Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าละลายโจร

การศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดและแก้ไข้ของยาเม็ดฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. F.) Nees.) ที่เตรียมจากชั้นส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทฟ้าทะลายโจร (AS201-01) ทำการศึกษาฤทธิ์ต้านอาการปวดในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม กลุ่มที่ 2 ได้รับยา diclofenac sodium ขนาด 40 มก./กก. และกลุ่มที่ 3-5 ป้อนด้วยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรที่มีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 12.5, 25 และ 50 มก./กก. ตามลำดับ โดยป้อนที่เวลา 30 นาทีก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดอาการปวดด้วยการฉีดกรดอะซีติกเข้าทางช่องท้อง (writhing test) ผลพบว่ายาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ระงับปวด สามารถลดการงอตัวของสัตว์ทดลองได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ (23.87-66.73%) แต่ให้ฤทธิ์น้อยกว่ากลุ่มควบคุมบวกที่ได้รับยา diclofenac sodium (74.62%) และการศึกษาฤทธิ์แก้ไข้ในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นด้วยยีสต์ (yeast-induced pyrexia) จากนั้นป้อนด้วยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 12.5, 25, 50 และ 100 มก./กก. ผลพบว่ามีฤทธิ์แก้ไข้ได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดยยาเม็ดฟ้าทะลายโจรมีขนาดของสารแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ 100 มก./กก. มีผลลดอุณหภูมิร่างกายได้ 100% หลังการป้อน 3 ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการป้อนยาพาราเซตามอล 150 มก./กก. ให้แก่สัตว์ทดลอง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายาเม็ดฟ้าทะลายโจรที่เตรียมจากชั้นส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทฟ้าทะลายโจร (AS201-01) มีฤทธิ์ต้านอาการปวดและแก้ไข้

Evid Based Complement Alternat Med. 2021: ID 8848797

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

98

โสมคนยับยั้งการปลอดปล่อยโดปามีนจากเนื้อเยื่อสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยนิโคติน
โสมคนยับยั้งการปลอดปล่อยโดปามีนจากเนื้อเยื่อสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยนิโคติน เมื่อผ่าน (infusion) สารนิโคตินเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองส่วนสตรัยอะตรัม (striatum) ของหนูขาวมีผลเพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทโดปามีน ผลนี้ทำให้เกิดการตื่นตัว (behavioral activatioon) และรู้สึกเป็นสุข (rewarding effect) เช่นเดียวกับผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ แต่เมื่อให้สารซาโปนิน (total saponins) ที่สกัดจากโสมคน ( Panax ginseng C.A. Meyer) โดยฉีดเข้าช่องท้องในขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลยับยั้งการหล...

927

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันจันทน์
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันจันทน์การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของน้ำมันจันทน์ และสาร a-santalol ที่แยกได้จากน้ำมันจันทร์ โดยฉีดสาร a-santalol ขนาด 100 มก./กก. และน้ำมันจันทน์ ขนาด 1 ก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย alloxan เป็นเวลา 8 วัน พบว่ามีผลลดระดับของบิลิรูบิน และน้ำตาลในเลือด เพิ่มน้ำหนักตัวและน้ำหนักตับ รวมทั้งเพิ่มปริมาณของไกลโคเจน และโปรตีนรวมในตับ สำหรับการทดลองฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อฉีดสาร a-santalol ขนาด 100 มก./กก. และน้ำมันจ...

1460

การรับประทานอะโวคาโดช่วยลดระดับตัวชี้วัดภาวะเสี่ยงหัวใจและเมตาบอลิกในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน
การรับประทานอะโวคาโดช่วยลดระดับตัวชี้วัดภาวะเสี่ยงหัวใจและเมตาบอลิกในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักเกินการศึกษาแบบไขว้สลับในอาสาสมัครที่มีภาวะอ้วนและน้ำหนักเกิน จำนวน 31 คน (ชาย 21 คน หญิง 18 คน) อายุ 25-60 ปี สลับให้รับประทานอาหารเช้า 3 แบบ คือ อาหารเช้าแบบควบคุม อาหารเช้าร่วมกับอะโวคาโดครึ่งผล (68 ก.) และอาหารเช้าร่วมกับอะโวคาโดเต็มผล (136 ก.) โดยเว้นระยะระหว่างการรับประทานอาหารเช้าแต่ละแบบครั้งละ 4 สัปดาห์ พบว่าระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือด และการขยายของเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือด (flow med...

7

สารสำคัญจากโสมอเมริกันมีฤทธิ์
สารสำคัญจากโสมอเมริกันมีฤทธิ์ hepatoprotective สารสำคัญซึ่งแยกได้จากโสมอเมริกัน (Panax quinquefolium Linn.) แสดงฤทธิ์ต่อต้านการทำลายตับของสาร D-galactosamine และ lipopolysaccharide สารสำคัญดังกล่าวมีสูตรโครงสร้างเป็น dammarane-type triterpene oligoglycosidesChem Pharm Bull 1998;46(4):647-57 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

680

สารสกัดจากกาแฟกับการป้องกันผิวหนังถูกทำลายจากแสงแดด
สารสกัดจากกาแฟกับการป้องกันผิวหนังถูกทำลายจากแสงแดดการศึกษาผลของสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟ ในเซลล์ fibroblasts ต่อการป้องกันการทำลายผิวหนังจากแสงแดด พบว่าสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟความเข้มข้น 10 μg/ml สามารถกระตุ้นการแสดงออกของ procollagen type I เพิ่มขึ้นและสารสกัดด้วยเมทานอลจากใบกาแฟความเข้มข้น 5-25 μg/ml สามารถยับยั้งการแสดงออกของ metalloproteinase (MMP)-1, -3, -9 รวมทั้งยับยั้งการ phosphorylated ของ JNK, ERK และ p38 (สารในสัญญาณในการทำงานของระบบ MAP kinase)ในเซลล์ fibroblasts ที่ถูกก...

294

ประสิทธิภาพและกลไกของสารในกลุ่ม
ประสิทธิภาพและกลไกของสารในกลุ่ม glucosides จากเป่ยเช่า (Paeony) ต่อโรคข้ออักเสบในหนูขาวสาร glucoside จากรากของเป่ยเช่า (Paconia lactiflora 2 (PGE2) และเพิ่มระดับ cyclic adenosine monophosphate (cAMP) ในเซลล์เยื่อบุไขข้อหนู ในการวิเคราะห์ด้านภูมิต้านทานพบว่าสาร glucosides เพิ่มการแสดงฤทธิ์ของ EP2 และ EP4 (PGE2 receptor subtype) จากผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าสาร glucosides นี้ สามารถยับยั้งการเกิดข้ออักเสบของหนูได้ และการยับยั้งที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการปรับระดับของ cAMP และการยับยั้งการสร้...

1461

สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วง
สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วงการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากใบขมิ้นม่วง (Curcuma caesia Roxb.) พบสารสำคัญหลัก 2 ชนิด คือ eucalyptol (16.43%) และ camphor (11.56%) ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันหอมระเหยเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH มีค่า IC50 1.487 มคก./มล. และค่าต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power เท่ากับ 48 มคก./มล. ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณสารฟีนอลลิกรวมและสารฟลาโวนอยด์ที่พบในน้ำมันหอมระเหย คือ 2.13&#...

253

สารสกัดใบชาเขียวปรับสมดุลไขมันและกลูโคสใน
สารสกัดใบชาเขียวปรับสมดุลไขมันและกลูโคสใน fructose-fed insulin-resistant hamster model Catechins เป็น flavanol ที่พบในชาเขียวแห้ง ได้แก่ epigallocatechin gallate, epigallocatechin, epicatechin gallate และ epicatechin เป็นต้น สารเหล่านี้มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน การศึกษาครั้งนี้เพื่อประเมินฤทธิ์ของสารสกัดใบชาเขียวต่อภาวะสมดุลระหว่างไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) และกลูโคส โดยศึกษาในหนูแฮมสเตอร์เลี้ยงด้วยฟรุคโตสที่มีระดับไตรกลีเซอร์ไรด์สูงและมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน จะมีระดับ apolipoprotein B สูง ระด...

50

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากน้ำมันสะเดา
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพจากน้ำมันสะเดา NIM-76 ซึ่งเป็นส่วนสกัดที่แยกได้จากน้ำมันสะเดา( Azadirachta indica A. JUSS.) นอกจากมีฤทธิ์ฆ่าสเปอร์มยังพบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลชีพที่ทำให้เกิดโรคหลายชนิด เช่น Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ในขณะที่น้ำมันสะเดาไม่แสดงฤทธ์ดังกล่าว ส่วนสกัด NIM-76 ยังให้ผลต้านเชื้อรา Candida albicans และยับยั้งการขยายพันธุ์ของโปลิโอไวรัสในหลอดทดลอง การทดลองในหนูที่ติดเชื้อรา C. albicans พบว่า NIM-7...