Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ของผงแป้งจากเปลือกเสาวรสต่อการลดการอักเสบ ลดปฏิกิริยา lipid peroxidation และลดการสะสมไขมันในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน

การทดสอบฤทธิ์ของผงแป้งจากเปลือกเสาวรส (Passiflora edulis; passion fruit) ต่อการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation การแสดงออกของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ และดัชนีชี้วัดการอักเสบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน โดยแบ่งหนูแรทออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มควบคุมที่ได้รับอาหารปกติ กลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูง เป็นเวลา 10 สัปดาห์ และกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงและผงแป้งจากเปลือกเสาวรส โดยให้อาหารไขมันสูงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ และให้อาหารไขมันสูงกับผงแป้งจากเปลือกเสาวรสอีก 4 สัปดาห์ และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าเปลือกเสาวรสมีใยอาหารสูงและพบสารสำคัญ เช่น ferulic acid และ β-carotene ผงแป้งจากเปลือกเสาวรสมีผลต่อการลดน้ำหนักตัวที่เพิ่มสูงขึ้น (13.31%) และไขมันร่างกายทั้งหมด (22.58%) ปฏิกิริยา lipid peroxidation ในตับและในเนื้อเยื่อไขมันลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว ในขณะที่การทำงานและการแสดงออกของเอนไซม์ glutathione peroxidase และ glutathione reductase ในตับของกลุ่มที่ได้รับผงแป้งจากเปลือกเสาวรสเพิ่มสูงขึ้นกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารไขมันสูงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าการได้รับผงแป้งจากเปลือกเสาวรสยังมีผลลดสารก่อการอักเสบในซีรัม จากผลการทดสอบนักวิจัยระบุว่าผงแป้งจากเปลือกเสาวรสมีผลในการลดภาวะเครียดออกซิเดชัน โดยเป็นผลจากการเพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ

Nutr Res. 2020;76:106-17.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

842

น้ำบีทรูทช่วยป้องกันมะเร็งตับ
น้ำบีทรูทช่วยป้องกันมะเร็งตับการศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับของบีทรูทในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้ตับถูกทำลายด้วยสารก่อมะเร็ง N-nitrosodiethylamine พบว่าการป้อนน้ำบีทรูทให้หนูแรทวันละ 100 มล. ติดต่อกัน 28 วัน ช่วยลดการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 (CYP), CYP1A1/1A2 และ CYP2E1 ที่เพิ่มขึ้นจากการได้รับสารก่อมะเร็ง และเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ CYP2B รวมทั้งเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ NAD(P)H: quinone oxidoretuctase-1 (phase II enzyme เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย) นอกจากนี้น้ำบีทรูทยังช่วยลดคว...

1586

สารสกัดขิงกับยา
สารสกัดขิงกับยา loratadine ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัด 95% เอทานอลจากเหง้าขิง เปรียบเทียบกับยาแก้แพ้ loratadine ในการรักษาโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (allergic rhinitis) โดยทดสอบในผู้ป่วย จำนวน 80 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับสารสกัดขิง ครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น (1 แคปซูล ประกอบ ด้วยสารสกัดขิง 125 มก.) และกลุ่มที่ได้รับยา loratadine ขนาด 10 มก. ต่อวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ประเมิน ผลจากคะแนนอาการทางจมูกโดยรวม (total nasal symptom score...

1358

ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากใบย่านาง
ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดจากใบย่านางการป้อนสารสกัด 95% เอทานอลจากใบย่านางในขนาด 300 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 8 สัปดาห์แก่หนูแรทปกติและหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสเตรปโทโซโทซิน (streptozotocin) และเปรียบเทียบผลการลดน้ำตาลในเลือดกับกลุ่มที่ได้รับยาไกลเบนคลาไมด์ (glibenclamide) ขนาด 0.25 มก./กก. น้ำหนักตัว พบว่าน้ำหนักตัวของหนูปกติและหนูที่เป็นเบาหวานที่ได้รับสารสกัดจากใบย่านางและยาไกลเบนคลาไมด์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสารสกัดมีผลลดน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวานได้ใกล้เคียงกับยาไก...

