Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทของสารไลโคพีน

การทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทของสารไลโคพีนซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบได้มากในมะเขือเทศและฟักข้าว ในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความผิดปกติดังกล่าวด้วยสาร dextran sulfate sodium (DSS) ความเข้มข้น 2.5%w/v โดยหนูจะได้รับอาหารที่ผสมสารไลโคพีนขนาดวันละ 50 มก./นน.ตัว 1 กก. เป็นเวลานาน 40 วัน พบว่า สารไลโคพีนสามารถปกป้องเซลล์เยื่อผนังลำไส้ (gut barrier) และยับยั้งการอักเสบบริเวณลำไส้ใหญ่ รวมทั้งทำให้อาการซึมเศร้า (depression) และพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงอาการวิตกกังวล (anxiety-like behavioral disorder) ลดลง โดยมีผลยับยั้งการอักเสบในระบบประสาท (neuroinflammation) และเพิ่มการแสดงออกของ neurotrophic factor และ postsynaptic-density protein ในสมอง นอกจากนี้สารไลโคพีนยังช่วยปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ (microbiome) โดยทำให้แบคทีเรียชนิดโพรทีโอแบคทีเรีย (proteobacteria) มีจำนวนลดลง (แบคทีเรียชนิดโพรทีโอแบคทีเรียหากมีจำนวนมากเกินไปจะทำให้เกิดความผิดปกติในลำไส้ใหญ่) และทำให้แบคทีเรียชนิด Bifidobacterium และ Lactobacillus ที่ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการสร้าง short-chain fatty acid เพิ่มขึ้นและทำให้การอักเสบในลำไส้ใหญ่ลดลง จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สารไลโคพีนมีประสิทธิภาพในการต้านภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบและช่วยบรรเทาความผิดปกติในระบบประสาทจากการเหนี่ยวนำด้วย DSS ได้

J Agric Food Chem. 2020;68:3963-75

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

957

ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์
ฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acethylcholinesterase และฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของกุหลาบมอญการศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบฤทธิ์ป้องกันการทำงานของระบบประสาทจากน้ำมันและสารที่มีกลิ่นหอมที่สกัดได้จากกุหลาบมอญโดยทำการทดสอบในหลอดทดลองและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ acetylcholinesterase (AChE) และ butyrylcholinesterase (BChE) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine และทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นโดยการวัดปฏิกิริยาต้านออกซิเดชั่นต่างๆได้แก่ DPPH radical scavenging, me...

1299

ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ
ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดกาแฟ (coffee silverskin extract; CSE*) พันธุ์อาราบิก้า (Coffea arabica*CSE มี CGA และ CF เป็นส่วนประกอบอยู่ 11.18 มก./ก. และ 30.26 มก./ก. ตามลำดับ Food Res Int 2016;89:1015-22. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

882

การวิเคราะห์สารสกัดจากกะเม็ง
การวิเคราะห์สารสกัดจากกะเม็ง และฤทธิ์ต้านเนื้องอกการวิเคราะห์สารสกัดส่วนที่อยู่เหนือดินของกะเม็งด้วย น้ำ 30%เอทานอล 60%เอทานอล และ 90%เอทานอล ด้วยวิธีโครมาโตรกราฟี่ (Thin-layer chromatography) และนำมาวิเคราะห์ต่อจนสามารถแยกได้ว่า ต้นกะเม็งมีสาร wedelolacton, eclalbasaponin I, luteolin และ luteolin-7-O -glucoside และเมื่อทำการทดสอบฤทธิ์ต้านเนื้องอกพบว่า ส่วนสกัดกะเม็งด้วย 30%เอทานอล และสาร eclalbasaponin I มีฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งเซลล์ของเซลล์มะเร็งตับ โดยมีค่าตวามเข้มข้นครึ่งหนึ่งในการยับยั้งเซ...

