Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาความเป็นพิษต่อเลือดของยางหอมจากต้นกำยาน

การศึกษาความเป็นพิษต่อเลือดของยางหอม (oleo gum resin) จากต้นกำยาน (Boswellia sacra Flueck.) ในหนูแรท ด้วยการป้อนสารสกัดเมทานอลจากยางหอมของต้นกำยาน ขนาด 250, 500 และ 1,000 มก./กก. วันละครั้ง ติดต่อกัน 28 วัน ผลพบว่าสารสกัดที่ขนาด 500 และ 1,000 มก. ลดปริมาณค่าเฉลี่ยฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง (mean corpuscular hemoglobin: MCH) อย่างมีนัยสำคัญ โดยไม่มีความสัมพันธ์กับขนาดของสารสกัดที่ได้รับ แต่ไม่พบผลของสารสกัดจากยางหอมต้นกำยานต่อค่าโลหิตวิทยาอื่น ๆ ได้แก่ ระดับฮีโมโกลบิน จำนวนเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด เม็ดเลือดแดง ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น ปริมาตรของเม็ดเลือดแดง และความเข้มข้นของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และสารสกัดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อพฤติกรรม การกินอาหาร และน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลอง การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเมทานอลจากยางหอมของต้นกำยานในขนาดสูง (500 และ 1,000 มก./กก.) อาจก่อให้เกิดภาวะโลหิตจางในสัตว์ทดลองได้

Sci Prog. 2021:104(2);1-8.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1094

ฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้
ฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ (Aloe vera )การศึกษาฤทธิ์สมานแผลของสารโพลีแซคคาไรด์ (polysaccharides) จากวุ้นว่านหางจระเข้ โดยทำการทดลองในหนูแรทเพศผู้ 45 ตัว ที่ทำให้เกิดแผลเปิดบริเวณหลังขนาด 1 ซม. โดยแบ่งหนูออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 15 ตัว) กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ปล่อยให้แผลหายเองโดยไม่ได้รับการทายาชนิดใดๆ กลุ่มที่ 2 และ 3 ทาแผลด้วยสารโพลีแซคคาไรด์จากว่านหางจระเข้ที่ละลายในน้ำเปล่าขนาด 25 และ 50 มก. ตามลำดับ ทาวันละครั้ง นาน 30 วัน ทำการวัดขนาดแผลทุกวัน แบ่งหนูจากแต่ละกลุ...

1661

การใช้เมล็ดลินินร่วมกับสาร
การใช้เมล็ดลินินร่วมกับสาร hesperidin ช่วยบรรเทาภาวะอ้วนลงพุงการศึกษาทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ไม่ปกปิด มีกลุ่มควบคุมคู่ขนาน (a randomized, open-label, placebo-controlled, parallel-design trial) เพื่อศึกษาผลของการใช้เมล็ดลินิน (Linum usitatissimum) ร่วมกับสาร hesperidin (สารกลุ่ม flavonoid พบได้มากในพืชตระกูลส้ม) ในผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนลงพุง(metabolic syndrome) จำนวน 98 คน โดยสุ่มแยกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 25 คน เข้าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต (lifestyle modification program) (กลุ่...

1419

ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์
ฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากชาเขียวในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ น้ำหนักเกินและไม่มีประวัติเบาหวานร่วมด้วย ทำการศึกษาด้วยการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานแคปซูลสารสกัดจากชาเขียว ขนาด 500 มก. วันละ 2 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์ กลุ่มที่สอง ได้รับยาหลอก เป็นกลุ่มควบคุม ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากชาเขียว สามารถลดน้ำหนักตัว ลดระดับดัชนีที่คำนวณจากการทดสอบความท...

