Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารสำคัญจากโสมอเมริกันมีฤทธิ์ hepatoprotective

สารสำคัญซึ่งแยกได้จากโสมอเมริกัน (Panax quinquefolium Linn.) แสดงฤทธิ์ต่อต้านการทำลายตับของสาร D-galactosamine และ lipopolysaccharide สารสำคัญดังกล่าวมีสูตรโครงสร้างเป็น dammarane-type triterpene oligoglycosides

Chem Pharm Bull 1998;46(4):647-57

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

21

Deoxymiroestrol
Deoxymiroestrol : phytoestrogen ชนิดใหม่จากกวาวเครือ Deoxymiroestrol เป็นสารชนิดใหม่แยกได้จากกวาวเครือ (Pueraria mirifica  Airy-shaw et Suvatabandhu) มีคุณสมบัติเร่งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง (MCF-7 human breast cancer cells) โดยมีความแรงกว่า miroestrol 10 เท่า เดิมเชื่อว่า miroestrol เป็นสารสำคัญแสดงฤทธิ์ estrogen ของกวาวเครือ แต่จากการศึกษานี้สรุปว่า deoxymiroestrol เป็น phytoestrogen ที่แท้จริงในกวาวเครือ ส่วน miroestr...

870

สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาท
สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาทการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากดอกลำไย พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ในสมองหนู เมื่อทดลองในหลอดทดลอง โดยมีฤทธิ์ดีกว่ากลูตาไธโอน และ Trolox ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และในหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากดอกลำไย ขนาด 500 มก./วัน เป็นเวลา 7 วัน จะพบการเกิด lipid peroxidation ในสมองน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด สำหรับการทดสอบผลในการปกป้องระบบประสาท โดยป้อนหนูด้วยสารสกัด ขนาด 125 250 และ 500 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนเห...

1226

ฤทธิ์ปกป้องไตของชาเขียว
ฤทธิ์ปกป้องไตของชาเขียวการศึกษาฤทธิ์ของชาเขียว (Camelia sinensis (L.) Kuntze) ต่อการปกป้องความเสียหายของไตจากการได้รับยา gentamicin ทดสอบโดยฉีดสารสกัดเอทานอลจากชาเขียวขนาด 300 มก./กก./วัน เข้าทางช่องท้องของหนูแรท ติดต่อกัน 15 วัน ร่วมกับการกระตุ้นให้พิษต่อไตด้วยยา gentamicin ขนาด 100 มก./กก./วัน พบว่าชาเขียวสามารถปกป้องไต โดยลดระดับ creatinine และยูเรียที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับ gentamicin ชาเขียวยังให้ผลต้านอนุมูลอิสระ ลดระดับ advanced oxidation protein products (AOPP) ยับยั้งการเกิด lipid perox...

1404

สารโพลีฟีนอลจากกาแฟช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหนังและช่วยคืนค่าอุณหภมิร่างกายบริเวณผิวหนังจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ
สารโพลีฟีนอลจากกาแฟช่วยฟื้นฟูสภาพผิวหนังและช่วยคืนค่าอุณหภมิร่างกายบริเวณผิวหนังจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำการศึกษาผลของสารโพลีฟีนอล (polyphenols) จากกาแฟต่อสภาพผิวหนัง โดยทดลองให้อาสาสมัครเพศหญิงจำนวน 31 คน (อายุระหว่าง 25-35 ปี) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ดื่มกาแฟที่มีปริมาณโพลีฟีนอล 297.8 มก. วันละครั้ง นานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มที่สองให้ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีโพลีฟีนอลเป็นส่วนประกอบ (กลุ่มควบคุม) ประเมินสภาพผิวของอาสาสมัครด้วยเครื่อง Visioscan VC98 และ visual analog scale (VAS) ทั้งช่วง...

1629

น้ำทับทิมช่วยฟื้นฟูความจำ
น้ำทับทิมช่วยฟื้นฟูความจำการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง และมีกลุ่มควบคุม (randomized, double-blind, placebo-controlled trial) เพื่อประเมินผลของการดื่มน้ำทับทิม (Punica granatum) ต่อความจำของอาสาสมัครวัยกลางคนและผู้สูงอายุจำนวน 261 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุระหว่าง 50-75 ปี) โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้อาสาสมัครดื่มน้ำทับทิมขนาดวันละ 8 ออนซ์ หรือ 236.5 มล. (ประกอบด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอลได้แก่ punicalagins 368 มก. anthocyanins 93 มก. ellagic acid 29 มก. และ tannins 98 มก.) นานติ...

979

การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดมาตรฐานปัญจขันธ์
การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดมาตรฐานปัญจขันธ์การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของปัญจขันธ์ ซึ่งมีสาร gypenosides ประกอบอยู่ 6% โดยป้อนสารสกัด ขนาด 5,000 มก./กก. เพียงครั้งเดียวแก่หนูแรท เปรียบเทียบผลกับหนูกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่าสารสกัดไม่ทำให้หนูตาย หรือเกิดอาการพิษใดๆ และไม่พบความผิดปกติของอวัยวะภายใน การทดสอบความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง โดยแบ่งหนูเป็นกลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 1,000 มก./กก./วัน เป็นเวลา 90 วัน (treatment group) กลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 1,000 มก./ก...

143

การศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของขมิ้นอ้อย
การศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของขมิ้นอ้อย การสกัดแยกขมิ้นอ้อย พบว่าได้สาร curcumenol ซึ่งมีฤทธิ์แก้ปวด เมื่อทดสอบในการทดลองหลายอัน และพบว่ามีฤทธิ์ดีกว่ายาแก้ปวดแอสไพริน และไดไพโรนในบางการทดลอง และฤทธิ์นี้ไม่ได้ผ่าน opioid receptor Phytomedicine 2002;9:427-32 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1470

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลควินซ์สายพันธุ์ต่างๆ
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของผลควินซ์สายพันธุ์ต่างๆการวิเคราะห์สารสำคัญและการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ α-glucosidase จากส่วนเปลือกผลและเนื้อผลของควินซ์ (Chaenomeles ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1539

ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร
ฤทธิ์ปกป้องตับของสาร non-phenolic diarylheptanoid จากว่านชักมดลูกเมื่อป้อนสารสกัดเอทานอลจากเหง้าว่านชักมดลูก (Curcuma comosa Roxb.) ขนาด 5-500 มก./กก. หรือฉีดสารกลุ่ม diarylheptanoids ที่แยกได้จากสารสกัด ได้แก่ (3R)-1,7-diphenyl-(4E,6E)-4,6-hep-tadien-3-ol (D-049) และ (3S)-1-(3,4-dihydroxy-phenyl)-7-phenyl-(6E)-6-hepten-3-ol (D-092) ขนาด 1-25 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ก่อนเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยสาร thioacetamide พบว่าสารสกัดว่านชักมดลูกมีผลลดระดับของเอนไซม์ alanine transaminase (A...