Menu

ข่าวความเคลื่อนไหว ผลวิจัยจากการทดลอง ของ สมุนไพร ชนิดต่างๆ

ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจลสารสกัดมะขามป้อม

การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเจลบำรุงผิวซึ่งมีส่วนประกอบของสารสกัด 50% เอ-ทานอลจากกิ่งมะขามป้อมที่เตรียมในรูปแบบนาโนอิมัลชัน (nanoemulsion) (emblica nanogel) ในอาสา สมัคร จำนวน 40 โดยให้อาสาสมัครแต่ละคนทา emblica nanogel ขนาด 0.3 ก. บนใบหน้า และขนาด 0.15 ก. บริเวณปลายแขนด้านหนึ่ง ในตอนเช้าและเย็น ขณะที่ใบหน้าและปลายแขนอีกด้านหนึ่งให้ทาเจล หลอก (placebo nanogel) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าทั้ง emblica nanogel และเจลหลอก ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว emblica nanogel มีผลลดค่าดัชนีชี้วัดจำนวนเมลานิน (melanin index) ในบริเวณแก้มได้อย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์ที่ 2, 4, 6, 8 บริเวณหน้าผากในสัปดาห์ที่ 4, 6, 8 และบริเวณปลายแขนในสัปดาห์ที่ 8 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทาเจลหลอก ความยืดหยุ่นของผิวบริเวณแก้มเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 บริเวณหน้าผากเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ 6 ส่วนผิวบริเวณปลายแขนไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระดับความชุ่มชื้นของผิวและอาการผื่นแดงของผิวอาสาสมัครไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากค่าเริ่มต้น (base line) สรุปได้ว่าเจลสารสกัดมะขามป้อม (emblica nanogel) มีผลทำให้ผิวขาวกระจ่างใสได้ ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียง และระคายเคืองต่อผิวของผู้ใช้

Songklanakarin J Sci Technol. 2020;42(2):305-13.

ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

1

2

3

4

5

6

บทความอื่นๆ

1636

ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากกิ่งต้นหม่อน
ฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัดจากกิ่งต้นหม่อนการศึกษาฤทธิ์ต้านความอ้วนของสารสกัด 80% เอทานอลจากกิ่งต้นหม่อน (Morus alba L.) การศึกษานี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบในหลอดทดลองถึงผลของสารสกัดจากต้นหม่อนต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะอ้วนในเซลล์ตั้งต้นของเซลล์ไขมัน (differentiated 3T3-L1 adipocyte cells) พบว่าสารสกัด 80% เอทานอลจากกิ่งต้นหม่อน ความเข้มข้น 10, 20 และ 40 มคก./มล. มีผลลดการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างเซลล์ไขมัน (adipogenesis) และการสร้างไขมันภายในเซลล์ (li...

30

ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ
ฤทธิ์ลดไข้ของสารสกัดเทียนน้ำ เมื่อให้สารสกัดเมธานอลจากเทียนน้ำ (Jussiaea suffruticosa Linn.) แก่หนูขาวโดยการรับประทานในขนาด 100 ,200และ300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัว มีผลลดอุณหภูมิของร่างกายในหนูปกติ และในหนูที่เป็นไข้(ทำให้เป็นไข้ด้วยยีสต์) สารสกัดออกฤทธิ์ภายหลังการรับประทาน 1 ชั่วโมงและมีฤทธิ์อยู่นาน 5 ชั่วโมงPhytomedicine ; 7(3) : 231-34 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุ...

1435

อันตรกิริยาของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงกับยาแก้ปวดไดโคลฟีแนคในการเสริมฤทธิ์บรรเทาปวดในหนู
อันตรกิริยาของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงกับยาแก้ปวดไดโคลฟีแนคในการเสริมฤทธิ์บรรเทาปวดในหนูการศึกษาอันตรกิริยาของสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียง (Derris scandens (Roxb.) Benth) กับยาแก้ปวดไดโคลฟีแนค (diclofenac) ในการบรรเทาปวดในหนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดอาการปวดด้วยการฉีด acetic acid ทำการทดสอบด้วยการป้อนสารสกัด 50% เอทานอลจากเถาวัลย์เปรียง ขนาด 1, 10, 100 และ 1,000 มก./กก.น้ำหนักตัว หรือป้อนยาไดโคลฟีแนค 1, 10, 50, 100 และ 150 มก./กก.น้ำหนักตัว หรือป้อนสารสกัดจากเถาวัลย์เปรียงร่วมกับยาไดโคลฟีแนค ในอัตรา...

456

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโสม
ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโสมสารสกัดน้ำจากโสม (Panax ginseng L และ cIAP และกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ caspase-3 นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดระดับของเอนไซม์ cyclooxygenase-2 (COX-2) และ inducible nitric oxide synthase (iNOS) และลดระดับของเอนไซม์ telomerase โดยยับยั้งการแสดงออกยีน human telomerase reverse transcriptase และ c-Myc สรุปได้ว่าผลต้านเซลล์มะเร็งของสารสกัดน้ำจากโสมเกิดจากกระบวนการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์J Ethnopharmacol 2009;121:304-12 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไ...

