ้งทาด้วยแยมส้มซึ่งผสมสารสกัดถั่วเหลือง 200 มก. (มีปริมาณ isoflavone เท่ากับ 80 มก.) จากนั้นศึกษาการทำงานของเซลล์ endothelium ที่ brachial artery ด้วยวิธีการวัด flow-mediated dilation (FMD) วัดความดัน และคลื่นความดันเลือด (pulse wave) โดยดูค่า peripheral augmentation in...

1237

ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้และมีอาการทางจิตเวชและประสาท
ผลของการรับประทานสารสกัดใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้และมีอาการทางจิตเวชและประสาทศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb 761 จากใบแป๊ะก๊วยในผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องในขบวนการรับรู้ (mild cognitive impairment) และมีอาการทางจิตเวชและประสาท (neuropsychiatric symptoms) โดยทดลองให้ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิงจำนวน 80 คน (อายุเฉลี่ย 65±7 ปี) รับประทานสารสกัด EGb 761 ขนาดวันละ 240 มก. นาน 24 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มควบคุมจำนวน 79 คนที่ได้รับยาหลอก วิเคราะห์อาการทางจิตเวชและประ...

242

ชาเขียวกับการลดน้ำหนักร่างกาย
ชาเขียวกับการลดน้ำหนักร่างกาย การศึกษาในผู้ที่มีน้ำหนักเกินและเป็นโรคอ้วนระยะกลางจำนวน 76 คน ที่มี BMI เท่ากับ 27.5ฑ2.7 กก./ม2 และเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนเป็นประจำ โดยให้กลุ่มที่ทำการศึกษารับประทานอาหารที่มีพลังงานต่ำนาน 4 สัปดาห์ และปฏิบัติต่อเนื่องอีก 3 เดือน ในช่วงที่ติดตามเพื่อควบคุมน้ำหนัก และในช่วง 3 เดือนที่ควบคุมน้ำหนักให้ผู้ที่ศึกษาทุกคนรับประทานชาเขียวที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน (โดยมีสาร epigallocatechin gallate 270 มก. และสารคาเฟอีน 150 มก./วัน) ในขณะที่อีก...

864

ฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร
ฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร allicin ในหนูแรทที่เป็นเบาหวานการทดสอบฤทธิ์ปกป้องกล้ามเนื้อหัวใจของสาร allicin (AL) จากกระเทียมในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการฉีดสาร streptozotocin (STZ) เข้าทางช่องท้องของหนูแรทขนาด 40 มก./กก. โดยฉีดหนูด้วยสาร AL เข้าทางช่องท้องในขนาด 4 มก./กก., 8 มก./กก. และ 16 มก./กก. ทุกวัน เป็นเวลา 28 วัน หลังจากเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานแล้ว 3 วัน พบว่า สาร AL ที่ทุกขนาด ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรทลดลง โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดที่ให้ น้ำหนักตัวที่ลดลงจากภาวะเบ...