Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของเนื้อฝักมะขาม

การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูงของสารสกัดน้ำของเนื้อฝักมะขาม (Tamarindus indica Linn.; tamarind) ในหลอดทดลอง โดยศึกษากลไกการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ α-amylase และ α-glucosidase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำตาลกลูโคสเปรียบเทียบกับยาลดน้ำตาล acarbose ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดเนื้อฝักมะขามมีฤทธิ์ยับยั้ง α-amylase มีค่า IC50 ของสารสกัดเท่ากับ 34.19 มคก./มล. และค่า IC50 ของ acarbose เท่ากับ 34.83 ไมโครโมล และสารสกัดน้ำของเนื้อฝักมะขามมีฤทธิ์ยับยั้ง α-glucosidase ได้ปานกลาง มีค่า IC50 ของสารสกัด เท่ากับ 56.91 มคก./มล. และค่า IC50 ของ acarbose เท่ากับ 45.69 ไมโครโมล ตามลำดับ และทดสอบความเป็นพิษของเซลล์พบว่าสารสกัดเนื้อฝักมะขาม มีค่า IC50 ของสารสกัด เท่ากับ >300 มคก./มล. และค่า IC50 ของยาลดน้ำตาล metformin เท่ากับ ≥1,000 ไมโครโมล การทดสอบการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ L6 myotubes พบว่าสารสกัดเนื้อฝักมะขามขนาด 100 มคก./มล. สามารถนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ 63.99±0.08% ในขณะที่ metformin และอินซูลิน ขนาด 10 มคก./มล. และ 10 ไมโครโมล นำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ 76.99±0.3% และ 84.48±0.45% ตามลำดับ จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดน้ำของเนื้อฝักมะขามไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และมีฤทธิ์ในการยับยั้ง α-amylase และ α-glucosidase และมีฤทธิ์นำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ ซึ่งเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

Avicenna J Phytomed. 2020;10(5):440-7.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1606

อันตรกิริยาของสารสำคัญจากฮอพกับยาต้านวัณโรค
อันตรกิริยาของสารสำคัญจากฮอพกับยาต้านวัณโรค isoniazidการศึกษาอันตรกิริยาของสาร xanthohumol (XN) ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม prenylated flavonoid ที่แยกได้จากฮอพ (Humulus lupus L.) กับยาต้านวัณโรค isoniazid (INH) โดยศึกษาผลต่อการออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis และผลต่อความเป็นพิษต่อตับของยา ในหนูเม้าส์ โดยเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อด้วยการฉีดเชื้อ M. tuberculosis ชนิด H37Rv จำนวน 5 x 105 CFU/มล. เข้าทางช่องจมูกของหนู ขนาด 20 มคล. หลังจากนั้น 7 วัน หนูจะได้รับ INH ขนาด 10 มก./กก. ร่วม...

632

สารสกัดจากดอกบัวหลวงช่วยลดน้ำตาลในเลือดและเพิ่มปริมาณอินซูลินในหนูที่เป็นเบาหวาน
สารสกัดจากดอกบัวหลวงช่วยลดน้ำตาลในเลือดและเพิ่มปริมาณอินซูลินในหนูที่เป็นเบาหวานการทดลองป้อนสารสกัด 90% เอทานอลจากดอกบัวหลวง ขนาด 250 มก./กก. น้ำหนักตัวให้หนูแรทที่ถูกชักนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin โดยป้อนติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากการตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดหลังจบการทดลองพบว่า การป้อนสารสกัด 90% เอทานอลจากดอกบัวหลวงช่วยลดน้ำตาลในเลือดของหนูแรทที่เป็นเบาหวานลง 51.41 ± 1.44% นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณอินซูลินได้อย่างมีนัยสำคัญ และให้ผลการรักษาไม่แตกต่างกับหนูแรทที่ป้อน...

1330

ฤทธิ์ต้านเชื้อสิวของเปลือกอบเชยและน้ำผึ้ง
ฤทธิ์ต้านเชื้อสิวของเปลือกอบเชยและน้ำผึ้งการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อก่อสิวของสารสกัดเอทานอลจากเปลือกต้นอบเชยและน้ำผึ้ง พบความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดเปลือกต้นอบเชยที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย (MIC) ต่อเชื้อ Propionibacterium acnes และ Staphylococcus epidermidis คือ 256 ไมโครกรัม/มล. และ 1,024 ไมโครกรัม/มล. ตามลำดับ และค่า MIC ของน้ำผึ้งต่อเชื้อทั้งสองชนิด คือ ความเข้มข้น 50% โดยปริมาตร และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิด (MBCs) ของสารสกัดจากเปลือกต้นอบเชยและน้ำ...