330

ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสารในกลุ่ม
ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสารในกลุ่ม alkaloids จากเมล็ดแสลงใจสารในกลุ่ม alkaloids จำนวน 3 ใน 6 ชนิด ซึ่งแยกได้จากเมล็ดของแสลงใจ (Strychnos nux-vomica  L.) เมื่อนำมาทดสอบกับเซลล์มะเร็งของมนุษย์พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ดังกล่าวโดยสาร strychnine ให้ผลกับ human carcinoma cell line KB, human leukemia cell line HL-60 และ human gastric carcinoma cell line BGC สาร pseudostrychnineให้ผลกับ human carcinoma cell line KB, human gastric carcinoma cell line BGC และ human hepatic carcinoma cell...

1478

สารแอนโทไซยานินสกัดจากมันม่วงกับฤทธิ์ป้องกันการเกิดตับอักเสบจากแอลกอฮอล์
สารแอนโทไซยานินสกัดจากมันม่วงกับฤทธิ์ป้องกันการเกิดตับอักเสบจากแอลกอฮอล์สารสกัดแอนโทไซยานินจากมันม่วง หรือ มันเทศสีม่วง ชนิด Ipomoea batatas cv. Ningzi 4 (purple sweet potatoes anthocyanins; PSPA) ถูกพบว่าส่วนมากเป็นสารไซยานิดิน (cyanidin) ซึ่งได้ถูกนำไปศึกษาฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ โดยมีการทดลองในหนูเม้าส์เพศผู้สายพันธุ์ C57BL/6 จำนวน 50 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัว โดยกลุ่มทดลองได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมสาร PSPA ในขนาด 50 มก./นน.ตัว 1 กก. (ขนาดต่ำ), 100 มก./นน.ตัว 1 กก. (...

145

สังกะสีช่วยเสริมฤทธิ์ป้องกันตับของ
สังกะสีช่วยเสริมฤทธิ์ป้องกันตับของ EGCG จากการทดลองนำเอา Epigallocatechin gallate (EGCG) ซึ่งเป็นสารที่พบในชาเขียวมาทดลองในการเพาะเลี้ยงเซลล์ตับของหนู โดยใช้โลหะ เหล็ก ทองแดง และสังกะสีร่วมด้วย พบว่าเมื่อมีสังกะสีร่วมด้วยจึงมีฤทธิ์ป้องกันตับจาก bronsobenzene ทั้งนี้พบว่า EGCG สามารถจับกับสังกะสี และออกฤทธิ์ดังกล่าว Biol Pharm Bull 2002;25(9):1156-60 ข้อมูลอ้างอิงจาก : ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร : สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล...

584

ความปลอดภัยของสารสกัดเมล็ดมะละกอเพื่อใช้เป็นยาคุมกำเนิดในหนูแรทเพศผู้
ความปลอดภัยของสารสกัดเมล็ดมะละกอเพื่อใช้เป็นยาคุมกำเนิดในหนูแรทเพศผู้การศึกษาในหนูแรท 50 ตัว โดยแบ่งหนูออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยหนูแรทเพศผู้ และเพศเมีย อย่างละ 5 ตัว กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมป้อนน้ำมันมะกอก 500 มก./กก./.วัน กลุ่มที่ 2-5 เป็นกลุ่มที่ป้อนสารสกัดเมล็ดมะละกอด้วยเมทานอล ขนาด 50, 100, 250 และ 500 มก./กก./.วัน ตามลำดับ นาน 52 สัปดาห์ พบว่าไม่พบความแตกต่างของน้ำหนักร่างกายในทุกกลุ่ม แต่น้ำหนักต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (seminal vesicle) และต่อมลูกหมากในทุกกลุ่มที่ได้รับสารสกัด...

1601

ฤทธิ์ต้านภาวะสมองอักเสบจากรากมะเดื่อหอม
ฤทธิ์ต้านภาวะสมองอักเสบจากรากมะเดื่อหอมการศึกษาฤทธิ์ต้านภาวะสมองอักเสบของสาร ficuside A และสาร methyl 2-hydroxybenzoate-2-O-β-D-apiofuranosyl-(1 → 2)-O-β-D-glucopyranoside ซึ่งแยกได้จากรากมะเดื่อหอม (Ficus hirta Vahl.) ในเซลล์ไมโครเกลีย (microglia cell) ชนิด BV2 พบว่า สารทั้ง 2 ชนิดสามารถยับยั้งกระบวนการ phosphorylation ของ AKT, JNK, และ ERK1/2 ได้ นอกจากนี้ สาร methyl 2-hydroxybenzoate-2-O-β-D-apiofuranosyl-(1 → 2)-O-β-D-glucopyranoside ยังสามารถยับยั้งกระบวนการ ...