Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารต้านการอักเสบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากดอกดาวเรืองฝรั่ง (Calendula officinalis)

มีการทดสอบสารในกลุ่ม triterpene glycoside 10 ชนิด คือ calendulaglycoside A (1), calendulaglycoside A 6´-O- methyl ester (2), calendulaglycoside A 6´-O-n- butyl ester (3), calendulaglycoside B (4), calendulaglycoside B 6´-O-n- butyl ester (5), calendulaglycoside C (6),calendulaglycoside C 6´-O- methyl ester (7), calendulaglycoside C 6´-O-n- butyl ester (8), calenduloside F 6´-O-n- butyl ester (9) และ calenduloside G 6´-O- methyl ester (10) และสารในกลุ่ม flavonol glycoside 5 ชนิด คือ isorhamnetin 3-O- neohesperidoside (11), isorhamnetin 3-O- 2G-rhamnosylrutinoside (12), isorhamnetin 3-O- rutinoside(13), quercetin 3-O- glucoside (14) และ quercetin 3-O- rutinoside (15) ซึ่งแยกได้จากดอกดาวเรืองฝรั่ง พบว่า สาร 1-9 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูถีบจักรที่ถูกชักนำให้เกิดการอักเสบที่ใบหูด้วย 12-O- tetradecanoyl phorbol-13-acetate (TPA) โดยมีค่า ID50 (50% inhibitory dose) อยู่ระหว่าง 0.05-0.20 มก./หู และสาร 1-10 มีฤทธิ์ต้านการกระตุ้น Epstein-Barr virus early antigen (EBV-EA) จากการชักนำด้วย TPA โดยมีค่า IC50 (50% inhibiotry concentration) อยู่ระหว่าง 471-487 mol ratio/32 pmol TPA และพบว่าสาร 9,10 มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และเซลล์ melanoma

J Nat Prod 2006;69:1692-6

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

994

ผลของโสมอเมริกันต่อความแข็งของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่
ผลของโสมอเมริกันต่อความแข็งของหลอดเลือดแดงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยเป็นการศึกษาวิจัยแบบสุ่ม และปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่าย ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และมีความดันโลหิตสูงโดยไม่ทราบสาเหตุร่วมด้วย จำนวน 64 คน เป็นชาย 22 คน อายุเฉลี่ย 63 ± 9.3 ปี ความดันโลหิตเฉลี่ย 145 ± 10.8/ 84 ± 8.0 มม.ปรอท แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับสารสกัดโสมอเมริกันขนาด 500 มก. ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (3 กรัม/วัน) กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก เป็นแคปซูลแป้งข้า...

79

ผลส้มเกลี้ยงยับยั้งการติดเชื้อไวรัส
ผลส้มเกลี้ยงยับยั้งการติดเชื้อไวรัส โรต้าไวรัส ( rotavirus ) เป็นสาเหตุสำคัญของอาการท้องเดินในทารกและเด็กเล็ก สารสกัดน้ำเดือดจากผลส้มเกลี้ยง ( Citrus aurantium L. ) มีผลยับยั้งการติดเชื้อชนิดนี้เมื่อทดลองในเซลล์เพาะเลี้ยง ( in vitro ) สารสำคัญที่แสดงฤทธิ์คือเฮสเพอริดิน ( hesperidin ) และนีโอเฮสเพอริดิน ( neohesperidin ) ค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการติดเชื้อไวรัส 50% ( IC50 ) เท่ากับ 10 และ 25 ไมโครโมลาร์ ตามลำดับBiol Pharm Bull 2000 ...

542

เมล็ดกาแฟคั่วที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมัน
เมล็ดกาแฟคั่วที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมัน และ Chlorogenic acid lactones ช่วยปกป้องเซลล์สมองได้ดีกว่าเมล็ดกาแฟดิบการทดลองในหลอดทดลองพบว่าในเมล็ดกาแฟดิบ เมล็ดกาแฟคั่ว ทั้งแบบปกติและแบบสกัดคาเฟอีนนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ทั้งชนิดละลายในน้ำและละลายในไขมัน โดยพบว่าเมล็ดกาแฟคั่วจะพบสารต้านอนุมูลอิสระชนิดละลายในไขมันมากกว่าเมล็ดกาแฟดิบถึง 30 เท่า ในการทดสอบฤทธิ์ป้องกันเซลล์สมองถูกทำลายโดยอนุมูลอิสระ พบว่าการให้กาแฟทั้งที่มีและไม่มีคาเฟอีนแก่เซลล์สมองก่อนได้รับไฮโดรเจนเปอร์รอก...

