Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

การประเมินประสิทธิภาพและความทนของตำรับครีมสมุนไพรในการป้องกันผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสี

การศึกษาผลตำรับครีมสมุนไพร (สูตรตำรับประกอบด้วยขี้ผึ้ง น้ำมันมะกอกฝรั่ง น้ำมันดอกดาวเรืองฝรั่ง น้ำมันเซนต์จอห์นเวิร์ต และวุ้นว่านหางจระเข้) ในการป้องกันผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสี ทำการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งศีรษะและลำคอที่ต้องได้รับการรักษาโดยการฉายรังสี 5-7 สัปดาห์ จำนวน 59 คน กำหนดให้ผู้ป่วยใช้ครีมสมุนไพรทาบริเวณที่ได้รับการฉายรังสี วันละ 3-4 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการได้รับรังสีบำบัดและใช้ต่อเนื่องไปอีก 2 สัปดาห์หลังสิ้นสุดการรักษา ทำการประเมินผลโดยให้ผู้ป่วยตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคผิวหนัง Dermatology Life Quality Index (DLQI) พบว่าผู้ป่วย 94.9% มีคะแนนคุณภาพชีวิตเท่ากับ 1 (มีผลกระทบเล็กน้อย) และกว่า 66.1% ของผู้ป่วยมีคะแนนคุณภาพชีวิตที่ระดับ 1 ตลอดระยะเวลาการรักษา และการประเมินความรุนแรงความเป็นพิษของผิวหนังจากการได้รับการฉายแสง โดยใช RTOG/EORTC scale พบว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษาพบค่าเฉลี่ยความรุนแรงต่อผิวหนังในระดับ 1 (ผิวหนังแห้ง เกิดการเปลี่ยนแปลงของเม็ดสีและมีผมร่วงเล็กน้อย) ก่อนเพิ่มขึ้นเป็นระดับ 2 สัปดาห์ที่ 4-5 และค่อยๆ ลดลงกลับสู่ระดับที่ 1 จนสิ้นสุดการศึกษา ผลจากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตำรับครีมสมุนไพรสามารถป้องกันผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสีและช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

Int J Low Extrem Wounds. 2020; doi.org/10.1177/1534734620923912.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1068

ฤทธิ์บรรเทาภาวะปอดอักเสบเรื้อรังชนิดมีพังผืดของสารสำคัญจากบัวบก
ฤทธิ์บรรเทาภาวะปอดอักเสบเรื้อรังชนิดมีพังผืดของสารสำคัญจากบัวบกการทดสอบฤทธิ์บรรเทาภาวะปอดอักเสบเรื้อรังชนิดมีพังผืด (Pulmonary fibrosis) ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำด้วยสาร bleomycin ขนาด 5 มก./กก. ในหนูเม้าส์ โดยให้หนูกินสาร madecassoside ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม triterpenoid saponins ที่แยกได้จากบัวบก (Centella asiatica ) ในขนาด 10, 20, 40 มก./กก. เปรียบเทียบกับยา prednisone ขนาด 5 มก./กก. โดยให้กินเป็นระยะเวลา 7 หรือ 21 วัน พบว่าสาร madecassoside ขนาด 20 และ 40 มก./กก. สามารถทำให้ลักษณะของปอดที่เปลี่ยนแ...

1283

ประสิทธิภาพของสารสกัดบ๊วยต่อการปกป้องตับ
ประสิทธิภาพของสารสกัดบ๊วยต่อการปกป้องตับ การต้านออกซิเดชัน และการต้านการอักเสบการศึกษาทางคลินิกแบบ double-blind, placebo-controlled ในอาสาสมัครสุขภาพดี 45 คน อายุ 56.0±11.6 ปี ที่มีค่าการทำงานของตับ transaminase ระหว่าง 20-40 UI/L โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 และ 2 ให้รับประทานสารสกัดมาตรฐานของบ๊วย (Prunus mume) ขนาด 150 และ 300 มก./วัน ตามลำดับ เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม เป็นเวลา 3 เดือน ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดบ๊วยมีฤทธิ์ปกป้องตับโดยลดปริมาณของ alanine aminotransferase (ALT) ร้อยละ 47...

681

ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหมักช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหมักช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งการศึกษาในหนูเม้าส์ที่ถูกปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ (HBV-related hepatoma ML-1 cells) บนผิวหนังบริเวณสีข้าง จากนั้นป้อนน้ำจากถั่วเหลืองหมัก ในขนาด 0.1 หรือ 1.3 มล./วัน ตั้งแต่วันที่ 3 หลังการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งจนถึงวันที่ 60 ของการศึกษา พบว่าน้ำถั่วเหลืองหมักทั้งสองขนาดสามารถลดขนาดและน้ำหนักของเนื้องอกได้อย่างมีนัยสำคัญ จากการศึกษาการตายของเซลล์โดยวิธีย้อมสี TUNEL พบว่าน้ำถั่วเหลืองหมักเหนี่ยวนำให้เซลล์ตายแบบ apoptosis โดยมีผลทำให้สาย ...

