Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการรับประทานเมล็ดลินินต่อการอักเสบในผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อักเสบ

การศึกษาทางคลินิกแบบไม่ปกปิด มีการสุ่ม และมีกลุ่มควบคุม (open-labelled randomised controlled trial) เพื่อศึกษาผลของการรับประทานเมล็ดลินิน (Linum usitatissimum L.) ต่อการอักเสบของผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อักเสบ (ulcerative colitis; UC) ในระดับอ่อนถึงระดับปานกลาง (mild-to-moderate UC) จำนวน 90 คน โดยผู้ป่วยจะถูกสุ่มเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มที่ 1 ได้รับเมล็ดลินินบด (grounded flaxseed) 30 ก./วัน กลุ่มที่ 2 ได้รับน้ำมันเมล็ดลินิน (flaxseed oil) 10 ก./วัน และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุม ทำการศึกษาเป็นเวลานาน 12 สัปดาห์ หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่ากลุ่มที่ได้รับลินินทั้ง 2 กลุ่ม มีระดับ high sensitivity C-reactive protein (hs-CRP; เป็นตัวบ่งชี้การเกิดการอักเสบในร่างกาย) และค่า Mayo score (เป็นตัวชี้วัดความรุนแรงของภาวะลำไส้อักเสบ) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.001) ในขณะที่คะแนนในแบบประเมินคุณภาพชีวิต (IBDQ-9 score) ของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (P < 0.001) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และกลุ่มที่ได้รับลินินทั้ง 2 กลุ่ม มีระดับ interleukin-10 (IL-10; เป็นสารต้านการอักเสบในร่างกาย) ในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการศึกษา แต่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและได้รับลินิน ค่า Mayo score จะลดลงมากกว่าผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง และในระยะเวลที่ทำการทดสอบ (12 สัปดาห์) สารทดสอบทุกกลุ่มไม่มีผลต่อระดับ mRNA ของ Toll-like receptor-4 (TLR-4; เป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบในผู้ป่วย UC) จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การรับประทานเมล็ดลินินบดหรือน้ำมันเมล็ดลินิน อาจช่วยบรรเทาอาการอักเสบและช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะลำไส้อักเสบได้

Int J Clin Pract. 2021;75:e14035.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1377

น้ำมันคาร์โมมายด์ช่วยบรรเทาอาการของโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือในผู้ป่วยระดับอ่อนและปานกลาง
น้ำมันคาร์โมมายด์ช่วยบรรเทาอาการของโรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือในผู้ป่วยระดับอ่อนและปานกลางการศึกษาฤทธิ์ของน้ำมันคาร์โมมายด์ที่ได้จากการต้มและสกัดน้ำมันจากดอกคาร์โมมายด์เยอรมัน (German chamomile, Matricaria chamomilla L. วงศ์ Asteraceae) ด้วยน้ำมันงา ต่อภาวะภาวะเส้นประสาท Median ถูกกดทับในอุโมงค์ข้อมือ (carpal tunnel syndrome: CTS) โดยใช้การศึกษาคลินิกแบบ randomized double-blind placebo-controlled trial ในผู้ป่วย CTS ระดับอ่อนและปานกลาง จำนวน 86 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการทาน้ำมันดอกคาร์โม...

679

ผลการป้องกันตับของมันเทศ
ผลการป้องกันตับของมันเทศเมื่อป้อนสารสกัดจากมันเทศ ขนาด 100 มก./กก. ให้แก่หนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วย D-galactose (D-gal) พบว่าสารสกัดจากมันเทศมีฤทธิ์ป้องกันการถูกทำลายของตับที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย D-gal ได้ โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการตายของเซลล์ตับ(hepatocytes) เพิ่มปริมาณเอ็นไซม์ reduced glutathione (GSH), เอ็นไซม์ glutathione reductase (GR), เอ็นไซม์glutathione S-transferase (GST) และลดการทำงานของ caspase-3 (เอ็นไซม์ที่กระตุ้นให้เซลล์ตายแบบ apoptosis) นอกจากนี้ยังเพิ่มปริมาณ Bcl-2 และ P...

935

ความสามารถในการยืดอายุของหนอนนีมาโทดา
ความสามารถในการยืดอายุของหนอนนีมาโทดา Caenorhaditis elegans  ของสารสกัด n-butanol จากเมล็ดของสนหางสิงห์สนหางสิงห์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในการแพทย์แผนจีนโดยใช้เป็นยาบำรุงและใช้เป็นยาระงับประสาท การศึกษาครั้งนี้เพื่อที่จะประเมินฤทธิ์การยืดอายุของการมีชีวิตให้นานขึ้นจากสารสกัด n-butanol จากเมล็ดของสนหางสิงห์โดยทำการทดลองในหนอนนีมาโทดา C. elegans  เพื่อให้ทราบถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและนำไปใช้ในการรักษาทางการแพทย์แผนโบราณต่อไป โดยทำการศึกษาการยืดอายุของหนอน C. elegans  ในสภาวะปกติและสภ...

