Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรียของสารไดเทอร์ปีนอยด์จากฟ้าทะลายโจร

การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดคลอโรฟอร์มจากต้นฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees) ต่อเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum K1 strain (เชื้อมาลาเรียดื้อยา chloroquine) และเชื้อมาลาเรีย P. falciparum 3D7 strain (เชื้อไวต่อยา chloroquine) ผลพบว่าสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ต้านเชื้อทั้ง 2 ชนิดด้วยค่า IC50 เท่ากับ 6.36 และ 5.24 มก./มล. ตามลำดับ และสารสกัดดังกล่าวไม่ก่อความเป็นพิษต่อเซลล์เมื่อทดสอบความเป็นพิษในเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (mammalian cell line) โดยพบความเป็นพิษต่อเซลล์ร้อยละ 50 (CC50) > 100 มคก./มล. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี LC-MS พบว่าในสารสกัดคลอโรฟอร์มฟ้าทะลายโจร พบสาร 59 ชนิด แบ่งเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ 5 ชนิด และกลุ่มไดเทอร์ปีนอยด์ 54 ชนิด การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารไดเทอร์ปีนอยด์ในฟ้าทะลายโจรเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย และควรมีการศึกษาวิเคราะห์แยกสารบริสุทธิ์เพื่อพัฒนาเป็นยาต้านมาลาเรียต่อไป

BJBAS. 2021:10;7

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1622

ฤทธิ์รักษาสิวอักเสบของสารสกัดจากลำต้นหม่อน
ฤทธิ์รักษาสิวอักเสบของสารสกัดจากลำต้นหม่อนการศึกษาศักยภาพของสารสกัดจากลำต้นหม่อนในการรักษาสิวอักเสบ โดยทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดเอทานอลจากลำต้นหม่อน ความเข้มข้น 2 มก./แผ่น มีฤทธิ์ดีในการต้านเชื้อ Propionibac-terium acnes โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (MIC) และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อ (MBC) เท่ากับ 3.125 มก./มล. และ 12.5 มก./มล. ตามลำดับ ขณะที่ค่า MIC แ...

1281

ผลของสารกัด
ผลของสารกัด EGb 761 จากแป๊ะก๊วยต่อประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและการรับรู้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและการรับรู้ (cognitive function) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 จำนวน 120 คน (เพศชาย 50 คน และเพศหญิง 70 คน ที่มีอายุเฉลี่ย 54.87 ± 6.35 ปี) ด้วยวิธี minimental scale examination (MMSE), montreal Cognitive Assessment (MoCa) และ Trial Making Test (TMT) พบว่าผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 85 มีประสิทธิภาพในการคิดและการเรียนรู้ในด้านความสนใจ ระบบความจำระยะสั้น และความรวดเร็...

905

รักษาโรคเบาหวานด้วยสาร
รักษาโรคเบาหวานด้วยสาร malonyl ginsenosides จากโสมเกาหลีการศึกษาป้อน malonyl ginsenosides (MGR) ให้แก่หนูแรทด้วยอาหารไขมันสูงและถูกกระตุ้นให้เป็นโรคเบาหวานโดย streptozotocin พบว่าการป้อนสาร MGR ขนาดวันละ 50 และ 100 มก./กก.น้ำหนักตัว ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ มีผลลดปริมาณน้ำตาลในเลือดของหนูแรท รวมทั้งความทนต่อระดับน้ำตาลที่สูงขึ้น (glucose tolerance) ปรับปรุงความไวต่ออินซูลิน (insulin sensitivity) ได้ภายใน 120 นาทีหลังการทดสอบ นอกจากนี้ยังพบว่า MGR สามารถลดปริมาณไตรกลีเซอร์ไรด์และคอเลสเตอรอลรวมได้โดยไม...

130

ฤทธิ์ป้องกันเซลล์และเพิ่มภูมิคุ้มกันของผลมะขามป้อม
ฤทธิ์ป้องกันเซลล์และเพิ่มภูมิคุ้มกันของผลมะขามป้อม ผลมะขามป้องมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่แรง จึงอาจจะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ทดลองโดยใช้ chromium ซึ่งกดภูมิคุ้มกัน เป็นพิษต่อเซลล์ เกิดอนุมูลอิสระ และการเกิด lipid peroxidation ลด glutathione peroxidase และ glutathione พบว่าเมื่อให้สารสกัดผลมะขามป้อม จะสามารถยับยั้งพิษต่างๆ ข้างต้นที่เกิดจาก chromium ลดการทำลายเซลล์ และ DNA จึงนับว่าสารสกัดจากมะขามป้อมมีประโยชน์ J Ethnopharmacol 2002;81(1):5-10 ข้อมูลอ้างอิงจาก :...

125

พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ
พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ พิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาและหนูขาววัดจากค่า LD50 และการทดสอบทางชีวเคมี โลหิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเมื่อเกิดโรค การศึกษาพิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาจากการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น.น.ตัว เข้าทางปาก และ 2.06 2mL/kg น.น.ตัว ฉีดเข้าทางหน้าท้อง การศึกษาพิษเรื้อรังของหนูขาวโดยการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น้ำหนักตัวเข้าทางปากทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ของตับรวมถึง aspartate-aminotrans...

115

ผลของชาเขียวต่อการรักษาโรคอ้วน
ผลของชาเขียวต่อการรักษาโรคอ้วน โรคอ้วนเป็นโรคที่เกิดจากภาวะไม่สมดุลระหว่างการได้รับพลังงานและการใช้พลังงาน ซึ่งมีสาเหตุต่างๆ ได้แก่ กรรมพันธุ์ การเผาผลาญพลังงาน ระบบต่อมไร้ท่อผิดปกติหรือผลรวมๆ หรืออาจจะเกิดจากรับประทานมากเกินไป การรักษาโรคอ้วนโดยวิธีการจำกัดปริมาณอาหาไม่ค่อยประสบความสำเร็จ จึงมีการศึกษาเพื่อหายารักษา ผู้วิจัยกลุ่มนี้ได้ทดลองนำเอา สารสกัดชาเขียวด้วยเอทานอล (80%) ซึ่งมี catechin อยู่ 25% (คำนวณ...

83

ความเป็นพิษต่อเซลล์
ความเป็นพิษต่อเซลล์ และฤทธิ์ฆ่าหนอนตัวอ่อนของน้ำมันหอมระเหยมะม่วงหิมพานต์ การกลั่นน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำ ของใบมะม่วงหิมพานต์ (Anacardium occidentale L.) ให้ปริมาณน้ำมัน 0.78% v/w เมื่อนำไปวิเคราะห์หาองค์ประกอบเคมีด้วยวิธี Gas Chromatography - Mass Spectroscopy (GC-MS) พบว่ามีสารประกอบอย่างน้อย 14 ชนิด โดยเป็นสารกลุ่มโมโนเทอร์ปีนส์ 78.1% และสารกลุ่มเซสควิเทอร์ปีนส์ 15.7% สารประกอบที่พบเด่นชัดเป็นส่วนใหญ่ คือ tran-beta-ocimene 76.0%, alpha-copaene 4.8%, gamma-cadinene ...

392

ผลยับยั้งการสร้าง
ผลยับยั้งการสร้าง melanin ของสาร macelignan จากจันทน์เทศสาร macelignan ที่แยกได้จากเหง้าจันทน์เทศ ความเข้มข้น 10 - 50 μM มีผลยับยั้งการสร้าง melanin และยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase ได้ เมื่อทดสอบในเซลล์ melan-a melanocytes ของหนู โดยมีค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งฤทธิ์ได้ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 13 และ 30 μM ตามลำดับ และให้ผลดีกว่าสาร arbutin นอกจากนี้ยังมีผลลดการแสดงออกของ tyrosinase, tyrosinase-related protein-1 (TRP-1) และ tyrosinase-related protein-2 (TRP-2)Biol Pharm Bull 2008;31(5):986-9 ...

505

ผลลดความดันโลหิตของสารสกัดและน้ำคั้นจาก
ผลลดความดันโลหิตของสารสกัดและน้ำคั้นจาก grapefruitการศึกษาผลต่อความดันโลหิตของสารสกัด 60% เอทานอลจากเปลือก grapefruit โดยใช้รูปแบบการทดลอง คือ Langendorff isolated and perfused rat heart model พบว่าสารสกัด (ซึ่งมีความเข้มข้นของสารฟีโนลิกรวม เท่ากับ 119.3 ± 2.3 มคก.) มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยลดแรงต้านของหลอดเลือดหัวใจ (coronary vascular resistance) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม สารสกัด 60% เอทานอลจากเปลือก grapefruit ขนาด 1-11 มคก./กก. เมื่อทดลองในheart and lung dog preparation (แยกหัวใจแล...