Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของต้นประทัดใหญ่ (Quassia amara )

การศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของต้นประทัดใหญ่ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงด้วย nicotinamide-streptozotocin ด้วยการป้อนสารสกัดเมทานอลประทัดใหญ่ขนาดวันละ 100 มก. / กก. และ 200 มก. / กก. เปรียบเทียบกับการป้อนด้วยยา glibenclamide 10 มก. / กก. นาน 14 วัน ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากหนูทุกกลุ่ม เพื่อตรวจวัดระดับน้ำตาล โคเลสเตอรอล LDL-C (Low density lipoprotein cholesterol) HDL-C (high density lipoprotein cholesterol) และไตรกลีเซอไรด์ ผลการศึกษาพบว่าหนูกลุ่มที่ถูกป้อนด้วยสารสกัดเมทานอลประทัดใหญ่ทั้งสองขนาด และหนูที่ถูกป้อนด้วยยา glibenclamide มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือด ระดับโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL-C ที่เพิ่มขึ้นจากการเหนี่ยวนำด้วย nicotinamide-streptozotocin อย่างไรก็ตามการป้อนด้วยสารสกัดเมทานอลประทัดใหญ่ไม่ส่งผลต่อการเพิ่มของ HDL-C และระดับฮอร์โมนอินซูลินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่ glibenclamide มีผลเพิ่มปริมาณ HDL-C และระดับฮอร์โมนอินซูลินอย่างมีนัยสำคัญ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากต้นประทัดใหญ่มีฤทธิ์ต้านเบาหวาน และช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้

Phytother Res. 2011; 25: 1806-12

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

506

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของเห็ด
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของเห็ด Coprinus comatus  , เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum  ) และ Grifola frondosa  ในสาร Vanadiumการศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของเห็ด Coprinus comatus  , เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum  ) และเห็ด Grifola frondosa  ซึ่งหมักแล้วจะมีสาร Vanadium อยู่ในปริมาณสูง โดยทำการทดสอบใน 3 รูปแบบ การทดลองที่1 เหนี่ยวนำหนูเม้าส์ให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นด้วยการฉีดสาร alloxan ขนาด 75 มก./กก. เข้าเส้นเลือด แล้วป้อนเห็ดที่ได้จากการหมักทั...

1598

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และต้านเอสโตรเจนของเห็ดขลำหมาเห็ดขลำหมา (Mycoamaranthus cambodgensis (Pat.) Trappe, S. Lumyong, P. Lumyong, Sanmee & Zhu L. Yang) เป็นเห็ดป่ากินได้ที่พบในป่าผลัดใบของประเทศไทย และมีการนำมาใช้เป็นยาพื้น บ้านสำหรับการฟื้นตัวหลังคลอด การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด 50% เอทานอลจากดอกเห็ด(fruiting bodies) ด้วยวิธี DPPH radical scavenging assay (DPPH assay) และวิธี Ferric reducing anti-oxidant power (FRAP) พบว่าสารสกัดเห็ดขลำหมามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง ...

488

ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม
ประโยชน์ของชาต่อการต้านเซลล์มะเร็งเต้านม (Human breast cancer MCF-7 cell)ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เพราะในชามีสารประกอบโพลีฟีนอลชื่อว่า catechins ที่มีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านมะเร็ง ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอักเสบ และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย การทดลองเปรียบเทียบปริมาณสาร catechins และ caffeine ในชา 6 สายพันธุ์ ได้แก่ Camellia japonica, Camellia tenuifloria, Camellia oleifera, Camellias  และ Camellia sinensis  พบว่าในชาทั้ง 6 สายพันธุ์มีปริมาณ caffeine น้อยมากเมื่อเทียบกั...

1577

ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทของสารไลโคพีน
ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทของสารไลโคพีนการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทของสารไลโคพีนซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบได้มากในมะเขือเทศและฟักข้าว ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติดังกล่าวด้วยสาร dextran sulfate sodium (DSS) ความเข้มข้น 2.5%w/v โดยหนูจะได้รับอาหารที่ผสมสารไลโคพีนขนาดวันละ 50 มก./นน.ตัว 1 กก. เป็นเวลานาน 40 วัน พบว่า สารไลโคพีนสามารถปกป้องเซลล์เยื่อผนังลำไส้ (gut barrier) และยับยั้งการอักเสบบริเวณลำไส...

