Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารสกัดเมล็ดฝอยทองรูปแบบ Nanoparticles ป้องกันความเป็นพิษต่อตับซึ่งเหนี่ยวนำด้วยสาร acetaminophen ในหนูขาว

นอกจากนี้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดฝอยทองด้วยแอลกอฮอล์และของสารสกัดเมล็ดฝอยทองรูปแบบ nanoparticles ยังช่วยเพิ่มเอนไซม์ superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase และช่วยลด malondialdehyde อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ฤทธิ์การป้องกันความเป็นพิษต่อตับและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดฝอยทองรูปแบบ nanoparticles ขนาด 50 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. มีประสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดเมล็ดฝอยทองด้วยแอลกอฮอล์ขนาด 125 มก./น้ำหนักตัว 1 กก. ซึ่งการป้อนในขนาด (50 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.) น้อยกว่า 5 เท่าของสารสกัดด้วยแอลกอออล์ (250 มก./น้ำหนักตัว 1 กก.) จะให้ผลใกล้เคียงกัน

ดังนั้น เราสามารถนำรูปแบบการสกัด nanoparticle มาประยุกต์ใช้กับยาสมุนไพรตัวอื่นซึ่งละลายน้ำได้ยาก และช่วยลดขนาดของยาที่ทำการรักษาด้วย

Food and Chemical Toxicology 46 (2008) 1771-1777

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

122

น้ำผึ้งกับการเมตาบอลิสมของสารจากชะเอมเทศ
น้ำผึ้งกับการเมตาบอลิสมของสารจากชะเอมเทศกลีไซริซินและกลีไซริทติคแอซิดเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ ชะเอมเทศ ชะเอมเทศมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง รวมทั้งลดการอักเสบ ต้านไวรัส ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และมีการใช้ทางคลินิค ในการรักษาตับอักเสบเรื้อรัง และ AIDS แต่การได้รับกลีไซริซินมากเกินไป จะทำให้เกิด ภาวะ aldosteronism ซึ่งมีอาการความดันสูง น้ำคั่ง บวมน้ำ มีการสูญเสียโปแตสเซียม ปัสสาวะเป็นด่าง อ่อนเพลีย หัวใจทำงานผิดปกติ ปัสสาวะมาก กระหายน้ำ และสารที่ทำให้เกิดภาวะนี้คือกลีไ...

1428

ฤทธิ์ลดไขมันในตับของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
ฤทธิ์ลดไขมันในตับของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ น้ำหนักเกินและไม่มีประวัติเบาหวานร่วมด้วย ทำการศึกษาด้วยการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานแคปซูลสารสกัดจากชาเขียว ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่สอง ได้รับยาหลอก เป็นกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากชาเขียว สามารถลดน้ำหนักตัว ลดระดับดัชนีที่คำนวณจากก...

1535

ฤทธิ์ปกป้องสมองและต้านการอักเสบของสารสำคัญจากบลูเบอร์รี่
ฤทธิ์ปกป้องสมองและต้านการอักเสบของสารสำคัญจากบลูเบอร์รี่สาร pterostilbene เป็นสารในกลุ่ม polyphenols ซึ่งพบได้มากในผลของบลูเบอร์รี่ การทดสอบฤทธิ์ปกป้องสมองในเซลล์สมองของมนุษย์ชนิด SH-SY5Y ที่เซลล์ถูกทำลายด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) และฤทธิ์ต้านการอักเสบในเซลล์แมคโครฟาจ ชนิด RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบด้วย lipopolysaccharide (LPS) พบว่า 3-methyl-4'-glucuronate-resveratrol ซึ่งเป็นสารเมแทบอไลต์ของ pterostilbene สามารถยับยั้งการตายของเซลล์สมองได้ โดยทำให้ระดับของ reactive oxygen s...