680

สารสกัดจากกาแฟกับการป้องกันผิวหนังถูกทำลายจากแสงแดด
สารสกัดจากกาแฟกับการป้องกันผิวหนังถูกทำลายจากแสงแดดการศึกษาผลของสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟ ในเซลล์ fibroblasts ต่อการป้องกันการทำลายผิวหนังจากแสงแดด พบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟความเข้มข้น 10 μg/ml สามารถกระตุ้นการแสดงออกของ procollagen type I เพิ่มขึ้นและสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟความเข้มข้น 5-25 μg/ml สามารถยับยั้งการแสดงออกของ metalloproteinase (MMP)-1, -3, -9 รวมทั้งยับยั้งการ phosphorylated ของ JNK, ERK และ p38 (สารในสัญญาณในการทำงานของระบบ MAP kinase)ในเซลล์ fibroblasts ที่ถูกก...

1079

ชาขาวกับฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่
ชาขาวกับฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่สารสกัดด้วยน้ำร้อนจากชาขาว (แช่ใบชา 2 ก. ในน้ำร้อน 100 มล. นาน 5 นาที) ความเข้มข้น 10-100 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT-29) โดยมีค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งได้ 50% (IC50) เท่ากับ 87 มคก./มล. แต่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์ปกติ (HDF-a) สารสกัดมีผลยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ caspase-3, -8, และ -9 ที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ (apoptosis) นอกจากนี้สารสกัดที่ความเ...

353

ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหญ้าแพรกในหนูขาว
ฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหญ้าแพรกในหนูขาวเมื่อป้อนสารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรก ขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก. นน.ตัว ครั้งเดียวให้กับหนูปกติ พบว่าสารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรก ขนาด 500 มก./กก.นน.ตัว ให้ผลดีที่สุด คือสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดหลังป้อนสารสกัดน้ำต้นหญ้าแพรก 4 ชม. ได้ 31% ในหนูปกติ และสารสกัดน้ำของต้นหญ้าแพรกในขนาดเดียวกัน (500 มก./กก.นน.ตัว) สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดปานกลางด้วย streptozotocin (Fasting blood glucose (FBG):120-250 มก./ดล.) ได้ 23% เ...

626

พิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากใบส้มโอ
พิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากใบส้มโอเมื่อนำสารสกัดเฮกเซน, คลอโรฟอร์ม, เอทิลอะซีเตท, บิวทานอล และน้ำจากใบส้มโอ ความเข้มข้น 50, 100, 200 มคก./มล. ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง 5 ชนิด ได้แก่ เซลล์มะเร็งปอด NCI-H460, เซลล์มะเร็ง neuroblastoma SK-N-H460, เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HCT-15, เซลล์มะเร็งปากมดลูก Hela และเซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 พบว่าสารสกัดคลอโรฟอร์มมีฤทธิ์ดีที่สุด โดยมีค่า IC50 ต่อเซลล์มะเร็งทั้ง 5 ชนิด เท่ากับ 81.18, 129.56, 114.94, 56.54 และ 176.93 มคก./มล ตามลำดับ แต่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปกต...

1309

ผลต่อระดับไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของสารสกัดหญ้าหนวดแมว
ผลต่อระดับไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของสารสกัดหญ้าหนวดแมวการทดสอบในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง โดยป้อนสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth.) ขนาด 200 และ 400 มก./กก.น้ำหนักตัว หรือสาร rosmarinic acid สารสำคัญที่พบในหญ้าหนวดแมว ขนาด 10 มก./กก. ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมวทั้งสองขนาดมีผลลดน้ำหนักของสัตว์ทดลองอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีผลต่อปริมาณการกินอาหาร แต่กลุ่มที่ได้รับ rosmarinic acid มีน้ำหนักตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรี...

603

สารเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชา
สารเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชาสารสำคัญที่อยู่ในชาเป็นสารในกลุ่ม polyphenols เช่น gallic acid,catechin และสารอนุพันธ์ เช่น theogallin, gallocatechin, epicatechin, epigallocatechin, epicatechin gallate และepigallocatechin gallate (EGCG), theaflavine, theaflavine acid and thearubigene นอกจากนี้ยังมีสารในกลุ่ม flavonoids เช่น quercetin, kaempferol และ myrecetin มีการศึกษาในสัตว์ทดลองและในเซลล์เป็นจำนวนมากที่ยืนยันว่าชามีฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็ง ทั้งมะเร็งลำไส้ ปอด หลอดอาหาร ม้าม ตับ และเต้านม โด...