Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ว่านหางจระเข้ช่วยบรรเทาอาการโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) ของว่านหางจระเข้ (Aloe vera L.) ในหนูเม้าส์ที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากการเหนี่ยวนำด้วย ovalbumin การทดสอบแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยวุ้นว่านหางจระเข้ที่มีพอลิแซคคาร์ไรด์น้ำหนักโมเลกุลต่ำ (PAG) ขนาด 100 มก./กก. ทุก ๆ 2 วัน จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มที่ 2 และ 3 ป้อนด้วย PAG ขนาด 50 และ 10 มก./กก. ตามลำดับ ติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน ผลการศึกษาพบว่า PAG สามารถยับยั้งการสร้าง IgE ในเซรั่มและลดการเกิดความหนาของผิวหนังชั้น epidermis (epidermal thickness) ลดจำนวนของ Ki-67 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการแบ่งตัวของเซลล์ปรับปรุงการแสดงออกยีนไทต์ จังก์ชัน (tight junction genes) ได้แก่ zoluna occludens protein-1 (ZO-1), Claudin-1 และ Claudin-8 ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนที่ของสาร น้ำ หรือตัวถูกละลายผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ ซึ่งลดลงจากภาวะผิวหนังที่เกิดการอักเสบกลับคืนสู่ค่าปกติ รวมถึงให้ผลลดระดับไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของผิวหนัง ได้แก่ interleukin-4 (IL-4) และ IL-17A ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานวุ้นว่านหางจระเข้ที่มีพอลิแซคคาร์ไรด์น้ำหนักโมเลกุลต่ำสามารถบรรเทาอาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โดยปรับปรุงการแสดงออกของยีนไทต์ จังก์ชันและยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง

Scand J Immunol. 202;91:e12856.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

962

การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัสธารากับยาเม็ดไดโคลฟีแนคในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ
การเปรียบเทียบประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัสธารากับยาเม็ดไดโคลฟีแนคในการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อเป็นการศึกษาวิจัยแบบสุ่ม และปกปิดการรักษาทั้งสองฝ่ายเพื่อประเมินประสิทธิผลของยาแคปซูลสหัสธารากับยาเม็ดไดโคลฟีแนคในการักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ทำการศึกษาในผู้ป่วยชาย และหญิง อายุ 25-60 ปี ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อบ่าหรือต้นคอ จำนวน 62 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เท่าๆ กัน กลุ่มที่ 1 รักษาด้วยยาแคปซูลสหัสธารา ขนาด 400 มก. ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร นาน 7 วัน กลุมที่ 2 รักษาด้วยยาเม็ดไดโคลฟีแนค ขนาด 25...

1105

ลูกซัดกับโรคพาร์กินสัน
ลูกซัดกับโรคพาร์กินสันการศึกษาทางคลินิกแบบปกปิดสองฝ่าย เทียบกับยาหลอก (Double-blind placebo-controlled clinical study) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดมาตรฐานของลูกซัด (Trigonella foenum-graecum Phytother Res 2014;28:172-8. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

651

ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดน้ำจากผักชี
ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดน้ำจากผักชีการศึกษาฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อยีนของสารสกัดน้ำจากใบผักชีในปลา Channa punctatus  ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร metronidazole ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายของดีเอ็นเอ โดยทําใหเกิดการแตกสลายของดีเอ็นเอสายเดี่ยว (single strand break) เกิดการเปลี่ยนแปลงของเบส การเชื่อมตอกันระหวางโมเลกุลดีเอ็นเอ (DNA-DNA) และการเชื่อมตอกันระหวางดีเอ็นเอกับโปรตีน (DNA-protein cross-links) ซึ่งจะนำไปสู่การตายของเซลล์ เมื่อฉีดสารสกัดขนาด 300...

1557

ผลของหัวบัวหิมะต่อลำไส้ใหญ่
ผลของหัวบัวหิมะต่อลำไส้ใหญ่การศึกษาผลของการกินหัวบัวหิมะ (Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H.Rob) ต่อลำไส้ใหญ่ในหนูเม้าส์ โดยแบ่งหนูเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ได้รับอาหารมาตรฐาน AIN-93M และกลุ่มที่ 2 ได้รับ AIN-93M ร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากหัวบัวหิมะ (yacon-based product; PBY) ซึ่งมี fructooligosaccharides (FOS) และอินูลินเป็นส่วนประกอบ 6% ทำการทดสอบนาน 8 สัปดาห์ พบว่า PBY ทำให้การกินอาหารของหนูลดลง อุจจาระมีความชื้นและความหนืดดีขึ้น ความเข้มข้นของ short-chain fatty acid ในอุจจาระมากขึ้น จำนว...

168

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฟัก
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของฟัก การศึกษาผลของสารสกัดผลฟักด้วยเมทานอลในหนูถีบจักร โดยเหนี่ยวนำให้เกิดแผลด้วยกรดเกลือผสมกับอัลกอฮอล์ (0.3 M HCl และ ethanol 60%) indomethacin HCl/อัลกอฮอล์ และแอสไพริน พบว่าสารสกัดสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ โดยลดการสูญเสียเยื่อเมือก และลดการเกิดแผล Indian Drug 2002;39(1):9-13 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1504

รายงานอันตรกิริยาระหว่างเกรปฟรุตกับยากดภูมิคุ้มกัน
รายงานอันตรกิริยาระหว่างเกรปฟรุตกับยากดภูมิคุ้มกัน tacrolimusรายงานผู้ป่วยหญิงอายุ 61 ปี น้ำหนัก 62 กก. ผ่านการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (renal transplantation) ในปี 2003 และในช่วงเดือนมิถุนายน ปี 2017 พบว่าผู้ป่วยเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือดฝอย (thrombotic microangiopathy; TMA) และได้รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน tacrolimus ในช่วงแรกพบว่าสามารถควบคุมความเข้มข้นของยาในเลือดได้ดี แต่ในวันที่ 9 ของการรักษาพบว่าระดับความเข้มข้นของยา tacrolimus เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2 เท่า ทั้งๆ ที่ไม่ได้เปล...

710

สารสกัดจากกะลามะพร้าวช่วยลดความดันโลหิต
สารสกัดจากกะลามะพร้าวช่วยลดความดันโลหิตการศึกษาฤทธิ์หลอดเลือดคลายตัวของสารสกัดเอทานอลจากกะลามะพร้าว (CNE) ต่อหลอดเลือดแดงทั้งในภาวะที่มีและไม่มี endothelium พบว่า CNE มีผลลดการหดตัวของหลอดเลือดแดงที่ถูกกระตุ้นด้วย norepinephrine, phenylephrine หรือ potassium chloride ได้ดีในภาวะที่มี endothelium และฤทธิ์คลายหลอดเลือดของ CNE จะถูกยั้บยั้งเมื่อให้ร่วมกับ NG-nitro-L-arginine (nitric oxide synthase inhibitor) และ 1H-[1,2,4]-oxadiazolo-[4,3-A]-quinoxalin-1-one (ODQ: guanylase cyclase inhibitor) ส่วน ...

984

ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุน
ผลของการรับประทานสารสกัดแป๊ะก๊วยต่อโรคกระดูกพรุนศึกษาผลของการรับประทานสารสกัด EGb1 และ EGb2 จากแป๊ะก๊วย (Ginkgo biloba Phytother Res. 2013; 27(4): 515-20. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

41

ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้
ฤทธิ์ต้านจุลชีพจากเปลือกต้นชมพู่น้ำดอกไม้ สารสกัดจากอะซิโตนและน้ำจากเปลือกต้นของชมพู่น้ำดอกไม้(Syzygium jambos ( L. ) Alston แสดงฤทธิ์ต้านเชื้อ Staphylococcus aureus , Yersinia enterocolitica , Staphylococcus hominis , Staphylococcus cohnii และ Staphylococcus warneri โดยสารสำคัญในการแสดงฤทธิ์ดังกล่าวคือ แทนนิน ที่มีปริมาณมากในสารสกัด ( 77% ในสารสกัดจากน้ำและ 83% ในสารสกัดจากอะซิโตน )J Ethnopharmacol 2000 ; 71 : 307-13 ...