Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ลดไขมันของเปปไทด์จากเมล็ดมะกอกฝรั่ง

การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันของเปปไทด์จากเมล็ดมะกอกฝรั่ง (olive seed peptide) ซึ่งได้จากการย่อยโปรตีนจากเมล็ด (seed protein) ด้วยเอนไซม์ alcalase ในหนูเม้าส์ชนิด C57BL/6 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง โดยป้อนหนูด้วยเปปไทด์ขนาด 200 และ 400 มก./กก./วัน เป็นเวลานาน 11 สัปดาห์ พบว่าเปปไทด์ขนาด 200 และ 400 มก./กก./วัน มีผลทำให้ผลรวมคอเลสเตอรอลลดลง 20% และ 25% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับหนูที่ได้รับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้การศึกษาเพิ่มเติมในหลอดทดลองพบว่า เปปไทด์ความเข้มข้น 3.1 และ 26.7 มก./มล. สามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ HMG-CoA reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคอเลสเตอรอล (endogenous cholesterol biosynthesis) 16.8% และ 40% ตามลำดับ จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เปปไทด์จากเมล็ดมะกอกฝรั่งสามารถลดคอเลสเตอรอลในเลือด โดยคาดว่ากลไกการออกฤทธิ์น่าจะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งเอนไซม์ HMG-CoA reductase

J Agric Food Chem. 2020;68:4237−44.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

216

สารแทนนอยด์ในมะขามป้อมต่อการยับยั้งเอนไซม์
สารแทนนอยด์ในมะขามป้อมต่อการยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase สารสกัดน้ำจากผลมะขามป้อมสามารถยับยั้งเอนไซม์ aldose reductase (AR) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดต้อกระจกในผู้ป่วยเบาหวาน ค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง AR จากเลนส์ตาหนูขาว และจากคน (recombinant human AR) ได้ 50% (IC50) เท่ากับ 0.72 และ 0.88 มก./มล.ตามลำดับ สารแทนนอยด์จากผลมะขามป้อมจะยับยั้ง AR จากเลนส์ตาหนูและจาก recombinant human AR ด้วย IC50 เท่ากับ 6 และ 10 มคก./มล. ตามลำดับ ซึ่งให้ผลในการยับยั้งสูงกว่าสารส...

470

ผลของสารสกัดจากส้มแขกต่อระดับฮอโมนเพศในเลือด
ผลของสารสกัดจากส้มแขกต่อระดับฮอโมนเพศในเลือดสารสกัดจากเปลือกผลส้มแขกนิยมใช้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก เนื่องจากในเปลือกผลส้มแขกมีสาร Hydroxycitric acid หรือ HCA ที่เป็นสารสำคัญที่ช่วยขัดขวางการสังเคราะห์ไขมันในร่างกายการทดลองแบบ double-blind placebo controlled ในอาสาสมัคร 44 คน (ชาย 25 คน หญิง 19 คน) อายุระหว่าง 20-65 ปี และมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 ให้รับประทานสารสกัดจากเปลือกส้มแขกที่มีปริมาณ HCA 1000 มิลลิกรัมต่อวันหรือรับประทานยาหลอกเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ส่วนในสัปดาห์ที่ 13-...

613

สารสกัดจากเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกช่วยเพิ่มความจำและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส
สารสกัดจากเนื้อผลมะม่วงน้ำดอกไม้สุกช่วยเพิ่มความจำและป้องกันการเสื่อมของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

571

ผลลดน้ำตาลในเลือดของมะระขี้นก
ผลลดน้ำตาลในเลือดของมะระขี้นกเมื่อป้อนหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยสารสกัดน้ำจากผลมะระขี้นก ขนาด 100 มก./กก. พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนูลดลงหลังจากการป้อน 2 และ 4 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับหนูในกลุ่มควบคุม นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ adenosine monophosphate-activated protein kinase ในกล้ามเนื้อของหนู (ซึ่งเกี่ยวข้องในการควบคุมกระบวนการเมตาบอลิสมของกลูโคสและไขมัน) สรุปว่าฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของมะระขี้นกส่วนหนึ่งมาจากการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ adenosine monophosphate-ac...

