Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์สมานแผลของครามป่า

เมื่อทำการทดสอบสารสกัดด้วยเอทานอลจากส่วนเหนือดินของครามป่า ในรูปของยาเตรียมน้ำมัน 5% (สารสกัด 5 ก. ในน้ำมัน 100 ก.) ในแผลผ่าตัด (incision wound model) แผลเปิดที่เกิดจากการตัดผิวหนังส่วน full thickness ออกไป (excision wound model) และแผลที่เกิดจากการตัด granuloma tissue ที่เกิดขึ้นบนหลอดโพลีโพรไพลีนที่ฝังอยู่บริเวณผิวหนังส่วนหลัง (dead space wound model) ของหนูขาว ทาวันละ 2 ครั้ง พบว่าในวันที่ 4 ของการทดลองแผลของหนูในกลุ่มยามาตรฐาน (0.005% Fluticasone propionate) และกลุ่มน้ำมันครามป่า เริ่มมีการหดตัวของแผล ในวันที่ 16 แผลในกลุ่มยามาตรฐานจะสมานเรียบร้อย และกลุ่มน้ำมันครามป่าแผลสมานเกือบสมบูรณ์ และจะสมาน 100% ในวันที่ 18 ของการทดลอง ส่วนกลุ่มควบคุม (ใช้ simple oinment base) แผลสมาน 95.71% วัดค่า tensile strength วันที่ 20 ของการทดลอง ในกลุ่มยามาตรฐานและน้ำมันครามป่ามีค่าแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เมื่อพิจารณาพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ พบว่าแผล incision และ dead space wound ในหนูกลุ่มน้ำมันครามป่าและยามาตรฐาน จะพบการสร้าง epithelial cell คอลลาเจน เซลล์ ไฟโบบราส และหลอดเลือดอย่างเห็นได้ชัด ระดับโปรตีนและไฮดรอกซีโปรลีนเพิ่มขึ้น และน้ำหนักของ granuloma cell เพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มควบคุมกระบวนการสมานแผลไม่สมบูรณ์ มีการสร้างคอลลาเจน เซลล์ไฟโบบราส และเส้นเลือดต่ำ

J Ethnopharmacol 2006;108:204-10

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1229

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทการเคลื่อนไหวของสาร
ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทการเคลื่อนไหวของสาร asiatic acid จากบัวบกศึกษาฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทการเคลื่อนไหวของสาร asiatic acid จากบัวบก ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบาดเจ็บไขสันหลัง (spinal cord injury) ด้วยวิธีการผ่าตัดกระดูกสันหลังส่วนอกชิ้นที่ 9 ถึง11 (T9-T11) โดยฉีดสาร asiatic acid ขนาด 30 และ 75 มก./กก. เข้าทางกระเพาะอาหาร (intragastric injection) 1 ชั่วโมงหลังการผ่าตัด จากนั้น 72 ชั่วโมงนำหนูไปทดสอบระบบประสาทการเคลื่อนไหวและประเมินผลด้วยวิธี Basso-Beattie-Bresnahan locomotor scale ชำแหละซากเ...

602

Mangiferin
Mangiferin จากมะม่วงช่วยป้องกันการเกิดภาวะไตผิดปกติจากโรคเบาหวานการศึกษาในหนูแรทที่มีอาการไตผิดปกติที่เกิดจากโรคเบาหวาน พบว่าเมื่อป้อนหนูแรทด้วย Mangiferin ขนาด 15-45 มก./กก. นาน 12 สัปดาห์ จะช่วยลดปริมาณน้ำตาลสะสม (Advance-glycation end-product) ปริมาณ malodialdehyde ความเข้มข้นของซอบิทอลบนเซลล์เม็ดเลือดแดง และอัตราการขับทิ้งอัลบูมินอย่างมีนัยสำคัญ ร่วมกับการเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ superoxide dismutase และ glutathione peroxidase อีกทั้งเพิ่มอัตราการกำจัดครีตินิน (creatinine clearance) โดยไม่มีผ...

1225

ฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ
ฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ GABAA จากสารสำคัญในสาเกญี่ปุ่นสาเกคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของญี่ปุ่นที่ได้จากการหมักบ่มข้าว น้ำ โกจิ (ราสายพันธุ์ Aspergillus oryzae เจริญอยู่บนเมล็ดข้าว) และยีสต์ Saccharomyces cerevisiae การศึกษาผลของสารสำคัญต่างๆ จากสาเกญี่ปุ่นต่อตัวรับ γ-aminobutyric acid (GABA)A ในไข่กบสายพันธุ์ Xenopus พบว่าส่วนสกัดที่มีสารในกลุ่มกรดอินทรีย์ มีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ GABAA (GABAA receptor agonists) และเมื่อนำไปวิเคราะห์ทางเคมีพบว่ามีสารต่างๆ ถึง 64 ชนิด และมีจำนวน 13 ชนิดที่มีฤทธิ์กระต...

