Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลสารสกัดน้ำจากหญ้าหวานต่อฤทธิ์ต้านเบาหวานของยา saxagliptin

การศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ร่วมกับยาเบาหวาน saxagliptin ในหนูแรทที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วยการฉีด streptozotocin และ nicotinamide ในการทดสอบแบ่งหนูแรทออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มหนูปกติ กลุ่มที่ 2 กลุ่มหนูเบาหวาน กลุ่มที่ 3 หนูแรทเบาหวานที่ป้อนด้วยสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าหวาน 400 มก./กก.วัน กลุ่มที่ 4 หนูแรทเบาหวานที่ได้รับยา saxagliptin 10 มก./กก./วัน กลุ่มที่ 5 หนูแรทเบาหวานที่ป้อนด้วยสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าหวาน 400 มก./กก.วัน ร่วมกับยา saxagliptin 10 มก./กก./วัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดน้ำจากหญ้าหวานมีผลลดอัตราการกินน้ำและอาหาร น้ำหนักตัว รวมถึงระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรทเบาหวาน และช่วยเพิ่มระดับอินซูลินในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ ได้เช่นเดียวกับการใช้ยา saxagliptin และการใช้ร่วมกัน (กลุ่มที่ 5) ให้ผลดีกว่าการใช้สารสกัดน้ำจากหญ้าหวานหรือใช้ยาเพียงอย่างเดียว เมื่อทำการศึกษากลไกในการลดน้ำตาลของสารสกัดน้ำจากหญ้าหวาน ด้วยการตรวจสอบระดับของ dipeptidylepeptidase-4 (DPP-4) เอนไซม์ที่ทำหน้าที่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ พบว่าสารสกัดน้ำจากหญ้าหวานให้ผลลดระดับ DPP-4 อย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับการใช้ยาเบาหวาน saxagliptin นอกจากนี้สารสกัดน้ำจากหญ้าหวานและยา saxagliptin มีผลลดระดับไขมันในเลือดทั้งระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL-cholesterol รวมถึงเพิ่มระดับ HDL-cholesterol ลดการก่อตัวของ malondialdehyde และเพิ่มปริมาณกลูต้าไธโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยผลการทดสอบทั้งหมดนี้จะแสดงเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากหญ้าหวานร่วมกับยา saxagliptin (กลุ่มที่ 5) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำจากหญ้าหวานมีฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยอาศัยกลไกการลดระดับน้ำตาล ลดไขมัน ต้านอนุมูลอิสระ และปรับปรุงความไวของอินซูลิน และการใช้หญ้าหวานร่วมกับยา saxagliptin จะช่วยเพิ่มฤทธิ์รักษาเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น

J Ethnopharmacol. 2021;265:113188.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

417

ฤทธิ์ของชาดำและชาเขียวต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือด
ฤทธิ์ของชาดำและชาเขียวต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือดการศึกษาเปรียบเทียบผลของชาดำและชาเขียวต่อเยื่อบุภายในหลอดเลือด (endo - thelium) โดยศึกษาในเซลล์เยื่อบุผนังหลอดเลือดวัว และ aortic rings ในหนูขาว พบว่า ชาดำและชาเขียวช่วยเพิ่มระดับการสังเคราะห์ nitric oxide ในเยื่อบุผนังหลอดเลือดวัวอย่างมีนัยสำคัญ และชาทั้ง 2 ชนิดมีผลต่อการขยายหลอดเลือด aortic rings ในหนูขาว นอกจากนี้การศึกษาในผู้หญิง 21 คน ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โดยให้ดื่มชาเขียวและชาดำชง 3 นาทีด้วยน้ำร้อนขนาด 500 มล. หลังจาก...

1308

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฝาง
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฝางสารสกัด hydro-alcoholic จากแก่นฝาง (Caesalpinia sappan L.) ขนาด 250 และ 500 มก./กก.น้ำหนักตัว สามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทจากการเหนี่ยวนำด้วยการป้อนเอทานอล หรือป้อนด้วยยา indomethacin และวิธีผูกช่วงต่อระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็ก (pylorus ligation) โดยอาศัยฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการหลั่งเยื่อเมือกจากผนังเซลล์กระเพาะอาหาร ยับยั้งการแสดงออกของโปรตีนทีเกี่ยวข้องกับกระบวนการอักเสบ ได้แก่ prostaglandin E2, cyclooxygenase-1, cyclooxygen...

669

ผลในการรักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกของเส้นใยอาหารจากลูกซัด
ผลในการรักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกของเส้นใยอาหารจากลูกซัดการศึกษาผลของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเส้นใยอาหารที่ละลายน้ำได้จากเมล็ดลูกซัดประกอบอยู่ 85% ในการรักษาอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก (heratburn) โดยทดลองในผู้ป่วยชายและหญิง จำนวน 45 คน อายุระหว่าง 36 - 62 ปี แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับยาหลอก คือแคปซูลแป้ง วันละ 2 ครั้งๆ ละ 4 แคปซูล กลุ่มที่ได้รับยาลดกรด Ranitidine ขนาด 75 มก./เม็ด วันละ 2 ครั้งๆ ละ 1 เม็ด และกลุ่มที่ได้รับเส้นใยอาหารจากลูกซัด ขนาด 500 มก./แคปซูล วันละ 2 ครั้งๆ ละ 4 แคป...

1097

ฤทธิ์ต้านการอาเจียนจากการได้รับยารักษามะเร็งของสารสกัดพรมมิ
ฤทธิ์ต้านการอาเจียนจากการได้รับยารักษามะเร็งของสารสกัดพรมมิการศึกษาฤทธิ์ต้านการอาเจียนที่เกิดจากการได้รับยารักษามะเร็ง cisplatin ของสารสกัดมาตรฐานเมทานอลและส่วนสกัดเอ็น-บิวทานอลที่อุดมไปด้วยสาร bacoside จากส่วนเหนือดินของพรมมิ (Bacopa monnieri ) ในนกพิราบ ซึ่งเคยมีรายงานการใช้เพื่อศึกษาผลต่อการอาเจียนของยาหลายชนิด โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสารสกัดมาตรฐานเมทานอลขนาด 10 - 40 มก./กก. กลุ่มที่ได้รับส่วนสกัดเอ็น-บิวทานอลขนาด 5 - 20 มก./กก. หรือกลุ่มที่ได้รับสาร N-(2-mercaptopropionyl) glycine (สารต้า...

1407

กลไกการเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายของสารสำคัญจากชา
กลไกการเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายของสารสำคัญจากชาการศึกษาทางคลินิกแบบปกปิดทางเดียว มียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม และมีการไขว้กลุ่ม (A randomized, single-blinded, placebo controlled, season-matched crossover trials) เพื่อศึกษาผลของสาร catechin และสาร caffeine จากชา (Camellia sinensis (L.) Kuntze) ต่อ brown adipose tissue (BAT) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อสะสมไขมันที่มีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายแบบไม่สั่น (nonshivering thermogenesis) โดยแบ่งเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 เป็นการศึกษาผลแบบเฉียบพ...

1202

ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชาย
ฤทธิ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชาย ของ thymoquinone จากเทียนดำการศึกษาฤทธิ์ของสาร thymoquinone สารสำคัญที่พบในเมล็ดเทียนดำ (Nigella sativa L.) ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์เพศชายและปรับปรุงคุณภาพอสุจิในหนูที่มีภาวะอ้วนจากการได้รับอาหารไขมันสูง การทดลองแบ่งหนูแรทออกเป็น 4 กลุ่ม คือ หนูปกติ (NC) หนูอ้วน (OC) หนูปกติที่ได้รับ thymoquinone (NT) และหนูอ้วนที่ได้รับ thymoquinone (OT) ในระยะแรกจะทำการป้อนอาหารปกติ หรืออาหารไขมันสูงให้แก่หนูแรทเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ (63 วัน) และตั้งแต่วันที่...

1352

ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของสารจากพริกไทยและดีปลี
ฤทธิ์ฆ่าลูกน้ำยุงของสารจากพริกไทยและดีปลีสารสำคัญ 7 ชนิดที่แยกได้จากพริกไทยและดีปลี ได้แก่ piperonal, dodecanol, 1,3-benzodioxole, myristicin, piperanine, sesamin และ sesamol เมื่อนำมาทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าลูกน้ำของยุงรำคาญ Culex pipiens pallens พบว่าสาร myristicin และ dodecanol มีฤทธิ์แรงที่สุดในการฆ่าลูกน้ำยุง โดยมีค่าความเข้มข้นของสารที่ทำให้ยุงตายไปครึ่งหนึ่ง (LC50) เท่ากับ 0.56 และ 0.65 ppm ตามลำดับ และพบว่าการลดแรงตึงผิวของน้ำของ dodecanol และ sesamin ที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับการเพิ่...

172

ผลของน้ำมันหอมระเหยจากข่าคมต่อระบบไหลเวียนของโลหิต
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากข่าคมต่อระบบไหลเวียนของโลหิต มีผู้นำเอาน้ำมันหอมระเหยจากใบข่าคมไปตรวจสอบผลต่อระบบไหลเวียนของโลหิต พบว่าทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง ซึ่งฤทธิ์นี้เนื่องมาจากสาร terpinen-4-ol ซึ่งเป็นสารที่พบมากในน้ำมันหอมระเหยนี้ จากการศึกษาพบว่าเมื่อฉีดน้ำมันหอมระเหยทางหลอดเลือดให้หนูที่สลบ และหนูปกติ พบว่าในหนูที่สลบทำให้ความดันโลหิตลดลงปานกลางในลักษณะสัมพันธ์กับขนาดที่ให้ ส่วนผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจ พบว่ามีผลในหนูที่สลบเฉพาะเมื่อให้ขนาดสูง 10 และ 2...

1143

ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของชาตะไคร้
ฤทธิ์ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของชาตะไคร้การทดสอบฤทธิ์ของชาใบตะไคร้ (Cymbopogon citratus ) ในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอลเป็นเวลา 1 ชม. โดยแบ่งหนูออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ได้รับน้ำ 1 ชม. ก่อนถูกเหนี่ยวนำด้วยเอทานอล กลุ่มที่ 2 ได้รับน้ำอย่างเดียว กลุ่มที่ 3 ได้รับชาอย่างเดียว กลุ่มที่ 4 และ 5 ได้รับชา ขนาด 28 และ 56 มก./กก.นน. ตัว ตามลำดับ เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนถูกเหนี่ยวนำด้วยเอทานอล กลุ่มที่ 6 ได้รับชา ขนาด 28 มก./กก....