Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของน้ำทับทิมกับมะเร็งต่อมลูกหมาก

ศึกษาในผู้ชาย 46 คน ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากซ้ำอีก หลังจากที่ได้รับการผ่าตัดหรือการฉายรังสี โดยที่ผู้ป่วยจะต้องมีค่า Prostate-specific antigen (PSA) อยู่ในช่วง 0.2<PSA<5 นาโนกรัม/มล. และ Gleason score ≤ 7 ทำการรักษาโดยให้ผู้ป่วยรับประทานน้ำทับทิมขนาด 8 ออนซ์ วันละ 1 ครั้ง ทุกวัน เทียบเท่ากับการได้สาร polyphenol gallic acid 570 มก. และการศึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อพบว่าโรคมีความคืบหน้ามากขึ้น ซึ่งในการทดลองนี้ใช้เวลาอยู่ในช่วง 15 เดือน ถึง 54 เดือน โดยที่ผู้ป่วยจะถูกเจาะเลือดเพื่อดูค่า PSA ในกระแสเลือดทุกๆ 3 เดือน จากการศึกษาพบว่ามีผู้ป่วย 16 คน จาก 46 คน คิดเป็น 35% มีค่า PSA ในเลือดลดลง และมีเพียง 4 คน ที่มีค่า PSA ลดลงมากกว่า 50% แต่เมื่อเปรียบเทียบค่า PSA doubling time (PSADT) ก่อนและหลังการรักษา พบว่าใน 15 เดือน หลังการรักษามีผู้ป่วย 28 คน ที่มีค่า PSADT เริ่มต้นจาก 14.3±10.8 เดือน เพิ่มขึ้นเป็น 25.5±33.5 เดือน และในระหว่างทำการศึกษา พบว่า 83% ของผู้ป่วยมีค่า PSADT สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกันเมื่อทำการศึกษาในหลอดทดลอง โดยทดสอบผลของซีรัมของผู้ป่วยก่อนและหลังได้รับการรักษาด้วยน้ำทับทิมเป็นเวลา 9 เดือน ต่อการเจริญเติบโตของ LNCaP (Prostate cancer cell line) พบว่า ซีรัมของผู้ป่วยที่ได้รับน้ำทับทิมลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากได้ 12% และทำให้เซลล์มะเร็งตาย 17% นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มระดับ nitric oxide ในกระแสเลือดได้ 23% จากการศึกษาในครั้งนี้จะเห็นว่าน้ำทับทิมมีศักยภาพในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากได้ระดับหนึ่ง ซึ่งควรจะมีการศึกษาทางคลินิกต่อไปอีก

Clin Cancer Res 2006:12(13):4018-26

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1518

ฤทธิ์ลดความดันเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองของน้ำใบบัวบก
ฤทธิ์ลดความดันเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในสมองของน้ำใบบัวบกการศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยเกลือ deoxycorticosterone ace- tate และหนูปกติ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับน้ำใบบัวบกซึ่งทำให้เป็นผงแห้งด้วยวิธีการแบบแช่เยือกแข็ง (lyophilized powder) ขนาด 16, 24 และ 32 ก. ของใบสด/กก.นน.ตัว (เทียบเท่ากับ 0.26, 0.38 และ 0.52 ก.ของผงแห้ง/กก.นน.ตัว) กลุ่มที่ได้รับยาลดความดันโลหิต captopril ขนาด 25 มก./กก. และกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า พบว่าในหนูที่มีความดันเลือดสูง น้ำใบบัวบ...

828

ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของโสมอเมริกัน
ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของโสมอเมริกันการศึกษาผลของสารสกัดจากโสมอเมริกัน (CVT-E002) ต่อการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ในหนูเม้าส์วัยผู้ใหญ่และหนูวัยรุ่น โดยในหนูวัยผู้ใหญ่ (อายุ 8-9 สัปดาห์) ป้อน CVT-E002 ขนาด 60 มก./อาหารผง 6 ก./ตัว/วัน ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ แล้วให้รับประทานอาหารปกติต่ออีก 8 สัปดาห์ ส่วนหนูวัยรุ่น (อายุ 4 สัปดาห์) เริ่มป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของ CVT-E002 ขนาด 40 มก./อาหารผง 4 ก./ตัว/วัน นาน 2 สัปดาห์ จากนั้นเปลี่ยนเพิ่มเป็น CVT-E002 เป็น 50 มก./อาหารผง 5 ก./ตัว/วัน อีก 2 สัปาดาห์ และป้อ...

181

ฤทธิ์ต้านไวรัสของหม่อน
ฤทธิ์ต้านไวรัสของหม่อน สารสกัดเฟลโวนอยด์ของเปลือกรากหม่อน ซึ่งมี moralbonone, kuwanone S, mulberroside C, cyclomorusin, eudraflavone B hydroperoxide, oxydihydromorusin, leachianone G และ alpha-acetyl amyrin มีฤทธิ์ต้านไวรัสเริมอย่างแรง (IC50 = 1.0 mcg/ml) และ mulberroside C มีฤทธิ์อ่อน (IC50 = 75.4 mcg/ml) Phytochemistry 2003;62:1235-8. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1439

