Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การศึกษาทางคลินิกผลของมะเขือยาวในการปรับปรุงค่าความดันโลหิตและสุขภาพจิต

การศึกษาทางคลินิก (randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group comparative study) ผลของมะเขือยาว (Solanum melongena; eggplant) ในการปรับปรุงค่าความดันโลหิตและสุขภาพจิต โดยทำการศึกษาในอาสาสมัครผู้ป่วยที่มีภาวะเครียดจำนวน 100 คน ที่มีค่าความดันโลหิตสูงปกติหรือความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับแคปซูลที่มีผงจากมะเขือยาว 1.2 ก./วัน (ได้รับ acetylcholine จากมะเขือยาว 2.3 มก./วัน) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินการศึกษาปฐมภูมิโดยการวัดความดันโลหิต และประเมินผลการศึกษาทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาวะความเครียดและสุขภาพจิต ผลการศึกษาพบว่าการได้รับผงมะเขือยาวมีผลลดความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (diastolic blood pressure) ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 ในอาสาสมัครที่มีค่าความดันโลหิตสูงปกติ และลดค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) และคลายตัว ในช่วงสัปดาห์ที่ 12 ในอาสาสมัครที่มีความดันโลหิตสูงระดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก และมีผลในการปรับปรุงสภาวะสุขภาพจิตที่แย่ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 และ 12 ในอาสาสมัครที่มีค่าความดันโลหิตสูงปกติ จากผลการทดสอบสรุปได้ว่ามะเขือยาวอาจมีผลในการปรับปรุงค่าความดันโลหิตและสภาวะทางสุขภาพจิต อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

Nutrients. 2019;11(11):2797.doi:10.3390/nu11112797.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1279

ผลของน้ำมันจากเซนต์จอห์นเวิร์ตในการดูแลและรักษาแผลกดทับ
ผลของน้ำมันจากเซนต์จอห์นเวิร์ตในการดูแลและรักษาแผลกดทับการศึกษาในผู้ป่วยชาย อายุ 82 ปี ที่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู และเกิดแผลกดทับบริเวณกระเบนเหน็บและก้นกบ (sacro-coccygeal area) โดยใช้สารสกัดที่ได้จากการหมักส่วนเหนือดินของต้นเซนต์จอห์นเวิร์ต (Hypericum perforatum L.) ที่กำลังออกดอก ทาบริเวณที่เป็นแผล วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 40 วัน วัดผลการศึกษาจากขนาดของแผลและลักษณะทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ พบว่าน้ำมันจากดอกเซนต์จอห์นเวิร์ต ทำให้แผลมีขนาดลดลง เซลล์เยื่อบุผิว (squamous cells) มีจำนวนและขนาดเพ...

289

เปลือกต้นตะบูนขาวช่วยลดอาการท้องเสีย
เปลือกต้นตะบูนขาวช่วยลดอาการท้องเสียเมื่อป้อนสารสกัดด้วยเมทานอลจากเปลือกต้นตะบูนขาว ขนาด 250 และ 500 มก./กก. ให้หนูถีบจักรที่ถูกเหนี่ยวนำให้ท้องเสียด้วยน้ำมันละหุ่งและแมกนีเซียมซัลเฟต พบว่าสารสกัดสามารถลดอาการท้องเสียได้ โดยไปลดปริมาณอุจจาระที่ถ่ายทั้งหมด และปริมาณอุจจาระเหลว นอกจากนั้นยังช่วยลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ด้วยJ Ethnopharmacol 2007;199:539-42 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

12

Phytoestrogen
Phytoestrogen : Daidzin และ Genistin Daidzin และ genistin เป็นสารที่แยกได้จากถั่วเหลืองจัดอยู่ในกลุ่ม isoflavones ผลการทดลองในหนูขาวซึ่งตัดรังไข่ออก และให้อาหารที่มีปริมาณแคลเซียมต่ำพบว่าสารทั้งสองสามารถป้องกันการลดลงของความหนาแน่นของกระดูก และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูก รวมทั้งปริมาณแคลเซียมและฟอสฟอรัสในกระดูกไดBiol Pharm Bull 1998;211:62-6 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : ...

