Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

สารออกฤทธิ์ต้าน HIV จากพุดป่า ( Gardenia thailandica  )

สาร Thailandiol, gardenolic acid, quadrangularic acid E และ 3 beta-hydroxy-5 alpha-cycloart-24 (31)-en-28 oic acid ซึ่งได้จากใบและยอดพุดป่ามีฤทธิ์ anti HIV-1 โดยใช้การตรวจสอบ Dtat/Rev MC99 virus และ1A2 cell line EC50 จะอยู่ในช่วงความเข้มข้น <7.8-110 mg/ml และยังแสดงฤทธิ์แรง และปานกลางในการทดสอบ reverse transcriptase โดย IC50 =

(Planta Med 2004;70(4):366-70)

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

666

สารประกอบซัลเฟอร์และอนุพันธุ์ของ
สารประกอบซัลเฟอร์และอนุพันธุ์ของ one 1H-pyrrole-2-carboxylic acid จากผลแอปเปิ้ลสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์ ได้แก่ (S)-2-amino-5-((R )-carboxy-2-((E -)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-allylthio)ethyl-amino)-5-oxopentanoic acid, (S)-2-amino-5-((R )-1-(carboxymethyl-amino)-3-((E -)-3-(4-hydroxyphenyl)allylthio)-oxopropan-2-ylamino)-5-oxopentanoic acid และ one 1H-pyrrole-2-carboxylic acid derivative, 6-(3-(1H-pyrrole-2-hydroxypropoxyl)-3,4,5-trihydroxy-tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic...

1501

การศึกษาความเป็นพิษของการใช้สารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้าหนวดแมวร่วมกับยาเคมีบำบัดเจมไซทาบีน
การศึกษาความเป็นพิษของการใช้สารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้าหนวดแมวร่วมกับยาเคมีบำบัดเจมไซทาบีนการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth.) และสาร rosmarinic acid ซึ่งเป็นสำคัญที่พบในหญ้าหนวดแมว เมื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดเจมไซทาบีน (gemcitabine) โดยแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 8 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม ได้รับน้ำกลั่นทางปากขนาด 1 มล./กก./วัน กลุ่มที่ 2 ได้รับยาเจมไซทาบีนด้วยการฉีดเข้าทางช่องท้องขนาด 10 มก./กก./3 วัน กลุ่มที่ 3 ได้รับสารสกัดเอทานอลจากใบของหญ้า...

381

ผลของมะเขือเทศ
ผลของมะเขือเทศ กล้วย และแอปเปิ้ล ต่อระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือดการศึกษาการตอบสนองของระดับน้ำตาลและระดับอินซูลินในเลือด ในอาสาสมัครสุขภาพปกติและอาสาสมัครที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งพาอินซูลิน (non-insulin dependent) โดยให้ได้รับสัดส่วนของอาหารที่มีพลังงาน 200 กิโลแคลอรี่ จากมะเขือเทศ กล้วย แอปเปิ้ล น้ำตาลกลูโคส 50 กรัม หรือน้ำตาลกลูโคส 25 กรัม+น้ำตาลกฟรุคโตส 25 กรัม แล้วทดสอบเลือดที่เวลา 0 30 60 90 และ 120 นาที พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของอาสาสมัครทั้งกลุ่มปกติ และกลุ่มที่เป็นเบาหวาน จะสูงสุดเม...

1246

ผลของสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ผลของสารสกัดเมล็ดองุ่นต่อความดันโลหิตในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงการศึกษาแบบสุ่มและปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตช่วงบน 120-139 มม.ปรอท ความดันโลหิตช่วงล่าง 80-89 มม.ปรอท) ทั้งชาย และหญิงจำนวน 28 คน ทุกคนจะได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอกก่อน 2 สัปดาห์ จากนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่เป็นยาหลอกต่อไปอีก จำนวน 16 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ได้รับเครื่องดื่มที่มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่น 300 มก./วัน (แบ่งรับป...

710

สารสกัดจากกะลามะพร้าวช่วยลดความดันโลหิต
สารสกัดจากกะลามะพร้าวช่วยลดความดันโลหิตการศึกษาฤทธิ์หลอดเลือดคลายตัวของสารสกัดเอทานอลจากกะลามะพร้าว (CNE) ต่อหลอดเลือดแดงทั้งในภาวะที่มีและไม่มี endothelium พบว่า CNE มีผลลดการหดตัวของหลอดเลือดแดงที่ถูกกระตุ้นด้วย norepinephrine, phenylephrine หรือ potassium chloride ได้ดีในภาวะที่มี endothelium และฤทธิ์คลายหลอดเลือดของ CNE จะถูกยั้บยั้งเมื่อให้ร่วมกับ NG-nitro-L-arginine (nitric oxide synthase inhibitor) และ 1H-[1,2,4]-oxadiazolo-[4,3-A]-quinoxalin-1-one (ODQ: guanylase cyclase inhibitor) ส่วน ...

880

ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารของของเหลวจากถั่วหมัก
ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารของของเหลวจากถั่วหมักJ Agric Food Chem 2011;59(12):6730 - 39 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

450

การบริโภคอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองไม่ลดระดับ
การบริโภคอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองไม่ลดระดับ LDL ในผู้ที่สามารถสร้างสาร equol และผู้ไม่สามารถสร้างสาร equol ในลำไส้ได้สาร equol คือสาร isoflavone ชนิดหนึ่ง ซึ่งเปลี่ยนมาจากสาร diadzein โดยแบคทีเรียในลำไส้ พบว่ามีคุณสมบัติเหมือน estrogen และมีส่วนช่วยในการรักษาภาวะวัยทอง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคเกี่ยวกับกระดูกของหญิงวัยหมดประจำเดือน แต่มีเพียงประชากร 1 ใน 3 เท่านั้นที่สามารถสร้างสาร equol โดยแบคทีเรียในลำไส้ได้ การศึกษาแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled triple crossover dietary...

1554

ผลของการดื่มน้ำเสาวรสต่อระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจและหลอดเลือดและระดับน้ำตาลในเลือด
ผลของการดื่มน้ำเสาวรสต่อระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจและหลอดเลือดและระดับน้ำตาลในเลือดการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและมีการไขว้กลุ่ม (a randomized cross-over trial) เพื่อศึกษาผลของการดื่มน้ำเสาวรส (Passiflora edulis) ต่อระบบประสาทอัตโนมัติของหัวใจและหลอดเลือด (cardiac autonomic function) และระดับน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 14 คน ทั้งเพศชายและหญิง (อายุเฉลี่ย 21.29±0.73 ปี) โดยสุ่มแยกอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ดื่มน้ำเสาวรสเข้มข้น 50% ปริมาณ 3.5 มล./น้ำหนักตัว 1 กก. เพียงครั้ง...

1463

ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้านการอักเสบของเปปไทด์ที่แยกได้จากโปรตีนในถั่วเหลืองที่กำลังงอก
ฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และฤทธิ์ต้านการอักเสบของเปปไทด์ที่แยกได้จากโปรตีนในถั่วเหลืองที่กำลังงอก ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...