Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของลูกพลัมในหนูแรท

การทดสอบฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าของน้ำส้มสายชูหมักจากลูกพลัม (Prunus mume vinegar) โดยทำการทดสอบในเซลล์กล้ามเนื้อ C2C12 myoblasts และในหนูแรทที่ออกกำลังกายอย่างหนัก พบว่าการให้น้ำส้มสายชูลูกพลัมทางปากแก่หนูแรทมีผลเพิ่มความอดทนในการออกกำลังกายและการสะสมของ glycogen ในตับและกล้ามเนื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย (sedentary control) และกลุ่มควบคุมออกกำลังกาย (exercised control) และยังมีผลลดดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับอาการเหนื่อยล้า เช่น ammonia, inorganic phosphate และ lactate เพิ่มการทำงานของ lactate dehydrogenase และ glutathione peroxidase ลดการทำงานของ creatine kinase activity และระดับของ malondialdehyde และทำการวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญของน้ำส้มสายชูลูกพลัมด้วยเทคนิค HPLC พบสารประกอบกลุ่ม phenolic acids ได้แก่ protocatechuic acid, syringic acid และ chlorogenic acid และอนุพันธ์ของสาร จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าน้ำส้มสายชูลูกพลัมมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ มีผลในการปรับปรุงอาการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายอย่างหนักในหนูแรทได้

Nutrients. 2020;12(5):1205. doi: 10.3390/nu12051205

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

754

ยาพ่นจมูกจากแคปไซซินช่วยบรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ได้
ยาพ่นจมูกจากแคปไซซินช่วยบรรเทาอาการโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ได้การศึกษาแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้าน แบบกลุ่มคู่ขนาน(randomized, double-blind, parallel trial) ในผู้ป่วยมีอาการของโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้ จำนวน 42 คน แบ่งให้ได้รับยาพ่นจมูกจากแคปไซซิน(ICX72)หรือยาหลอก พ่นวันละ 2 ครั้ง นาน 2 สัปดาห์เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับยาพ่นจมูกจากแคปไซซินลดอาการของโรคทางจมูกโดยรวม(Total nasal symptom score: TNSS) และอาการเฉพาะส่วน(Individual nasal score: ISS) อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับก่อนได้รับยาพ...

1164

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินของสายน้ำผึ้ง
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินของสายน้ำผึ้ง (Lonicera japonica )การศึกษาแยกสาร sweroside จากต้นสายน้ำผึ้ง และทดสอบในเซลล์ melan-a พบว่า sweroside 300 ไมโครโมล มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานิน โดยไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ และมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์รวมทั้งโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ได้แก่ tyrosinase, tyrosinase-related protein-1 (TRP-1) และ TRP-2 ผ่านกลไกกระตุ้นกระบวนการ phosphorylation ของ Akt และ ERK โดยขึ้นอยู่กับขนาดของสาร นอกจากนี้จากการทดสอบในปลาม้าลาย (in viv...

63

ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดจากเทียนดำ
ฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดจากเทียนดำ สาร 2-(2-methoxypropyl)-5-methyl-1,4-benzenediol ซึ่งเป็นสารชนิดใหม่และสารที่เคยพบมาแล้ว 2 ชนิด คือ thymol , carvacrol ซึ่งแยกได้จากสารสกัดเมธานอลของเมล็ดเทียนดำ ( Nigella sativa Linn.)และอนุพันธ์อะเซททิเลตของสารทั้งสาม (acetylated derivatives) แสดงฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกร็ดเลือดที่เหนี่ยวนำด้วย arachidonic acid ซึ่งฤทธิ์ในการยับยั้งมากกว่า aspirin 30 เท่าBiol Pharm Bull 2001 ; 24(3) : 307-10 ...