550

ผลของการรับประทานอาหารที่มีสาร
ผลของการรับประทานอาหารที่มีสาร phytoestrogen จากถั่วเหลืองต่อการมองเห็นภาพสองมิติและสามารถเปลี่ยนทิศทางในใจ ( mental rotation) ในเพศชายและหญิงการศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 36 คน เป็นเพศชาย 20 คน หญิง 16 คน อายุเฉลี่ย 24.6 ± 2.2 ปี แบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 จำนวน 17 คน (เป็นหญิง 7 คน ชาย 10 คน) ให้รับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองขนาด 2 กรัม/กก./วัน (เทียบเท่ากับสาร isoflavones 170 มล./กก.) นาน 7 วัน กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุม จำนวน 19 คน (เป็นหญิง 9 คน ชาย 10 คน) ให้...

42

ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย
ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากใบแป๊ะก๊วย เมื่อนำสารสกัดเมธานอลของใบแป๊ะก๊วย( Ginkgo biloba Linn. )มาแยกด้วยตัวทำละลายต่างๆ 3 ชนิด คือ ethyl acetate , n-butanol และน้ำ พบว่าส่วนของ ethyl acetate แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพได้หลายชนิด คือ Enterococcus faecalis Streptococcus sanguis และ Candida parapsilosis โดยความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อมีค่าน้อยกว่า 19 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เมื่อนำส่วนของ ethyl acetate มาแยกต่อพบว่ามีสารสำคัญแสดงฤทธิ์ ...

470

ผลของสารสกัดจากส้มแขกต่อระดับฮอโมนเพศในเลือด
ผลของสารสกัดจากส้มแขกต่อระดับฮอโมนเพศในเลือดสารสกัดจากเปลือกผลส้มแขกนิยมใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากในเปลือกผลส้มแขกมีสาร Hydroxycitric acid หรือ HCA ที่เป็นสารสำคัญที่ช่วยขัดขวางการสังเคราะห์ไขมันในร่างกายการทดลองแบบ double-blind placebo controlled ในอาสาสมัคร 44 คน (ชาย 25 คน หญิง 19 คน) อายุระหว่าง 20-65 ปี และมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 ให้รับประทานสารสกัดจากเปลือกส้มแขกที่มีปริมาณ HCA 1000 มิลลิกรัมต่อวันหรือรับประทานยาหลอกเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนในสัปดาห์ที่ 13-...

494

การดื่มชาเขียวเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านม
การดื่มชาเขียวเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมการศึกษาแบบ case-control ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 3,454 ราย และอาสาสมัคร 3,474 ราย อายุ 20-74 ปี ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างปี 1996-2005 โดยสัมภาษณ์ลักษณะนิสัยในการดื่มชา ซึ่งรวมถึงอายุที่เริ่มดื่มชา ระยะเวลาในการดื่มชา ความเข้ม-อ่อนในการชงชา และปริมาณชาที่ดื่ม พบว่าผู้ที่ดื่มชาเป็นประจำมีอัตราเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ดื่มชา ในกลุ่มหญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนพบว่าอัตราเสี่ยงลดลง เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับระยะเ...

773

ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของมะขามป้อม
ฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของมะขามป้อมการศึกษาฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งของสารฟีนอลิกจากผลมะขามป้อม ได้แก่ สาร geraniin, quercetin 3-β-D-glucopyranoside, kaempferol 3-β-D-glucopyranoside, isocorilagin, quercetin และ kaempferol โดยทดสอบด้วยวิธีการวัดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ม้าม (splenocyte) ของหนู เซลล์ human breast cancer (MCF-7) และเซลล์ human embryonic lung fibroblast (HELF) พบว่าสารฟีนอลิกจากมะขามป้อม มีผลเพิ่มจำนวนของเซลล์ม้ามตามความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่...

749

ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของสารสกัดอบเชยจีน
ฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังของสารสกัดอบเชยจีนศึกษาฤทธิ์ต้านอาการผื่นภูมิแพ้ผิหนังของอบเชยจีน ในหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการผื่นแพ้ที่ผิวหนังด้วยการทา DfE ointment ซึ่งเป็นแอนติเจนของไรฝุ่นบ้าน (House dust mite) 2 ครั้งต่อสัปดาห์ นาน 3 สัปดาห์ ในครั้งที่ 4 ของการทา DfE ointment (วันที่ 11 ของการทดลอง) เริ่มทาสารสกัดเอทานอลจากเปลือกของต้นอบเชยจีน และทาสารสกัดอบเชยจีนให้หนูต่อเนื่องไปทุกวัน วันละครั้ง เป็นเวลา 23 วัน สังเกตอาการผื่นภูมิแพ้ที่ผิวหนังของหนูและทำการบันทึกผล ผลการศึกษาพบว่...