Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

น้ำต้มใบฝรั่งแก้อาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลัน

การศึกษาทางคลินิกแบบเปิด มีการสุ่มนาน 5 วัน มีกลุ่มคู่ขนาน และมีหลายแขน (open efficacy randomized 5-day, parallel group muti-arm interventional study) เพื่อศึกษาผลของการดื่มน้ำต้มใบฝรั่ง (guava leaf decoction) ต่ออาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลัน (acute infectious diarrhoea) ในผู้ป่วยจำนวน 109 ราย ทั้งเพศชายและหญิง ที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำเกลือแร่ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 3.2 ก. (6 ใบ) กลุ่มที่ 3 ดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 5.3 ก. (10 ใบ) และกลุ่มที่ 4 ดื่มน้ำต้มผงใบฝรั่ง 7.4 ก. (14 ใบ) ติดต่อกันนาน 5 วัน พบว่า การดื่มน้ำต้มใบฝรั่งทุกขนาดสามารถลดความถี่ของการขับถ่ายได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับก่อนเข้ารับการรักษา โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดความเข้มข้น (dose-dependent) และการดื่มน้ำต้มใบฝรั่ง 7.4 ก. (14 ใบ) มีระยะเวลาที่ใช้เพื่อให้ความถี่ในการขับถ่ายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ (time required for the mean frequency of stools to reach normalcy) เท่ากับ 72 ชม. ในขณะที่กลุ่มควบคุมใช้เวลา 120 ชม. นอกจากนี้ การประเมินผลด้านความปลอดภัยพบว่า การดื่มน้ำต้มใบฝรั่งในขนาดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ส่งผลต่อปริมาณเม็ดเลือดและการทำงานของเอนไซม์ในตับและไตของผู้ป่วย และไม่พบการรายงานอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า น้ำต้มใบฝรั่งมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการท้องร่วงแบบติดเชื้อเฉียบพลันได้

J Ayurveda Integr Med. 2020;11(2):163-72.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1088

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องตับของสาร
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องตับของสาร procyanidins จากเปลือกอัลมอนด์สาร procyanidins ที่สกัดได้จากเปลือกอัลมอนด์ (almond skins) ความเข้มข้น 10, 25 และ 50 มคก./มล. มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษและการต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย (phase II detoxifying and antioxidant enzymes) ได้แก่ NAD(P)H:quinoneoxidoreductase 1, catalase, glutathione peroxidase, และ superoxide dismutase เพิ่มการแสดงออกของยีนของ nuclear factor-E2-related factor 2 (Nrf2) และ antioxidant response elem...

821

ผงกล้วยหอมค่อมดิบช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบ
ผงกล้วยหอมค่อมดิบช่วยป้องกันโรคลำไส้อักเสบการศึกษาในหนูแรทที่กระตุ้นให้เกิดโรคลำไส้อักเสบด้วย trinitrobenzenesulfonic acid พบว่าการป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของผงกล้วยหอมค่อมดิบ 10% ร่วมกับการให้ยาเพรดนิโซโลน (prednisolone: ยาแก้อักเสบ) ขนาด 2 มก./กก. ให้ประสิทธิผลในการรักษาอาการลำไส้อักเสบได้มากกว่าการป้อนยาเพรดนิโซโลนหรือผงกล้วยหอมค่อมดิบขนาด 10% และ 20% เพียงอย่างเดียว โดยพบว่าผงกล้วยหอมค่อมดิบมีฤทธิ์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นบริเวณลำไส้ ป้องกันการพร่องของกลูต้าไธโอน (glutathione depletion) ยับยั้งการ...

984

ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุน
ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุนศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb1 และ EGb2 จากแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba Phytother Res. 2013; 27(4): 515-20. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1608

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม ตะไคร้ และพิมเสนต้นการทดสอบฤทธิ์ของน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้หอม (citronella oil), ตะไคร้ (lemongrass oil) และพิมเสนต้น (patchouli oil) ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว 2 ชนิด ได้แก่ Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis พบว่าน้ำมันพิมเสนต้น มีฤทธิ์ดีที่สุดในการต้านเชื้อแบคทีเรีย P. acnes และ S. epidermidis โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) อยู่ในช่วง 1.25-2.5 มก./มล. รอง...

1024

สาร
สาร oxyresveratrol จากมะหาด ในการพัฒนาเป็นเครื่องสำอางค์สาร oxyresveratrol จากแก่นมะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) เมื่อนำมาทำเป็นโลชั่นสารสกัดมะหาดทาผิว (ความเข้มข้น 1% นน./ปริมาตร) แล้วนำโลชั่นสารสกัดมะหาดดังกล่าวไปทดสอบในอาสาสมัครหญิง อายุ 20 และ 23 ปี ที่มีสุขภาพผิวดี จำนวน 30 คน โดยทาที่แขนท่อนล่างวันละ 1 ครั้ง เปรียบเทียบกับแขนอีกข้างที่ทาโลชั่นที่ไม่มีสารสกัด (lotion base) นาน 6 สัปดาห์ แล้ววัดคะแนนผิวขาวด้วย skin-colors tone band โดยการวัดค่าเม็ดสี (melanin values) เปรียบเทียบก่อ...

552

ผลของการกินมันฝรั่งต่อการดูดซึมแร่ธาตุ
ผลของการกินมันฝรั่งต่อการดูดซึมแร่ธาตุการทดลองในหนูแรทเพศผู้อายุ 7 สัปดาห์ โดยให้กินอาหารที่มีส่วนผสมของแป้งมันฝรั่ง ซึ่งมีขนาดของ esterified phosphorus (P) ต่างๆ กัน เป็นเวลา 1, 3 หรือ 5 สัปดาห์ พบว่าหนูที่กินแป้งมันฝรั่ง มีการขับทิ้งแคลเซียม แมกนีเซียม และ P ออกมากับอุจจาระเพิ่มขึ้น ในขณะที่การดูดซึมแคลเซียม และแมกนีเซียมลดลง นอกจากนี้ปริมาณของแคลเซียมบริเวณกระดูกโคนขาของหนูที่กินแป้งมันฝรั่งยังลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่กินน้ำตาลซูโคส หรือกลุ่มที่กินแป้งข้าวโพด จากผลการทดลองทำให้สรุปได้ว่...

442

ผลการปกป้องระบบประสาทของสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้งต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองของหนู
ผลการปกป้องระบบประสาทของสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้งต่อการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองของหนูการศึกษาในหนูขาวเพศผู้ 60 ตัว แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1-3 ต้องทำ sham operation คือการผ่าตัดเปิดเส้นเลือด carotid artery เพื่อใส่ลวดเข้าไปแต่ลวดยังไม่ได้ใส่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่ม sham + vehicle คือกลุ่มที่ได้รับ 1% Tween 80 ในน้ำกลั่น นาน 30 วัน + sham operated กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่ม sham + ER-100 คือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอทานอลของผลส้มกุ้ง 100 มก./กก. ป้อนทางปากนาน 30 วัน + sham operated กล...

1277

ฤทธิ์ต้านอาการเครียดของชาเขียว
ฤทธิ์ต้านอาการเครียดของชาเขียวการศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะเครียดในหนูเม้าส์ของชาเขียว โดยเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความเครียดทางจิตใจด้วย model of psychosocial stress (หนูเม้าส์เพศผู้อายุ 4 สัปดาห์ ถูกจับให้อยู่รวมกันนาน 5 วัน จากนั้นแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่อยู่รวมกันตลอดการทดลอง และ (2) กลุ่มที่ถูกแยกให้อยู่ตัวเดียวเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นจึงให้มาอยู่รวมกันอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเครียด) ซึ่งทำการทดสอบกับชาเขียว 3 ชนิดคือ (1) ชาเขียวที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนธีอะนีน (theanine) หรือเกียวคุโระ (Gyokuro) (2) ...

886

สารสำคัญจากโกฐก้านพร้าวกับฤทธิ์ปกป้องสมอง
สารสำคัญจากโกฐก้านพร้าวกับฤทธิ์ปกป้องสมองการทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์สมองจากภาวะขาดเลือดของสาร apocynin ซึ่งพบได้ในส่วนรากของโกฐก้านพร้าว (Picrorhiza kurroa 2O2) และ DNA fragmentation (apoptotic cell death) เพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สาร apocynin อาจมีผลในการเพิ่มระบบการต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant defense systems) เพื่อจำกัดระดับความรุนแรงของการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดของเซลล์ในภาวะที่สมองขาดเลือด นอกจากนี้ กลไกดังกล่าวยังทำให้เซลล์มีการตายในรูปแบบของ apoptotic มากกว่ารูปแบบของ necrotic ซึ...