Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดใบสะเดาต่อยาต้านมาลาเรีย artesunate

การศึกษาผลของการรับประทานสารสกัดน้ำจากใบสะเดา (Azadirachta indica A.Juss.) ก่อนการได้รับยาต้านมาลาเรีย artesunate โดยป้อนด้วยสารสกัดน้ำจากใบสะเดา ขนาด 100 และ 200 มก./กก. ตามลำดับ ให้แก่หนูเม้าส์เพศผู้ ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน จากนั้นป้อนด้วยยา artesunate ขนาด 10 มก./กก. ต่ออีก 5 วัน ผลการศึกษาพบว่าระดับค่าชีวเคมีในเลือดที่บ่งถึงความผิดปกติของตับและไต ได้แก่ alanine aminotransferase, gamma glutamyltransferase, urea, creatinine, interleukin 1β และ tumor necrosis factor α ในสัตว์ทดลองที่ได้รับสารสกัดจากใบสะเดาก่อนการได้รับยามีค่าเพิ่มขึ้น 16.5, 21.7, 9.2, 6.9, 9.1 และ 9.1% ตามลำดับ ระดับของ malondialdehye เพิ่มขึ้น 57.8% ในขณะที่กลูต้าไธโอนซึ่งทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในตับมีค่าลดลง 13.4% นอกจากนี้ผลจากการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของตับ พบการคั่งของเลือดและเกิดเซลล์ตายแบบ necrosis ในเนื้อเยื่อตับเฉพาะในสัตว์ทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดน้ำจากใบสะเดาร่วมกับยา artesunate การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่าการรับประทานสารสกัดน้ำจากใบสะเดาก่อนการได้รับยาต้านมาลาเรีย artesunate ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับและไต และอาจเป็นประโยชน์ในการการจัดลำดับของการรับประทานสมุนไพรและยาในอนาคต

Toxicol Res Appl. 2021:5;1-10.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

29

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดดอกทับทิม สารสกัดดอกทับทิม (Punica granatum Linn. ) แสดงฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูปกติ และหนูที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงซึ่งชักนำด้วยกลูโคส และalloxan แสดงฤทธิ์สูงสุดเมื่อให้ในขนาด 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวโดยการรับประทาน ในการทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันพบว่าสารสกัดในขนาด 1000มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวให้โดยการฉีดเข้าช่องท้องแก่หนูถีบจักรจำนวน 10 ตัวไม่ทำให้สัตว์ทดลองตายJ Ethnopharmacol 2000 ;...

503

ผลของสารสกัดเมล็ดคำฝอยต่อสารที่บ่งชี้การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดี
ผลของสารสกัดเมล็ดคำฝอยต่อสารที่บ่งชี้การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ที่มีสุขภาพดีการศึกษาในอาสาสมัครผู้ชายที่มีสุขภาพดี จำนวน 20 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 37.3 ± 6.8 ปี ดัชนีมวลกาย (BMI) เท่ากับ 23.7 ± 3.7 กก./ม2 อาสาสมัครทุกคนรับประทานสารสกัดเมล็ดคำฝอยชนิดแคปซูลวันละ 2 ครั้งๆ ละ 5 แคปซูล โดยให้รับประทานภายหลังอาหารเช้า - เย็น 30 นาที ภายใน 1 วัน จะได้รับสารสกัดเมล็ดคำฝอยทั้งหมด 2.1 กรัม (210 มก./แคปซูล) ซึ่งเทียบเท่ากับอนุพันธ์ของสาร serotonin 290 มก./วัน นาน 4 สัปดาห์ และมีช่วงหยุดพ...

822

Curcumin
Curcumin ช่วยป้องกันโรคตับจากพิษสุราการศึกษาในหนูเม้าส์ที่เป็นโรคตับจากพิษสุรา (alcohol liver disease) จากการป้อน ethanol ขนาด 2.4 ก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ และขนาด 4 ก./กก.น้ำหนักตัว ต่ออีก 2 สัปดาห์ หลังจากนั้นป้อนหนูเม้าส์ด้วย curcumin ขนาด 75 มก./กก./วัน ติดต่อกัน 6 สัปดาห์ พบว่า curcumin ช่วยป้องกันพิษต่อตับของแอลกอฮอล์ โดยลดการหลั่งเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase จากตับ ลดการก่อตัวของอนุมูลอิสระ (reactive oxygen species) และ malondialdehyde ป้องกั...