920

ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสำคัญจากใบงาขี้ม้อน
ฤทธิ์ปกป้องตับของสารสำคัญจากใบงาขี้ม้อนการทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับของสาร caffeic acid (CA) และ rosmarinic acid (RA) ซึ่งเป็นสารสำคัญที่อยู่ในสารสกัดน้ำจากใบงาขี้ม้อน (Perilla frutescens  (L.) Britton) ในเซลล์มะเร็งตับของมนุษย์ HepG2 และในหนูแรท พบว่า CA มีฤทธิ์ต้านการถูกทำลายจากกระบวนการ oxidative ได้ดีกว่า RA และการป้อนสาร CA ขนาด 1.32 มก./กก. น้ำหนักตัว หรือ RA ขนาด 26.84 มก./กก. น้ำหนักตัว ให้หนูซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยการฉีดสาร tert-butyl hydroperoxide ขนาด 0.5 มิลลิโมล/กก. น้ำหนัก...

1640

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของตำรับยาเบญจอำมฤต
ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของตำรับยาเบญจอำมฤตการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) ของตำรับยาเบญจอำมฤต ตำรับยาแผนโบราณของไทยซึ่งประกอบด้วยมหาหิงคุ์ ยาดำ รงทอง รากตองแตก และดีเกลือ เป็นตัวยาหลัก การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบในหลอดทดลอง ด้วยการบ่มสารสกัด 95% เอทานอลของตำรับยาเบญจอำมฤตกับเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 4 ชนิด ได้แก่ KKU-213, KKU-100, KKU-055 และ HuCCA-1 พบว่าสารสกัดแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีคุณส...

410

ชาดำลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
ชาดำลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงNutritional Research 2008;28:450-6 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

715

การศึกษาความเป็นพิษของชาผู่เอ๋อ
การศึกษาความเป็นพิษของชาผู่เอ๋อ (Pu-erh black tea)ทดสอบความเป็นพิษของชาผู่เอ๋อทั้งแบบเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังในหนูแรท Sprague-Dawley โดยในการศึกษาพิษแบบเฉียบพลัน ทำการทดลองกับหนูแรททั้งหมด 20 ตัว (เพศผู้ 10 ตัว, เพศเมีย 10 ตัว) ป้อนหนูทุกตัวด้วยชาผู่เอ๋อขนาด 10 ก./กก.ของน้ำหนักตัว สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางคลินิก และอัตราการตายของหนูในชั่วโมงที่ 1 2 4 8 และ 12 และทำการสังเกตหนู วันละสองครั้ง จนครบ 14 วัน ทำการวัดน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงไป และอัตราการกินอาหารในวันที่ 0 1 3 5 7 10 และ 14 เปรียบเทียบ...

1149

ฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหูและการสูญเสียการได้ยินของโสมแดงเกาหลี
ฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหูและการสูญเสียการได้ยินของโสมแดงเกาหลีศึกษาฤทธิ์ยับยั้งความเสียหายของระบบรักษาสมดุลการทรงตัวในหู (vestibular) และการสูญเสียการได้ยินของโสมแดง (Korean Red Ginseng, Panax ginseng ) ด้วยการป้อนผงสารสกัดโสมแดงซึ่งมีสารสำคัญ ginsenosides อยู่ 100% ให้กับหนูเม้าส์อายุ 3 เดือน โดยผสมลงในน้ำดื่มขนาดวันละ 150 และ 500 มก./กก. น้ำหนักตัว (ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์) นาน 9 เดือน หรือเมื่อหนูมีอายุครบ 12 เดือน พบว่า จากการทดสอบการทรงตัวของหนูด้วยวิธี tail-hangin...

520

ผลของสารจากระเทียมและหัวหอมต่อผิวหนัง
ผลของสารจากระเทียมและหัวหอมต่อผิวหนังการทดสอบผลของสารในกลุ่ม organo-sulfur ซึ่งพบได้ในกระเทียมและหัวหอม คือ 1-propylmercaptan (PM), dimethyl disulfide (DMDS), diallyl disulfide (DADS), propyl disulfide (PDS), และ 2,5-dimethylthiophene (DMT) ต่อการสร้างเม็ดสี (melanin) ในเซลล์หนูเม้าส์ B16 พบว่า PM มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase และยับยั้งการสร้าง o-quinone ได้ดี (tyrosinase และ o -quinone ทำให้การสร้างเม็ดสีเพิ่มขึ้น) ซึ่งกลไกดังกล่าวเกี่ยวข้องฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยลดการสร้าง reactive oxygen...