192

ผลของสารสำคัญจากสมุนไพร
ผลของสารสำคัญจากสมุนไพร ได้มีผู้ศึกษาฤทธิ์ของ baicalein, berberine, curcumin และ hesperidin ซึ่งได้จากพืช Scutellaria baicalensis, Coptis japonica ขมิ้น และ Poncirus trifoliata ตามลำดับ พืชเหล่านี้มีฤทธิ์ลดการอักเสบ และใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในตำรายาแผนโบราณ จึงได้นำมาทดสอบผลต่อการหลั่งเมือกใน cell ของทางเดินหายใจ โดยทดลองกับเซลล์ผิวของหลอดลม พบว่า baicalein ไม่มีผล แต่ berberine, curcumin และ hesperidin เพิ่มการหลั่งเมือกโดยไปกระตุ้นเซลล์โดยตรง ดังนั้นจึงอาจจะมีประ...

837

ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์
ผลของการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์การศึกษาผลการรับประทานสารสกัดทับทิมต่อการเจริญของกระดูกทารกในครรภ์ในหนูเม้าส์ Balb/c ที่ตั้งท้อง โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว ในวันที่ 8 - 18 ของการตั้งท้อง ป้อนหนูกลุ่มที่ 1 ด้วยสารสกัดน้ำทับทิม 3.3 มล. / กก. กลุ่มที่ 2 ป้อนสารสกัดเปลือกทับทิม 1 ก. / กก. กลุ่มที่ 3 ป้อนสารสกัดน้ำทับทิมและสารสกัดเปลือกทับทิมผสมกัน และกลุ่มที่ 4 ป้อนด้วยน้ำเปล่า (กลุ่มควบคุม) ในวันที่ 19 ของการตั้งท้อง ทำการผ่าซากหนูและแยกตัวอ่อนออกมาวัดก...

1587

ประสิทธิภาพของเทียนกิ่งในการรักษาผิวหนังอักเสบในผู้ป่วยที่ใส่ขาเทียม
ประสิทธิภาพของเทียนกิ่งในการรักษาผิวหนังอักเสบในผู้ป่วยที่ใส่ขาเทียมผู้ป่วยซึ่งมีอาการผิวหนังอักเสบเนื่องจากใส่ขาเทียม จำนวน 85 คน อายุ 12-70 ปี แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ใช้ขี้ผึ้งซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัด 70% เอทานอลจากใบเทียนกิ่ง 1% และกลุ่มควบคุมซึ่งใช้ครีมหลอก โดยทาขี้ผึ้งหรือครีมหลอกให้ทั่วผิวบริเวณตอขาซึ่งสัมผัสกับขาเทียม ทุกๆ คืน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ใช้ขี้ผึ้งเทียนกิ่ง การอักเสบของผิว เช่น อาการบวม คัน เหงื่อออก ผิวบาง และปวด จะลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ยังพบว่าอาการผิวไ...

1638

ฤทธิ์ปกป้องสมองของเครื่องดื่มที่เตรียมจากแอปเปิ้ล
ฤทธิ์ปกป้องสมองของเครื่องดื่มที่เตรียมจากแอปเปิ้ลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของเซลล์ประสาท SH-SY5Y และ BV2 cell โดยเลือกเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดโพลีฟีนอลิกจากผลไม้ ได้แก่ น้ำผลไม้อัดแก๊ส (carbonated juices) เกรปมัสต์ (white and red must) ไวน์คอกเทล (red wine mixed) และแอปเปิ้ลไซเดอร์ (cider) ที่วางขายในท้องตลาดของประเทศสเปน รวม 15 ตัวอย่าง พบว่าเครื่องดื่มที่ส่วนผสมของผลแอปเปิ้ล (apple-derived drinks) ได้แก่ น้ำแอปเปิ้ล และแอปเปิ้ลไซเดอร์ มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านการอ...

546

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของผักโขมหิน
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของผักโขมหินการศึกษาฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์และฤทธิ์ต้านเอสโตรเจนของผักโขมหิน (Boerhaavia diffusa3H]-estradiol และพบว่า BME ลดการแสดงออกของยีน pS2  ซึ่งบ่งบอกถึงฤทธิ์ต้านเอสโตรเจน นอกจากนี้ยังทำให้เซลล์ MCF-7 อยู่ในช่วง G0 - G1 ของวัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) เพิ่มขึ้น ในขณะที่ช่วงอื่นๆ ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิด cell cycle arrest ที่ระยะ G0-G1 จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่าผักโขมหินน่าจะมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านมที่เกี่ยวข้องกับผลของเอสโตรเจน ข้อมูลอ้าง...

244

ฤทธิ์ต้านการชักของน้ำมันหอมระเหยยี่หร่า
ฤทธิ์ต้านการชักของน้ำมันหอมระเหยยี่หร่า น้ำมันหอมระเหยยี่หร่า (Cuminum cyminum Linn., APIACEAE) ที่ได้จากการกลั่นด้วยน้ำ ขนาดความเข้มข้น 1% และ 3% v/v มีฤทธิ์ต้านการชักและป้องกันการชัก ที่เหนี่ยวนำโดยสาร pentylenetetrazol (PTZ) ในการทดลองต่อเยื่อบุของ F1 neurones ของ sub-oesophageal ganglia ของหอยทากอิหร่าน ซึ่งเป็นการศึกษาในหลอดทดลอง J Ethnopharmacology 2006; 104: 278-282. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั...