Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

อันตรกิริยาของใบหม่อนกับยารักษาเบาหวาน metformin

การศึกษาอันตริกิริยาของสารสกัดน้ำจากใบหม่อน (Morus alba L.) กับยารักษาเบาหวาน metformin ในหนูแรทที่เป็นเบาหวานจากการเหนี่ยวนำด้วย streptozotocin ทำการทดสอบด้วยการป้อนสารสกัดน้ำจากใบหม่อน ขนาด 600 มก./กก. น้ำหนักตัว เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้นป้อนยา metformin ขนาด 25-100 มก. ให้แก่หนูแรทเบาหวาน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดใบหม่อนในช่วง 3 สัปดาห์แรกมีผลลดระดับตาลลง 24% เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับน้ำเปล่า และการป้อนยา metformin หลังการได้รับสารสกัดใบหม่อน ส่งผลให้ฤทธิ์ลดน้ำตาลของยาเพิ่มขึ้น 49% และสามารถเสริมฤทธิ์ได้ตามขนาดของยาที่ได้รับ โดยพบว่าสารสกัดน้ำจากใบหม่อนมีผลเปลี่ยนแปลงค่าเภสัชจลนศาสตร์ของยา ลดการกำจัดยาออกจากร่างกาย เป็นผลให้ยา metformin คงอยู่ในร่างกายนานขึ้นจึงออกฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้การทดสอบในหลอดทดลองพบว่าสารสกัดน้ำจากใบหม่อนมีผลลดการทำงานของ human organic cation transporter 2 (hOCT2) ซึ่งทำหน้าที่ขนส่งยาออกจากร่างกายได้ตามขนาดของสารสกัดที่ได้รับ จึงเป็นการยืนยันว่าสารสกัดน้ำจากใบหม่อนมีผลลดการกำจัดยาออกจากร่างกาย โดยยับยั้งการทำงานของ hOCT2 ทำให้ฤทธิ์ของยา metformnin เพิ่มมากขึ้น

Pharmaceutics 2020;12:49-60.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

97

กลไกการออกฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ของเห็ดหลินจือ
กลไกการออกฤทธิ์ต้านไวรัสเฮอร์ปีส์ซิมเพล็กซ์ของเห็ดหลินจือ สาร APBP ซึ่งเป็นโพลีแซคคาไรด์ชนิดมีโปรตีนที่เป็นกรด ( acidic protein bound polysaccharide) สกัดได้จากหมวกเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Fr.) Karst.)J Ethnopharmacol 2000;72:475-81 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

887

ฤทธิ์ลดวามเครียดของสารสกัดจากโหระพาช้าง
ฤทธิ์ลดวามเครียดของสารสกัดจากโหระพาช้างการทดสอบผลของสารสกัด 95% เอทานอลจากส่วนเหนือดินของโหระพาช้างต่อการลดความเครียดในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดด้วยการแช่ในน้ำเย็น อุณหภูมิ 10 C นาน 1 ชม. โดยป้อนด้วยสารสกัด ขนาด 250 500 และ 1,000 มก./กก. เป็นเวลา 7 วัน ก่อนเหนี่ยวนำให้หนูเกิดความเครียด เปรียบเทียบผลกับหนูในกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ได้รับยา diazepam ขนาด 5 มก./กก. พบว่าสารสกัดจากโหระพาช้าง ขนาด 1,000 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุดในการลดความเครียด โดยทำให้ระดับของสาร cortisol (ซึ่งหลั่...

14

ตำรับยารักษาแผลในปากจากใบบัวบก
ตำรับยารักษาแผลในปากจากใบบัวบก การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตำรับเจลรักษาแผลในปากจากสารสกัดใบบัวบกสด (Centella asiatica Linn. Urban) พบว่าตำรับที่ใช้ยาพื้นซึ่งเตรียมจาก C934P มีคุณสมบัติทางกายภาพและมีความคงตัวดีการศึกษาทางคลินิกโดยใช้ตำรับเจลที่มีความเข้มข้น0.5,1.0 และ 2.0% เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน triamcinolone acetonide (TA) และยาหลอกในผู้ป่วย 87 คน พบว่าตำรับเจล ของสารสกัดใบบัวบกทั้งสามความเข้มข้นและตำรับTA ให้ผลใกล้เ...

1617

ผลของการได้รับแป้งจากเมล็ดองุ่นร่วมกับแบคทีเรียจากคีเฟอร์ต่อลักษณะจุลินทรีย์ในลำไส้
ผลของการได้รับแป้งจากเมล็ดองุ่นร่วมกับแบคทีเรียจากคีเฟอร์ต่อลักษณะจุลินทรีย์ในลำไส้การศึกษาลักษณะจุลินทรีย์ในลำไส้ (intestinal microbiota) จากอุจจาระของหนูเม้าส์ที่ได้รับผลิตภัณฑ์ประเภทซินไบโอติก (synbiotics) ที่ประกอบด้วยแป้งซึ่งอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์จากเมล็ดองุ่น (flavonoid rich wine grape seed flour; WGF) กับ Lactobacillus kefiri DH5 (LKDH5) ซึ่งเป็นแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้จากคีเฟอร์ (kefir lactic acid bacteria; LAB) โดยแบ่งหนูเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารไขมันสูง (กลุ่มควบคุม), กลุ...