409

ผลของสารสกัดมะละกอดิบและมะละกอสุกต่อการหายของแผลและผลต่อหนูที่ตั้งครรภ์
ผลของสารสกัดมะละกอดิบและมะละกอสุกต่อการหายของแผลและผลต่อหนูที่ตั้งครรภ์เมื่อทาสารสกัดน้ำผงแห้ง (freeze-dried powder) ของผนังผลมะละกอดิบ (Green papaya epicarp : GPE) และมะละกอสุก (Ripe papaya epicarp : RPE) ผสมกับน้ำสะอาด (Sterile deionized water) ขนาด 5 มก./มล. ให้กับหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดแผลที่หลังขนาด 6 มม. โดยใช้ปริมาณ 10 มคล./วัน ทาที่แผล 2 ครั้ง/วัน ในขณะที่กลุ่มควบคุมให้ทาแผลด้วยน้ำสะอาด (sterile deionized water) และอีกกลุ่มให้ทาด้วยยา solcoseryl ointment และทำการวัดขนาดแผลทุกๆ 72 ชม....

157

เปรียบเทียบสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก
เปรียบเทียบสมุนไพรลดน้ำตาลในเลือดในหนูขาวที่เป็นเบาหวานจาก alloxan มีการศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านของประเทศอินเดียชนิดต่างๆ 30 ชนิดที่มีการใช้เพื่อลดน้ำตาลในเลือด ศึกษาโดยใช้สารสกัดเอทานอล 95% ทำให้แห้ง นำมาศึกษาฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคเบาหวานด้วย alloxan เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยใช้สารสกัดขนาด 250 มก./กก. 1 ครั้ง, 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้งต่อวันจนกว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงจนถึงระดับปกติเมื่อสัตว์ทดลองอดอาหาร พบว่าสมุนไพร 24 ชนิดที่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดเรียงลำดับ...

998

ฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบของทับทิม
ฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบของทับทิมศึกษาฤทธิ์ยับยั้งลำไส้อักเสบทั้งในภาวะเฉียบพลันและเรื้อรังของสาร ellagic acid จากทับทิม ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะลำไส้อักเสบด้วยการป้อน dextran sulphate sodium (DSS) ทั้งระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยการศึกษาในระยะเฉียบพลัน ใช้หนูเม้าส์สายพันธุ์ Balb/C 3 กลุ่ม (กลุ่มละ 7 - 10 ตัว) กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยอาหารปกติและน้ำที่มี DSS ผสมอยู่ 5% กลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยอาหารที่มีสาร ellagic acid ผสมอยู่ 2% โดยน้ำหน...

1086

ฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของสารสกัดชาเขียวและชาดำ
ฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของสารสกัดชาเขียวและชาดำการศึกษาฤทธิ์ปกป้องกระเพาะอาหารของสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ของใบชาเขียวและชาดำ (Camellia sinensis ) และสารสำคัญที่แยกได้ ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยเอทานอล พบว่าสารสกัดน้ำ-แอลกอฮอล์ของใบชาเขียวและชาดำสามารถปกป้องกระเพาะอาหารได้ที่ค่า *ED50 = 3.6 และ 10.2 มก./กก. ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดทั้งสองชนิดยังเพิ่มปริมาณเมือกและปริมาณกลูตาไธโอน (reduced glutathione; GSH) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยปกป้องกระเพาะอาหาร ในขณะที่ส่วนสกัดเอ...

603

สารเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชา
สารเคมีกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของชาสารสำคัญที่อยู่ในชาเป็นสารในกลุ่ม polyphenols เช่น gallic acid,catechin และสารอนุพันธ์ เช่น theogallin, gallocatechin, epicatechin, epigallocatechin, epicatechin gallate และepigallocatechin gallate (EGCG), theaflavine, theaflavine acid and thearubigene นอกจากนี้ยังมีสารในกลุ่ม flavonoids เช่น quercetin, kaempferol และ myrecetin มีการศึกษาในสัตว์ทดลองและในเซลล์เป็นจำนวนมากที่ยืนยันว่าชามีฤทธิ์ป้องกันการเกิดมะเร็ง ทั้งมะเร็งลำไส้ ปอด หลอดอาหาร ม้าม ตับ และเต้านม โด...

728

สารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี
สารสกัดเปลือกต้นเบิร์ชใช้รักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีการศึกษาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังจำนวน 42 ปี อายุระหว่าง 20-71 ปี ที่มีค่าเอนไซม์ของตับ (ALT:alanine aminotransferrase) สูงกว่าค่าปกติ 1.5 เท่า โดยให้ผู้ป่วยรับประทานสารสกัดเปลือกต้นเบิร์ช (Betula alba  ) ชนิดแคปซูลขนาด 20 มก./แคปซูล จำนวน 8 แคปซูล/วัน (2 เม็ดในตอนเช้า 3 เม็ดก่อนอาหารกลางวัน และ 3 เม็ดในตอนเย็น) นาน 12 สัปดาห์ พบว่าระดับ ALT ลดลง 54% จนถึงค่าปกติ และระดับเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV RNA) ลดลง 43.2% นอกจากนี้ยังพบ...