194

พิษต่อปลาและฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของเปลือกต้นกระท้อน
พิษต่อปลาและฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของเปลือกต้นกระท้อน เมื่อนำสารสกัดเปลือกกระท้อนมาสกัดด้วยน้ำผสมอะซิโตน และมาแยกส่วนเป็นสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ำ เมื่อตรวจสอบและแยกจนได้สารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่อปลาคือ koetjapic acid, 3-oxo-olean-12-en-29-oic acid และเมื่อนำสารทั้ง 2 นี้ และ kotonic acid ซึ่งไม่เป็นพิษต่อปลาไปตรวจสอบฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็ง พบว่า Koetjapic acid มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งผิวหนังที่เหนี่ยวนำด้วย TPA(Biol Pharm Bull 2003;26(9):1351-3) ข้อมูลอ้างอิงจา...

812

ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนในการเพิ่มเซลล์กระดูกขากรรไกรล่างในหนูแรทที่ตัดลูกอัณฑะออก
ผลของน้ำมะพร้าวอ่อนในการเพิ่มเซลล์กระดูกขากรรไกรล่างในหนูแรทที่ตัดลูกอัณฑะออกการศึกษาในหนูแรทเพศผู้จำนวน 30 ตัว แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นหนูแรทที่ไม่ได้ตัดลูกอัณฑะ กลุ่มที่ 2 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะ กลุ่มที่ 3 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะและได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 2.5 ไมโครกรัม/นน.ตัว สัปดาห์ละ 5 วัน นาน 2 สัปดาห์ กลุ่มที่ 4 เป็นหนูแรทที่ถูกตัดลูกอัณฑะและได้รับน้ำมะพร้าวอ่อนที่สกัดด้วยความย็นแล้วบดเป็นผง 100 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 5 เป็นหนูแรทที่ไม่ได้ต...

1545

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดเอทานอล:เอทิลอะซีเตท (6:4) จากเยื่อหุ้มเมล็ด สารสกัดน้ำจากเมล็ด และน้ำมันจากเยื่อหุ้มเมล็ด โดยทดสอบในเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ 5 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus, Klebsiella pneumonia และ Enterobacter aerogenes พบว่าสารสกัดเอทานอล:เอทิลอะซีเตท (6:4) สามารถต้านเชื้อแบคทีเรียทั้ง 5 ชนิดได้ โดยมีค่าความเข้มข้นตํ่าสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแ...

1121

แตงโมช่วยลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระ
แตงโมช่วยลดการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระการศึกษาผลของแตงโมต่อระดับไขมัน ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ และการอักเสบในหนูแรท โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว ได้แก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมที่กินอาหารซึ่งทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว (atherogenic diet) อย่างเดียว กลุ่มที่ 2 กินอาหารเสริมด้วยผงแตงโม 0.33% กลุ่มที่ 3 กินอาหารและได้รับ dextran sodium sulphate (DSS) ซึ่งเหนี่ยวนำให้เกิดการอักเสบ และกลุ่มที่ 4 กินอาหารเสริมด้วยผงแตงโมและได้รับ DSS เป็นเวลา 30 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับผงแตงโม ระดับของไตร...

280

สารสกัดกลีบดอกของหญ้าฝรั่นในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
สารสกัดกลีบดอกของหญ้าฝรั่นในการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสารสกัดกลีบดอกหญ้าฝรั่นด้วย 80% เอทานอล ขนาด 15 มก./แคปซูล เมื่อนำมาทดสอบในผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเล็กน้อยจนถึงปานกลาง ทั้งเพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 18-55 ปี จำนวน 40 คน ซึ่งไม่ได้รับยาที่รักษาโรคทางจิตมาก่อนอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนทำการศึกษา โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กุล่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดกลีบดอกหญ้าฝรั่น ขนาด 30 มก./วัน (รับประทานเช้า-เย็น ครั้งละ 1 แคปซูล) ในขณะที่กลุ่มที่ 2 ให้รับประทานยาหลอก (รับประทานเช้า-เย็น ครั้งละ ...

1615

ฤทธิ์ปกป้องกระดูกของเห็ดหอม
ฤทธิ์ปกป้องกระดูกของเห็ดหอมการศึกษาฤทธิ์ปกป้องกระดูกของส่วนสกัดเอทธิลอะซีเตท (ethyl acetate fraction; LEA) ซึ่งแยกได้จากสารสกัดน้ำของเห็ดหอม (Lentinula edodes) ใน macrophage ที่แยกมาจากไขกระดูก (bone marrow-derived macrophages; BMMs) พบว่า LEA ขนาด 10 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการเปลี่ยนรูปร่าง (differentiation) ของ osteoclast ซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำด้วย RANKL โดยมีผลขัดขวาง NFATc1* signaling pathway และยับยั้งการสร้าง osteoclast การวิเคราะห์ transcriptome พบว่า LEA ยับยั้ง RANKL target genes อย่าง...