การบริโภคสตรอว์เบอร์รีต้านกระบวนการแก่ชราผ่านการทำงานของไมโตคอนเดรียและการต้านออกซิเดชัน
การบริโภคสตรอว์เบอร์รีต้านกระบวนการแก่ชราผ่านการทำงานของไมโตคอนเดรียและการต้านออกซิเดชันการประเมินตัวชี้วัดทางชีวภาพของความเสียหายที่เกิดจากกระบวนการออกซิเดชัน (biomarkers of oxidative damage) รวมถึงการลดลงของการสร้างและการทำงานของไมโตครอนเดรีย อันเนื่องมาจากความแก่ชรา ของการบริโภคสตรอว์เบอร์รี (Fragaria ananassa สายพันธุ์ Alba) โดยทำการทดสอบในหนูแรทชราเพศผู้ อายุ 19 - 21 เดือน จำนวน 16 ตัว โดยแบ่งหนูเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ตัว กลุ่มที่ 1 ให้กินอาหารมาตรฐาน และกลุ่มที่ 2 ให้กินอาหารมาตรฐานที่มีส่...

275

ผลในการปกป้องตับของสารสกัดจากผลมะขามป้อม
ผลในการปกป้องตับของสารสกัดจากผลมะขามป้อมสารสกัด 50% เอทานอลจากผลมะขามป้อม ความเข้มข้น 0.5 และ 1 mg/ml เมื่อทดลองในเซลล์ตับของหนูขาวที่ถูกทำลายด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การมีชีวิต (cell viability) ของเซลล์ และลดการปลดปล่อยเอนไซม์ alanine transaminase (ALT) ได้ เมื่อนำสารสกัดมาทดสอบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษเฉียบพลันต่อตับ โดยการป้อนสารสกัดขนาด 25, 50 และ 75 mg/kg และ silymarin ขนาด 5 mg/kg ก่อนการให้เอทานอล (5g/kg) 4 ชม. พบว่าสารสกัดและ silymarin จะลดระดับของเอน...

687

ผลของการใช้เพชรสังฆาตในการรักษาโรคริดสีดวงทวารที่มีอาการเฉียบพลัน
ผลของการใช้เพชรสังฆาตในการรักษาโรคริดสีดวงทวารที่มีอาการเฉียบพลันการศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการใช้สมุนไพรเพชรสังฆาตในผู้ป่วยโรคริดสีดวงทวาร ระยะเฉียบพลัน จำนวน 570 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาที่มีส่วนผสมของฟลาวานอยด์ (Daflon 500 มก./เม็ด) กลุ่มที่ได้รับสมุนไพรเพชรสังฆาต (500 มก./เม็ด) และกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ในช่วง 4 วันแรก ให้รับประทานครั้งละ 3 เม็ด เช้าและเย็น หลังอาหาร และช่วง 3 วันหลัง ได้รับครั้งละ 2 เม็ด เช้าและเย็น หลังอาหาร ผู้ป่วยจะได้รับการประเมินอาการต่างๆ คือ...

93

ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดเมล็ดขี้กาเทศ
ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดเมล็ดขี้กาเทศ สารสกัดชนิดต่างๆจากเมล็ดแก่ของขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) กระตุ้นการหลั่งอินซูลินเมื่อทดลองให้เนื้อเยื่อตับอ่อนที่ตัดแยกจากตัวสัตว์ทดลอง และให้สารสกัดเข้าทางระบบหลอดเลือดแดงของตับอ่อน ( isolated perfused rat pancreas ) แฟรกชั่นสำคัญที่ให้ผลดังกล่าวประกอบด้วยกรดอะมิโนอิสระที่จำเป็นหลายชนิด (essential free amino acids) แฟรกชั่นนี้ให้ผลกระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากต่อม islets of Lan...

821

ผงกล้วยหอมค่อมดิบช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบ
ผงกล้วยหอมค่อมดิบช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบการศึกษาในหนูแรทที่กระตุ้นให้เกิดโรคลำไส้อักเสบด้วย trinitrobenzenesulfonic acid พบว่าการป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของผงกล้วยหอมค่อมดิบ 10% ร่วมกับการให้ยาเพรดนิโซโลน (prednisolone: ยาแก้อักเสบ) ขนาด 2 มก./กก. ให้ประสิทธิผลในการรักษาอาการลำไส้อักเสบได้มากกว่าการป้อนยาเพรดนิโซโลนหรือผงกล้วยหอมค่อมดิบขนาด 10% และ 20% เพียงอย่างเดียว โดยพบว่าผงกล้วยหอมค่อมดิบมีฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นบริเวณลำไส้ ป้องกันการพร่องของกลูต้าไธโอน (glutathione depletion) ยับยั้งการ...

1403

ชาเขียวช่วยบรรเทาอาการโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ชาเขียวช่วยบรรเทาอาการโรคแพ้ภูมิตัวเองการศึกษาผลของสารสกัดชาเขียวต่อความรุนแรงของโรคและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรคลูปัส (systemic lupus erythematosus; SLE) โดยศึกษาแบบสุ่ม ในผู้ป่วยโรค SLE จำนวน 68 คนที่เข้าร่วมการศึกษาครบระยะเวลา 12 สัปดาห์ อายุเฉลี่ย 39.1 ± 10.3 ปี และมีค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) เฉลี่ยเท่ากับ 25.7 ± 5.21 กก/ม2 แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานแคปซูลสารสกัดชาเขียว 2 แคปซูล (1,000 มก./วัน ซึ่งมีปริมาณสารโพลีฟีนอล 22%) และกลุ่มที่...