Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของขิงต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

การศึกษาทางคลินิกผลของขิง (Zingiber officinale Roscoe.; ginger) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อายุระหว่าง 20 - 80 ปี ที่ใช้ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน และมีค่า HbA1c ระหว่าง 6.0 - 10% โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็นกลุ่มทดสอบจำนวน 47 คน ให้รับประทานขิง 1.2 ก. (แคปซูลผงขิง 600 มก. วันละ 2 แคปซูล ก่อนอาหาร 30 นาที มื้อเช้าและเที่ยง) และกลุ่มควบคุมจำนวน 56 คน ให้รับประทานยาหลอก 1.2 ก. (microcrystalline cellulose) ทดสอบเป็นเวลา 90 วัน ประเมินผลการทดสอบหลักโดยการวัดระดับน้ำตาลในเลือดและค่า HbA1c และประเมินผลการทดสอบรองโดยการวัดระดับไขมันและค่า HOMA-IR ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มทดสอบมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและระดับคอเลสเตอรอลทั้งหมดได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าการใช้ขิงช่วยบรรเทาอาการในผู้ป่วยเบาหวานได้

Rev Lat Am Enfermagem. 2020;28:e3369. doi:10.1590/1518-8345.3870.3369.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

194

พิษต่อปลาและฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของเปลือกต้นกระท้อน
พิษต่อปลาและฤทธิ์ป้องกันมะเร็งของเปลือกต้นกระท้อน เมื่อนำสารสกัดเปลือกกระท้อนมาสกัดด้วยน้ำผสมอะซิโตน และมาแยกส่วนเป็นสารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และน้ำ เมื่อตรวจสอบและแยกจนได้สารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่อปลาคือ koetjapic acid, 3-oxo-olean-12-en-29-oic acid และเมื่อนำสารทั้ง 2 นี้ และ kotonic acid ซึ่งไม่เป็นพิษต่อปลาไปตรวจสอบฤทธิ์ต้านการเกิดมะเร็ง พบว่า Koetjapic acid มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิดมะเร็งผิวหนังที่เหนี่ยวนำด้วย TPA(Biol Pharm Bull 2003;26(9):1351-3) ข้อมูลอ้างอิงจา...

37

ฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้
ฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ การศึกษาฤทธิ์ลดความเจ็บปวดของน้ำมันหอมระเหยจากใบตะไคร้ ( Cymbopogon citratus Stapf. ) โดยทดลองในหนูถีบจักรที่เหนี่ยวนำให้เกิดความเจ็บปวดด้วย 3 วิธีคือ ใช้ความร้อน ( hot plate test ) ใช้กรดน้ำส้มฉีดเข้าช่องท้อง และใช้ฟอร์มาลินฉีดเข้าอุ้งเท้าพบว่าน้ำมันหอมระเหยจากใบตะไคร้แสดงฤทธิ์ลดความเจ็บปวดโดยออกฤทธิ์ต่อทั้งระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลายJ Ethnopharmacol 2000 ; 70 : 323-27 ...

1646

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรำข้าว
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของรำข้าวภาวะเครียดออกซิเดชันและการอักเสบมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหลอดเลือดหัวใจ อาหารที่ประกอบด้วยสารกลุ่มโพลีฟีนอล (polyphenols) มีความสามารถในการต่อต้านการเกิดกลไกของการอักเสบ และรำข้าว (rice bran) ที่ได้จากการสีข้าวก็พบว่าอุดมไปด้วยสารสำคัญกลุ่ม polyphenols ได้แก่ phenolic acids จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของสารสกัดรำข้าวซึ่งประกอบด้วยสารสำคัญกลุ่ม phenolic ขนาด 25, 50, 100 และ 250 มคก./มล. ใน...

1624

ฤทธิ์ยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของเนื้อฝักมะขาม
ฤทธิ์ยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของเนื้อฝักมะขามการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของสารสกัดน้ำของเนื้อฝักมะขาม (Tamarindus indica Linn.; tamarind) ในหลอดทดลอง โดยศึกษากลไกการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-amylase และ α-glucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลกลูโคสเปรียบเทียบกับยาลดน้ำตาล acarbose ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเนื้อฝักมะขามมีฤทธิ์ยับยั้ง α-amylase มีค่า IC50 ของสารสกัดเท่ากับ 34.19 มคก./มล. และค่า IC50 ของ acarbose เท่ากับ 34.83 ไมโครโมล และสารสกัดน้ำข...

