Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ผลของชาใบรางจืดต่อความสมดุลของกลูโคสในร่างกายของอาสาสมัครสุขภาพดี

การศึกษาผลต่อสมดุลของกลูโคส (glucose homeostasis) ในร่างกาย และความปลอดภัยในการใช้ของชาใบรางจืดในอาสาสมัครสุขภาพดี จำนวน 20 คน อายุ 20-60 ปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ให้อาสาสมัคร จำนวน 10 คน ดื่มชาใบรางจืด ขนาด 9 ก./วัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ (ชา 1 ถุง ประกอบด้วยผงใบรางจืด 1 ก.) หลังจากนั้นให้อาสาสมัครอีก 10 คนที่เหลือ ดื่มชาใบรางจืด ขนาด 12 ก./วัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยดื่มวันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหาร พบว่าการดื่มชาใบรางจืดทั้ง 2 ขนาด ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด และค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมดุลของกลูโคส ได้แก่ ฟลุกโตซามีน (fructosamine) อินซูลิน Homeostasis Model Assessment-beta (HOMA-B), HOMA-insulin resistance (HOMA-IR) น้ำหนักตัว ความดันโลหิต ระดับไขมัน และ high sensitivity C-reactive protein ของอาสาสมัคร ในเรื่องของความปลอดภัยพบว่า การดื่มชาทั้ง 2 ขนาด ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงของฮีโมโกลบิน จำนวนของเกร็ดเลือด ค่าการทำงานของตับและไต หรือระดับของคอร์ติซอล (cortisol) ในเลือด แต่พบว่าจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวสูงขึ้นเล็กน้อยในอาสาสมัครที่ดื่มชาขนาดวันละ 9 ก. ขณะที่ในกลุ่มซึ่งดื่มชาขนาดวันละ 12 ก. ไม่เปลี่ยนแปลง แสดงว่าชาใบรางจืด ขนาด 9 และ 12 ก./วัน ไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด และค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมดุลของกลูโคสของอาสาสมัคร และไม่เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

Evid Based Complement Alternat Med. 2020, article ID 3212546.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1047

ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของสารสกัดจากดอกกระดังงาไทย
ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินของสารสกัดจากดอกกระดังงาไทยสารสกัดเมทานอลจากดอกตูมของกระดังงาไทย (Cananga odorata) ความเข้มข้น 3 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินในเซลล์มะเร็งผิวหนัง murine B16 melanoma 4A5 ที่ถูกกระตุ้นด้วย theophylline เมื่อนำมาศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พบว่าสารสกัดเมทานอลประกอบด้วยสารในกลุ่ม lignan dicarboxylates และสารกลุ่ม terpenoids ซึ่งเมื่อนำสารเหล่านี้มาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างเมลานิน พบว่า canangaterpene I และ (3R,3aR,8aS)-3-isopropyl-8a-methyl-8-oxo-1,2,3,3a,6,7,8,...

1396

ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์
ฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิดสองทาง มีกลุ่มควบคุมเป็นยามาตรฐานและยาหลอก (A randomized double-blinded active and placebo controlled clinical trial) เพื่อทดสอบฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคซึมเศร้าของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดเทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisumJ Evid Based Complementary Altern Med 2017;22(1):41-6. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ...

954

ผลของสาร
ผลของสาร caffeoylquinic acid จากสารสกัดมันเทศสีม่วงต่อการเรียนรู้และความจำการทดสอบฤทธิ์ของสาร caffeoylquinic acid (CQA) ในสารสกัดเอทิลอะซิเตตของมันเทศสีม่วง (Ipomoea batatas ) (PSP) ที่มีสาร anthocyanin (PSPEa) หรือไม่มีสาร anthocyanin (PSPEb) ในหนูเม้าส์เพศผู้ที่มีความผิดปกติของการเรียนรู้และการจำจากการเหนี่ยวนำเร่งให้เกิดภาวะแก่ (senescence-accelerated prone mouse strain; SAMP8) และหนูเม้าส์ที่มีภาวะแก่ตามปกติ (senescence-accelerated resistant mice; SAMR1) โดยหนูจะถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ ...

666

สารประกอบซัลเฟอร์และอนุพันธุ์ของ
สารประกอบซัลเฟอร์และอนุพันธุ์ของ one 1H-pyrrole-2-carboxylic acid จากผลแอปเปิ้ลสารประกอบกลุ่มซัลเฟอร์ ได้แก่ (S)-2-amino-5-((R )-carboxy-2-((E -)-3-(4-hydroxy-3-methoxy-phenyl)-allylthio)ethyl-amino)-5-oxopentanoic acid, (S)-2-amino-5-((R )-1-(carboxymethyl-amino)-3-((E -)-3-(4-hydroxyphenyl)allylthio)-oxopropan-2-ylamino)-5-oxopentanoic acid และ one 1H-pyrrole-2-carboxylic acid derivative, 6-(3-(1H-pyrrole-2-hydroxypropoxyl)-3,4,5-trihydroxy-tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic...

