Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนในการเพิ่มเซลล์กระดูกขากรรไกรล่างในหนูแรทที่ตัดลูกอัณฑะออก

การศึกษาในหนูแรทเพศผู้จำนวน 30 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูแรทที่ไม่ได้ตัดลูกอัณฑะ กลุ่มที่ 2 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะ กลุ่มที่ 3 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 2.5 ไมโครกรัม/นน.ตัว สัปดาห์ละ 5 วัน นาน 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 4 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะและได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนที่สกัดด้วยความย็นแล้วบดเป็นผง 100 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 5 เป็นหนูแรทที่ไม่ได้ตัดลูกอัณฑะและได้รับน้ำมะพร้าวอ่อน 100 มล./กก./วัน ติดต่อกันนาน 14 วัน พบว่าหนูแรทที่ถูกตัดและไม่ตัดลูกอัณฑะแต่ได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนกระดูกอ่อนของขากรรไกรล่างหนาขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่ตัดและไม่ตัดลูกอัณฑะ แต่น้อยกว่ากลุ่มหนูที่ตัดลูกอัณฑะและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจน จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่าในน้ำมะพร้าวอ่อนมีฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มเซลล์กระดูก และน่าจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคกระดูกพรุนในผู้ชายวัยทอง

Songklanakarin J Sci Technol 2011;33(6):617-23.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

426

ผลของสาร
ผลของสาร lupeol ต่อการหายของแผลในหนูขาวการศึกษาในหนูขาวโดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว หนูจะมีบาดแผลชนิด excision (แผลที่เกิดจากการบาดเจ็บ) แผลชนิด incision (แผลจากของมีคม จากการผ่าตัด) และแผลที่มีเนื้อตาย (dead space wound) โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการรักษาใดๆ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับยามาตรฐานแผนปัจจุบัน nitrofurazone และกลุ่มที่ 3 ได้รับยาที่มีส่วนผสมของสาร lupeol จากใบกระทุงลาย โดยกลุ่มที่เป็นแผลชนิด excision จะทาด้วยเจลกระทุงลาย 0.2%w/v (100 มก. ของ lupeol เตรียมใน...

322

ถั่วเหลืองที่ผสมลงในอาหารสามารถช่วยรักษาอาการ
ถั่วเหลืองที่ผสมลงในอาหารสามารถช่วยรักษาอาการ metabolic syndrome ในหญิงวัยหมดประจำเดือนทำการศึกษาหญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีอาการ metabolic syndrome (คือกลุ่มอาการของผู้ที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย เนื่องจากการทำงานบกพร่องของ insulin) จำนวน 42 คน ด้วยวิธี randomized crossover clinical trial ซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนจะได้รับอาหารทั้งหมด 3 สูตร คือ สูตรที่ 1 สูตรอาหาร DASH (เป็นสูตรควบคุม ที่เป็นสูตรอาหารเพื่อใช้ลดความดันโลหิตสูง) ซึ่งเป็นสูตรอาหารที่ให้พลังงานโดยมี...

875

ผลของกล้วยในการปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงยูวี
ผลของกล้วยในการปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงยูวีการศึกษาผลปกป้องผิวจากการถูกทำลายด้วยแสงยูวีของกล้วยไทย ได้แก่ กล้วยน้ำว้าและกล้วยไข่ ในหนูเม้าส์ โดยป้อนเนื้อกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่สด ขนาด 0.5, 1 และ 1.5 มก./กก./วัน และวิตามินซี ขนาด 50 มก./วัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ แก่หนูที่กระตุ้นให้ผิวถูกทำลายด้วยการฉายรังสียูวี บี ที่ผิวหนัง (3 ครั้ง/สัปดาห์) พบว่ากล้วยไข่ ขนาด 1 มก./กก. และวิตามินซี มีผลเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว และปริมาณของกลูตาไธโอนที่ลดลงจากการถูกทำลายด้วยแสงยูวีได้ ขณะที่กล้วยน้ำว้าไม่มี...