1347

ฤทธิ์ต้านการอักเสบของผักชีล้อม
ฤทธิ์ต้านการอักเสบของผักชีล้อมศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร isorhamnetin, hyperoside และสารสกัดเอทานอลจากผักชีล้อม (Oenanthe javanica) โดยทำการทดสอบในหลอดทดลอง (in vitro) ด้วยเซลล์แมคโครฟาจ (macrophage) ของมนุษย์และหนูเม้าส์พบว่า สารสกัดเอทานอลผักชีล้อมมีผลลดการหลั่งไซโตไคน์ interleukin-1β (IL-1β) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเซลล์แมคโครฟาจ และยับยั้งการเกิดโครงสร้างเชิงซ้อน Asc pyroptosome ที่เกิดจากการจับกันของ caspase 1 กับ NOD-like receptors (NLRs) ได้แก่ NLR...

860

ฤทธิ์ปกป้องตับและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดองุ่น
ฤทธิ์ปกป้องตับและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดองุ่นศึกษาฤทธิ์ปกป้องตับและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเมล็ดองุ่นในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะ oxidative stress ด้วยแอลกอฮอล์ โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ตัว กลุ่มที่ 1 ป้อนด้วยอาหารมาตรฐานและน้ำเปล่า (control) กลุ่มที่ 2 ป้อนด้วยอาหารที่มีเอธานอล 20 เปอร์เซ็นต์ (20% alc.) กลุ่มที่ 3 ป้อนอาหารที่มีสารสกัดเมล็ดองุ่น 15 เปอร์เซ็นต์ (15% GS) และกลุ่มที่สี่ป้อนด้วยอาหารที่มีเอธานอล 20 เปอร์เซ็นต์กับสารสกัดเมล็ดองุ่น 15 เปอร์เซ็นต์รวมกัน (20% a...

129

พิษต่อเซลล์
พิษต่อเซลล์ ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของcurcumin I-IIIจากขมิ้นชัน Curcumin I, curcumin II (monodemethoxycurcumin) และ curcumin III (Bisdemethoxycurcumin) จากขมิ้นชัน นำมาทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์, ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ สารประกอบเหล่านี้แสดงให้เห็นฤทธิ์ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว, ลำไส้ใหญ่, ระบบประสาทส่วนกลาง, melanoma, ไตและเต้านม การยับยั้ง liposome peroxidation จาก curcumin I-III ที่ 100 mg/mL เป็น 58, 40 และ 22% ตามลำดับ การยับยั้งเอนไซม์ COX I และ II โดย curcumin...

727

ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  และยับยั้งเอนไซม์ urease ของสาร resveratrol และไวน์แดงการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori  จำนวน 17 สายพันธุ์ ของสาร resveratrol พบว่าสารดังกล่าวสามารถยับยั้งเชื้อได้ทั้ง 17 สายพันธุ์ โดยมีเส้นรอบวงของการยับยั้งเชื้อ 16 - 22 มม. และมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได้ 25 - 100 มคก./มล. ส่วนการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม์ urease พบว่าทั้งสาร resveratrol และไวน์แดง สามารถยับยั้งฤทธิ์ของเอนไซม์ urease ของเชื้อ H. pylo...

1019

ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้น
ฤทธิ์ยับยั้งความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของสารเคอร์คูมินจากขมิ้นPharm Biol. 2013; 51(2): 206-12 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

1455

ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันในเลือดของสารโพลีแซคคาไรด์จากผลโกจิเบอร์รี่
ฤทธิ์ลดน้ำตาลและไขมันในเลือดของสารโพลีแซคคาไรด์จากผลโกจิเบอร์รี่โกจิเบอร์รี่ (Lycium barbarum L.) เป็นพืชพื้นเมืองของจีน และประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย ผลมีสีแดงเนื่องจากประกอบด้วยสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ ซึ่งมีปริมาณอยู่ในช่วง 0.03% ถึง 0.5% ของน้ำหนักผลแห้ง โดยมีสาร zeaxanthin dipalmitate เป็นสารสำคัญหลัก ส่วนประกอบสำคัญของผลโกจิเบอร์รี่ คือ คาร์โบไฮเดรต (ประมาณ 51%) ซึ่งพบว่าสารโพลีแซคคาไรด์ที่ละลายน้ำได้จากผลโกจิเบอร์รี่ (Lycium barbarum polysaccharides: LBPs) เป็นสารสำคัญหลักที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิ...