Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ว่านหางจระเข้ช่วยบรรเทาอาการโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) ของว่านหางจระเข้ (Aloe vera L.) ในหนูเม้าส์ที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากการเหนี่ยวนำด้วย ovalbumin การทดสอบแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยวุ้นว่านหางจระเข้ที่มีพอลิแซคคาร์ไรด์น้ำหนักโมเลกุลต่ำ (PAG) ขนาด 100 มก./กก. ทุก ๆ 2 วัน จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มที่ 2 และ 3 ป้อนด้วย PAG ขนาด 50 และ 10 มก./กก. ตามลำดับ ติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน ผลการศึกษาพบว่า PAG สามารถยับยั้งการสร้าง IgE ในเซรั่มและลดการเกิดความหนาของผิวหนังชั้น epidermis (epidermal thickness) ลดจำนวนของ Ki-67 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการแบ่งตัวของเซลล์ปรับปรุงการแสดงออกยีนไทต์ จังก์ชัน (tight junction genes) ได้แก่ zoluna occludens protein-1 (ZO-1), Claudin-1 และ Claudin-8 ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนที่ของสาร น้ำ หรือตัวถูกละลายผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ ซึ่งลดลงจากภาวะผิวหนังที่เกิดการอักเสบกลับคืนสู่ค่าปกติ รวมถึงให้ผลลดระดับไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของผิวหนัง ได้แก่ interleukin-4 (IL-4) และ IL-17A ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานวุ้นว่านหางจระเข้ที่มีพอลิแซคคาร์ไรด์น้ำหนักโมเลกุลต่ำสามารถบรรเทาอาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โดยปรับปรุงการแสดงออกของยีนไทต์ จังก์ชันและยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง

Scand J Immunol. 202;91:e12856.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

363

ผลของการกินสารสกัดแป๊ะก๊วยเป็นระยะเวลานานมีผลต่อตับและระบบไหลเวียนโลหิต
ผลของการกินสารสกัดแป๊ะก๊วยเป็นระยะเวลานานมีผลต่อตับและระบบไหลเวียนโลหิตเมื่อป้อนอาหารที่มีสารสกัดจากใบแป๊ะก๊วย 0.5% ให้กับหนูขาวที่มีอายุมากและมีความดันโลหิตสูง (Spontaneously Hypertensive Rat) เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า น้ำหนักตับต่อน้ำหนัก ตัว 100 กรัม เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4 เท่า ขณะที่น้ำหนักตัวไม่เปลี่ยนแปลง ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของระดับโปรตีนและอัลบูมินในเลือด,ระดับ AST (aspartate aminotransferase)ในเลือดไม่เปลี่ยนแปลง แต่ระดับ ALT (alanine aminotransferase) ในเลือดเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.2 เท่า, ...

930

ฤทธิ์ปกป้องตับจากคำฝอย
ฤทธิ์ปกป้องตับจากคำฝอยการทดสอบฤทธิ์ปกป้องเซลล์ตับของสาร hydroxysafflor yellow A (HSYA) ซึ่งแยกได้จากส่วนดอกของคำฝอย (Carthamus tinctorius ) โดยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ตับเกิดความผิดปกติเป็น hepatic stellate cells (HSCs) จำนวนมาก ด้วยสาร CCl4 และ H2O2 โดยสารทั้ง 2 ชนิดนี้จะทำให้เซลล์เกิด oxidative stress ส่งผลให้ระดับของเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), hyaluronic acid (HA), laminin (LN), type III collagen (III-C) และ type IV collagen (IV-C) ในเลือดเพิ่มขึ...

568

ชาเขียวช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบในผู้หญิง
ชาเขียวช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบในผู้หญิงการศึกษาแบบ Cohort-study ในประชากรชาวญี่ปุ่นจำนวน 40,572 คน (ชาย 19,079 คน และหญิง 21,493 คน) อายุ 40-79 ปี จากการศึกษาติดตามระหว่างปี 1995-2006 (12-year follow up) พบผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบทั้งหมด 406 ราย เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบกับการบริโภคชาเขียว พบว่าผู้หญิงที่ดื่มชาเขียวมีอัตราเสี่ยงการเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่ม โดยการดื่มชาเขียววันละ 1-2 แก้ว, 3-4 แก้ว และมากกว่าวันละ 5 แก้ว...

1076

ฤทธิ์ยับยั้งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งของสารสกัดน้ำจากผลหม่อน
ฤทธิ์ยับยั้งภาวะหลอดเลือดแดงแข็งของสารสกัดน้ำจากผลหม่อนJ. Agric. Food Chem 2014; 62: 5092 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1575

ผลของกระเจี๊ยบแดงและขิงต่อฤทธิ์ลดความดันโลหิตและเภสัชจลนศาสตร์ของยา
ผลของกระเจี๊ยบแดงและขิงต่อฤทธิ์ลดความดันโลหิตและเภสัชจลนศาสตร์ของยา losartan ในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงการศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยสาร L-NAME เมื่อให้กระเจี๊ยบแดง ขนาด 250 มก./กก. ร่วมกับยา losartan ขนาด 10 มก./กก. หรือขิง ขนาด 75 มก./กก. ร่วมกับยา losartan ขนาด 10 มก./กก. พบว่าความดันโลหิตลดลง หลังจากการให้ 12 ชม. เมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับยา losartan หรือได้รับกระเจี๊ยบแดงและขิงเพียงอย่างเดียว สำหรับผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยา losartan พบ ว่ากระเจ...

1415

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดเมล็ดมะม่วงเขียวมรกต
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวของสารสกัดเมล็ดมะม่วงเขียวมรกตสารสกัดเมล็ดมะม่วง (Mangifera indica L.) สายพันธุ์เขียวมรกตจากผลมะม่วงดิบและสุกที่เตรียมโดยวิธีการหมักกับตัวทำละลายชนิดต่างๆ แสดงฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อสิวทั้งเชื้อชนิด aerobic และ anaerobic โดยเฉพาะเชื้อ Propionibacterium acnes เมื่อทดสอบเบื้องต้นด้วยวิธี agar diffusion และ broth microdilution โดยสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดมะม่วงเขียวมรกตดิบ แสดงฤทธิ์สูงที่สุดในการยับยั้งเชื้อ P. acnes ด้วยค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญเติบโต...

1062

ผลต้านอนุมูลอิสระของโสมแดงในหญิงวัยหมดประจำเดือน
ผลต้านอนุมูลอิสระของโสมแดงในหญิงวัยหมดประจำเดือนการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มปกปิดข้อมูลทั้งสองด้านในหญิงวัยหมดประจำเดือน จำนวน 82 คน อายุระหว่าง 45-60 ปี โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับโสมแดง (Panax ginseng C.A. Meyer) ขนาด 3 ก./วัน (วันละ 3 ครั้งๆ ละ 1 ก.) เป็นเวลา 12 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก พบว่ากลุ่มที่ได้รับโสมแดงจะมีระดับของเอนไซม์ superoxide dismutase ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระในเลือดเพิ่มสูงขึ้น แต่ไม่มีผลต่อเอนไซม์ glutathione peroxidase ระดับของตัวชี้วัดภาวะเครียดออกซ...

165

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และพิษฆ่าแมลงของสารฟลาโวนอยด์จากน้อยหน่า
ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์และพิษฆ่าแมลงของสารฟลาโวนอยด์จากน้อยหน่า สารสกัดใบน้อยหน่า วงศ์ Annonaceae ได้ถูกนำไปตรวจสอบฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในเมล็ดพืชและฤทธิ์ฆ่าแมลงCallosobruchus chinensis ที่เป็นศัตรูของเมล็ดพืช การสกัดแยกพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับเมล็ดพืชได้ทั้งหมด และมีฤทธิ์ฆ่าแมลงปีกแข็งได้ 80% ที่ความเข้มข้น 0.07 มก./ มล. ซึ่งสารกลุ่มฟลาโวนอยด์นี้มีฟลาโวนอล การศึกษานี้ชี้ให้เห็นประโยชน์ของสารสกัดใบน้อยหน่าที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลงที่สามารถนำไ...

1117

ฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารของขึ้นฉ่าย
ฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารของขึ้นฉ่ายการศึกษาฤทธิ์ป้องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหารของสารสกัด 96% เอทานอลจากส่วนเหนือดินของขึ้นฉ่าย (Apium graveolens L.) ในหนูแรท พบว่าการให้หนูกินสารสกัดขึ้นฉ่ายสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการเหนี่ยวนำด้วยยา indomethacin ได้ โดยประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดของสารสกัดที่ให้ และสารสกัดที่ขนาด 250 และ 500 มก./กก. สามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากการเหนี่ยวนำด้วยแอลกอฮอล์และด่างแก่ได้ โดยที่ขนาด 500 มก./กก. สามารถลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในอย่าง...