11

ฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของผลดีปลีและผลพริกไท
ฤทธิ์ต้านการออกซิเดชั่นของผลดีปลีและผลพริกไท สารสกัดด้วยเมธานอลและน้ำจากผลดีปลีและผลพริกไทให้ผลต้านการออกซิเดชั่นในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยวิธี DPPH assay เนื่องจาก reactive oxygen radical ทำให้เกิดความเสียหายต่อเซล (cellula damage) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลายชนิด เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง ไขข้ออักเสบ ภาวะอักเสบ และaging ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของผลดีปลีและผลพริกไท จึงอาจนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้Songklanakarin J Sci Technol 1998; 20...

833

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากเมล็ดลำไย
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากเมล็ดลำไยการทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและยีสต์ของสารสกัดจากลำไย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สารสกัดจากเมล็ดลำไยพันธุ์ใบดำ และสารสกัดจากเมล็ด เนื้อ และลำไยทั้งผลพันธุ์อีดอ เปรียบเทียบกับสารโพลีฟีนอลิกที่พบในลำไย ได้แก่ กรด gallic กรด ellagic และ corilagin พบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยทั้ง 2 พันธุ์ มีฤทธิ์ต้านยีสต์ Candida  หลายชนิด และเชื้อรา Cryptococcus neoformans  ขณะที่สารสกัดจากเนื้อและลำไยทั้งผลไม่มีฤทธิ์ กรด ellagic จะมีฤทธิ์แรงที่สุดในการต้านเชื้อราตามด้วย corila...

341

ผลเพิ่มความไวต่ออินซูอินในหนูอ้วนของสาร
ผลเพิ่มความไวต่ออินซูอินในหนูอ้วนของสาร myricetin จากชะมดต้นในหนูอ้วนที่มีภาวะไขมัน ระดับน้ำตาล และอินซูอินในเลือดสูง เมื่อให้สาร myricetin จากส่วนเหนือดินของชะมดต้น ขนาด 0.3, 0.5 และ 1 มก./กก. โดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ พบว่า myricetin ขนาด 1 มก./กก. มีผลลดระดับน้ำตาลและเพิ่มอินซูลินในเลือดได้ และเมื่อฉีด myricetin ขนาด 1 มก./กก. วันละ 3 ครั้ง แก่หนู เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับการป้อนยา metformin ซึ่งเป็น insulin sensitizer (320 มก./กก. วันละ 3 ครั้ง) พบว่า myricetin มีผลลดน้ำตาลในเลือดไ...

36

ฤทธิ์ปกป้องทางเดินอาหารของpolysaccharides
ฤทธิ์ปกป้องทางเดินอาหารของpolysaccharides จากตังกุย จากการทดลองในหนูขาวที่เยื่อเมือกบุกระเพาะอาหารถูกทำลายด้วยเอธานอลหรือindomethacin พบว่าการให้สารสกัดจากรากตังกุย (Angelica sinensis Oliv. ) ซึ่งประกอบด้วย polysaccharides 95% โดยการฉีดเข้าช่องท้อง ให้ผลป้องกันการทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ โดยออกฤทธิ์อยู่นาน 12 ชั่วโมงภายหลังจากการให้สารสกัด นอกจากนั้นยังมีผลลดเอนไซม์myeloperoxidase ( เป็นตัวชี้ภาวะการอักเสบและการเคลื่อนเข้ามาชุมนุมกันของเม็ดเลือด...

965

ฤทธิ์ขยายหลอดลมจากน้ำมันขิง
ฤทธิ์ขยายหลอดลมจากน้ำมันขิงน้ำมันขิงซึ่งได้จากการกลั่นด้วยน้ำประกอบด้วยสาร citral, eucalyptol และ camphene จากการทดลองพบว่าน้ำมันขิง และสาร citral สามารถยับยั้งการหดตัวของหลอดลมของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร carbachol และสาร eucalyptol ช่วยให้ทางเดินหายใจของหนูคลายตัว แต่สาร eucalyptol มีอยู่น้อยในน้ำมันขิง การศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ β-adrenergic receptor โดยพบว่ายา propranolol ซึ่งมีฤทธิ์เป็น β-adrenergic receptor antagonist สามารถยับยั้งการออกฤทธิ์ขยายหลอดลมของ...