1324

ผลของน้ำทับทิมและน้ำส้มที่มีต่อระดับการต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
ผลของน้ำทับทิมและน้ำส้มที่มีต่อระดับการต้านอนุมูลอิสระในผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์เมื่อให้ผู้ป่วยโรคไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ จำนวน 65 คน อายุเฉลี่ย 39±8 ปี รับประทานน้ำทับทิมหรือน้ำส้ม ปริมาณ 250 มล./วัน หลังอาหารกลางวัน ร่วมกับอาหารที่ให้พลังงานต่ำ (hypocaloric diet) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าระดับของเอนไซม์ในตับ ได้แก่ aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase และค่าดัชนีมวลกายลดลงในทั้งสองกลุ่ม ในผู้ป่วยที่ดื่มน้ำทับทิมจะมีค่าความสามารถในการต้า...

376

ผลของถั่วเหลืองต่อฮอร์โมนเพศและการเรียนรู้ในชายหนุ่ม
ผลของถั่วเหลืองต่อฮอร์โมนเพศและการเรียนรู้ในชายหนุ่มInt J Food Sci Nutr 2007;58(6):424-8 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

394

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin I-converting จากโปรตีนข้าว ในหนูความดันโลหิตสูงการทดสอบโดยให้โปรตีนข้าว (Oryza sativa  L.) ซึ่งถูก hydrolyzed ด้วยเอนไซม์ protease alcalase เป็นเวลา 2 ชั่วโมง แก่หนูขาวเพศผู้ที่มีความดันโลหิตสูง ( Spontaneously hypertensive rats, SHR) โดยป้อนให้ครั้งเดียว ในขนาด 600 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่าความดัน systolic ของหนูลดลง และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ angiotensin I-converting (ACE) โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งได้ 50 % คือ 0.14 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สารที...

1156

ผลของการรับประทานแป้งกล้วยต่ออาการท้องผูก
ผลของการรับประทานแป้งกล้วยต่ออาการท้องผูกศึกษาผลของการรับประทานกล้วย (Musa ABB Bluggoe) ในรูปแบบของแป้งกล้วย (banana resistant starch) ต่ออาการท้องผูกในหนูเม้าส์ โดยทดลองป้อนแป้งกล้วยขนาดวันละ 1, 2 และ 4 ก./กก. น้ำหนักตัว ให้แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการท้องผูกด้วยการให้ยา diphenoxylate นานติดต่อกัน 7 วัน พบว่า ทางเดินอาหารของหนูกลุ่มที่ได้รับแป้งกล้วยขนาด 4 ก./กก. น้ำหนักตัว มีการเคลื่อนไหวและบีบไล่ตัว (gastrointestinal propulsive) เพิ่มขึ้น และการป้อนแป้งกล้วยขนาด 2 และ 4 ก./กก. มีผลร่นระ...

563

การใช้แปะก๊วยในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น
การใช้แปะก๊วยในผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นการศึกษาทางคลินิกแบบ open trial ของแปะก๊วยในผู้ป่วยทางจิตจำนวน 6 คน เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 2 คน อายุระหว่าง 17 ถึง 19 ปี ที่มีภาวะสมาธิสั้น (attention-deficit disorder) ซึ่งภาวะดังกล่าวมีผลทำให้การเรียนรู้ลดลง และมีอารมณ์ก้าวร้าว โดยผู้ป่วยจะได้รับสารสกัดแปะก๊วย (Egb761) ขนาด 200 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ และไม่ได้รับยาอื่นๆ หลังการทดลองพบว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น และมีอาการของภาวะสมาธิสั้นลดลง ซึ่งสารสกัดแปะก๊วยอาจมีผลทำให้การควบคุมสมาธิและพฤติกรรมผู้ป่วยดีข...

1577

ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทของสารไลโคพีน
ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทของสารไลโคพีนการทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทของสารไลโคพีนซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบได้มากในมะเขือเทศและฟักข้าว ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติดังกล่าวด้วยสาร dextran sulfate sodium (DSS) ความเข้มข้น 2.5%w/v โดยหนูจะได้รับอาหารที่ผสมสารไลโคพีนขนาดวันละ 50 มก./นน.ตัว 1 กก. เป็นเวลานาน 40 วัน พบว่า สารไลโคพีนสามารถปกป้องเซลล์เยื่อผนังลำไส้ (gut barrier) และยับยั้งการอักเสบบริเวณลำไส...