1549

สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออสุจิ
สารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอก่อให้เกิดความเป็นพิษต่ออสุจิการศึกษาความเป็นพิษต่ออสุจิของสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอ (Carica papaya) โดยเก็บตัวอย่างน้ำอสุจิจากอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีจำนวน 35 คน จากนั้นนำมาบ่มในหลอดทดลองร่วมกับอาหารเลี้ยง human tubular fluid และ 1% bovine serum albumin ซึ่งมีสารสกัดน้ำจากเมล็ดมะละกอความเข้มข้น 0, 0.025, 0.25, 2.5, 25, 250 และ 2,500 มคก./มล. ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมง และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของอสุจิด้วยเครื่อง Sperm Class Analyzer (SCA, version 4.1...

772

ผลของสารสกัดมาตรฐานจากลูกซัดต่อความต้องการทางเพศในเพศชาย
ผลของสารสกัดมาตรฐานจากลูกซัดต่อความต้องการทางเพศในเพศชายการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่ายโดยมีกลุ่มควบคุมด้วยยาหลอก (double blind randomized placebo controlled study) ของ Testofen ซึ่งมีส่วนผสมของสารสกัดมาตรฐานจากลูกซัด (Trigonella foenum-graecum ) และแร่ธาตุต่างๆ ต่อความต้องการทางเพศ ในอาสาสมัครเพศชายสุขภาพดีจำนวน 60 คน อายุระหว่าง 25 - 52 ปี และไม่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยให้รับประทาน Testofen วันละ 2 เม็ด ซึ่งเทียบเท่ากับ Testofen 600 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว...

1093

ฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของตัวรับบนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลของเมล็ดหมากแก่
ฤทธิ์ยับยั้งการแสดงออกของตัวรับบนเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลของเมล็ดหมากแก่จากรายงานการวิจัยที่ระบุว่า พฤติกรรมการเคี้ยวหมากทำให้เกิดโรคภายในช่องปากได้มากขึ้น และสารสกัดของเมล็ดหมาก (Areca catechu L.) มีฤทธิ์ยับยั้งกลไกการป้องกันตัวของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ได้แก่ กระบวนการฟาโกไซโทซีส (phagocytosis) ของเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล (neutrophils) จึงมีการนำสารสกัดน้ำจากเมล็ดหมากแก่แห้ง (Areca Nut Extract; ANE) มาศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์และผลต่อตัวรับคอมพลีเมนต์ (complement receptors) และตัวรับเอฟซี ...

1025

ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของดอกคำฝอย
ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของดอกคำฝอยทำการแยกสารจากดอกคำฝอย (Carthamus tinctorius L.) ด้วยเทคนิค HPLC ได้สาร kaempferol 3-O-rutinoside (K-3-R) และ kaempferol 3-O-glucoside (K-3-G) และทดสอบฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัด 75% เอทานอลของดอกคำฝอย (hydroalcohol extract ; HE), K-3-R และ K-3-G ด้วยเทคนิค writhing test, formalin test และ cinnamaldehyde test ในหนูเม้าส์ โดยการทดสอบ writhing test ให้สารสกัดโดยการฉีดเข้าช่องท้อง และการทดสอบ formalin test ให้สารสกัดโดยป้อนทางปาก ผลการทดสอบพบว่าสาร HE ขนาด 500...

1604

ผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพต่อการทำงานของเอนไซม์
ผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีที่อยู่ในวัยก่อนและหลังหมดประจำเดือน (peri- and postmenopausal women) อายุ 40-72 ปี จำนวน 16 คน เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานฮอพ (standardized hop extract) ต่อการทำงานของเอนไซม์ cytochrome P450 ชนิด CYP2C9, CYP1A2, CYP2D6, และ CYP3A4/5 โดย probe substrate ที่ใช้คือ tolbutamide, caffeine, dextromethorphan, และ alprazolam ตามลำดับ โดยเริ่มต้นอาสาสมัครจะได้รับ tolbutamide 250 มก., caffeine 100 มก....