369

ผลของชาต่อการลดไขมันในร่างกาย
ผลของชาต่อการลดไขมันในร่างกายผลการทดลองพบว่ากลุ่ม catechin จะมีน้ำหนักร่างกาย, body mass index, body fat ratio, body fat mass, รอบเอว รอบสะโพก, visceral fat area และ subcutaneous fat area ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม ความดันโลหิตค่าบน (systolic blood pressure) ในกลุ่ม catechin ลดลงมากกว่ากลุ่มควบคุม และในกลุ่ม catechin ที่มีความดันโลหิตค่าบน ≥ 130 มม.ปรอท จะมี low density lipoprotein cholesterol (LDL cholesterol) ลดลง ไม่พบผลข้างเคียงใดๆ ดังนั้น การกินสารสกัดจากชาเขียวที่มีปริมาณ catechins สูง ...

1300

ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของเลมอนและส้มควินซ์
ฤทธิ์ต้านภูมิแพ้ของเลมอนและส้มควินซ์การทดสอบทางคลินิกแบบ randomized placebo controlled cross-over study ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้เกสรหญ้าทั้งหญิงและชายอายุ 18-50 ปี จำนวน 43 คน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับสเปรย์พ่นจมูกที่มีส่วนผสมของสารสกัดเลมอน (Citrus limon) ขนาด 80-120 มก./10 มล.และส้มควินซ์ (Cydonia oblonga) ขนาด ขนาด 300 มก./10 มล. เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ทำการทดสอบเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วสลับการรักษา และประเมินอาการภูมิแพ้ของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มก่อนและหลังการรักษา ผลการศึกษาหลัก จากการวัดค่าอัต...

478

ฤทธิ์ยับยั้งหลอดเลือดแข็งตัวของไวน์แดงและไวน์ขาว
ฤทธิ์ยับยั้งหลอดเลือดแข็งตัวของไวน์แดงและไวน์ขาวการทดลองเปรียบเทียบฤทธิ์ของไวน์แดงและไวน์ขาว ความเข้มข้น 0.01 - 3% ในการยับยั้ง platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของหลอดเลือดในเซลล์กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด (vascular smooth muscle) ของหนูแรท พบว่าไวน์แดงมีฤทธิ์ยับยั้ง tyrosine phosphorylation ของ PDGFR ที่เหนี่ยวนำด้วยสาร PDGF-BB ยับยั้ง mitogen activated protein (MAP) kinase activation (Erk 1/2) เหนี่ยวนำยีน ได้แก่ Egr-1 และ c-fos  และยับยั้งการแบ...

1032

ฤทธิ์ปกป้องสมองผ่านกระบวนการต้านอนุมูลอิสระของหญ้าฝรั่น
ฤทธิ์ปกป้องสมองผ่านกระบวนการต้านอนุมูลอิสระของหญ้าฝรั่นศึกษาฤทธิ์ปกป้องสมองของสาร safranal จากหญ้าฝรั่น (Crocus sativas ) ในหนูแรท โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 ตัว) กลุ่มที่ 1 ฉีดน้ำเกลือเข้าทางช่องท้องขนาด 10 มล./กก. จากนั้น 30 นาที ฉีดน้ำเกลือขนาด 1 มคก. เข้าทางสมองส่วน hippocampus (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ฉีดน้ำเกลือเข้าทางช่องท้องขนาด 10 มล./กก. จากนั้น 30 นาที ฉีดสาร quinolinic acid (QA) ขนาด 300 นาโนโมล/ลิตร เข้าทางสมองส่วน hippocampus เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดความเป็นพิษต่อสมอง กลุ่ม...

1465

องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาจากน้ำมันหอมระเหยของใบมะยมฝรั่ง
องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านเชื้อราแคนดิดาจากน้ำมันหอมระเหยของใบมะยมฝรั่งการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยของใบมะยมฝรั่ง (Eugenia uniflora L.) ที่สกัดด้วยวิธีกลั่นด้วยน้ำ (hydro-distillation) และทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟีร่วมกับแมสสเปกโตรเมทรี (Gas Chromatography-Mass spectrometry; GC-MS) พบว่าในน้ำมันหอมระเหยของใบมะยมฝรั่งมีสาร selina-1,3,7(11)-trien-8-one (36.37%) และ selina-1,3,7(11)-trien-8-one epoxide (27.32%) เป็นองค์ประกอบหลัก สารอื่นๆ ที่พบคือ germacrene B (7.95%),...