131

ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร,
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร, ต้านแบคทีเรียและฆ่าอสุจิของ Salanin Salanin เป็นสารในกลุ่ม limonoid ซึ่งสกัดได้จากสะเดาแสดงฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร โดยรับประทานขนาด 10, 20 และ 50 mg/kg ไม่แสดงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ แต่แสดงฤทธิ์ฆ่าอสุจิของคน ที่ขนาดความเข้มข้น 0.5 และ 0.25% ของ salanin Indian Drugs December 2001;38(12):629-32. ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

592

ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อระบบประสาทของสาร
ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อระบบประสาทของสาร panaxatriol saponins จากโสมจีน การศึกษาฤทธิ์ของสาร ginsenoside Rg1, R1 และ Re ซึ่งเป็นสารในกลุ่ม panaxatriol saponins (PTS) ที่แยกได้จากโสมจีน (Panax notoginseng  ) ต่อหนูเม้าส์ และเซลล์จากต่อมหมวกไตของหนูแรท (PC12) ซึ่งเซลล์ดังกล่าวเป็นเซลล์ที่ทำให้หยุดการแบ่งตัว แล้วนำมาทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพ (differentiate) ด้วย nerve growth factor จนได้เซลล์ที่เป็นรูปแบบของเซลล์ประสาท (neuronal differentiation) เพื่อใช้ทดสอบผลของสารต่างๆ ต่อเซลล์สมอง จากผลการศึกษ...

126

ผลการต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ
ผลการต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ ทดสอบคุณสมบัติต้านการเปลี่ยนแปลงยีนและต้านการเกิดมะเร็งของลูกใต้ใบ โดยวิธีbacterial preincubation mutationและในสัตว์ทดลองโดยวิธี alkaline elution สำหรับ DNA สายเดี่ยวในเซลล์ตับหนู น้ำสกัดของทั้งต้นต้านการเปลี่ยนแปลงของยีนโดย 2-aminofluorene (AF2), 2-aminoanthracene(AA2) และ 4-nitroquinolone-1-oxide(4-NQO)ใน S.typhimuriumTA98และTA100 และใน E. coliWP2uvrA/pKM101ผลขึ้นอยู่กับขนาดของสารสกัด การยับยั้งของ N-ethyl-N-nitrosoguanidi...

192

ผลของสารสำคัญจากสมุนไพร
ผลของสารสำคัญจากสมุนไพร ได้มีผู้ศึกษาฤทธิ์ของ baicalein, berberine, curcumin และ hesperidin ซึ่งได้จากพืช Scutellaria baicalensis, Coptis japonica ขมิ้น และ Poncirus trifoliata ตามลำดับ พืชเหล่านี้มีฤทธิ์ลดการอักเสบ และใช้รักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในตำรายาแผนโบราณ จึงได้นำมาทดสอบผลต่อการหลั่งเมือกใน cell ของทางเดินหายใจ โดยทดลองกับเซลล์ผิวของหลอดลม พบว่า baicalein ไม่มีผล แต่ berberine, curcumin และ hesperidin เพิ่มการหลั่งเมือกโดยไปกระตุ้นเซลล์โดยตรง ดังนั้นจึงอาจจะมีประ...

1438

การรับประทานเห็ดถังเช่าสีทองต่อสมรรถนะร่างกายขณะการออกกำลังกาย
การรับประทานเห็ดถังเช่าสีทองต่อสมรรถนะร่างกายขณะการออกกำลังกายจากการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม แบบปกปิดสองทาง ( Randomized double-blinded controlled trial) ของการรับประทานเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อสมรรถนะร่างกายของอาสาสมัครสุขภาพดีและออกกำลังกายสม่ำเสมอ โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก (6 คน) ให้รับประทานเห็ดถั่งเช่าสีทองที่มีการผสมผงเห็ดชนิดอื่นๆอีก 5 ชนิดในรูปแบบแคปซูล [ประกอบด้วยเห็ดถังเช่าสีทอง (Cordyceps militaris), เห็ดหลินจือ (Garnoderma lucidum), เห็ดนางรมหลวง (Pleurotus er...

825

สาร
สาร Gelsenicine จากมะเค็ด บรรเทาอาการปวดในหนูเม้าส์การทดสอบฤทธิ์บรรเทาปวดของสาร gelsenicine ซึ่งเป็นสารสำคัญจากมะเค็ด (Gelsemium elegans  BENTH) โดยการฉีดสารดังกล่าวเข้าใต้ผิวหนังของหนูเม้าส์ ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการปวดจากการอักเสบ (inflammatory pain) ด้วยกรดอะซิติก (acetic acid-induced writhing) และฟอร์มาริน (formalin-induced nociceptive behavior) รวมทั้งความปวดของเส้นประสาท (neuropathic pain) ที่เกิดจากความร้อน (thermal hyperalgesia) พบว่าสาร gelsenicine มีฤทธิ์บรรเทาปวดแบบขึ้นกับขนาดที่...