1064

ฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมจากตังกุย
ฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นผมจากตังกุยการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการงอกของเส้นขนจากสารสกัด 70%เอทานอลของรากตังกุยหรือโกฐเชียง (Angelica sinensis ) ในหนูเม้าส์ C57BL/6 ที่กำจัดขนออก โดยการทาสารสกัดขนาด 1 และ 100 มก./มล. บริเวณหลังของหนูเม้าส์ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับการทายาหลอก พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมีขนขึ้นใหม่ (hair regrowth) อย่างชัดเจน โดยสารสกัดทำให้ความยาวของเส้นขนส่วนที่สามารถเห็นได้บนผิวหนัง (hair shaft) และขนาดของต่อมผม (hair follicles) มีค่าใกล้เคียงกับค่าปกติ การศึกษาในระดับเ...

143

การศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของขมิ้นอ้อย
การศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของขมิ้นอ้อย การสกัดแยกขมิ้นอ้อย พบว่าได้สาร curcumenol ซึ่งมีฤทธิ์แก้ปวด เมื่อทดสอบในการทดลองหลายอัน และพบว่ามีฤทธิ์ดีกว่ายาแก้ปวดแอสไพริน และไดไพโรนในบางการทดลอง และฤทธิ์นี้ไม่ได้ผ่าน opioid receptor Phytomedicine 2002;9:427-32 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1548

สารสกัดจากใบมะตูมช่วยปกป้องสมองและฟื้นฟูความจำ
สารสกัดจากใบมะตูมช่วยปกป้องสมองและฟื้นฟูความจำศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองและฟื้นฟูความจำของสารสกัดเอทานอลจากใบมะตูม (Aegle marmelosLife Sci. 2019;221:196-203. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1646

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรำข้าว
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรำข้าวภาวะเครียดออกซิเดชันและการอักเสบมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหลอดเลือดหัวใจ อาหารที่ประกอบด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) มีความสามารถในการต่อต้านการเกิดกลไกของการอักเสบ และรำข้าว (rice bran) ที่ได้จากการสีข้าวก็พบว่าอุดมไปด้วยสารสำคัญกลุ่ม polyphenols ได้แก่ phenolic acids จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดรำข้าวซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญกลุ่ม phenolic ขนาด 25, 50, 100 และ 250 มคก./มล. ใน...

513

ผลของการบริโภคหน่อไม้ต่อภาวะไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้ในผู้หญิงสุขภาพดี
ผลของการบริโภคหน่อไม้ต่อภาวะไขมันในเลือดและการทำงานของลำไส้ในผู้หญิงสุขภาพดีการศึกษาผลระยะสั้นของการบริโภคหน่อไม้ซึ่งเป็นแหล่งใยอาหารต่อระดับน้ำตาลในซีรัม ภาวะไขมันในเลือด การทำงานของตับและโรคท้องผูกในผู้หญิงวัยรุ่นจำนวน 8 คน อายุระหว่าง 21-23 ปี ซึ่งมีสุขภาพดี โดยกลุ่มที่ 1 (กลุ่มควบคุม) รับประทานอาหารที่ไม่มีเส้นใย, กลุ่มที่ 2 รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเซลลูโลสขนาด 25 กรัม และกลุ่มที่ 3 รับประทานอาหารที่ประกอบด้วยหน่อไม้ขนาด 360 กรัม ติดต่อกันเป็นเวลา 6 วัน ทำการวัดผลทางชีวเคมีในเซรัม เช่น ...

43

การใช้ยาน้ำเชื่อมขี้เหล็กและยาเม็ดขี้เหล็กช่วยให้นอนหลับ
การใช้ยาน้ำเชื่อมขี้เหล็กและยาเม็ดขี้เหล็กช่วยให้นอนหลับ จากการทดลองผลของขี้เหล็ก ( Cassia siamia Lam. ) ในการช่วยให้นอนหลับ แก่คนไข้ 2 กลุ่ม ในกลุ่มที่ 1 เป็นคนไข้หลังการผ่าตัด 22 ราย ที่มีอาการนอนไม่หลับ ได้รับยาน้ำเชื่อมขี้เหล็ก 5 ซี.ซี . กินก่อนนอนพบว่าผู้ป่วยมีอาการนอนหลับดีร้อยละ 59 และนอนไม่ค่อยหลับร้อยละ 41 และไม่พบอาการข้างเคียง กลุ่มที่ 2 เป็นการให้ยาเม็ดขี้เหล็กที่มีใบอัดแห้งอยู่ 400 มิลลิกรัมต่อเม็ด โดยให้ 1-2 เม็ดก่อนนอน แก่อาสาสมัคร 20 รา...