1591

ผลของหญ้าฝรั่นต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อม
ผลของหญ้าฝรั่นต่อภาวะจอประสาทตาเสื่อมการศึกษาทางคลินิก (randomised, double-blinded, placebo-controlled crossover trial) ในอาสาสมัครผู้ใหญ่ 100 คน อายุมากกว่า 50 ปี ที่มีภาวะจอประสาทตาเสื่อม (age-related macular degeneration: AMD) ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และมีค่าสายตามากกว่า 20/70 Snellen equivalent อย่างน้อย 1 ข้าง คัดเลือกอาสาสมัครที่มีรอยโรคของตาและโรคทางระบบทางเดินอาหารออกจากการทดสอบ ทำการทดสอบโดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็นกลุ่มทดสอบที่จะได้รับหญ้าฝรั่น 20 มก./วัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เปรียบเทียบก...

1233

ฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทางระบบประสาทของน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาช้าง
ฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทางระบบประสาทของน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาช้างทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการปวดทางระบบประสาทของน้ำมันหอมระเหยจากโหระพาช้าง (Ocimum gratissimum L.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกรัดเส้นประสาทไซแอติก (sciatic) เพื่อเหนี่ยวนำให้อักเสบ โดยให้น้ำมันหอมระเหยขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. และให้สาร eugenol หรือ myrcene ที่แยกได้จากโหระพาช้างขนาด 1, 5 หรือ 10 มก./กก. ทางปาก เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมบวกที่ให้ยารักษาอาการปวดเส้นประสาท pregabalin ขนาด 20 มก./กก. ผลการทดสอบพบว่าน้ำมันหอมระเหยขนาด 20...

1150

ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลของผงองุ่น
ฤทธิ์ต้านอาการวิตกกังวลของผงองุ่นการศึกษาประสิทธิภาพของผงองุ่น* (Vitis vinifera L.) ต่ออาการวิตกกังวลในหนูแรทชรา (Rodent model of aging) ซึ่งหนูดังกล่าวจะมีการรับรู้และความจำที่ผิดปกติ รวมทั้งมีอาการวิตกกังวล ในการทดลองจะแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูหนุ่ม (อายุ 3 เดือน) ได้รับน้ำประปา กลุ่มที่ 2 เป็นหนูหนุ่ม ได้รับน้ำประปาที่ผสมผงองุ่นในขนาด 15 ก./ลิตร กลุ่มที่ 3 เป็นหนูชรา (อายุ 21 เดือน) ได้รับน้ำประปา และกลุ่มที่ 4 เป็นหนูชรา ได้รับน้ำประปาที่ผสมผงองุ่นในขนาด 15 ก./ลิตร ใช้เวลาในการท...

125

พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ
พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ พิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาและหนูขาววัดจากค่า LD50 และการทดสอบทางชีวเคมี โลหิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเมื่อเกิดโรค การศึกษาพิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาจากการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น.น.ตัว เข้าทางปาก และ 2.06 2mL/kg น.น.ตัว ฉีดเข้าทางหน้าท้อง การศึกษาพิษเรื้อรังของหนูขาวโดยการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น้ำหนักตัวเข้าทางปากทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ของตับรวมถึง aspartate-aminotrans...

98

โสมคนยับยั้งการปลอดปล่อยโดปามีนจากเนื้อเยื่อสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยนิโคติน
โสมคนยับยั้งการปลอดปล่อยโดปามีนจากเนื้อเยื่อสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยนิโคติน เมื่อผ่าน (infusion) สารนิโคตินเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองส่วนสตรัยอะตรัม (striatum) ของหนูขาวมีผลเพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทโดปามีน ผลนี้ทำให้เกิดการตื่นตัว (behavioral activatioon) และรู้สึกเป็นสุข (rewarding effect) เช่นเดียวกับผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ แต่เมื่อให้สารซาโปนิน (total saponins) ที่สกัดจากโสมคน ( Panax ginseng C.A. Meyer) โดยฉีดเข้าช่องท้องในขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลยับยั้งการหล...

613

สารสกัดจากเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกช่วยเพิ่มความจำและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส
สารสกัดจากเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกช่วยเพิ่มความจำและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...