Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ว่านหางจระเข้ช่วยบรรเทาอาการโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

การศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) ของว่านหางจระเข้ (Aloe vera L.) ในหนูเม้าส์ที่เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากการเหนี่ยวนำด้วย ovalbumin การทดสอบแบ่งหนูเม้าส์ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยวุ้นว่านหางจระเข้ที่มีพอลิแซคคาร์ไรด์น้ำหนักโมเลกุลต่ำ (PAG) ขนาด 100 มก./กก. ทุก ๆ 2 วัน จำนวน 4 ครั้ง กลุ่มที่ 2 และ 3 ป้อนด้วย PAG ขนาด 50 และ 10 มก./กก. ตามลำดับ ติดต่อกันเป็นเวลา 8 วัน ผลการศึกษาพบว่า PAG สามารถยับยั้งการสร้าง IgE ในเซรั่มและลดการเกิดความหนาของผิวหนังชั้น epidermis (epidermal thickness) ลดจำนวนของ Ki-67 ซึ่งเป็นโปรตีนที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการแบ่งตัวของเซลล์ปรับปรุงการแสดงออกยีนไทต์ จังก์ชัน (tight junction genes) ได้แก่ zoluna occludens protein-1 (ZO-1), Claudin-1 และ Claudin-8 ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนที่ของสาร น้ำ หรือตัวถูกละลายผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ ซึ่งลดลงจากภาวะผิวหนังที่เกิดการอักเสบกลับคืนสู่ค่าปกติ รวมถึงให้ผลลดระดับไซโตคายน์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของผิวหนัง ได้แก่ interleukin-4 (IL-4) และ IL-17A ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการรับประทานวุ้นว่านหางจระเข้ที่มีพอลิแซคคาร์ไรด์น้ำหนักโมเลกุลต่ำสามารถบรรเทาอาการของโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โดยปรับปรุงการแสดงออกของยีนไทต์ จังก์ชันและยับยั้งการอักเสบของผิวหนัง

Scand J Immunol. 202;91:e12856.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1336

ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำ
ฤทธิ์ปกป้องตับจากพิษของยาพาราเซตามอลของโสมดำการทดสอบฤทธิ์ปกป้องตับจากการได้รับพิษของยา acetaminophen (ยาพาราเซตามอล) ของโสมดำ (black ginseng) ซึ่งได้จากการนำรากโสม (Panax ginseng C.A.Mey) ไปผ่านการอบไอน้ำและอบแห้ง จนมีสีดำ เมื่อป้อนหนูแรทด้วยผงโสมดำขนาด 300 และ 600 มก./กก.น้ำหนักตัว/วัน ต่อเนื่องกัน 7 วัน ก่อนการเหนี่ยวนำให้เกิดพิษต่อตับด้วยการป้อนยาพาราเซตามอล ขนาด 250 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลลดระดับเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase ที่เป็นดัชนี้ชี้วัดความเป็นพิษต่อ...

419

ผลของช็อคโกแลตและโกโก้ต่อการทำงานของระบบจิตประสาท
ผลของช็อคโกแลตและโกโก้ต่อการทำงานของระบบจิตประสาท และระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้มีสุขภาพดีการศึกษาชนิด double-blind randomized control trial ในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี 101 คน เป็นชาย 41 คน หญิง 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ให้รับประทานช็อคโกแลตแท่ง หรือเครื่องดื่มช็อคโกแลต จำนวน 51 คน อายุเฉลี่ย 68.76 ± 8.62 ปี BMI เฉลี่ยเท่ากับ 25.16 ± 3.40 กก./ม.2 กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มควบคุมให้รับประทานช็อคโกแลต จำนวน 50 คน อายุเฉลี่ยเท่ากับ 68.73 ± 8.01 ปี BMI เฉลี่ยเท่าก...

1027

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขิงและยา
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของขิงและยา sumatriptan ในการรักษาไมเกรนการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มและปกปิดทั้งสองฝ่าย (double-blinded randomized clinical trial) ถึงประสิทธิภาพในการรักษาไมเกรนของขิง (Zingiber officinale Roscoe) เปรียบเทียบกับยา sumatriptan (ยารักษาอาการไมเกรน) ในผู้ป่วย จำนวน 100 คน ที่เป็นไมเกรนแบบไม่มีอาการนำหรือออร่า (common migraine) โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับแคปซูลขิง (ซึ่งประกอบด้วยผงเหง้าขิง 250 มก.) ขนาด 1 แคปซูล และยา sumatriptan (50 มก.) ขนาด 1 แคปซูล เมื่อเริ่มมีอาการปวดศีรษะ ...

519

ผลของเมล็ดลินิน
ผลของเมล็ดลินิน (Linum usitatissimum  L) ต่อหนูแรทในระยะให้นมการทดลองโดยให้หนูแรทในระยะให้นม กินอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินิน 25% เปรียบเทียบกับอาหารกลุ่มควบคุมที่มีเคซีอีน (โปรตีนจากนม) 20% เป็นเวลา 21 วัน (ตั้งแต่คลอดลูกจนหย่านม) และหลังจากหย่านม ลูกหนูจะได้รับอาหารปกติเป็นเวลา 180 วัน พบว่าลูกหนูในกลุ่มที่แม่หนูได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของเมล็ดลินิน จะมีมวลกายสูงกว่ากลุ่มควบคุมตั้งแต่ระยะที่ยังไม่หย่านม จนถึงระยะโตเต็มวัย ที่อายุ 21 วัน พบว่าลูกหนูมีไขมันที่สะสมบริเวณใต้ผิวหนังน้อยลง ระดั...

98

โสมคนยับยั้งการปลอดปล่อยโดปามีนจากเนื้อเยื่อสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยนิโคติน
โสมคนยับยั้งการปลอดปล่อยโดปามีนจากเนื้อเยื่อสมองที่ถูกกระตุ้นด้วยนิโคติน เมื่อผ่าน (infusion) สารนิโคตินเข้าสู่เนื้อเยื่อสมองส่วนสตรัยอะตรัม (striatum) ของหนูขาวมีผลเพิ่มการหลั่งสารสื่อประสาทโดปามีน ผลนี้ทำให้เกิดการตื่นตัว (behavioral activatioon) และรู้สึกเป็นสุข (rewarding effect) เช่นเดียวกับผลที่เกิดจากการสูบบุหรี่ แต่เมื่อให้สารซาโปนิน (total saponins) ที่สกัดจากโสมคน ( Panax ginseng C.A. Meyer) โดยฉีดเข้าช่องท้องในขนาด 100 มก./กก. น้ำหนักตัว มีผลยับยั้งการหล...

907

ฤทธิ์เป็นพิษกับเซลล์ของสารลิโมนอยด์จากต้นเลี่ยน
ฤทธิ์เป็นพิษกับเซลล์ของสารลิโมนอยด์จากต้นเลี่ยนสารลิโมนอยด์จากเปลือกต้นเลี่ยน เมื่อนำไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ( HL-60 : myeloid leukemia), เซลล์มะเร็งตับ (SMMC-7721 : hepatocellular carcinoma), เซลล์มะเร็งปอด (A-549 : lung cancer), เซลล์มะเร็งเต้านม MCF-7 (human breast adenocarcinoma), และเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (SW480 : colorectal cancer) ของคน พบว่าค่าความเข้มข้นครึ่งหนึ่ง IC50 ที่เป็นพิษกับเซลล์มะเร็งดังกล่าวมีค่าอยู่ระหว่าง 0.003 - 0.555 ไมโครโมลาร์Planta Med 2013;79:163-...

1442

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากผิวถั่วดำ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากผิวถั่วดำผิวของถั่วดำ (Phaseolus vulgarisO-glucoside, petunidin-3-O-glucoside, และ malvidin-3-O-glucoside และจากการทดลองหาสภาวะเหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาสารกลุ่มนี้คือ ที่สภาวะความเป็นกรดที่ pH 2.5 อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส มีค่าครึ่งชีวิต 277 วัน นอกจากจะสามารถนำมาทำสีผสมอาหาร เช่นแต่งสีในเครื่องดื่มได้แล้ว ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่น่าสนใจอีกด้วย การทดสอบฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัด 24%เอทานอลจากผิวของถั่วดำพบว่า สารสกัดดังกล่าวที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. สามารถยับยั้งการท...

719

ฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนจากเมล็ดของพืชฝอยทอง
ฤทธิ์ต้านกระดูกพรุนจากเมล็ดของพืชฝอยทองในประเทศจีนและบางประเทศทางแถบเอเชียมีการใช้เมล็ดของพืชฝอยทอง (Cuscuta chinensis  ) ซึ่งเป็นพืชประเภทกาฝาก ในการรักษาโรคกระดูกพรุน การวิเคราะห์ทางเคมีพบว่าสารประกอบที่แยกได้จากสารสกัดเอทานอลเป็นสารในกลุ่ม flavonoids, quercetin, kaempferol, isorhamnetin, hyperoside และ astragalin จากการทดสอบฤทธิ์พบว่าสาร kaempferol และ hyperoside สามารถเพิ่มฤทธิ์ของ alkaline phosphatase (ALP) ในเซลล์ osteoblast-like UMR-106 โดยที่ ALP เป็นตัวบ่งชี้ในการเพิ่มการสร้างเซลล์...

480

สารสกัด
สารสกัด procyanidins และ gypenosides จากเมล็ดองุ่น ลดภาวะดื้ออินซูลินการศีกษาฤทธิ์ของสารสกัด procyanidins (GSP) , gypenosides (GPE) จากเมล็ดองุ่น และ procyanidins ร่วมกับ gypenosides ต่อภาวะดื้ออินซูลินในหนูเม้าส์และเซลล์ HepG2 โดยแบ่งการทดลองเป็น 6 กลุ่ม, 2 กลุ่มควบคุม และ 4 กลุ่มการทดลอง กลุ่มควบคุมที่ 1 และ 2 ให้กินอาหารปกติและอาหารที่มีไขมันสูง ตามลำดับ สำหรับกลุ่มทดลองที่ 3, 4, 5 และ 6 ให้กินอาหารที่มีไขมันสูง ป้อนสารสกัด GSP (GSP80), GPE (GPE80), GSP + GPE (1:1) (GSP40+ GPE40) ขนาด 8...