533

ผลของมะเขือพวงต่อความดันโลหิตและการเผาผลาญอาหารในหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยน้ำตาลฟรุ๊ตโตส
ผลของมะเขือพวงต่อความดันโลหิตและการเผาผลาญอาหารในหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยน้ำตาลฟรุ๊ตโตสการศึกษาในหนูแรทเพศผู้ น้ำหนัก 150 - 200 กรัม จำนวน 35 ตัว โดยเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความดันโลหิตสูงด้วยน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลฟรุ๊ตโตส 10% w/v (โดยน้ำหนักต่อปริมาตร) ให้หนูกินเท่าที่จะกินได้ นาน 6 สัปดาห์ จากนั้นแบ่งหนูออกเป็น 7 กลุ่มๆ ละ 5 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ให้กินน้ำกลั่น กลุ่มที่ 2 ให้กินน้ำตาลฟรุ๊ตโตส 10% w/v กลุ่มที่ 3 และ 4 ให้กินสารสกัดผลแห้งมะเขือพวงด้วยเอทานอล ขนาด 10...

84

การยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของผลมะระขี้นก
การยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของผลมะระขี้นก น้ำมันมะกอกสกัดผลมะระขี้นก(Momordica charantia L.) และผงมะระขี้นกผสมน้ำผึ้ง มีผลยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยเอทานอล สารสกัดเฮกเซนและสารสกัดเอทานอลจากผลมะระขี้นกให้ผลยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารเช่นเดียวกัน เมื่อทำการทดลองเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยสารไดเอทธิลไดไธโอคาร์บาเมท (diethyldithiocarbarmate) ซึ่งยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซุปเปอร์ออ...

1490

ฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง
ฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูง และต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดน้ำจากดอกอัญชันการศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากดอกอัญชันต่อความดันโลหิตและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงโดยการหนีบหลอดเลือดไตข้างซ้าย โดยหนูที่มีความดันโลหิตสูงจะป้อนด้วยน้ำ และสารสกัดน้ำจากดอกอัญชัน ขนาด 500 มก./กก. เป็นเวลา 4 สัปดาห์ ส่วนหนูที่มีความดันปกติจะป้อนด้วยน้ำ จากนั้นวัดความดัน การทำงานของหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชั่น พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดดอกอัญชัน ความดันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การคลายตัวของ...

737

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัว
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวการศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 1 (non-obese diabetic mice) โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัว ขนาด 0.025%, 0.125% และ 0.3125% ในอาหาร เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับกรดเออร์โซลิก (ursolic acid) ขนาด 0.5 ก./กก. ของอาหาร เป็นเวลา 15 สัปดาห์ พบว่าสารโพลีแซคคาไรด์จากดีบัวไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว แสดงว่าไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนู สารโพลีแซคคาไรด์มีผลลดขนาดของม้ามที่โต ยับยั้งการสร้าง TNF-...

961

การบริโภคถั่วลิสงในวัยรุ่นมีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก
การบริโภคถั่วลิสงในวัยรุ่นมีผลต่อการควบคุมน้ำหนักการศึกษาในเด็กวัยรุ่นชายหญิง อายุระหว่าง 10-17 ปี จำนวน 262 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 เป็นกลุ่มที่บริโภคถั่วลิสงอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 100 คน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง จำนวน 162 คน พบว่ากลุ่มที่บริโภคถั่วลิสง ดัชนีมวลกายลดลง น้ำหนักร่างกายที่เกิน หรือภาวะเป็นโรคอ้วนจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง และปริมาณวิตามินหรือสารอาหารในเลือดจะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่บริโภคถั่วลิสง นอกจากนี้ระดับคอเลสเตอรอลรวม และไขมันชนิด low ...

292

ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสาร
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสาร eugenol และ nerolidol จากสนแผงEugenol และ nerolidol ที่แยกได้จากต้นสนแผง มีฤทธิ์ต้านเชื้อรา Microsporum gypseum ในหลอดทดลอง โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อได้ (MIC) เปรียบเทียบกับยา econazole เท่ากับ 0.01-0.03%, 0.5-2% และ 0.0004-0.0016% ตามลำดับ เมื่อนำสารทั้ง 2 ที่ความเข้มข้น 10% มาเตรียมเป็นยาทาที่ผิวหนังของหนูตะเภาที่ติดเชื้อรา M. gypseum โดยทาทุกวัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ พบว่ายาเตรียมจากสารทั้ง 2 ให้ผลในการรักษาเชื้อราในสัปดาห์แรกของการรักษา โดยจะลดขนาดแผ...