Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาประสิทธิภาพของแคปซูลขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงของอาการระดับน้อยถึงปานกลาง

การศึกษาทางคลินิกแบบเปิด (open-label nonrandomized clinical trial) ถึงประสิทธิภาพของขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin) ต่อการบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและมีความรุนแรงของโรคในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง จำนวน 41 ราย แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลขมิ้นชันอนุภาคนาโน (nano-curcumin: Sinacurcumin soft gel ซึ่งประกอบด้วยสารเคอร์คูมินอยด์ในรูปของนาโนไมเซลล์ 40 มก.) และกลุ่มที่ 2 ได้รับซอฟท์เจลแคปซูลยาหลอก กำหนดให้ผู้ป่วยรับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ติดต่อเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ประเมินผลด้วยการวัดไข้ อาการหนาวสั่น อัตราการหายใจเร็วกว่าปกติ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการไอ ผลพบว่าขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการดังกล่าวได้ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับขมิ้นชันมีระดับของค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (arterial oxygen saturation) ในวันที่ 2, 4, 7 และ 14 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงใช้ระยะเวลาการให้ออกซิเจนและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่พบรายงานว่าผู้ป่วยมีอาการแย่ลงในกลุ่มที่ได้รับขมิ้นชัน ในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยาหลอกมีอาการแย่ลง 40% การศึกษานี้จึงชี้ให้เห็นว่าขมิ้นชันมีส่วนช่วยบรรเทาอาการของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง และช่วยลดระยะเวลาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลของผู้ป่วยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดเพิ่มเติมในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

823

ผลของการรับประทานสารสกัดจากว่านหางจระเข้ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมันและคาร์โบไฮเดตรในภาวะที่เป็นโรคเบาหวาน
ผลของการรับประทานสารสกัดจากว่านหางจระเข้ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมันและคาร์โบไฮเดตรในภาวะที่เป็นโรคเบาหวานศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด lophenol (Lo) และ Cycloartanol (Cy) จากว่านหางจระเข้ต่อกระบวนการสร้างและสลายไขมันและคาร์โบไฮเดรตในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน โดยทำการทดลองเลี้ยงหนูแรท 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว ทุกกลุ่มให้อาหารที่มีไขมันสูง (high-fat diet containing 60kcal %fat) ตลอดการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 3 ของการเลี้ยง หนูกลุ่มที่ 2 และ 3 ป้อนด้วยสารสกัด Lo และ Cy ขนาดวันละ 1 มล. (25 มค./กก.วัน) ตามลำดับ...

1483

ผลของสารสกัดน้ำต้มจากใบชุมเห็ดเทศต่อการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยา
ผลของสารสกัดน้ำต้มจากใบชุมเห็ดเทศต่อการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยาการศึกษาผลของสารสกัดน้ำต้มจากใบชุมเห็ดเทศต่อการทำงานของโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยาบนเซลล์มะเร็งเยื่อบุลำไส้ Caco-2 (continuous cell of heterogeneous human epithelial colorectal adenocarcinoma cells), เซลล์ LLC-PK1 (renal-tubular epithelial cell) และเซลล์ LLC-GA5-COL300 (human P-gp overexpressed-LLC-PK1) โดยวิเคราะห์ผลของสารสกัดต่อการสะสมของ calcein-AM ในเซลล์ เปรียบเทียบกับการใช้ยา verapamil ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ P-gly...

292

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสาร
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสาร eugenol และ nerolidol จากสนแผงEugenol และ nerolidol ที่แยกได้จากต้นสนแผง มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Microsporum gypseum ในหลอดทดลอง โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อได้ (MIC) เปรียบเทียบกับยา econazole เท่ากับ 0.01-0.03%, 0.5-2% และ 0.0004-0.0016% ตามลำดับ เมื่อนำสารทั้ง 2 ที่ความเข้มข้น 10% มาเตรียมเป็นยาทาที่ผิวหนังของหนูตะเภาที่ติดเชื้อรา M. gypseum โดยทาทุกวัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่ายาเตรียมจากสารทั้ง 2 ให้ผลในการรักษาเชื้อราในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยจะลดขนาดแผ...

915

ฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด
ฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดการทดสอบฤทธิ์ในการลดระดับคอเลสเตอรอลและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดต่างๆ จากเมล็ดลูกซัด ได้แก่ สารสกัดน้ำ เมทานอล เอทิลอะซิเตรท เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน ในหนูแรทที่มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 หนูที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 หนูที่กินอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3 หนูที่กินอาหารไขมันสูงที่เสริมด้วยเมล็ดลูกซัด 2.5% กลุ่มที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 คือ หนูที่กินอาหารไขมันสูงร่วมกับ 0.125% สารสกัดน้ำ เมทานอล เฮกเซน เอทิลอะซิเตรท ...

1309

ผลต่อระดับไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของสารสกัดหญ้าหนวดแมว
ผลต่อระดับไขมันในเลือดและน้ำหนักตัวของสารสกัดหญ้าหนวดแมวการทดสอบในหนูเม้าส์ที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง โดยป้อนสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมว (Orthosiphon stamineus Benth.) ขนาด 200 และ 400 มก./กก.น้ำหนักตัว หรือสาร rosmarinic acid สารสำคัญที่พบในหญ้าหนวดแมว ขนาด 10 มก./กก. ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าสารสกัดเอทานอลจากหญ้าหนวดแมวทั้งสองขนาดมีผลลดน้ำหนักของสัตว์ทดลองอย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีผลต่อปริมาณการกินอาหาร แต่กลุ่มที่ได้รับ rosmarinic acid มีน้ำหนักตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรี...

65

ฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดไข้จากลูกซัด
ฤทธิ์ต้านการอักเสบและลดไข้จากลูกซัด จากการทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการบวมที่อุ้งเท้าหลังด้วย formalin และให้สารสกัดใบของต้นลูกซัด (Trigonella foenum - graecum Linn. ) เปรียบเทียบกับ sodium salicylate ( SS ) พบว่าสารสกัด 1000 mg/kg ได้ผลเทียบเท่ากับ SS 300 mg/kg และสารสกัดในขนาด 2000 mg/kg จะออกฤทธิ์ได้แรงกว่า เมื่อทดลองในระยะยาว ( chronic administration ) พบว่าสารสกัดลูกซัดจะให้ผลดีกว่า SS เมื่อทดลองในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็...

1589

ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บ
ผลของขี้ผึ้งสารสกัดเทียนกิ่งในการรักษาแผลฝีเย็บการศึกษาในหญิงหลังคลอดบุตรซึ่งมีแผลฝีเย็บ จำนวน 160 คน อายุ 18 - 40 ปี แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ให้ทาแผลด้วยขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 5% กลุ่มที่ให้ทาขี้ผึ้งซึ่งมีส่วน ผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ด Persian oak (Quercus persica) 2% กลุ่มที่ทายาหลอก และกลุ่มควบคุม โดยให้ทาแผล เป็นเวลา 14 วัน ประเมินผลการรักษาด้วยแบบประเมินลักษณะแผลฝีเย็บหลังคลอด (REEDA scale) และแบบประเมินความปวด Visual Analog Scale (VAS) ก่อนเริ่มการศึกษ...

795

จมูกข้าวสาลีมีเปป์ไทด์ที่ยับยั้ง
จมูกข้าวสาลีมีเปป์ไทด์ที่ยับยั้ง Angiotensin-converting enzymeการศึกษาภาวะการบ่มเพาะจมูกข้าวสาลีที่ทำให้มีปริมาณเปป์ไทด์ที่ทำหน้าที่ยับยั้งการทำงานของ Angiotensin-converting enzyme (ACE) และการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ ACE ของเปป์ไทด์ พบว่า การบ่มจมูกข้าวสาลี ขนาด 1 กรัมในสารละลายบัฟเฟอร์ 8.14 มล. โดยสารละลายบัฟเฟอร์นี้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 4.4 และบ่มเพาะไว้ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 ชั่วโมง เป็นภาวะที่ทำให้มีความเข้มข้นของเปป์ไทด์สูงสุดถึง 88.12 มก./ก. ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่า...

1244

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของลูกใต้ใบ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของลูกใต้ใบศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของลูกใต้ใบ (Phyllanthus niruri ) โดยป้อนสารสกัดดังกล่าวขนาด 250-500 มก./กก. นาน 4 สัปดาห์ ให้กับหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานและมีภาวะอ้วนและด้วยการฉีด steptozotocin และเลี้ยงด้วยอาหารทที่มีไขมันสูง พบว่าสารสกัดเอทานอลลูกใต้ใบขนาด 500 มก./กก. มีผลลดระดับไขมัน คอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ และน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับหนูกลุ่มที่เป็นเบาหวานและมีภาวะอ้วน (กลุ่มควบคุม) ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห...