Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีดำ

การวิเคราะห์สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวสีดำ (Oryza sativa L.; purple black rice) โดยแยกสารสกัดหยาบของข้าวสีดำและสกัดแยกบริสุทธิ์ด้วย silica gel thin layer chromatography วิเคราะห์สาร anthocyanin ด้วยเทคนิค ultraviolet visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy และ high-performance liquid chromatography ทดสอบความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระและความสามารถในการเป็นสารรีดิวซ์ทั้งหมดของข้าวสีดำ ด้วย salicylic acid Fenton system, superoxide radical system, H2O2 scavenging system, DPPH-free radical scavenging system และ Prussian blue method ผลการทดสอบพบว่าสารสำคัญในข้าวสีดำคือ cyanidin-3-glucoside สารในกลุ่ม anthocyanin มีความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระ OH, O2-, H2O2, DPPH และอัตราความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระและความสามารถในการเป็นสารรีดิวซ์ของข้าวจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของเม็ดสี (pigment) ในข้าวสีดำเข้มข้นขึ้น

Chem Biol Drug Des. 2020:1-10

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

80

ผลของสารสกัดแปะก๊วยต่อการสร้างอนุมูลอิสระในหนูขาวภาวะขาดออกซิเจน
ผลของสารสกัดแปะก๊วยต่อการสร้างอนุมูลอิสระในหนูขาวภาวะขาดออกซิเจน เมื่อทดลองให้สารสกัดแปะก๊วย (Gingko biloba Linn.) ขนาด 25 และ 50 มก.ต่อกก. ในหนูขาวที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรง นาน 21 วัน พบว่าสารสกัดแปะก๊วยมีผลลดอนุมูลอิสระของออกซิเจน ( Oxygenated free radical ) อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยสารสกัดในขนาด 50 มก.ต่อกก.ให้ผลมากกว่า สารสกัดแปะก๊วยไม่มีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่มีผลต่อต้านออกซิเดชั่นซึ่งแสดงว่าสารสกัดแปะก๊วยนั้นเอ...

870

สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาท
สารสกัดจากดอกลำไยกับฤทธิ์ในการปกป้องระบบประสาทการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากดอกลำไย พบว่าสารสกัดมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด lipid peroxidation ในสมองหนู เมื่อทดลองในหลอดทดลอง โดยมีฤทธิ์ดีกว่ากลูตาไธโอน และ Trolox ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และในหนูแรทที่ได้รับสารสกัดน้ำจากดอกลำไย ขนาด 500 มก./วัน เป็นเวลา 7 วัน จะพบการเกิด lipid peroxidation ในสมองน้อยกว่าหนูที่ไม่ได้รับสารสกัด สำหรับการทดสอบผลในการปกป้องระบบประสาท โดยป้อนหนูด้วยสารสกัด ขนาด 125 250 และ 500 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนเห...

1317

ฤทธิ์บรรเทาอาการวัยทองในสตรีหลังหมดประจำเดือนของผักชีล้อม
ฤทธิ์บรรเทาอาการวัยทองในสตรีหลังหมดประจำเดือนของผักชีล้อมการศึกษาแบบ triple-blind, placebo-controlled trial ในอาสาสมัครสตรีที่เข้าสู่วัยทอง จำนวน 90 คน อายุระหว่าง 45-60 ปี โดยแบ่งให้รับประทานแคปซูลน้ำมันหอมระเหยจากต้นผักชีล้อม (Foeniculum vulgare Mill.) ขนาด 100 มก. วันละ 2 แคปซูล นาน 8 สัปดาห์ ทำการประเมินผลโดยให้อาสาสมัครตอบแบบสอบถาม The Menopause Rating Score (MRS) เพื่อประเมินอาการโดยรวม อาการร้อนวูบวาบ อาการนอนไม่หลับ และภาวะทางด้านจิตใจ เช่น ภาวะเครียด และกังวล เปรียบเทียบก่อนและหลังการทด...

