Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลสารสกัดน้ำจากหญ้าหวานต่อฤทธิ์ต้านเบาหวานของยา saxagliptin

การศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าหวาน (Stevia rebaudiana Bertoni) ร่วมกับยาเบาหวาน saxagliptin ในหนูแรทที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วยการฉีด streptozotocin และ nicotinamide ในการทดสอบแบ่งหนูแรทออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มหนูปกติ กลุ่มที่ 2 กลุ่มหนูเบาหวาน กลุ่มที่ 3 หนูแรทเบาหวานที่ป้อนด้วยสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าหวาน 400 มก./กก.วัน กลุ่มที่ 4 หนูแรทเบาหวานที่ได้รับยา saxagliptin 10 มก./กก./วัน กลุ่มที่ 5 หนูแรทเบาหวานที่ป้อนด้วยสารสกัดน้ำจากต้นหญ้าหวาน 400 มก./กก.วัน ร่วมกับยา saxagliptin 10 มก./กก./วัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดน้ำจากหญ้าหวานมีผลลดอัตราการกินน้ำและอาหาร น้ำหนักตัว รวมถึงระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรทเบาหวาน และช่วยเพิ่มระดับอินซูลินในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ ได้เช่นเดียวกับการใช้ยา saxagliptin และการใช้ร่วมกัน (กลุ่มที่ 5) ให้ผลดีกว่าการใช้สารสกัดน้ำจากหญ้าหวานหรือใช้ยาเพียงอย่างเดียว เมื่อทำการศึกษากลไกในการลดน้ำตาลของสารสกัดน้ำจากหญ้าหวาน ด้วยการตรวจสอบระดับของ dipeptidylepeptidase-4 (DPP-4) เอนไซม์ที่ทำหน้าที่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากเบต้าเซลล์ พบว่าสารสกัดน้ำจากหญ้าหวานให้ผลลดระดับ DPP-4 อย่างมีนัยสำคัญเช่นเดียวกับการใช้ยาเบาหวาน saxagliptin นอกจากนี้สารสกัดน้ำจากหญ้าหวานและยา saxagliptin มีผลลดระดับไขมันในเลือดทั้งระดับคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์ และ LDL-cholesterol รวมถึงเพิ่มระดับ HDL-cholesterol ลดการก่อตัวของ malondialdehyde และเพิ่มปริมาณกลูต้าไธโอนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยผลการทดสอบทั้งหมดนี้จะแสดงเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากหญ้าหวานร่วมกับยา saxagliptin (กลุ่มที่ 5) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดน้ำจากหญ้าหวานมีฤทธิ์ต้านเบาหวาน โดยอาศัยกลไกการลดระดับน้ำตาล ลดไขมัน ต้านอนุมูลอิสระ และปรับปรุงความไวของอินซูลิน และการใช้หญ้าหวานร่วมกับยา saxagliptin จะช่วยเพิ่มฤทธิ์รักษาเบาหวานให้ดียิ่งขึ้น

J Ethnopharmacol. 2021;265:113188.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

639

สารซาโปนินจากชั่งชิกสามารถลดการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดโลหิตแดงในกระต่ายที่เหนี่ยวนำด้วยยา
สารซาโปนินจากชั่งชิกสามารถลดการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดโลหิตแดงในกระต่ายที่เหนี่ยวนำด้วยยา zymosanการศึกษาในกระต่าย 40 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมปกติที่ให้กินอาหารปกติและฉีดสารพาราฟินขนาด 2 มล./กก. เข้าทางช่องท้องทุกๆ 2 วัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและฉีดสารพาราฟินขนาด 2 มล./กก. เข้าทางช่องท้องทุกๆ 2 วัน กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ให้กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงและฉีดยา zymosan (ยาที่ทำให้เกิดการอักเสบ) ขนาด 10 มก./กก. เข้าทางช่องท้องทุ...

434

ผลของการดื่มกาแฟที่ลดสาร
ผลของการดื่มกาแฟที่ลดสาร hydroxyhydroquinone ในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงการศึกษาผลของการดื่มกาแฟที่ลดสาร hydroxyhydroquinone (HHQ) ซึ่งมีรายงานว่าเกิดจากขบวนการคั่วเมล็ดกาแฟสด และมีผลยับยั้งฤทธิ์ลดความดันโลหิตของกรด chlorogenic ซึ่งเป็นสารสำคัญในกาแฟ ในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง โดยศึกษาแบบ randomized, double-blind crossover ในผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูง ซึ่งใช้ยาลดความดัน จำนวน 31 คน อายุ 35-70 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ดื่มกาแฟซึ่งลดสาร HHQ (ปริมาณ HHQ 0.05 มก., กรด chlorog...

397

ผลของสาร
ผลของสาร (-)-epigallocatechin gallate ต่อความเหนื่อยล้าของหนูการศึกษาในหนูขาวเพศผู้ อายุ 7 วัน โดยเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความเหนื่อยล้าโดยนำหนูใส่ในกรงที่มีน้ำที่ระดับความสูง 1.5 ซม. อุณหภูมิน้ำ 23 ± 1°C และใส่ steel rings หนักประมาณ 8% ของน้ำหนักตัวหนู ไว้ที่หางของหนู และให้ว่ายน้ำโดยนับเวลาจากที่หนูเริ่มต้นว่ายน้ำจนถึงจมน้ำประมาณ 10 วินาที หากหนูเริ่มจมน้ำให้ช่วยและนำมาใส่กรงพักฟื้น จากนั้นนำหนูที่เหนื่อยล้ามาฉีดสาร (-)-epigallocate-chin gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารจากผงชาเขียวขนาด 25,...

13

สารสกัดจากสมุนไพรให้ผลต่อต้านอาการท้องเดิน
สารสกัดจากสมุนไพรให้ผลต่อต้านอาการท้องเดิน การศึกษาผลของสารสกัดเอธานอลจากสมุนไพร 4 ชนิดคือ นิโครธ (Ficus bengalensis) หว้า (Eugenia jamboland) มะเดื่ออุทุมพร (Ficus racemosa) และ Leucas lavandulaefolia พบว่าสมุนไพรทั้งสี่ชนิดให้ผลต่อต้านอาการท้องเดิน เมื่อทดลองในหนูขาวด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การเหนี่ยวนำให้เกิดอาการท้องเดินโดยใช้น้ำมันละหุ่ง PGE2 induced enteropooling และ charcoal meal testJ Ethnopharm 1998;60:85-9 ...

819

การศึกษาทางคลินิกถึงศักยภาพของเห็ดหลินจือในการป้องกันการเป็นโรคหัวใจ
การศึกษาทางคลินิกถึงศักยภาพของเห็ดหลินจือในการป้องกันการเป็นโรคหัวใจการศึกษาในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิต และไขมันในเลือดสูง (systolic blood pressure 130-150 mmHg, diastolic blood pressure 85-100 mmHg, คอเลสเตอรอลรวมมากกว่า 232 มก./ดล.) จำนวน 23 คน ทำการศึกษาแบบสุ่มและข้ามกลุ่มเปรียบเทียบกับยาหลอก นานทั้งสิ้น 12 สัปดาห์ (ช่วงละ 4 สัปดาห์ รวมช่วงหยุดพัก) โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้รับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือ ชนิดแคปซูลครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (1 แคปซูลมีสารสกัดเห็ดหลินจือ 36...

1268

ฤทธิ์ต้านการเกิดเม็ดสีของโปรตีนจากรำข้าว
ฤทธิ์ต้านการเกิดเม็ดสีของโปรตีนจากรำข้าวการแยกเปบไทด์จากโปรตีนในรำข้าว (rice bran protein) พบว่าสามารถแยกเปบไทด์ได้ 6 ชนิด โดยมีเปบไทด์ 3 ชนิดที่มี C-terminal เป็นไทโรซีน (tyrosine residue) คือเปบไทด์ CT-1, CT-2 และ CT-3 สามารถยับยั้งปฏิกิริยา monophenolase reactions ของเอนไซม์ tyrosinase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ควบคุมการสร้างเม็ดสีได้อย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าเปบไทด์ CT-2 (Leu-Gln-Pro-Ser-His-Tyr) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานิน (melanogenesis) และไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ เมื่อทำก...

1301

ฤทธิ์ของมะม่วงต่อระบบหลอดเลือดฝอย
ฤทธิ์ของมะม่วงต่อระบบหลอดเลือดฝอย (microcirculation) และเมตาบอลิซึมของกลูโคสการทดสอบทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีทั้งหญิงและชาย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 25 คน ให้รับประทานผงแป้งที่เตรียมจากผลมะม่วงระยะดิบ ขนาด 100 และ 300 มก./วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก เมื่อวัดการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดฝอยด้วยเทคนิค Oxygen-to-see System พบว่าการไหลของเลือดไหลอย่างรวดเร็ว (reactive hyperemia) มีค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผงมะม่วงขนาด 100 มก. และที่ขนาด 300 มก. พบว่ามีผลช่วยล...

760

ฤทธิ์ลดไขมันและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันขมิ้นชัน
ฤทธิ์ลดไขมันและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันขมิ้นชันการทดสอบฤทธิ์ลดไขมันและต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันที่สกัดจากเหง้าขมิ้นชันในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ไขมันสูงด้วยอาหารที่มีไขมันสูง โดยแบ่งหนูออกเป็นกลุ่มที่กินอาหารปกติ กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูง กลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงและได้รับยา Xuezhikang ที่ใช้ลดไขมัน ขนาด 115 มก./กก. และกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูงและได้รับน้ำมันขมิ้นชันขนาด 100 และ 300 มก./กก. ตามลำดับ ทำการทดลองนาน 45 วัน พบว่าน้ำมันขมิ้นชันขนาด 300 มก./กก. มีผลลดระดับคอเลสเตอรอลรวม low-density lipopr...

685

ผลของปริมาณคาเฟอีนต่อคุณภาพน้ำเชื้อ
ผลของปริมาณคาเฟอีนต่อคุณภาพน้ำเชื้อ (Semen)สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของน้ำเชื้อและปริมาณการบริโภคคาเฟอีนในชายชาวเดนมาร์ค 2554 คน ในปี ค.ศ. 2001-2005 โดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบ และขอเก็บตัวอย่างน้ำเชื้อเพื่อตรวจวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคคาเฟอีนปริมาณขนาดปานกลาง (101-800 มิลลิกรัมต่อวัน) และบริโภคเครื่องดื่มโคล่าไม่เกิน 14 ขวดต่อสัปดาห์ (ขวดขนาด 0.5 ลิตร) เปรียบเทียบกับผู้ที่บริโภคคาเฟอีนปริมาณน้อย (ไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต...