Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของการใช้เลมอนในสุคนธบำบัดต่อความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความวิตกกังวล ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

การศึกษาทางคลินิกผลของการใช้เลมอน (Citrus limon; lemon) ในสุคนธบำบัด (aromatherapy) ต่อความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiogram) และความวิตกกังวล โดยทำการทดสอบในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) จำนวน 100 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดสอบที่ได้รับการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากเลมอน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 3 วัน วัดค่าความดันโลหิต การเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และความวิตกกังวล ผลการทดสอบพบว่าค่าความดันโลหิต systolic ระหว่างสองกลุ่มมีความแตกต่างกัน ค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST-segment และ T wave มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 3 และวันที่ 4 หลังจากทดสอบ อัตราการเต้นของหัวใจและความวิตกกังวลระหว่างสองกลุ่มมีความแตกต่างกันในวันที่ 4 หลังจากทดสอบ จากการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการสูดดมน้ำมันหอมระเหยจากเลมอนมีผลลดความดันโลหิต ความวิตกกังวล และการเปลี่ยนแปลงค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST-segment และ T wave ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

Complement Ther Clin Pract. 2020;39:101155.doi:10.1016/j.ctcp.2020.101155.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1621

ฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของดอกดาหลา
ฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของดอกดาหลาการศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการอักเสบและอาการแพ้ของสารสกัด 70% เอทานอลจากดอกดาหลา (Etlingera elatior (Jack) R.M.Sm.) ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการแพ้ด้วยการฉีดสารอัลบูมิน ความเข้มข้น 20% เข้าทางช่องท้อง โดยแบ่งหนูเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นหนูปกติ (ไม่ได้รับสารใดๆ) กลุ่มที่ 2 ได้รับการกระตุ้นด้วยอัลบูมินในวันที่1 และวันที่ 7 กลุ่มที่ 3-5 ได้รับการกระตุ้นด้วยอัลบูมินจากนั้นจะได้รับสารสกัดขนาด 100, 300, และ 1000 มก./นน.ตัว 1 กก. ตามลำดับ นาน 7 วัน หล...

1484

ฤทธิ์ฆ่าพยาธิตืดแคระจากผลมะขามเทศ
ฤทธิ์ฆ่าพยาธิตืดแคระจากผลมะขามเทศการทดสอบฤทธิ์ต้านพยาธิตืดแคระ (Hymenolepis nana) ในหลอดทดลองของสารสกัดเมทานอลของผลมะขามเทศ (Pithecellobium dulce (Roxb.)) และสารสำคัญที่แยกได้ คือสาร N-malonyl-(+)-tryptophan (NMT) พบว่าสารสกัดเมทานอลและสาร NMT มีประสิทธิภาพดีกว่ายาฆ่าพยาธิ praziquantel (PZQ) เมื่อให้ในขนาดที่เท่ากันคือ 20 มก./มล. โดยพยาธิที่ได้รับสารสกัดเมทานอลเกิดภาวะอัมพาตและตายใช้เวลา 10 และ 25 นาที ตามลำดับ และพยาธิที่ได้รับสาร NMT เกิดภาวะอัมพาตและตายใช้เวลา 5 และ 7 นาที ตามลำดับ ในขณะที่พย...

646

เมล็ดลินินและเมล็ดฟักทองช่วยบรรเทาอาการไตผิดปกติจากโรคเบาหวาน
เมล็ดลินินและเมล็ดฟักทองช่วยบรรเทาอาการไตผิดปกติจากโรคเบาหวานการทดลองหนูแรทที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานโดยการฉีดสาร alloxan พบว่าเมื่อให้หนูแรทกินอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินินและเมล็ดฟักทองขนาด 33% เป็นเวลา 30 วัน ช่วยเพิ่มเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ catalase, superoxide dismutase และเพิ่มระดับสาร reduced glutathione อีกทั้งลดปริมาณของ malondialdehyde ทั้งในเลือดและในไตได้อย่างมีนัยสำคัญ และจากการศึกษาจุลกายวิภาคของไตพบว่าการบวมพองของโกลเมอรูลัส (glumerular hypertrophy) และการคลายตัวของท่อไต (...