551

ผลของลูกซัดในคนอ้วน
ผลของลูกซัดในคนอ้วนการทดลองทางคลินิกแบบ single blind, randomized, crossover study ในอาสาสมัครสุขภาพดีแต่มีภาวะอ้วน (body mass index ≥ 30) จำนวน 18 คน โดยให้รับประทานอาหารเช้า 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 มีใยอาหารจากลูกซัด 0 ก. (อาหารควบคุม) ประเภทที่ 2 มีใยอาหารจากลูกซัด 4 ก. และประเภทที่ 3 มีใยอาหารจากลูกซัด 8 ก. พบว่าการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารจากลูกซัด 8 ก. ช่วยเพิ่มระยะเวลาของความรู้สึกอิ่ม ทำให้ความรู้สึกหิวและ ความอยากอาหารลดลง โดยไม่มีผลต่อระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด แต่ทำให้ระดับของอินซูลิ...

1390

ฤทธิ์ปกป้องไตของสารสกัดเอทานอลจากเทียนสัตตบุษย์
ฤทธิ์ปกป้องไตของสารสกัดเอทานอลจากเทียนสัตตบุษย์การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลจากส่วนเหนือดินของเทียนสัตตบุษย์ (Pimpinella anisum L.) ในการป้องกันความเป็นพิษต่อไตจากยา gentamicin ในหนูแรท โดยฉีดยา gentamicin ขนาด 100 มก./กก./วัน เข้าทางช่องท้อง และป้อนทางปากด้วยสารสกัดเทียนสัตตบุษย์ ขนาด 300 มก./กก./วัน ติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลานาน 8 วัน พบว่า หนูแรทกลุ่มที่ได้รับยา gentamicin เพียงอย่างเดียวมีระดับของ creatinine, blood urea nitrogen, และ malondialdehyde ในเลือดเพิ่มขึ้น การขับออกของ Na+และ K+ เพิ...

1369

ฤทธิ์ต้านความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ
ฤทธิ์ต้านความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ (PTSD) จากสารสำคัญของเป่ยเช่าการศึกษาฤทธิ์ต้านความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ (Posttraumatic stress disorder; PTSD) จากสาร albiflorin ซึ่งแยกได้จากส่วนรากของเป่ยเช่าหรือโบตั๋นจีน (Paeonia lactiflora Pall) ในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ PTSD ด้วยโมเดล single prolonged stress (SPS) โดยกรอกสาร albiflorin เข้าทางกระเพาะอาหารของหนูวันละครั้ง ในขนาด 3.5, 7 และ 14.0 มก./กก. หลังจากการทำให้เกิดภาวะเครียดด้วย SPS เป็นเวลานาน 12 วัน (ว...

556

ผลของสาร
ผลของสาร oligosaccharides ในถั่วเหลืองต่อระดับไขมัน น้ำตาลในลือด และการทำงานของเอนไซม์ต้านการเกิดออกซิเดชั่นในหนูที่ไขมันสูงการศึกษาในหนูแรท 50 ตัว ที่เหนี่ยวนำให้มีไขมันในเลือดสูงโดยให้กินอาหารที่มีไขมันสูง แบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 10 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม ให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มไขมันสูงโดยให้กินอาหารที่มีไขมันสูงอย่างเดียว กลุ่มที่ 3-5 เป็นกลุ่มที่กินอาหารที่มีไขมันสูงร่วมกับสาร oligosaccharides จากถั่วเหลือง ขนาด 150, 300 และ 450 มก./กก. ตามลำดับ นาน 45 วัน พบว่ากล...

660

สารสกัด
สารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากกับฤทธิ์แก้ปวด แก้อักเสบและต้านอนุมูลอิสระการศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากในหนูแรท โดยทดลองวางหนูบนแผ่นร้อนแล้วจับเวลาที่หนูแรทสามารถทนอยู่บนแผ่นร้อนได้ (hot-plate test) ทั้งก่อนและหลังให้สารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมาก โดยพบว่า 60 นาที หลังจากได้รับสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมากเข้มข้น 1000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หนูแรทสามารถทนอยู่บนแผ่นร้อนได้เพิ่มขึ้น (54.46%) เมื่อเทียบกับก่อนได้รับสารสกัด 50% น้ำ-เอทานอลจากผลหมาก และในการทดสอบโดยทำให้หนูแ...