1492

ผลของน้ำมันอัลมอนด์ต่อระดับไขมันในเลือด
ผลของน้ำมันอัลมอนด์ต่อระดับไขมันในเลือดการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ไม่ปกปิดทั้งผู้วิจัยและผู้ร่วมทดลอง และมีกลุ่มควบคุม (randomized open-label controlled clinical trial) ในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงจำนวน 97 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองจำนวน 49 คน ได้รับประทานน้ำมันอัลมอนด์ (almond oil) ปริมาณ 10 มล. วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 30 วัน และกลุ่มควบคุมจำนวน 48 คน ซึ่งไม่ได้รับน้ำมันอัลมอนด์ ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือดก่อนและหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับน้ำมันอัลมอนด์ มีค่าคอเลสเตอรอลรวม ...

447

ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อระดับอนุมูลอิสระในระบบทางเดินอาหาร
ผลของระดับโปรตีนในอาหารต่อระดับอนุมูลอิสระในระบบทางเดินอาหารการทดลองให้หนูถีบจักรกินอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนจากนม (casein) หรือโปรตีนจากถั่วเหลืองในขนาดปกติ (200 ก./อาหาร 1 กก.) ในขนาดสูง (600 ก./อาหาร 1 กก.) และในขนาดสูง ผสมกับสาร cysteamine ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง (600 + 0.06 ก./อาหาร 1 กก.) พบว่าในหนูที่ได้รับอาหารที่ประกอบด้วยโปรตีนขนาดสูง ทั้งโปรตีนจากนม หรือโปรตีนจากถั่วเหลือง มีระดับของ superoxide anion และ malondialdehyde (MDA) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ระดับของเอนไซม์ที่มีหน้าที่ในก...

1400

ถั่งเช่าสีทองช่วยบรรเทาความเสียหายของตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและไขสันหลังจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง
ถั่งเช่าสีทองช่วยบรรเทาความเสียหายของตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและไขสันหลังจากการบาดเจ็บของไขสันหลังการศึกษาผลของถั่งเช่าสีทองต่อตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและไขสันหลังจากการบาดเจ็บของไขสันหลังในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ไขสันหลังเกิดความเสียหายด้วยการผ่าตัด โดยป้อน WIB-801C ซึ่งเป็นสารสกัดมาตรฐานจากเห็ดถังเช่า (Cordyceps militaris) และมี cordycepin ปริมาณสูง ให้ WIB-801C ขนาด 50 มก./กก. ในชั่วโมงที่ 2 และชั่วโมงที่ 8 หลังจากการบาดเจ็บของไขสันหลัง และป้อนวันละครั้ง ติดต่อกัน 2 สัปดาห์ พบว่า สามารถบรรเทาค...

750

ผลของสาร
ผลของสาร ginkgolide B จากใบแป๊ะก๊วย ต่อภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมองการศึกษาผลของสาร ginkolide B ที่สกัดได้จากใบแป๊ะก๊วยต่อการหลั่งสารสื่อประสาทจำพวกกรดอะมิโนของสมอง ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองส่วนกลาง โดยการสอดไหมเย็บแผลชนิดไนลอนเข้าไปอุดหลอดเลือดเป็นเวลา 60 นาทีแล้วเอาออก หนูแรทจะได้รับการฉีดสาร ginkolide B ขนาด 10 มก./กก./วัน, 20 มก./กก./วัน หรือ น้ำเกลือ (กลุ่มควบคุม) เข้าทางช่องท้องเป็นเวลา 3 วัน ก่อนทำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดแดงในสมอง ผลการศึกษาพบว...

1051

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและลดความอ้วนของโกฐเขมา
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสและลดความอ้วนของโกฐเขมาสารสกัดเอทานอลจากเหง้าโกฐเขมา (Atractylodes lancea ) และสาร atractylodin ที่แยกได้จากสารสกัด มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อน โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 9.06 มคก./มล. และ 39.12 ไมครโมล ตามลำดับ เมื่อนำสารสกัดเอทานอลมาศึกษาฤทธิ์ลดความอ้วนในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคอ้วนด้วยอาหารไขมันสูง โดยให้สารสกัด ขนาด 250 และ 500 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดที่ขนาด 500 มก./กก. จะมีผลปานกลางในการลดน้ำหนักตัวของหนูPlanta Med 2014;80:577-82. ...