373

เปลือกเมล็ดเทียนเกล็ดหอยลดระดับคลอเรสเตอรอล
เปลือกเมล็ดเทียนเกล็ดหอยลดระดับคลอเรสเตอรอลการศึกษาผู้ป่วยที่มีระดับคลอเรสเตอรอลในเลือดสูงเล็กน้อยถึงปานกลางและมีอาการท้องผูกจำนวน 62 คน มีประวัติการรักษาคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาหารหรือยาที่ได้อย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการศึกษา โดยให้ผู้ป่วยกินผลิตภัณฑ์จากเปลือกเมล็ดเทียนเกล็ดหอย 100% ครั้งละขนาด 3.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง ผสมในอาหาร เช่นโยเกิร์ตหรือของเหลวซึ่งปราศจากกรดคาร์บอนิคหรือแอลกอฮอล์อย่างน้อย 100 มล. และกินก่อนหรือหลังกินยาชนิดอื่น 1-2 ชม. นาน 3 สัปดาห์พบว่ามีผู้ป่วยที่ร่วมการทดลองจนสิ้นสุด...

561

ผลของการดื่มกาแฟต่อพฤติกรรมของมนุษย์
ผลของการดื่มกาแฟต่อพฤติกรรมของมนุษย์การศึกษาผลของการดื่มการแฟต่อการต้านภาวะซึมเศร้าในอาสาสมัคร 77 คน (ชาย 35 คน และหญิง 42 คน) ทำการทดลองทางคลินิกแบบ cross-over โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ช่วง และแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม ในช่วงแรกให้อาสาสมัครกลุ่มที่หนึ่งดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 150 มิลลิกรัม (caffeinated coffee) และกลุ่มที่สองให้ดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีน 9 มิลลิกรัม (decaffeinated coffee) หลังจากดื่มกาแฟ 45 นาที ให้อาสาสมัครตอบคำถามเกี่ยวกับจินตนาการ และเล่นเกม Mixed Motive Game และทำการวัดอัตราการ...

1211

ฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมจากใบบร็อคโคลี่
ฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมจากใบบร็อคโคลี่การศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะความจำเสื่อมของส่วนสกัดคลอโรฟอร์มจากใบบร็อคโคลี่ (Brassica oleracea var. italica ; CBL) ในหลอดทดลองพบว่า CBL สามารถปกป้องเซลล์สมองและมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และการทดสอบในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติต่อการเรียนรู้และความจำจากการได้รับสาร amyloid beta (Aβ) โดยทำการทดสอบด้วย Y-maze, passive avoidance และ Morris water maze tests พบว่า CBL สามารถยับยั้งความผิดปกติดังกล่าวได้ นอกจากนี้ CBL ยังมี...

943

ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน
ฤทธิ์เพิ่มการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน ของสารประกอบเคซึ่งเป็นสารสุดท้ายจากการเมแทบอลิซึมของจินเซ็นโนไซด์สารประกอบเค (compound K, CK) เป็นสารสุดท้ายจากกระบวนการเมแทบอลิซึมของสารจินเซ็นโนไซด์ชนิด protopanaxadio ในลำไส้ ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีฤทธิ์ต้านเบาหวานแต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลระยะยาวของ CK ต่อการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อน การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลของ CK ต่อการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนโดยใช้ cell lines MIN 6 ใน...

112

สารสำคัญในบัวบกต้านการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง
สารสำคัญในบัวบกต้านการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนัง การศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro ) โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงชนิด SVK-14keratinocytes แสดงว่าสารสกัดน้ำจากบัวบก (Centella asiatica (L.) Urb.) ให้ผลอย่างอ่อนในการต้านการ แบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังชั้น keratin (ค่า IC50 = 209.9 มก./มล.) แต่สารสำคัญ 2 ชนิดในบัวบกคือ medecassoside และ asiaticoside ให้ผลใกล้เคียงกับ dithranol ที่ใช้เป็นสารเปรียบเทียบ โดยสารทั้ง 3 มีค่า IC50 = 8.6, 8.4 และ 5.2 มิลลิโมล ตา...

306

ฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดของสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ andrographolideฤทธิ์ต้านการสร้างเส้นเลือดมีความสำคัญมากในการรักษาโรคมะเร็ง มีการทดลองศึกษาฤทธิ์ดังกล่าวของสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata ) (APE) และสารประกอบหลักของมันคือ andrographolide (ANDLE) ซึ่งพบว่าการฉีดสารทั้ง 2 ชนิดขนาด 10 mg/dose/ตัว และ 500 μg/dose/ตัว ตามลำดับ เข้าทางช่องท้องของหนูถีบจักร สามารถยับยั้งการสร้างเส้นเลือดฝอยของหนู C57BL/6 ซึ่งการสร้างเส้นเลือดดังกล่าวนี้ เกิดจากการชักนำด้วยเซลล์มะเร็ง B16F-10 จ...