833

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากเมล็ดลำไย
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดจากเมล็ดลำไยการทดสอบฤทธิ์ในการต้านเชื้อราและยีสต์ของสารสกัดจากลำไย 2 สายพันธุ์ ได้แก่ สารสกัดจากเมล็ดลำไยพันธุ์ใบดำ และสารสกัดจากเมล็ด เนื้อ และลำไยทั้งผลพันธุ์อีดอ เปรียบเทียบกับสารโพลีฟีนอลิกที่พบในลำไย ได้แก่ กรด gallic กรด ellagic และ corilagin พบว่าสารสกัดจากเมล็ดลำไยทั้ง 2 พันธุ์ มีฤทธิ์ต้านยีสต์ Candida  หลายชนิด และเชื้อรา Cryptococcus neoformans  ขณะที่สารสกัดจากเนื้อและลำไยทั้งผลไม่มีฤทธิ์ กรด ellagic จะมีฤทธิ์แรงที่สุดในการต้านเชื้อราตามด้วย corila...

378

ผลของการให้ขิงผสมในอาหารต่อสภาวะการต้านอนุมูลอิสระในหนูขาว
ผลของการให้ขิงผสมในอาหารต่อสภาวะการต้านอนุมูลอิสระในหนูขาวทำการศึกษาในหนูขาวเพศผู้อายุ 8-10 สัปดาห์ โดยให้อาหารที่มีผงขิงผสมในปริมาณ 0.075, 0.15 และ 0.75 กรัมของขิง/ 15 กรัมของอาหาร / วัน (คิดเป็นสัดส่วนของผงขิง 0.5 %, 1% และ 5 % ตามลำดับ) เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่าอาหารผสมขิงทั้ง 3 สัดส่วน สามารถกระตุ้นการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ 3 ชนิดจากตับ ได้แก่ superoxide dismutase , catalase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับ lipid peroxidation ในตับและไต และยับยั้งการเกิด o...

1069

ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของมะระ
ฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินในตับอ่อนของมะระการศึกษากลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดน้ำจากผลมะระ (Momordica charantia ) ในตับอ่อนที่แยกได้จากหนูแรท ซึ่งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีน้ำตาลกลูโคส 3.3 และ16.7 มิลลิโมลาร์ พบว่าประสิทธิภาพในการกระตุ้นการหลั่งอินซูลินของสารสกัดจะขึ้นกับขนาดที่ให้ โดยสารสกัดไม่มีผลต่อความสมบูรณ์ของเซลล์ (cell integrity) จึงคาดว่าการออกฤทธิ์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ (membrane integrity) การทดสอบโดยการเติมสาร dizoxide และ nimodipi...

129

พิษต่อเซลล์
พิษต่อเซลล์ ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของcurcumin I-IIIจากขมิ้นชัน Curcumin I, curcumin II (monodemethoxycurcumin) และ curcumin III (Bisdemethoxycurcumin) จากขมิ้นชัน นำมาทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์, ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ สารประกอบเหล่านี้แสดงให้เห็นฤทธิ์ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว, ลำไส้ใหญ่, ระบบประสาทส่วนกลาง, melanoma, ไตและเต้านม การยับยั้ง liposome peroxidation จาก curcumin I-III ที่ 100 mg/mL เป็น 58, 40 และ 22% ตามลำดับ การยับยั้งเอนไซม์ COX I และ II โดย curcumin...

473

ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดโฟมเซลล์ของสาร
ฤทธิ์ยับยั้งการเกิดโฟมเซลล์ของสาร procyanidins จากองุ่นทดสอบฤทธิ์ของสาร procyanidins จากเมล็ดองุ่น ความเข้มข้น 45 มคก./มล. กับเซลล์ macrophage Raw 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโฟมเซลล์ (foam cell) ด้วย low density lipoproteins ที่ถูกออกซิไดซ์ [moderatedly oxidized LDL (oxLDL) และ minimally oxidized LDL (moxLDL)] ความเข้มข้น 25 มคก./มล. หรือเหนี่ยวนำด้วย lipopolysaccharide (LPS) ความเข้มข้น 0.5 มคก./มล. ร่วมกับ oxLDL ความเข้มข้น 25 มคก./มล. ผลการทดลองพบว่าสาร procyanidins ไม่มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด...

947

ผลของสาร
ผลของสาร Crocin ในหญ้าฝรั่นต่อภาวะดื้ออินซูลินและระดับไขมันในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย StreptozotocinCrocin เป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์จากธรรมชาติที่สามารถละลายน้ำได้ มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่น พบได้ในหญ้าฝรั่น การศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด และระดับไขมันในเลือดของ crocin ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานชนิดที่สอง (ชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน) ด้วย streptozotocin (STZ) โดยการทดลองแบ่งหนูทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม เหนี่ยวนำให้หนูเป็นเบาหวานโดยการฉีด STZ (90 mg/kg) 3 กลุ่ม และเป็นหนูปกติที่...