956

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร 2-Hydroxycinnamaldehyde ในอบเชยจีนผ่านกระบวนการยับยั้ง β-Cateninการศึกษาฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวและฤทธิ์ต้านมะเร็งของสาร 2- Hydroxycinnamaldehyde ซึ่งเป็นสาร phenylpropanoid ที่แยกได้จากเปลือกลำต้นอบเชยจีน โดยทำการทดสอบในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก พบว่าสาร 2- Hydroxycinnamaldehyde มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ HCT116 โดยลดการทำงานของการส่งสัญญาณของ Wnt/β-catenin และยับยั้ง β-catenin/T-cell factor (TCF) ใน HEK 233 และ HCT116 cells (โดยปกต...

702

ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งของสาร
ฤทธิ์ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งของสาร ganoderic acid จากเห็ดหลินจือสาร ganoderic acid จากเห็ดหลินจือในรูปของไอโซเมอร์ ได้แก่ ganoderic acid Mf (GA-Mf) และ ganoderic acid S (GA-S) มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์หลายชนิดทั้งเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็ง ได้แก่ normal liver cell line LO2, human dermal fibroblast HF, เซลล์มะเร็งปอด 95-D, เซลล์มะเร็งรังไข่ HO-8910PM, เซลล์มะเร็งตับอ่อน SW1990 และ เซลล์มะเร็ง HeLa โดย GA-Mf จะมีการคัดเลือก (selectivity) ระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า ขณะที่...

889

ผลของการรับประทานช็อคโกแลตเข้ม
ผลของการรับประทานช็อคโกแลตเข้ม (dark chocolate) ต่อภาวะการเกิดสารอนุมูลอิสระในไลโปโปรตีนและเกล็ดเลือดในผู้หญิงและผู้ชายการศึกษาเพื่อดูผลของการรับประทานช็อคโกแลตเข้ม (มีปริมาณฟลาโวนอยด์สูง)ต่อสารอนมูลอิสระในไลโปโปรตีนและเกล็ดเลือด และตรวจวัดระดับสารอนุมูลอิสระได้แก่ thiobarbituric acid-reactive substances (TBARs) สารไลปิด ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ (lipid hydroperoxide), conjugated diene, peroxynitrite, ไนตริกออกไซด์ (NO) ในไลโปโปรตีนและเกล็ดเลือด ก่อนและหลังรับประทานช็อคโกแลต โดยอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 50...

1550

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของใบมะตูม
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของใบมะตูมศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดเอทานอลจากใบมะตูม (Aegle marmelosInt J of Res in Pharmacology & Pharmacotherapeutics. 2019;8(1):16-22. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

807

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารสกัดจากชั่งชิก
ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารสกัดจากชั่งชิกการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากชั่งชิก (panax notoginsenoside; PNS) ในหนูแรทที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บประสาทไขสันหลังโดยใช้คีมหนีบหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาไว้ 30 นาที แล้วเอาออก (spinal cord ischemia-reperfusion injury (SCII)) หนูแรทจะได้รับ PNS หรือยา methylprenisolone ซึ่งเป็นยากลุ่ม corticosteroid ขนาด 30 มก./กก. ฉีดเข้าทางช่องท้องก่อนการขาดเลือด 30 นาที ผลการสอบการเคลื่อนไหว (locomotion) โดยให้คะแนนตาม Basso, Beattie and Bresnahan locomotor ที่เริ่มจาก 0 คะแนนไ...

1648

ฤทธิ์ต้านเบาหวานจากดอกดาหลา
ฤทธิ์ต้านเบาหวานจากดอกดาหลาการทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานในหลอดทดลองของสารสกัดน้ำจากดอกดาหลา (Etlingera elatior) ด้วยวิธี α-amylase inhibition assay และ α-glucosidase inhibition assay พบว่าสารสกัดดังกล่าวที่ความเข้มข้น 100 มคก./มล. สามารถยับยั้งเอนไซม์ α-amylase และ α-glucosidase ได้ 99.70 ± 2.88% และ 52.39 ± 1.50% ตามลำดับ ในขณะที่ยาลดน้ำตาลในเลือดมาตรฐาน acarbose ที่ความเข้มข้นเดียวกันสามารถยับยั้งได้ 100 ± 1.92% และ10.62 ± 11.03% ตามลำดับ การทดลองเพิ่มเติมในห...