Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีของตำรับยาเบญจอำมฤต

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (cholangiocarcinoma) ของตำรับยาเบญจอำมฤต ตำรับยาแผนโบราณของไทยซึ่งประกอบด้วยมหาหิงคุ์ ยาดำ รงทอง รากตองแตก และดีเกลือ เป็นตัวยาหลัก การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการทดสอบในหลอดทดลอง ด้วยการบ่มสารสกัด 95% เอทานอลของตำรับยาเบญจอำมฤตกับเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 4 ชนิด ได้แก่ KKU-213, KKU-100, KKU-055 และ HuCCA-1 พบว่าสารสกัดแสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่มีคุณสมบัติการแพร่กระจายสูง (KKU-213 cells) สารสกัดมีผลชักนำให้เกิดการตายของเซลล์โดยปรับปรุงการส่งต่อสัญญาณในวิถีของ nuclear factor-ĸB (NF-ĸB) และกระตุ้นให้เซลล์เกิดกระบวนการกลืนกินตัวเอง (autophagy) การศึกษาถัดมาในสัตว์ทดลอง พบว่าเมื่อป้อนสาร 95% เอทานอลของตำรับยาเบญจอำมฤต ขนาด 25 และ 50 มก./กก.น้ำหนักตัว ให้แก่หนูเม้าส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีชนิด KKU-213 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ลดขนาดและน้ำหนักของก้อนเนื้องอก ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธี immunohistochemistry พบว่าการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์แบบ apoptosis เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการได้รับสารสกัดตำรับยาเบญจอำมฤต อย่างไรก็ตาม ไม่พบการเกิดความเป็นพิษทั่วไปในเซลล์เม็ดเลือด ไต และตับ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว จากผลการทดสอบครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดตำรับยาเบญจอำมฤตมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งโดยอาศัยกระบวนการทำให้เซลล์ตาย และอาจมีศักยภาพในการนำไปรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี แต่อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงขนาดที่เหมาะสมในอนาคต

Int J Mol Sci. 2020;21(16):5669.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1325

ผลของน้ำมันวอลนัทต่อระดับไขมันในผู้ป่วยเบาหวานที่มีไขมันในเลือดสูง
ผลของน้ำมันวอลนัทต่อระดับไขมันในผู้ป่วยเบาหวานที่มีไขมันในเลือดสูงการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับไขมันในเลือดสูง จำนวน 100 คน อายุ 35-75 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่รับประทานน้ำมันวอลนัท (Persian walnut oil) ครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (1 แคปซูล ประกอบด้วยน้ำมันวอลนัท 1.25 ซีซี เท่ากับขนาด 15 ซีซี/วัน) ร่วมกับอาหาร เป็นเวลา 90 วัน เปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุม พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันวอลนัทจะมีระดับของคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันชนิด LDL และอัตราส่วนของคอเลสเตอรอลรวม/ไขมันชนิด HDL ลด...

1408

ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสารสกัดน้ำจากเอื้องหมายนา
ฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสารสกัดน้ำจากเอื้องหมายนาการศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของสารสกัดน้ำจากส่วนเหนือดินของเอื้องหมายนา (Costus speciosus) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้มีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงด้วยยา propylthiouracil ขนาด 0.01% โดยผสมในน้ำดื่มเป็นเวลา 14 วัน จากนั้นให้สารสกัดขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและจุลพยาธิวิทยาของตับกับหนูกลุ่มที่ได้รับยาลดไขมันในเลือด simvastatin ขนาด 7.2 มก./กก. หนูกลุ่มควบคุม และหนูปกติ (normal control) ผลการทดลองพบว่าส...

440

สารต้านเชื้อมาลาเรียจากต้นทองโหลง
สารต้านเชื้อมาลาเรียจากต้นทองโหลงสารสกัดเอทิวอะซีเตทจากส่วนลำต้นของทองโหลง (Erythrina fusca  ) มีฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย (Plasmodium falciparum  ) และเมื่อนำมาแยกให้เป็นสารบริสุทธิ์ พบสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ 6 ชนิด คือ lupinifolin, citflavanone, erythrisenegalone, lonchocarpol A, liquiritigenin และ 8-prenyldaidzein ซึ่งสาร lonchocarpol A เป็นสารที่มีฤทธิ์ดีที่สุด โดยเมื่อนำมาทดสอบกับเชื้อที่ตอบสนองต่อยา และเชื้อที่ดื้อยา พบค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้ 50% (IC50) ...

1447

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัด
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดจากเมล็ดลูกซัดศึกษาฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัดด้วยน้ำร้อนจากเมล็ดลูกซัด(Trigonella foenum graceum) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยการป้อนยา indomethacin ขนาด 20 มก./กก.) แบ่งหนูแรทเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ กลุ่มที่ป้อนสารสกัด ขนาด 200, 400 มก./กก. และกลุ่มที่ป้อนยา rantidine ขนาด 30 มก./กก. เป็นเวลา 6 สัปดาห์ เปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุมที่เป็นหนูปกติ และหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารแต่ไม่ได้รับสารสกัด พบว่าห...

1440

ผลของการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมต่อฮอร์โมนเพศชาย
ผลของการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมต่อฮอร์โมนเพศชายศึกษาผลของการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมต่อระดับฮอร์โมนเพศชายในระยะยาว โดยสุ่มสำรวจประชากรเพศชายที่อาศัยในเมืองปีนังประเทศมาเลเซียซึ่งมีประวัติการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมมานานมากกว่า 2 ปี จำนวน 19 คน (อายุเฉลี่ย 30±5.6 ปี) จากการตอบแบบสอบถามพบว่า อายุเฉลี่ยของอาสาสมัครทั้ง 19 คนที่เริ่มดื่มน้ำต้มใบกระท่อมคือ 22.5±6.0 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ระยะเวลาในการดื่มน้ำต้มใบกระท่อมโดยเฉลี่ยนานมากกว่า 6 ปี และขนาดที่ดื่มโดยเฉลี่ยคือ วันละ 3.5 แก้ว (เทียบเท่ากับการ...

1187

สารสกัดบัวบกกระตุ้นการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระและไมโตคอนเดรียและการปรับปรุงการเรียนรู้ของหนู
สารสกัดบัวบกกระตุ้นการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระและไมโตคอนเดรียและการปรับปรุงการเรียนรู้ของหนูการทดลองในหนูเม้าส์เพศผู้ และเพศเมีย ที่มีอายุ 20 เดือน และ 2 เดือน โดยแบ่งกลุ่มหนูตามเพศ และอายุ ให้หนูกินน้ำดื่มที่มีสารสกัดน้ำจากบัวบกขนาด 2 ก./ล. นาน 2 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัดบัวบก จากนั้นวัดการเรียนรู้ของหนูด้วยวิธี Morris Water Maze (MWM) พบว่าในช่วงที่หนูเห็น platform ไม่มีความแตกต่างกันในทุกกลุ่ม แต่ในช่วงที่มองไม่เห็น platform ในวันที่ 5 ของการทำ MWM พบว่าหน...

653

ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารจากเห็ดหลินจือในหนูแรท
ฤทธิ์ปกป้องระบบประสาทของสารจากเห็ดหลินจือในหนูแรทการศึกษาฤทธิ์ของสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้จากเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum  polysaccharides, GLPS) ในสมองของหนูแรทที่ทำเส้นเลือดแดงบริเวณสมองส่วนกลางเกิดการอุดตัน (middle cerebral artery occlusion (MCAO)) และในเซลล์สมองของหนูแรทที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคส (oxygen and glucose deprivation (OGD)) จากผลการทดลองพบว่าในหนูกลุ่ม MCAO ที่กิน GLPS ขนาด 100, 200 และ 400 มก./กก. สามารถลดบริเวณที่เนื้อตาย อาการผิดปกติของสมอง และการตาย...

768

สารสกัดจากใบหม่อนช่วยลดน้ำตาลในเลือด
สารสกัดจากใบหม่อนช่วยลดน้ำตาลในเลือดการศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดน้ำจากใบหม่อน (MWEs) และ 1-deoxynojirimysin (DNJ: สารสำคัญในใบหม่อน มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดโดยขัดขวางการดูดซึมกลูโคสในลำไส้) ต่อการดูดซึมน้ำตาลของลำไส้เล็ก พบว่าทั้ง MWEs และ DNJ ต่างออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-glucosidaseได้ดี และMWEsช่วยยับยั้งการดูดซึมน้ำตาล2-deoxyglucose ในเซลล์เยื่อบุลำไส้ (Caco-2)ได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการให้สาร DNJ แก่เซลล์การทดสอบในหนูแรทพบว่าเมื่อป้อน MWEsขนาด 2 ก./กก.น้ำหนักตัว(มีสาร...

814

ผลของสารสกัดน้ำและสาร
ผลของสารสกัดน้ำและสาร crocin จากหญ้าฝรั่นต่อภาวะเครียดของหนูเม้าส์การทดสอบผลของสารสกัดเอทานอล สารสกัดน้ำ รวมทั้งสารสำคัญคือ safranal และ crocin ของหญ้าฝรั่น (Crocus sativus ) ในหนูเม้าส์เพศผู้ ที่ทำให้เกิดภาวะเครียดด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 7 วัน (ภาวะดังกล่าวทำให้การกินอาหารและน้ำหนักตัวของสัตว์ทดลองลดลง รวมทั้งทำให้สัตว์ทดลองไม่อยากอาหาร) โดยการฉีดสารสกัดน้ำเข้าทางช่องท้องของหนูในขนาด 10, 50 และ 100 มก./กก. พบว่าสารสกัดดังกล่าว สามารถลดระยะเวลาที่สัตว์ทดลองไม่อยากอาหารได้ ซึ่งให้ผลเช่นเดียว...